lt en

Gegužės 17-oji

2014 m. lapkričio 17 d. vakare  su žvakėmis Vilniuje Daukanto aikštėje prie LR Prezidentūros mėginome žadinti jau pustrečių metų miegančią sąžinę, kurią 2012-ųjų gegužės 17-osios ankstų rytą Mergaitės skriaudėjai paslėpė nuo savęs ir nuo kitų.

 

Niekuomet nepamirškime 2012-ųjų gegužės skausmo!..


Tai buvo 2012-ųjų gegužės 17-ąją...

Nuotraukos iš 2012 05 19 demonstrantų plakato, kuris atspindi įtakingųjų veidmainystę ir cinizmą tiek Vaiko, tiek pilietiško žmogaus atžvilgiu:

       

 

 

 

Atsisiuntimui: PIRMA, ANTRA, TREČIA, KETVIRTA, PENKTA, ŠEŠTA, SEPTINTA.

2014 m. spalio 17-ąją 12 val. S. Daukanto aikštėje tradiciškai bus paminėta valdžios smurtu paminta Konstitucija

 

Laisvieji menininkai ir piliečiai kviečia tradicine meno akcija jau 29-ąjį kartą paminėti smurtu ir melu 2012-ųjų gegužės 17-ąją Garliavoje pamintą Lietuvos Konstituciją, pasisakyti prieš dabartinę valdžios savivalę, prieš nesibaigiančius politinius teismų procesus, prieš vaikų pavertimą „valstybės paslaptimi“.

Visi neabejingi, Lietuvos Konstituciją branginantys piliečiai laukiami spalio 17-ąją, penktadienį, 12 val. Simono Daukanto aikštėje

Cituojama: tiesos.lt

 

 

2014 m. liepos 17-ąją 12 val. S.Daukanto aikštėje Vilniuje tradicine meno akcija bus paminėta Garliavoje valdžios paminta Lietuvos Konstitucija

Laisvieji menininkai ir piliečiai pradeda naują – sutvarkytos – šalies etapą ir kviečia meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim“ jau 26-ąjį kartą paminėti besaikį valdžios smurtavimą Garliavoje ir 2012-ųjų gegužės 17-ąją pamintą Lietuvos Konstituciją, pasisakyti prieš dabartinę valdžios savivalę ir melą, prieš nesibaigiančius politinius teismų procesus, prieš vaikų pavertimą „valstybės paslaptimi“.

Kaip ir prieš mėnesį, laisvieji menininkai ir laisvi piliečiai prezidentūrai įteiks dar vieną eksponatą  D. Grybauskaitės pilietinės edukacijos centrui. Prisidėti prie šios pilietinės prezidentės iniciatyvos – rinkti ir dovanoti eksponatus piliečius įkvėpė „Neužmirštuolė“ – kitas Respublikos prezidentės globojamas projektas. „Kol prisimename, niekas negali atimti Lietuvos laisvės ir iškreipti mūsų istorijos“, – sakė D. Grybauskaitė, kviesdama į projektą įsitraukti visus mielus Lietuvos žmones.

Liepos 17-ąją, ketvirtadienį, 12 val. į Simono Daukanto aikštę kviečiami visi neabejingi, Lietuvos Konstituciją ir laisvę branginantys piliečiai.

tiesos.lt

 

 

   

2014 06 17. 25-erių mėnesių po Garliavos šturmo minėjimas Vilniuje prie LR Prezidentūros:

2014 05 20. Kaišiadorių apylimkės teisme gegužės 20 d. buvo pradėta nagrinėti 17-os Garliavos šturmo liudininkų baudžiamoji byla. Advokatas A. Venckus pareikalavo nušalinti bylos prokurorą. Teismas, žinoma, prokuroro nenušalino. Apklaustas N. Povilaitis. Įdomu... Sekantis posėdis vyks rugpjūčio mėnesį Kaune, kur bus peržiūrimi šturmo video. Palaikykime dalyvavimu ir malda žmones, kurie turėjo ir tebeturi jautrią kito skausmui sąžinę.

Žmonių gyvenime laikas bėga ...
Prabėgo 730 dienų, kai žmonių širdis pervėrė mažo iš mažiausiųjų KLYKSMAS. Netikėta, brutalios fizinės jėgos ir užnuodyta melo strėlė pervėrė mus. Tas, kas matė, tas, kas išgirdo, tas, kas pajautė – niekada nepamirš 2012 metų gegužės 17 dienos ankstyvo ryto.
Žmonių ašaros, senelių skausmas ir pažeminimas, mamos, kuri augino, atėmimas, prievarta ir jėga išnešimas iš gimtųjų namų matytas mažo vaiko veide išliks mūsų atmintyje.
Sugriauti likimai, skausmas ir netektis vis dar nesitraukia. Melo pinklės ir toliau raizgo žmonių likimus.
Visi, kurie nepamiršo, kurie išgyveno, kurie jaučia ir mato, kurie dar neapkurto ir neapako susirinko 2014 m. gegužės 17 d. ankstų šeštadienio rytą į Klonio gatvę Garliavoje...
Minėjimą „paįvairino“ pasaloje gretimoje Žilvičių gatvėje budėjęs policijos tarnybinis automobilis ir du žvalgomieji pareigūnų reidai po Klonio gatvę. Matyt, ieškojo kad ir mažiausios dingsties kuo nors patrikdyti susirinkusiuosius.
Skausmo ir neteisybės, pažeminimo ir neteisingumo atminties minėjime kalbėjo LR Seimo nariai Jonas Varkala (politinės partijos „Drąsos kelias“ pirmininkas) ir prof. Povilas Gylys (Seimo frakcija „Drąsos kelias“). Politinės partijos „Drąsos kelias“ pirminko pavaduotoja Audronė Skučienė perskaitė Seimo narės Neringos Venckienės kreipimąsi. Kalbėjo Bagotosios parapijos klebonas kun. Mindaugas Martinaitis, kuris prieš du metus buvo Klonio šturmo įvykių sukūryje ir, naudojant fizinę policijos pareigūnų jėgą, buvo išvestas iš namo vidaus. Kalbėjo disidentai sesė Nijolė Sadūnaitė iš Vilniaus ir mons. kun. Vytautas Vaičiūnas iš Šlienavos. Šis jautrus dvasininkas perdavė susirinkusiems sveikinimus nuo kito žymaus disidento ir tikinčiųjų teisių gynėjo mon. kun. Alfonso Svarinsko iš Vilniaus. Mintimis dalinosi Elena, labai artimai bendravusi su pagrobtąja Mergaite paskutiniuosius du mėnesius 2012-aisiais. Pamąstymais pasidalino Aušrinė Balčiūnė bei Olga Girdauskienė. Buvo skaitoma poezija. Mergaitės pagrobimo 2-iejų metų sukakties atminimo renginį vedė Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, tą istoriškai skaudžią dieną iš Klonio kiemo policininkų už rankų ištemtai per betoninį grindinį... Renginį savo meniškose fotografijose fiksavo fotodailininkas Juozas Valiušaitis, vienas iš daugelio šio kiemo neabejingų žmonių, neteisingai apkaltintų, suimtų, nuteistų piniginėmis baudomis ir dar dabar tebeteisiamų , o tokių lieka 17 žmonių.  Todėl verta budėti Tiesoje... nes Tiesa tebežeminama pilotų teismuose...