lt en

aktualūs VIDEO

Kelios minutės prieš išplėšiant Mergaitė meldžiasi Viešpaties išmokinta malda:

Filmuoti dar nerodyti vaizdai iš gegužės 17 d.:

2012 07 06.  Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas, Lietuvos Respublikos Himno giedojimas prie užrašo „Tiesos“  Kaune.

2012 06 26.TV3 žinios apie LR Seimą. įrodžiusį, kad jis yra visiškai aklas svetimam skausmui

2012 06 22. Klonio klipas 1-a dalis. Dėkingi autoriams už entuziazmą! Dėkingi kiekvienam, kuris bent vieną valandą savo gyvenimo sugaišo Klonio gatvėje. Ir, jei kas nors daugel savo gyvenimo valandų išblaškė vėjais - tai ta valanda šalia VAIKO daug ką atpirko!..

 

 

2012 06 22. Klonio klipas 2-a dalis. Dėkingi autoriams už entuziazmą! Dėkingi kiekvienam, kuris bent vieną valandą savo gyvenimo sugaišo Klonio gatvėje. Ir, jei kas nors daugel savo gyvenimo valandų išblaškė vėjais - tai ta valanda šalia VAIKO daug ką atpirko!..

 

 

Labai atyžiai peržiūrėkite! Labai atydžiai!

 

 

Dekio su cheminėmis medžiagomis, kurios panaudotos prieš Mergaitę, atgabenimo į Klonio gatvę dokumentiniai faktai. Skopolaminas - dekučio sudėtyje buvęs cheminis darinys. Skopolaminas naudojamas , norint pacientui sukelti haliucinacijas, atminties praradimą, raumenų nuraminimą. Šio preparato naudojimas sukelia akies vyzdžių išsiplėtimą ir širdies ritmo padidėjimą. Praktiškai viską pasako moteris su neperšaunama liemene mūvinti ant abiejų rankų iki alkūnių chemines pirštines. Šiame video akivaizdžiai matome, kaip nusikaltimui buvo ruoštasi. Kad preparatas buvo panaudotas - liudija jau advokato video autobusėlyje, kur Mergaitė mato aštuonias rankas, yra vangi, su džiūstančia burna. Todėl aiškėja priežastis, kodėl prokuratūra Seimo komisijai nepateikia Mergaitės pagrobimo video, nes tame video mes pamatytume ne tariamą, o tikrąją dekio paskirtį.

 

 

2012 06 14. Birželio 14-ąją, Gedulo ir Vilties dieną 22.00 val., Kaune, Nemuno krantinėje (greta Vytauto Didžiojo bažnyčios, ties užrašu „LIETUVA“) dalyvavome įspūdingoje šviesų akcijoje „Tegul TIESA šviečia“.Su savo žvakėmis sudarėme ir užžiebėme didžiulį šviečiantį žodį „TIESOS“!  Birželio 14-oji  – tai lietuvių tremties į Sibirą pradžia. Tai - didžiausių neteisingumų prieš Lietuvos žmones pradžia. Tada, 1941-aisiais, buvo siekiama pašalinti ir Sibiro šaltyje amžinai užčiaupti geriausius Lietuvos sūnus ir dukras. Minėdami šią dieną ir užžiebdami žvakes parodėme, kad nenorime, jog TIESA dar kartą taptų Lietuvos tremtine, kad prieš Lietuvos žmones vėl būtų naudojama prievarta, smurtas ir melas, kad žiauriausiais būdais būtų šalinami ir užčiaupinėjami tie, kurie išdrįsta siekti Tiesos. Džiaukimės tuo, kad esame pašaukti būti Tiesos Dukros ir Sūnūs!

 

  

Gegužės 17-oji. Klonio gatvėje. Įkelta į viešą erdvę 2012 06 15. Šiame video puikiai matosi kaip po Mergaitės išvežimo Kauno miesto VTAT vyriausioji specialistė Gražina Didžbalienė lanksto rausva „kaldrytę“, po to perduoda ją anstolei Sonatai Vaicekauskienei!!! Žiūrim ir platinam!!!!! Video šiandien,t.y. birželio 15 d., pristatytas komisijai Seime.

  

2012 05 17. Mergaitė maldauja palikti Dieduką ir Močiūtę. Bet beširdės antstolės paliepimu Diedukas Vytautas Kedys, užlaužus abi rankas, išmetamas jėga į kiemą, o Močiūtė Laima Kedienė basa ir vienmarškinė išnešama iš kambario, suimama ir basomis kojomis per lietaus balas vedama į policijos būstinę... Tai paskutinės akimirkos, kai 7-ą valandą ankstyvą gegužės 17-osios rytą iš Mergaitės jėga ir smurtu, grąsinant dujomis, šunimis, elektrošoku ir guminėmis kulkomis, atimami brangiausi Jos žmonės. Žmonės, kurie ją augino. Prarandami namai, kuriuose Mergaitė gimė... 240 žmonių, dalyvavusių tame smurte prieš vaiką, pasmerkė savo likimą.

 

 

 

2012 06 01. Vaikų gynimo diena. Kaunas. Eitynės „Jaunimas – už vaikus“. Kun. Roberto Grigo kalba prie Kauno arkikatedros apie Garliavos smurto tragediją.

 

2012 06 01. Vaikų gynimo diena. Kaunas. Eitynės „Jaunimas -- už vaikus". Signataro Algirdo Patacko žodis, perskaitytas doc. dr. Linos Šulcienėsk, prie Kauno arkikatedros apie Garliavos smurto tragediją.

 

 

2012 06 01. Vaikų gynimo diena. Kaunas. Eitynės „Jaunimas -- už vaikus". Režisierės Neries Korpoškaitės - Akelaitienės žodis ir vaikų, patyrusių smurtą gegužės 17-osios rytą, liudijimai.

 

 

 

 

2012 06 01. Vaikų gynimo diena. Kaunas. Eitynės „Jaunimas -- už vaikus". Režisierės Neries Korpoškaitės - Akelaitienės žodis: Justino Marcinkevičiaus eilės. Giesmė už Lietuvą!

 

 

  

2012 05 31. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, kuriam tiesiogiai pavaldžios vaiko teisių apsaugos tarnybos  ir  Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Dagys, kuris visai neseniai (2012 05 11) Garliavos Mergaitės atžvilgiu „išvertė kailį" (jis taip mėgdavo kalbėti apie vaiko teisių apsaugos kontrolierę E. Žiobienę, gelbėjančią savo kailį), po Mergaitės grobimo operacijos ramiai sau mėgavosi prabanga „Senukų" korporacijos savininko multimilijonieriaus Augustino Rakausko „Visuomenės harmonizavimo parke" Šeimų šventėje gegužės 26-ą, kai tūkstančiai žmonių Vilniuje dalyvavo pilietinėje akcijoje „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!" Tą šeštadienį jie buvo visiškai ramūs, kaip ir dabar prieš kameras, kai jie demonstruoja savo neva bejėgiškumą tiriant smurto veiksmus gegužės 17-ą dieną Klonio gatvėje. Įdomu, ar nerizikuoja žmogus tapti aklu, kai jis demonstruoja savo aklumą akivaizdžių dalykų atžvilgiu. Na, o seimūnė Virginija Baltraitienė su Kėdainių „darbiečiukais" panoro būti perrinkta rudenį į Seimą. Negi mes patikėsime kitokiais jos atsisakymo vadovauti komisijai, žlugdančiai teisėją N. Venckienę, motyvais... O gal yra Lietuvoje abejojančių žmonių, kokį sprendimą priims naujasis komisijos vadovas S. Šedbaras?.. Čia taip, kaip su Rusijos Putino rinkimais: tik mirusiam ir negimusiam niekas neaišku...

 

 

2012 05 29. TV3 vakaro žinios apie pavyzdį, kaip turi būti atsakoma į aktualius klausimus.

 

 

2012 05 26. Pilietinė akcija „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!"  Vilniuje. Kun. Jono Varkalos kalba.

 

 

2012 05 26. Pilietinė akcija „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!"  Vilniuje. 7 metų Mergaitės kalba.

 

 

2012 05 26. Pilietinė akcija „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!"  Vilniuje. Plojimai 7 metų mergaitei už drąsią kalbą.

 

 

2012 05 26. Pilietinė akcija „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!"  Vilniuje. Rolando Boravskio kalba.

 

 

2012 05 26. Pilietinė akcija „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!"  Vilniuje. Signataro Algirdo Patacko kalba.

 

 

2012 05 26. Pilietinė akcija „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!"  Vilniuje. Signatarės Nijolės Oželytės kalba.

 

 

2012 05 26. Pilietinė akcija „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!"  Vilniuje.

 

 

2012 05 26. Pilietinė akcija „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!"  Vilniuje.

 

 

2012 05 29, LTV. Paskutinė Gintaro Aleknonio laida „Ant svarstyklių“ Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje. 1-a dalis. Laidos dalyviai: signatarė Nijolė Oželytė ir Darius Kuolys.

 

 

2012 05 29, LTV. Paskutinė Gintaro Aleknonio laida „Ant svarstyklių“ Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje. 2-a dalis. Laidos dalyviai: signatarė Nijolė Oželytė ir Darius Kuolys.

 

 

2012 05 29, LTV. Paskutinė Gintaro Aleknonio laida „Ant svarstyklių“ Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje. 3-a dalis. Laidos dalyviai: signatarė Nijolė Oželytė ir Darius Kuolys.

 

 

2012 05 26. Mitingas Kaune „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!“

 

 

„Mes stovėjom po medžiu, kai mušė vaiką“, - prof. Vytautas Landsbergis... Buvo aktualu. Yra aktualu. Liks ligi mirties ir asmeninio Dievo Teismo aktualu!..

 

 

 

2012 05 24. TV3 vakaro žinių laida apie generalinės prokuratūros ketinimus suimti Neringą Venckienę. Prokratūra tokį prašymą 2012 m. gegužės 24 d. pateikė Seimui. Seimo sprendimas leisti ar neleisti suimti Neringą Venckienę bus priimtas iki birželio 20 d.

 

 

2012 05 24. TV3. Rūtos Janutienės laida „Paskutinė instancija“ apie įrodymus pedofilijos byloje ir apie gegužės 17-osios smurtą prieš Mergaitę ir taikius žmones Klonio gatvėje Garliavoje. 1-a dalis.

 

 

2012 05 24. TV3. Rūtos Janutienės laida „Paskutinė instancija“ apie įrodymus pedofilijos byloje ir apie gegužės 17-osios smurtą prieš Mergaitę ir taikius žmones Klonio gatvėje Garliavoje. 2-a dalis.

 

 

2012 05 24. TV3. Rūtos Janutienės laida „Paskutinė instancija“ apie Viktoro Uspaskich machinacijas, narpliojamas teismuose. Pažiūrėjus šią laidą, - aiškėja, kodėl įvairaus plauko politologai nori prastumti šį veikėją į valdžią 2012-ųjų rudenį. Nereikia pamiršti, kad aa A. Ūsas, nuo kurio prasidėjo pedofilijos istorija, priklausė V. Uspaskich partijai. 3-a laidos dalis.

 

 

2012 05 24. TV3. Rūtos Janutienės laida „Paskutinė instancija“ apie Viktoro Uspaskich machinacijas, narpliojamas teismuose. Pažiūrėjus šią laidą, - aiškėja, kodėl įvairaus plauko politologai nori prastumti šį veikėją į valdžią 2012-ųjų rudenį. Nereikia pamiršti, kad aa A. Ūsas, nuo kurio prasidėjo pedofilijos istorija, priklausė V. Uspaskich partijai. 4-a laidos dalis.

 

 

2012 05 23. TV3. Kristupo Krivicko laida „Akistata" 1-a dalis. Vėl ir vėl žiūrint į gegužės 17-osios ankstaus ryto teroro aktą prieš Mergaitę ir taikius žmones, kyla nenumaldomas klausimas: Kas ir kada išduos nusikaltėlius teisingumui? Juk, tai nusikaltimai prieš žmoniškumą! Tokie nusikaltimai neturi senaties. Ir kuogi tie išgamos skiriasi nuo sausio 13-osios naktį siautėjusių išgamų 1991-aisias?

 

 

2012 05 23. TV3. Kristupo Krivicko laida „Akistata" 2-a dalis. Vėl ir vėl žiūrint į gegužės 17-osios ankstaus ryto teroro aktą prieš Mergaitę ir taikius žmones, kyla nenumaldomas klausimas: Kas ir kada išduos nusikaltėlius teisingumui? Juk, tai nusikaltimai prieš žmoniškumą! Tokie nusikaltimai neturi senaties.

 

 

2012 05 21. TV3 laida „Kodėl?“ 1-a dalis. Autorė ir laidos vedėja Rūta Janutienė. Laida vyko tiesiogiai. Šioje laidoje aiškiai matyti, kaip elgiasi vaiko motina absoliučiai svetimų vyrų, ką tik smurtavusių prieš jos mažametę dukrą mylimų senelių namuose, akivaizdoje. Motinai linksma, kai vyrai su advokatu juokiasi, kaip aštuoniametė Mergaitė atliks gamtinius reikalus ant žolytės... Vien tas motinos linksmumo faktas rodo, kad motina, ką tik jėga atgavusi savo dukrą, absoliučiai negerbia savo dukters intymių paslapčių, netgi leisdama kitam smurtautojui advokatui G. Černiauskui liesti jos mergaitę, kuri psichotropinių medikamentų įtakoje visiškai apatiška (tai matosi iš mergaitės rankų ir lūpų; matytųsi ir iš akių, bet jos dengtos)... Kraujas stingsta, žvelgiant į tai. Čia kaip su sovietų galvažudžių armija „išvaduotoja“ 2 - ojo Pasaulinio karo metais: tuose kraštuose, kur jie nuo nacių išvaduodavo teritorijas - ten išprievartaudavo visas moteris ir mergaites...

 

 

2012 05 21. TV3 laida „Kodėl?“ 2-a dalis. Autorė ir laidos vedėja Rūta Janutienė. Laida vyko tiesiogiai. Šioje laidoje aiškiai matyti, kaip elgiasi vaiko motina absoliučiai svetimų vyrų, ką tik smurtavusių prieš jos mažametę dukrą mylimų senelių namuose, akivaizdoje. Motinai linksma, kai vyrai su advokatu juokiasi, kaip aštuoniametė Mergaitė atliks gamtinius reikalus ant žolytės... Vien tas motinos linksmumo faktas rodo, kad motina, ką tik jėga atgavusi savo dukrą, absoliučiai negerbia savo dukters intymių paslapčių, netgi leisdama kitam smurtautojui advokatui G. Černiauskui liesti jos mergaitę, kuri psichotropinių medikamentų įtakoje visiškai apatiška (tai matosi iš mergaitės rankų ir lūpų; matytųsi ir iš akių, bet jos dengtos)... Kraujas stingsta, žvelgiant į tai. Čia kaip su sovietų galvažudžių armija „išvaduotoja“ 2 - ojo Pasaulinio karo metais: tuose kraštuose, kur jie nuo nacių išvaduodavo teritorijas - ten išprievartaudavo visas moteris ir mergaites...

 

 

2012 05 21. TV3 laida „Kodėl?“ 3-a dalis. Autorė ir laidos vedėja Rūta Janutienė. Laida vyko tiesiogiai. Šioje laidoje aiškiai matyti, kaip elgiasi vaiko motina absoliučiai svetimų vyrų, ką tik smurtavusių prieš jos mažametę dukrą mylimų senelių namuose, akivaizdoje. Motinai linksma, kai vyrai su advokatu juokiasi, kaip aštuoniametė Mergaitė atliks gamtinius reikalus ant žolytės... Vien tas motinos linksmumo faktas rodo, kad motina, ką tik jėga atgavusi savo dukrą, absoliučiai negerbia savo dukters intymių paslapčių, netgi leisdama kitam smurtautojui advokatui G. Černiauskui liesti jos mergaitę, kuri psichotropinių medikamentų įtakoje visiškai apatiška (tai matosi iš mergaitės rankų ir lūpų; matytųsi ir iš akių, bet jos dengtos)... Kraujas stingsta, žvelgiant į tai. Čia kaip su sovietų galvažudžių armija „išvaduotoja“ 2 - ojo Pasaulinio karo metais: tuose kraštuose, kur jie nuo nacių išvaduodavo teritorijas - ten išprievartaudavo visas moteris ir mergaites...

 

 

2012 05 21. Apie protesto mitingą prie Kauno savivaldybės, kur dirba, garsioji vaiko teisių apsaugos specialistė Evelina Talalienė Mergaitės grobimo operacijoje tėškusi vaikui ultimatumą „Arba eini dabar, arba po vienos minutės!"

 

 

2012 05 19. Apie eitynes už teisingumą Vilniuje, kur dalyvavo apie 20000 žmonių! Eitynės surengtos praėjus dviem dienom po Mergaitės smurtinio pagrobimo Garliavoje gegužės 17-ą d., kur dalyvavo 240 iki dantų ginkluotų pareigūnų.

 

 

2012 05 19. Vilniaus protesto akcija, kurioje dalyvavo apie 20 000 žmonių!

 

 

2012 05 18. Čikaga. JAV. Lietuvos Respublikos Prezidentės vizitas Lemonte. Ji susitiko tik su Čikagos lietuviškuoju "elitu". Su bendruomene ji nepanoro kalbėtis ir atsakyti į nepatogius jai klausimus. Atstumti ir įsižeidę žmonės garsiai skandavo "GĖDA"
Video of President Dalia Grybauskaitė on Friday being greeted by protesters as she arrives at the Lithuanian World Center in Chicago (Lemont). The demonstrators were protesting the forceful removal on Thursday of 8 year old D. Kedyte from her grandparents home in Kaunas & returning her to her controversial mother Laima Stankunaite, who the girl accused of involving her with pedophiles.

 

 

Žurnalistė Rūta Janutienė kalbina Kauno apskrities VPK viršiniką A. Kaminską 2012 05 17, po įvykių Garliavoje.

 

 

2012 05 17. Tarp 5:00 val. ir 8:00 val. vaizdai aplink Klonio gatvę Garliavoje, kai 250 iki dantų ginkluotų pareigūnų šturmavo Kedžių namus. Milijoninės lėšos mestos pagrindinei pedofilijos liudininkei užčiaupti! Pasirodo organizuoti seksualiniai nusikaltėliai yra patys pavojingiausi ir patys žiauriausi! Jiems nebrangus joks žmogaus likimas: nei suaugusio, nei vaiko. Atkreipkite dėmesį į policininkų veidus. Čia išgirsite pirmuosius liudijimus apie tai, kas įvyko grobiant Mergaitę ir kaip ciniškai tai buvo daroma.

 

 

2012 05 17. 7:20 val. ryto. Sulaužius viską, ką įmanoma sulaužyti, suėmus daug žmonių, įvykdytas Lietuvoje teroro aktas prieš Garliavos Mergaitę. Keli šimtai iki dantų ginkluotų pareigūnų, grąsindami guminėmis kulkomis, elektrošoku ir ašarinėmis dujomis, suėmė 29-is civilius žmones! Šį vaizdo įrašą leidžiama kopijuoti ir rodyti per viso Pasaulio televizijas ir internete! Sutikimas kopjuoti ir platinti duodamas! Teroro aktą tiesiogiai translaivo vienintelė TV3 televizija. 2012 m. gegužės 17 d.11: 00 val, protesto mitingas Vilniuje prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros! Kas dar turite Širdį - nelikite abejingi!!!

 

 

Garliava, Klonio gatvė 2012 05 17. Mergaitės grobimo operacija. 1-a dalis:

 

Garliava, Klonio gatvė 2012 05 17. Mergaitės grobimo operacija. 2-a dalis:

 

Garliava, Klonio gatvė 2012 05 17. Mergaitės grobimo operacija. 3-a dalis:

 

2012 05 17. Girdisi pjūklų garsai...Tai buvo neteisėtas smurtas, 250 teroristų („specialistų“) prieš vieną 8-iametę Mergaitę!

 

 

2012 m. gegužės 17 d. 6 valandą ryto filmuoti kadrai, liudijantys pareigūnų veiksmus. Nufilmuoti pavyko tik pradžią, kiti įvykiai fiksuojami garso medžiagoje.

 

Mergaitė priešinasi, seneliai išvaromi iš namų. Pareigūnas uždengia filmavimo įrenginio dangtį, todėl įraše galima girdėti tik garsą. Pareigūnas uždengia filmavimo įrenginio dangtį, todėl įraše galima girdėti tik garsą.

 

Antstolės S. Vaicekauskienės vykdomas teismo sprendimas. Ar teisėtai jis vykdomas? Mergaitė priešinasi, maldauja pareigūnų ir antstolės išeiti iš jos namų. Mergaitės globėja N. Venckienė pastebi ir nurodo pažeidimą (fizinio kontakto naudojimą) bei prašo jį nutraukti. Pareigūnas uždengia filmavimo įrenginio dangtį, todėl įraše galima girdėti tik garsą.

 

Vaiko teisių apsaugos atstovė ("argumentuoja" vaikui): "Tiesiog tu turi šiandien apsispręsti - ar dabar eini, ar po vienos minutės!"
Pareigūnas uždengia filmavimo įrenginio dangtį, todėl įraše galima girdėti tik garsą.

 

Vaiko riksmas - liudija panaudotą prievartą prieš vaiką: besispardantis ir rėkiantis, besipriešinantis iš visų jėgų išnešamas. Pareigūnas uždengia filmavimo įrenginio dangtį, todėl įraše galima girdėti tik garsą.


 

 

 

2012 m. gegužės 17 d. rytas. Šturmas Garliavoje:

 

2012 05 14. Romo Kalantos liepsnojančios aukos 40-mečio minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje Laisvųjų menininkų scenoje. Gegužės 14-os akimirkos...

 

 

2012 05 14. Romo Kalantos liepsnojančios aukos 40-mečio minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje Laisvųjų menininkų scenoje. Ekpertai.eu įkūrėjų Rolando Boravskio ir Audriaus Nako kalbos.

 

 

2012 05 14. Romo Kalantos liepsnojančios aukos 40-mečio minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje Laisvųjų menininkų scenoje. LR Seimo nario Sauliaus Stomos kalba.

 

 

2012 05 14. Romo Kalantos liepsnojančios aukos 40-mečio minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje Laisvųjų menininkų scenoje. Kun. Roberto Grigo kalba.

 

 

2012 05 14. Skulptorius Vytenis Umbrasas Klonio gatvėje Garliavoje.

 

 

2012 05 14. Romo Kalantos liepsnojančios aukos 40-mečio minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje Laisvųjų menininkų scenoje. „Karšto komentaro" redaktorės Giedrės Gorienės kalba.

 

 

2012 05 14. Romo Kalantos liepsnojančios aukos 40-mečio minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje Laisvųjų menininkų scenoje. Algimanto Matulevičiaus kalba

.

 

 

2012 05 14. Romo Kalantos liepsnojančios aukos 40-mečio minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje Laisvųjų menininkų scenoje. Disidentės s. Nijolės Sadūnaitės kalba.

 

 

2012 05 14. Romo Kalantos liepsnojančios aukos 40-mečio minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje Laisvųjų menininkų scenoje. Poetės Erikos Drungytės kalba.

2012 05 14. Europarlamentaro Vytauto Landsbergio padėjėjas, disidentinio judėjimo dalyvis Andrius Tučkus Klonio gatvės scenoje, minint Romo Kalantos aukos 40-metį.

2012 05 14. Seimo narys Rytas Kupčinskas Klonio gatvės scenoje, minint Romo Kalantos aukos 40-metį.

2012 05 14. Dailininkė Albina Žiupsnytė Klonio gatvėje Garliavoje

2012 05 13. Monsinjoro Alfonso Svarisko vizitas Klonio gatvėje Garliavoje. Monsinjoras A. Svarinkas yra labai žymus pasipriešinimo sovietų valdžiai disidentas, už savo veiklą, skelbiant Dievo žodį, jis buvo 3 kartus sovietų teistas ir praleido 21-erius metus įkalinimo ir tremties vietose.

2012 05 11. „Klonio gatvė kitaip“ 5-a dalis. Grupė kūrėjų tęsia audiovizualinį ciklą apie Klonio gatvę, supažindindami su žmonėmis, kurie ten nuolat budi ir reikalauja teisingumo. Šie siužetai yra alternatyva tendencingai žiniasklaidai. Nes tų žmonių tikslas nėra "organizuoti įstatymų nevykdymą" ir "kurti valstybę valstybėje", jų tikslas apginti mergaitę.

 

 

2012 05 13. Kauno Technologijos universiteto ir VDU dėstytojos doc. dr. Linos Šulcienes interviu Klonio gatvėje Garliavoje.

 

 

2012 05 13. Laikraščio „XXI amžius“ redaktorius Edvardas Šiugžda Klonio gatvėje Garliavoje.

 

 

2012 05 13. Vida Baukienė Klonio gatvėje Garliavoje.

 

 

 

2012 05 10. Ses. Ramutė Budvytytė SSC (Šv. Kazimiero kongregacija), Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų sielovados vadovė, Klonio gatvėje Garliavoje.

 

 

2012 05 10. Lietuvos Ryto TV žinių laida apie reakcijas, išgirdus oficialų Neringos Venckienės prašymą per TV tiesiogiai transliuoti vaiko būsimą perdavimo aktą, kad niekas neišdrįstų pakartoti kovo 23-os smurtinių įvykių. LRT generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus atsiliepimas į vaiko perdavimo akto galimą transliaciją per TV buvo toks: „...nu, vertinu, kad yra, kaip čia, rusų kalbą jei dar mokat - "bezpredielas". Čia, nežinau, pasityčiojimas iš bet ko, iš vaikystės, iš panašių dalykų...“
Primename, kad A. Siaurusevičius LRT vadovauja jau 4-eris metus. Seimo nariams tokio laikotarpio lyg ir pakanka... Vadovaujant A. Siaurusevičiui, prieglobstį televizijoje vėl atrado Nemira Pumprickaitė, buvusi premjerų Algirdo Brazausko ir Gedimino Kirkilo (abu buvę neeiliniai komunistai) atstovė ir patarėja. Taip pat Lietuvos Nacionalinėje TV pradėjome matyti antrą žymų praeities veidą, būtent Vytautą Kvietkauską, kuris pirmasis rengė pasityčiojimo reportažus apie Pirmąjį Laisvės mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje 1987 m. rugpjūčio 23 d... Tad, kokia bent jau tų žmonių meilė Klonio gatvės vaikui – nesunku nuspėti. Taigi, ko stebėtis, kai kito, o ypač vaiko skausmui vertinti, žmogus naudoja rusišką „bezpredielą“. Ir, pasitelkiant vieną frazę iš nemirtingo tų pačių rusų filmo „Kaukazo belaisvė“, galima būtų apibendrinti šiandienos situaciją šūkiu „Tegyvuoja mūsų Televizija! Pati teisingausia Televizija Pasaulyje!“


 

 

2012 05 10. TV3 laida „Paskutinė instancija“. 1-a dalis. Autorė Rūta Janutienė.

 

 

2012 05 10. TV3 laida „Paskutinė instancija“. 2-a dalis. Autorė Rūta Janutienė.

 

 

 

2012 05 10. TV3 apie vaiko ėmimo transliavimą tiesiogiai.

 

 

2012 05 10. Hana Šumilaitė Klonio gatvėje Garliavoje.

 

 

2012 05 10. Neringos Venckienės pranešimas TV3 televizijai.

 

 

2012 05 10. Fotografas Vladas Dobrovolskis Klonio gatvėje, Garliavoje.

2012 05 10. Verslininkas Adas Nausėda iš Šilutės Klonio gatvėje, Garliavoje.

2012 05 10. Trijų vaikų tėvas Jonas Dauda iš Birštono Klonio gatvėje, Garliavoje.

2012 05 09. TV3 vakaro žinios apie planuojamą spec. tarnybų operaciją Klonio gatvėje Garliavoje. Apie specialias pratybas, kuriomis ruošiamasi paimti Mergaitę.

2012 05 09. LNK žinios apie padėtį laukiant neaiškios valdiškų tarnybų invazijos.

2012 05 09 Klonio gatvėje viešėjo garsi lietuvių išeivijos poetė Eglė Juodvalkė. Poetė gimė 1950 m. Čikagoje, 1973 m. Čikagos universitete baigė slavistiką ir lietuvių kalbą, vėliau Pietų Ilinojaus universitete Karbondeilyje studijavo teatro meną. 1976-1995 m. dirbo Laisvosios Europos radijo lietuvių skyriuose Niujorke ir Miunchene. Yra išleidusi gausų puoštą poezijos knygų: ,,Jei tu paliesi mane“ (1972), ,,Pas ką žiedas žydi“ (1983), ,,Mnemosinės vėrinys“ (1996), ,,Veidrodis ir tuštuma“ (2002), ,,Sakalai naktį nemiega“(2011), prisiminimų knygą apie gyvenimą lydinčią cukraligę ,,Cukraus kalnas, arba Lietuvės cukrininkės nuotykiai Amerikoje ir kitose egzotiškose šalyse“ (2000).
Eglė Juodvalkė visuomet buvo aktyvi lietuvių kovotoja už tiesos žodį, už Lietuvos laisvę. Jos poezijoje ryškios tautos atminties temos, gausu pokario partizanams skirtų eilėraščių.


2012 04 30. „Klonio gatvė kitaip“ 1-a dalis.Grupė kūrėjų pradeda audiovizualinį ciklą apie Klonio gatvę, supažindina su žmonėmis, kurie ten nuolat budi, reikalaudami teisingumo. Šie siužetai yra alternatyva tendencingai žiniasklaidai.

 

2012 05 04. „Klonio gatvė kitaip“ 2-a dalis. Grupė kūrėjų tęsia audiovizualinį ciklą apie Klonio gatvę, supažindindami su žmonėmis, kurie ten nuolat budi ir reikalauja teisingumo. Šie siužetai yra alternatyva tendencingai žiniasklaidai. Nes tų žmonių tikslas nėra "organizuoti įstatymų nevykdymą" ir "kurti valstybę valstybėje", jų tikslas apginti mergaitę.

 

2012 05 06. „Klonio gatvė kitaip“ 3a dalis. Grupė kūrėjų tęsia dokumentikos ciklą apie Klonio gatvę, supažindindami su žmonėmis, kurie ten nuolat budi ir reikalauja teisingumo. Šie siužetai yra alternatyva tendencingai žiniasklaidai. Nes tų žmonių tikslas nėra "organizuoti įstatymų nevykdymą" ir "kurti valstybę valstybėje", jų tikslas apginti mergaitę.

 

2012 05 07. „Klonio gatvė kitaip“ 4-a dalis. Grupė kūrėjų tęsia audiovizualinį ciklą apie Klonio gatvę, supažindindami su žmonėmis, kurie ten nuolat budi ir reikalauja teisingumo. Šie siužetai yra alternatyva tendencingai žiniasklaidai. Nes tų žmonių tikslas nėra "organizuoti įstatymų nevykdymą" ir "kurti valstybę valstybėje", jų tikslas apginti mergaitę.

 

2012 05 07. Ainio ir Gedimino Storpirščių interviu ir koncerto fragmentai Klonio gatvėje, Garliavoje.

 

2012 05 07. Rūtos Dambrauskienės interviu Klonio gatvėje, Garliavoje.

 

 

2012 05 09. Stasys Junda Klonio gatvėje, Garliavoje.

 

2012 05 07. Signatarės Nijolės Oželytės kalba Klonio gatvės laisvųjų menininkų scenoje, Garliavoje.

 

2012 05 07. Signatarės Nijolės Oželytės interviu Klonio gatvėje, Garliavoje.

 

2012 05 08. Ramintos Baltuškienės interviu Klonio gatvėje, Garliavoje.

 

2012 05 08. Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus interpeliacija LR Seime. Seimo narių Astos Baukutės, Petro Gražulio klausimai Teisingumo ministrui Remigijui Šimašiui. Seimo narių Sauliaus Stomos ir Gintaro Songailos pasisakymai interpeliacijos klausimu. Teisingumo ministro R. Šimašiaus baigiamoji kalba ir interpeliaciją iniciavusio Valentino Mazuronio griežtas žodis ministrui.

 

2012 05 07. Žurnalistės Jovitos Valeikaitės žodis Klonio gatvėje Garliavoje.

 

2012 05 07. Ses. Nijolės Sadūnaitės interviu Klonio gatvėje Garliavoje.

 

 

2012 05 06.LNK Alfa savaitė. Žurnalistas Tomas Dapkus kalbina Neringa Venckienę.

 

2012 05 04. Lietuvos Ryto TV vidudienio laidos „Lietuvos diena" ištrauka, kurioje, ko gero, įdomiausia detalė yra L. Stankūnaitės advokato G. Černiausko pasisakymas - 3:10. Čia labai aiškiai pasakoma, kad vaikas bus ne išvedamas, bet išnešamas per prievartą.

 

2012 05 05. Jolantos Šarpnickienės interviu Klonio gatvėje, Garliavoje.

 

2012 05 05. Chirurgo prof. Rimtauto Marcinkevičiaus interviu Klonio gatvėje, Garliavoje.

 

2012 05 04. Gegužinės pamaldos Klonio gatvėje Garliavoje.

 

2012 05 02. Aktorė, poetė, vertėja Sonata Paliulytė Klonio gatvės Garliavoje laisvųjų menininkų scenoje.

 

2012 05 02. Sesers Aloyzos Malinauskaitės SJE, žodis, pradedant Klonio gatvėje gegužines pamaldas. Sesuo Alyza eilę metų misionieriavo Kazachstane, Karagandoje.

 

2012 05 01. Režisierės Mildos Mažetytės interviu Klonio gatvėje Garliavoje.

 

2012 05 01. Reginos Savickienės interviu Klonio gatvėje Garliavoje.

 

2012 05 01. Dovilės Tikniūtės interviu Klonio gatvėje Garliavoje.

 

2012 04 28. Latvių žurnalistė ir režisierė Rita Broka. Klonio gatvė, Garliava.

 

2012 04 28. Arūno Juškos interviu. Klonio gatvė, Garliava.

 

2012 05 01. Vertėja Vijolė Arbas Klonio gatvėje Garliavoje.

 

2012 05 01. Klonio gatvė, Garliava. Dėstytoja Romualda Marcenkovienė.

 

2012 04 28. Klonio gatvė, Garliava. Semo narys Kazimieras Uoka.

 

2012 04 28. Klonio gatvė, Garliava. Poetė Eglė Perednytė laisvųjų menininkų scenoje.

 

2012 04 27. Čia žurnalistu save vadinantis ir iš kailio besiniariantis, kaip įtikti savo darbdaviams „Lietuvos Ryte" Nerijus Povilaitis, Klonio gatvės žmonių prašomas neerzinti žurnalistinės etikos pažeidinėjimu, nekreipia dėmesio ir elgiasi iššaukiančiai. Jo tėvui turėtų būti gėda dėl tokio sūnaus elgesio... Čia matome, kad Nerijus nesišypso, netgi labai nesišypso. Ir kodėl gi? Juk, ne kartą Nerijų kameros fiksavo linksmą, netgi labai linksmą... Bet linksmas Nerijus tik šalia advokato G. Černiausko, šalia antstolės S. Vaicekauskienės, šalia 40-ies unformuotų policijos pareigūnų, apsupusių Kedžių namą kovo 23-ąją. Va, tuomet Nerijui buvo linksma. Ne, neišsigalvojame! Tai jau tūkstančius karų matyti vaizdai. Ir kažkaip keistai pradedi apie žmogų galvoti, kai jam linksma, kai už sienos klykia vaikas...

 

2012 04 26. LTV laidos „Forumas" (vedėjas Virginijus Savukynas) įrašas iš tiesioginės transliacijos. 1-a dalis. Diskusijoje dalyvauja psichiatras Dainius Pūras ir kultūrologas Vytautas Rubavičius. Tema: „Ar galima išpsręsti konfliktą Garliavoje?" Vaikų ir paauglių psichiatru dirbantis D. Pūras, ko gero, niekada nebuvo Klonio gatvėje, net kaip praeivis... Kodėl? Gal bijo, kad jo įtikėta tiesa subliukš taip, taip kaip jis stengiasi bliuškinti akivaizdžius dalykus...

 

2012 04 26. LTV laidos „Forumas" (vedėjas Virginijus Savukynas) įrašas iš tiesioginės transliacijos. 2-a dalis. Diskusijoje dalyvauja psichiatras Dainius Pūras ir kultūrologas Vytautas Rubavičius. Tema: „Ar galima išpsręsti konfliktą Garliavoje?" Vaikų ir paauglių psichiatru dirbantis D. Pūras, ko gero, niekada nebuvo Klonio gatvėje, net kaip praeivis... Kodėl? Gal bijo, kad jo įtikėta tiesa subliukš taip, taip kaip jis stengiasi bliuškinti akivaizdžius dalykus...

 

2012 04 26. LTV laidos „Forumas" (vedėjas Virginijus Savukynas) įrašas iš tiesioginės transliacijos. 3-a dalis. Diskusijoje dalyvauja psichiatras Dainius Pūras ir kultūrologas Vytautas Rubavičius. Tema: „Ar galima išpsręsti konfliktą Garliavoje?" Vaikų ir paauglių psichiatru dirbantis D. Pūras, ko gero, niekada nebuvo Klonio gatvėje, net kaip praeivis... Kodėl? Gal bijo, kad jo įtikėta tiesa subliukš taip, taip kaip jis stengiasi bliuškinti akivaizdžius dalykus...

 

2012 04 26. Savanorio Viktoro Kaminsko žodis Klonio gatvėje Garliavoje.

 

2012 04 26. Tiesioginės BTV laidos „Sąmokslo teorija" įrašas. 1-a dalis. Apie Garliavos mergaitės išsaugojimą nuo prievartos!

 

2012 04 26. Tiesioginės BTV laidos „Sąmokslo teorija" įrašas. 2-a dalis. Apie Garliavos mergaitės išsaugojimą nuo prievartos!

 

2012 04 26. Tiesioginės BTV laidos „Sąmokslo teorija" įrašas. 3-a dalis. Apie Garliavos mergaitės išsaugojimą nuo prievartos!