lt en

Informacija

 

Count Web Traffic                                 puslapio lankytojų skaičius nuo 2012 m. balandžio 21 d.

„Drąsos kelias“ politinė partija visuomeninis forumas FB

Oficialus politinės partijos „Drąsos kelias“ profilis FB

Aktualiausia informacija:  http://www.neringavenckiene.com/     Neringos Venckienės FB

„Drąsos kelias“ partijos inermetinis puslapis:  http://www.drasoskeliaspartija.lt/        

Klonio kiemas tiesiogiai. Internetinėje nuoruodoje Jūs galite pamatyti visą Mergaitės grobimo operacijos vaizdo įrašą su garsu!: http://www.ustream.tv/channel/klonio-kiemas 

Informacija apie 2 %  arba 1 % paramą. Dėkojame remiantiems!

Esame dėkingi kiekvienam, parėmusiam. Jūsų parama mums labai daug reiškia!

TAUTOS DUKROS HIMNAS                                                                                          YouTube kanalas

Visus smurtavusius ir bet kaip prie smurto prisidėjusius Klonio gatvėje kovo 23-ą ir gegužės 17-ą atiduodame į GYVOJO DIEVO RANKAS!

Broliai ir sesės! Išdrįskime keisti Lietuvą!

 

Politinės partijos „Drąsos kelias“ Seimo narių biuras:

 

Seimo narė  Neringa Venckienė, neringavenckiene.com

Biuras: Kęstučio g. 54 - 4 II aukštas, Kaune

Tel. 867005563, 869842042

El. paštas: Neringa.Venckiene@lrs.lt

 

Seimo narys Jonas Varkala

Biuras: Kęstučio g. 54 - 5 II aukštas, Kaune

Tel.: 8 698 42195

El. paštas: Jonas.Varkala@lrs.lt

Priėmimas pirmadieniais nuo 10 val.iki 17 val.

Seimo nario padėjėja - sekretorė dirba nuo I iki V. Darbo laikas: 10-17 val. 

DK partijos administratorės Neringos Urniežiūtės tel.: 8 670 05563. Partijos administraciniais klausimais skambinti nuo 10 val. iki 16 val.

 

 2012 m. rinkimų į Seimą Balsavimo rezultatai            Rinkimų apygardos                 

 

 

Deimantės seneliai smaugiami tūkstantinėmis baudomis. Jų situacija liūdna. Jei kas galite padėkite.

A. a Drąsiaus Kedžio tragedija jau seniai virto mūsų. Jų skausmas – mūsų skausmu.

Iš anksto dėkojame.

Vytautas Andrius Kedys
SEB bankas
LT537044060007906584

Parama 


 FOTO  „Drąsos kelias“ - LR Seimo sąžinė!

 

 

 

 

2014 12 31.

Su Naujaisiais 2015-aisiais!...

Seimo nario, politinės partijos „Drąsos kelias” pirmininko kun. Jono Varkalos video sveikinimo mintys pasitinkant 2015-uosius Naujuosius metus.

Turėkite drąsos būti laisvi žmonės: sakyti „Taip”, jeigu taip ir „Ne”, jeigu ne!..

Būkite palaiminti sąžinės ramybe!

Būkite apdovanoti pilnutiniu Gyvenimu!

SU NAUJAISIAIS 2015-ais metais, Mielieji, išdrįsę neišsigąsti! 

drasoskeliaspartija.lt

 

   


2014 12 24.

Su šventomis Kalėdomis, mielieji šio puslapio skaitytojai! Dėkojame jums, kad atmenate skriaudžiamuosius. Teatlygina jums paguoda ir ramia sąžine Kalėdų Paslaptyje į žmogaus gyvenima ateinantis Dievas Sūnus! Švęskite Kalėdų džiaugsmą su visiška prasmės pilnatve, gerai žinodami, kad niekas, darantis piktą, neturi ir neturės jokios ramybės. Ramybė ir vidinio džiaugsmo pilnatė yra ir atpildas, ir dovana kiekvienam, kas šluoto Vaiko ašarą ir kuria meilės civilizaciją žemėje...

 

 

 

 

2014 05 21.             SVEIKINIMAS NERINGAI VENCKIENEI

Sveikiname Jus, Neringa, su Gimtadieniu! Švęskite šią Dieną su pasididžiavimu. Jūs tam turite teisę. Švęskite su ramia širdimi, nes svarbiausio apsisprendimo valandą Jūs drąsiai atidavėt viską, užstodama TĄ, KURIO negynė net jūsų gimtoji valstybė.
Jūs, Neringa, parodėte pavyzdį, ką reiškia stovėti už mažą silpną Žmogų. Jūs sugriovėte vyravusią nuostatą, kur žmogus buvo pratinamas būti tik truputį geru, tik truputį šventu, tik truputėlį, tik iki tam tikros ribos pastovėti už Tiesą ir Teisingumą. Jūs sulaužėte šitą „trupučio“ sistemą, kuri iki šiol niršta nerasdama ramybės. Dėka jūsų asmens ir kiekvieno neabejingai drąsaus žmogaus prisitaikėliškumas prarado savo chameleonišką rūbą. Sugriuvo melo kortų namas, taip ilgai ir sistemingai statytas dvasinei melo baudžiavai palaikyti.
Net dabar, kai skiria fizinis atstumas nuo Lietuvos, - niekas šalia Jūsų tiek daug nenuveikia Tiesos išlaisvinimo darbe. Priimkite šitą paradoksą su nuolankumu...
Pabaigai – esmių esmė:
Vienoje rankoje Dievas laiko 8-erių metų VAIKO AŠARĄ.
Kitoje Dievo rankoje – visi tie, kurie verkė su pravirkusiu VAIKU, visi paprastučiai Lietuvėlės žmogučiai, Jūsų bičiuliai su didelėmis širdimis. Jie į Jus panašūs išdrįsimu save paaukoti vardan nerūdijančio gyvenimo. Ir Jūsų, Neringa, su visa Jūsų asmenine auka yra daug toje Dievo rankoje. Jūs Jam saviškė... Ir saviškius Jis gina.
Su gražia Gimimo diena!
Tėvynę Jūs visuomet turite savo širdy.
Kaip ir Ji Jus!


„Drąsos kelio“ žmonės
„Drąsos kelio“ Seimo frakcijos bičiuliai
Lietuvos žmonės, puoselėję lūkesčius
ir
viena MERGAITĖ, nėra abejonės, prisidėtų prie mūsų...

 

2014 05 17.

Neringa Venckienė                                   Brangūs man žmonės,

Kiekvienas žmogus prisimena tragiškiausias ir laimingiausias akimirkas savo gyvenime.

Balandžio 20-oji ir gegužės 17-oji – baisiausios dienos mano gyvenime.

Balandžio 20-oji - diena, kai lavoninėje atpažinau savo brolį. Kruviną, sudaužytą, nusėtą žaizdomis ir mėlynėmis.

Gegužės 17-oji - diena, kurios momentai taip pat niekada neišdils iš atminties mano gyvenime.

Trūksta žodžių apsakyti regėtam baisumui ir šlykštumui. Neįmanoma apsakyti to, kas buvo daroma su maža mergaite, apibūdinti tos prievartos, kuri buvo nukreipta prieš ją. Galima tik įvardyti – tai, kas įvykdyta mano tėvų namuose, buvo ne ,,teismo sprendimo vykdymas“, o brutaliausias prievartinis mažametės mergaitės pagrobimo aktas. Brutaliausias jos valios nepaisymas, smurtavimas, klaikus teroras.

Ką 2012 m. gegužės 17-ąją padarė taikūs piliečiai, kad jų atžvilgiu valstybės vardu buvo panaudotos dujos, elektrošokas, guminės lazdos? Ką jie padarė, kad buvo spardomi batais, valkiojami kiemo grindiniu? Už ką jie buvo mušami ir tempiami į policiją? Ką padarė mano tėvai, prievarta išmesti iš savo namų? Ką gegužės 17-ąją nusikalstamo padarė žmonės, kad jie yra teisiami?

Kaip mano brolio dukrelė 2012 m. kovo 23-ąją, taip aš gegužės 17-ąją mačiau mažą mergaitę, jos artimuosius ir ją ginančius žmones užpuolusius mergaitės vadinamus "šlykštynes" ir aiškiai girdėjau mergaitę šaukiant: "Nenoriu!"

Ko verta Lietuvos valdžia? Kiek yra ji nužmogėjusi? Kiek yra pardavusi save, kiek išdavusi žmogaus prigimtį, kad net mažą, bejėgį, skausmo iškankintą vaiką galėjo paaukoti galimiems nusikaltėliams?

Kodėl iki šiol nebuvo atvirų ir normalių valdžios reakcijų į klaikius įvykius Garliavoje gegužės 17-ąją, įvykdytos prievartos pasmerkimo?

Lig šiol iš teismų sulauktas tik toks atsakymas apie buvusius įvykius, kurį gėda ir skaityti XXI amžiuje: 2012 m. gegužės 17 dieną vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą ir perduodant mergaitę L. Stankūnaitei, Drąsiaus Kedžio dukrelės atžvilgiu prievarta nebuvo naudojama.

Senai akivaizdu, jog tautos gyvenimas ir atskiro žmogaus nelaimė valdžios jau visai nebejaudina.

Aš manau, kad gegužės 17-jai apibūdinti labai tinka žodžiai iš Drąsiaus “Laiško niekam”: “Aš nežinau, gal būdamas tėvas kitomis akimis žiūriu ir kitaip suprantu mergaitės žodžius, kuriuos ji kartojo apklausų, ekspertizės metu. Bet gal yra Lietuvoje žmonių, kurie tokių vaiko žodžių kitaip suprasti nebegali - tai yra pati šlykščiausia prievarta, išsigimėlių, iškrypėlių, pedofilų orgijos…”

Ką turi išgyventi mergaitė, šiuo metu gyvenanti su ta, apie kurią penkis kartus policijoje ir prokuratūroje davė parodymus kaip apie stebinčią orgijas kaltinamojo raudonu „sysalu“ draugę, raudonos piniginės savininkę? Ir apskritai neaišku, ar mergaitė yra gyva, jei gyva - ar ji gyvena su ta, kuri už pinigus sutiko būti vadinama kale.

Šiandieną pedofilai, atrodytų, turėtų būti ramūs: prievarta paimta auka, viešai paskebti nepedofilai… Deja, pedofilinė spauda nerimsta. Pragerto veido ir pragerto gyvenimo autorei duotas įsakymas šmeižti aukas nuolatos.

Kaip bebūtų, manau, kad niekada joks doras Lietuvos žmogus neįstengs pamiršti tų, kurie savo kaltę dengė toliau ją perkeldami aukoms – pramanytomis priekabėmis, finansinėmis nuobaudomis, grasinimais, prievartos aktais, kurpiamomis bylomis – smigdami vis giliau į savo melo katilą.

Manau, kad niekada joks doras Lietuvos žmogus neįstengs pamiršti gegužės 17-osios – dienos, kai mūsų valstybė bankrutavo.

Aš iki šiol kiekvieną dieną prisimenu ir Drąsių, ir Deimantę. Aš juos labai mylėjau. Ir pati, asmeniškai, labai giliai išgyvenau jų patirtą kančią. Balandžio 20-oji ir gegužės 17-oji – baisiausios dienos mano gyvenime.

Gegužės 17-osios aukoms, patyrusioms fizinį ir psichinį smurtą, linkiu sveikatos, stiprybės, kantrybės ir vilties, kad vieną dieną Lietuvoje pedofilus sauganti bei ginanti sistema žlugs.

 Neringa Venckienė 

Žmonių gyvenime laikas bėga …
Prabėgo 730 dienų, kai žmonių širdis pervėrė mažo iš mažiausiųjų KLYKSMAS. Netikėta, brutalios fizinės jėgos ir užnuodyta melo strėlė pervėrė mus. Tas, kas matė, tas, kas išgirdo, tas, kas pajautė – niekada nepamirš 2012 metų gegužės 17 dienos ankstyvo ryto.
Žmonių ašaros, senelių skausmas ir pažeminimas, mamos, kuri augino, atėmimas, prievarta ir jėga išnešimas iš gimtųjų namų matytas mažo vaiko veide išliks mūsų atmintyje.
Sugriauti likimai, skausmas ir netektis vis dar nesitraukia. Melo pinklės ir toliau raizgo žmonių likimus.
Visi, kurie nepamiršo, kurie išgyveno, kurie jaučia ir mato, kurie dar neapkurto ir neapako susirinko 2014 m. gegužės 17 d. ankstų šeštadienio rytą į Klonio gatvę Garliavoje…
Minėjimą „paįvairino” pasaloje gretimoje Žilvičių gatvėje Garliavoje budėjęs policijos tarnybinis automobilis ir du žvalgomieji pareigūnų reidai po Klonio gatvę. Matyt, ieškojo kad ir mažiausios dingsties kuo nors patrikdyti susirinkusiuosius.
Skausmo ir neteisybės, pažeminimo ir neteisingumo atminties minėjime kalbėjo LR Seimo nariai Jonas Varkala (politinės partijos „Drąsos kelias” pirmininkas) ir prof. Povilas Gylys (Seimo frakcija „Drąsos kelias”). Politinės partijos „Drąsos kelias” pirminko pavaduotoja Audronė Skučienė perskaitė Seimo narės Neringos Venckienės kreipimąsi. Kalbėjo Bagotosios parapijos klebonas kun. Mindaugas Martinaitis, kuris prieš du metus buvo Klonio šturmo įvykių sukūryje ir, naudojant fizinę policijos pareigūnų jėgą, buvo išvestas iš namo vidaus. Kalbėjo disidentai sesė Nijolė Sadūnaitė iš Vilniaus ir mons. kun. Vytautas Vaičiūnas iš Šlienavos. Šis jautrus dvasininkas perdavė susirinkusiems sveikinimus nuo kito žymaus disidento ir tikinčiųjų teisių gynėjo mon. kun. Alfonso Svarinsko iš Vilniaus. Mintimis dalinosi Elena, labai artimai bendravusi su pagrobtąja Mergaite paskutiniuosius du mėnesius 2012-aisiais. Pamąstymais pasidalino Aušrinė Balčiūnė bei Olga Girdauskienė. Buvo skaitoma poezija. Mergaitės pagrobimo 2-iejų metų sukakties atminimo renginį vedė Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, tą istoriškai skaudžią dieną iš Klonio kiemo policininkų už rankų ištemtai per betoninį grindinį… Renginį savo meniškose fotografijose fiksavo fotodailininkas Juozas Valiušaitis, vienas iš daugelio šio kiemo neabejingų žmonių, neteisingai apkaltintų, suimtų, nuteistų piniginėmis baudomis ir dar dabar tebeteisiamų , o tokių lieka 17 žmonių.  Todėl verta budėti Tiesoje… nes Tiesa tebežeminama pilotų teismuose…

 

2014 05 15.                                                     K V I E T I M A S

GEGUŽĖS 17-osios RENGINIŲ PROGRAMA
06:00-06:30 Renkamės Klonio gatvės prieigose
06:30-08:00 Garliava. Gegužės 17-osios šturmo 2-jų metų minėjimas Klonio gatvėje.
08:30-09:30 Kaunas. Kauno Arkikatedros parapijos namuose (Vilniaus g. 1/ M.Valančiaus g. 4) vyks filmo apie fotomenininką Juozą Valiušaitį “Ženklas pakelėj” pristatymas. Filme kalbama ne tik apie ...žymaus menininko kūrybą, bei visuomeninę veiklą, bet išgyventą patirtį Klonio gatvėje, pažintį su Garliavos mergaite. Tai antroji triptiko “Klonio gatvės menininkai” dalis (pirmoji – apie protesto dailininką Rimantą Radišauską “Kelias”). Režisieriai Rasa Šimkutė, Algis Didžiulis.
14:00-15:00 Vilnius. Daukanto aikštėje vyks Garliavos šturmo minėjimas.
12:00-13:00 Klaipėda. Atgimimo aikštėje Garliavos šturmo 2-jų metų paminėjimo akcija
15:30-16:30 Vilnius. Filmo “Ženklas pakelėj” pristatymas Vilniaus miesto pilietinei visuomenei. (Geležinkelio 6, Vilnius)
18:00 Kaunas. Kauno Arkikatedra. Mišios už šeimą, su kuria susidorojo LR teisėsauga

 

  

 

Balandžio 18 – 19  d., kai visas krikščioniškas Pasaulis tiek vakaruose, tiek rytuose, suklūsta prie klausimo,„ Kodėl nuteisiamas ir kančiai, pažeminimui, išjuokimui, net mirčiai pasmerkiamas NEKALTASIS!?” – Lietuvos teisės saugotojai Didžiojo Penktadienio  klaikią patirtį pavertė tikrove.

 

Balandžio 18 d., Didyjį Kančios ir Mirties Penktadienį, Alytaus teismas   7 150, Lt bauda nubaudė Audronę Skučienę, Laimutę ir Vytautą Kedžius už tai, kad 2012 m. kovo 23 d. gynė savo anūkę. Priminsime, teismas matė šį 2012 03 23 VIDEO įrašą. Bet, nesuskaičiuojamam skaičiui penktadienių praėjus po to kovo 23-osios skausmo penktadienio, kuriam neliko abejingas joks širdį turintis žmogus, – teismas į šį įvykį pasižiūrėjo „pilotiškai”.

 

Kaltinimai pareikšti tik nukentėjusiems. Nuteisti tik tie, kurie mylėdami gynė 8-erių metų Vaiką to vaiko gimtuosiuose namuose.. Teismo skirtos baudos yra 55 Minimalūs Gyvenimo Lygiai (1MGL yra 130,Lt). Visi trys nuteistieji yra pensijinio amžiaus.

 

Kada ateis Teisingumo Prisikėlimas!?

 

Nuteistų aukų sąskaitos:

 

Vytautas Andrius Kedys

 

gyv. Klonio g. 5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajonas LT-53274

 

SEB bankas 
sąskaita LT53 7044 0600 0790 6584

 

SWIFT/BIC CBVILT2X

 

Banko adresas: Gedimino pr.12, Vilnius

 

 

 

Audronė Skučienė

 

gyv. Gedimino g. 26-13, Jonučių k., Kauno rajone LT-53254

 

DNB bankas sąskaita LT36 4010 0425 0297 4251

 

SWIFT/BIC AGBLLT2X

 

Banko adresas: J.Basanavičiaus g.26, Vilnius

 

 

 

Laimutė Kedienė

 

gyv. Klonio g. 5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajonas LT-53274

 

Swedbank bankas sąskaita LT02 7300 0100 2181 3671

 

SWIFT/BIC HABALT22

 

Banko adresas: Konstitucijos pr.20A, Vilnius

 

Galintiems padėti susimokėti baudas nuoširdžiai dėkojame.
drasoskeliaspartija.lt

PAYPAL 

 

 

Sveikinimas su Prisikėlimo švente - šv. Velykomis!

Šie metai yra ypatingi. Kalendorius taip sudeliojo, kad šventąsias Velykas – Paschą – Perėjimą iš vergovės į Laisvę švenčia Dievo pasirinktoji tauta, šventąsias Velykas – Kristaus Jėzaus Prisikėlimą – švenčia visi Žemės krikščionys vieną ir tą pačią dieną. Todėl ši diena yra brangi visose Pasaulio platumose ir ilgumose.
Būkite pasveikinti Jūs, Dievo žmonės! Būkite paliesti šios Dienos esmės. Būkite viltigo pažado dukterys ir sūnūs! Virš skausmo, paniekinimo, vargo ir asmeninės nesekmės visada yra Prisikėlimas. Blogis, melas, neteisingumas – šėtoniško pragaro puikybės pasekmės – neturi savyje jokios galutinės pergalės.
Jei žmogaus esmė būtų tapti trąša žemei gyvenimui pasibaigus, - tai tuomet nevertėjo keltis iš lovos šį rytą...
Žmogausgyvenimas - tai kur kas daugiau! Žmogaus gyvenimas – tai begalybės troškimas. Ir ši Velykomis padovanota  begalybė yra mūsų Tiesa ir Tikrovė!
Švęskite visi!
Ypatingai pakiliai švęskite tie, kurie dėl Dievo Tiesos buvote pažeminti, neteisingai apkaltinti, pajuokiančiai nuteisti. Švęskite su džiaugsmu, jei vienokiu ar kitokiu būdu tamsybių kunigaikščiai Jus kalė prie neteisingumo medžio.
Švęskite visi, kurie buvote su skriaudžiamaisiais. Ten iš tiesų virkdė, plėšė, nešė ir valsybės paslaptimi pavertė Dievo Sūnų Vaiko iš baimės drebančioje širdyje. Didžiuokitės ir girkitės savo jautria širdimi!
Švęskite be alinančio keršto jausmo, atiduodami tai Tam, kuris nušluosto kiekvieną ašarą. Juk, melas neturi savyje Prisikėlimo.
Švęskite visi, kas este apsisprendę mažinti šiame pasaulyje vargą ir kančią. Bet, jei kančios pasiliktų ir Jums – mokėkite ją įprasminti...
Vilties, sveikatos Jums! Šventinio stalo ir artimo žmogaus! O, jei net to Jums šiandien trūktų – tai bent jau Dievo prisilietimo.  Jis, gi, nevaikšto vienas. Tapo žmogumi, kad per žmogų prisiliestų.
Pabūkime laimingi!
SU ATSIKĖLIMU! Kai aplink viskas keliasi...

2014                                                                        Partija „Drąsos kelias“  Iš drasoskeliaspartija.lt

   

    

2014 04 17. 2013 m. prieš Kalėdas Vilniaus savivaldybėje kalėdinių dovanų Laimutės ir Vytauto Kedžių anūkei – pagrobtai ir valsybės paslaptimi tapusiai Garliavos Mergaitei, apie kurią nuo 2012 m. gegužės 17 d. nėra jokių žinių, niekas nepriėmė. 2014 m. žiemą Mergaitei sukako 10 metų. Ta proga senelių Laimutės ir Vytauto Kedžių dovana anūkei buvo palikta Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriuje. VTA skyrius dovaną perdavė Kriminalinės policijos biurui, kuris pagal oficialią versiją saugo Mergaitę ir jos motiną (tik nežinia nuo ko). Tačiau iš Kriminalinio policijos biuro jau 2 mėnesiai negauta jokio atsakymo.

Klausimas: „Ar yra Lietuvoje kokia nors įstaiga, kuri galėtų perduoti senelių dovanas jų pačių augintai anūkei?” Mergaitės motina Laimutė Stankūnaitė viešai yra teigusi, kad didžiųjų švenčių metu netrukdys dukrai gauti dovanų iš senelių Kedžių.

Tad, gal bent dabar, artėjant Velykų šventėms, bus gautas atsakymas į klausimą „Kaip seneliai anūkei turi perduoti Velykinę dovaną?”

Įstaigos raštas ČIA.   

  

2014 04 17. Balandžio 17 d., Didžiojo Ketvirtadienio vakarą, Garliavos bažnyčioje pagerbėme aa Drąsių, minėdami Jo 4-ąsias mirties metines!

  

2014 03 25.  PASIRAŠYKITE INTERNETU UŽ POLITINĘ PARTIJĄ „DRĄSOS KELIAS“ 

1. Paspauskite šią nuorodą https://aikis.vrk.lt ir prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės sistemos („Swedbank" vartotojams: per aukščiau minėtą nuorodą prisijungę prie e. bankininkystės, pasirinkite nuorodą „Elektroniniai valdžios vartai").
2. Spauskite „PATVIRTINTI".
3. Skiltyje „Remiu" pažymėkite „Drąsos kelias" politinė partija ir spauskite „PAREMTI".
4. Sistemai perklausus, ar tikrai paremti, dar kartą spauskite „TAIP".
5. Sistemoje pamatysite patvirtinimą, kad parėmėte: ties „Drąsos kelias" politine partija bus parašyta „Parėmiau".

Rinkėjas kandidatų sąrašą gali remti tik vieną kartą ir, parėmęs elektroninio ryšio priemonėmis, negali kandidatų sąrašo remti pasirašydamas įprastame popieriniame parašų rinkimo lape, nes parašai negalios.

Kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą parėmimas elektroniniu būdu vyksta ne vėliau kaip iki 2014-04-10.

Pasirašymas nieko nekainuoja, tačiau suteiksite galimybę "Drąsos kelias" politinei partijai dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.

PASIRAŠYTI

  

2014 03 26. Kovo 25 d.  Kaišiadorių apylinkės teisme septyniolikos Garliavos Klonio šturmo liudininkų baudžiamoji byla nebuvo pradėta nagrinėti dėl vieno dalyvio negalėjimo dalyvauti posedyje. Toliau ši byla bus nagrinėjama 2014 m. gegužės 5 d....
Palaikykime dalyvavimu ir malda.

 

 

 

 

 

 

2014 03 25. Kovo 25 d.  LR Seimas nepriėmė nutarimo dėl referendumo datos paskelbimo. Žmonės, susirinkę prie Seimo prašė, kad referendumas, kaip ir numato įstatymas, įvyktų ne anksčiau kaip 2 mėnesiai nuo Seimo nutarimo, t.y. gegužės 25-ą dieną. Tokiu būdu būtų sutaupyta apie 11 mln. litų. Bet Seimas dviem balsavimais palaido šitokias 300 000 Lietuvos žmonių viltis. Yra manoma, kad, jei referendumas dėl žemės nepardavimo užsėniečiams neįvyks gegužės 25-ąją kartu su Prezidento rinkimų antruoju turu ir kartu su rinkimais į Europos parlamentą - tai referendumas Lietuvoje neįvyks niekada.

2014 04 04. Balandžio 4 d. Apeliacinis teismas Eglei Kusaitei paskelbė atidėtą nuosprendį. Eglė Kusaitė visiškai išteisinta!

2014 03 17.
2014 m. kovo 17 d., pirmadienį, Vilniuje du labai svarbūs įvykiai:
1) 12 val. akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“prie Prezidentūros, prisimenant Garliavos šturmą ir Mergaitės pagrobimą 2012 m. gegužės 17 d.prieš 22 mėnesius.
2) 13:30 val. - Apeliacinio teismo Eglei Kusaitei nuosprendžio skelbimas (Gedimino pr. 40/1, Vilnius).

 

 

  

Signataras Algirdas Patackas (LR Seimo „Drąsos kelio“ frakcijos narys) apie Kovo 11-osios šventę. Vilnius, 2013 m. kovo 11-oji.

 

http://www.youtube.com/v/9aNk3ZmTvYc

Kiek buvo policojos pareigūnų 2013 m. kovo 11 d. Vilniuje?

http://www.youtube.com/v/vtOGWNdxa1Q

   

Susidorojias su Lietuvos žemės gynėjais prie LR Seimo 2014 m. kovo 11 d. vakarą! Užgęsintas signatarų laužas:

http://www.youtube.com/v/I8TIU04XYIE 

 

 

2014 03 11. Politinė partija „Drąsos kelias”  šaukia delegatų suvažiavimą, kuris vyks 2014 m. kovo 15 d., šeštadienį, 12:00 val. Kaune, adresu, Mickevičiaus g. 28, viešbučio „Daniela” konferencijų  salėje.
Išrinktų ir patvirtintų DK politinės partijos delegatų dalyvavimas suvažiavime yra privalomas.
Suvažiavimo darbotvarkės klausimai:  DK politinės partijos įstatų papildymas, partijos finansinė ataskaita ir kiti darbotvarkėje numatyti klausimai.

Politinės partijos „Drąsos kelias” politinės partijos skyriai turi pristatyti į partijos būstinę susirinkimų protokolus su išrinktų delegatų į suvažiavimą pavardėmis.

  

Vasario 19-ą  Garliavos Mergaitei Deimantei Kedytei, aa Drąsiaus Kedžio Dukrai, sukako 10 metų! Esame maldose ir mintyse už Ją ir su Ja! 

     

2014 02 26.  Paremkime malda ir solidarumu Ukrainos kovą ir toliau, apsivalant nuo visko, kas Ukrainoje prieš savaitę žudė sukilusius prieš vergovę. Tiesioginė transliacija iš Kijevo:

 

http://www.youtube.com/v/Y_LFrMcoEm4#t 

     

Sausio 27 d.  Toliau nagrinėjama Eglės Barauskaitės ir Raimundo Ivanausko byla. Savo liudijimus sakė aa j.Furmanavičiaus seserys ( jų žodžiuose dominavo ne teisingumo, o keršto Kedžių ir Venckų šeimoms siekis) ir L. Stankūnaitės tėvai. Plačiau apie tai ČIA.

 

2014 01 25. Sausio 26 d, Kaune lankysis žymus pasaulyje žmogus, kunigas, rašytojas Bruno Ferrero. Daugiau informacijos apie šį italų saleziečių kunigą skaitykite ČIA. Atsinaujinimo dienos, kurioje šį sekmadienį, sausio 26-ąją, klbės kun. Bruno Ferero ptogramą pdf formate rasite ČIA 

 

2014 01 22. Sausio 22 d., ketvirtadienį, nuo 9 val. ryto Vilniaus apygardos teisme, adr.; Gedimino g. 40, toliau nagrinėjama Eglės Barauskaitės ir Raimundo Ivanausko byla. Palaikykime šiuos nekaltai apkaltintus žmones dalyvavimu teismo posėdyje ir malda!

 

2014 01 22. Sausio 22 d., ketvirtadienį, nuo 9 val. ryto Vilniaus apygardos teisme, adr.; Gedimino g. 40, toliau nagrinėjama Eglės Barauskaitės ir Raimundo Ivanausko byla. palaikykime šiuos nekaltai apkaltintus žmones dalyvavimu teismo posėdyje ir malda!

2014 01 17. Sausio 17-ąją, penktadienį, 12 valandą Vilniaus Simono Daukanto aikštėje meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“ paminės valdžios smurtą Garliavoje: bus pasisakoma prieš valdžios savivalę ir melą, ginamas žmogaus orumas, Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka, piliečių teisės ir laisvės, tiesa ir teisingumas.

 

2013 12 30. 2014 m. sausio 3 d., penktadienį, 16 val. Vilniuje, Signatarų namuose bus pristatyta nauja Algirdo Patacko knyga „Litua”.

Tokios knygos, kaip ši, vadinamos gyvenimo knygomis. Joje skelbiami Algirdo Patacko pirmieji tekstai, spausdinti dar XX a. 7-ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, naujausieji – dabartyje. Jų esmę nusako pavadinimas – Litua, Lietuva tėvynė. Tai baltistikos ir lituanistikos studijos, nuo studijų apie mūsų esą, savimonę, mentą, baltų religiją ir jos sąlytį bei sąsajas su krikščionybe, apie kalbą, istoriją, iki grožinės literatūros tekstų.

Renginyje dalyvaus: akad. prof. Eugenijus Jovaiša, EP narys Algirdas Saudargas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, kultūrologas Aleksandras Žarckus, „Versmės” leidyklos redaktorius Petras Jonušas. 

2013 12 16.

DĖMESIO!!!
 
Gruodžio 17 d., antradienį, 14 val.  prie Vilniaus miesto savivaldybės bus nuvežtos ir įteiktos senelių Kedžių Kalėdinės dovanos Deimantėlei.
 
2013 12 17 14 val. „Drąsos kelias” politinė partija rengia piketą
„Senelių sveikinimai su šv. Kalėdom”.


Leidimas piketui gautas

 

2013 m. gruodžio 15 d.Vilniuje prie Martyno Mažvydo bibliotekos vyko mitingas „Apginkime žemę ir Tautos valią!“ Surinkta daugiau nei 300 000 piliečių parašų. Priverskime valdžios atstovus išgirsti Tautos balsą!

 

 

    Užvakar, 2013 m. gruodžio 7 d.,Kaune įvyko politinės partijos „Drąsos kelias” suvažiavimas.

Suvažiavimo vietos adresas: A.Mickevičiaus g. 28, Kaunas.

                            Suvažiavimo darbotvarkė:
1. Dėl partijos veiklos, finansinės, revizijos ataskaitų už 2012 m.;
2. Partijos įstatų keitimas;
3. Koordinacinės tarybos narių rinkimai, partijos pirmininko pavaduotojo rinkimai.
4. Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.
5. Revizijos komisijos narių rinkimai.
6. Kiti klausimai.

„Drąsos kelias” politinės partijos Koordinacinė taryba

Plačiau apie suvažiavimą ČIA.

Politinės partijos „Drąsos kelias" pirmininko kun. Jono Varkalos mintys, pasibaigus partijos suvažiavimui Kaune 2013-ųjų gruodžio 7 d.:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013 11 26.  Lapkričio 26 d., Seimo plenarinio posėdžio metu buvo svarstomi šie teisės aktų projektai:

1) Seimo nutarimo „Dėl Seimo narės Neringos Venckienės ekstradicijos“ projektas. Pranešėjas Vytautas Matulevičius (numatomas laikas - 15.00-15.40 val.).

2) Seimo nutarimo „Dėl specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo narei Neringai Venckienei pagrįstumui ištirti bei išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ projektas. Pranešėjas Eligijus Masiulis (numatomas laikas – 15.40 val. – 17.00 val.).

Išrtauka iš posėdžio Seime. Seimo narių iš „Drąsos kelio “ frakcijos Valdo Vasiliausko, Povilo Gylio ir Vytauto Matulevičiaus pasisakymai. Žiūrint viso Seimo kontekste, - sistema šių Seimo narių bijo, nes tai, ką jie sako, ir yra objektyvi tiesa.

 


 

 

    

2013 11 22. Užjaučiame brolius latvius dėl lapkričio 21 d. Rygoje „Maxima“ parduotuvėje įvykusios griūties tragedijos, kai žuvo dešimtys parduotuvės lankytojų - niekuo nekaltų žmonių. Pasikartoja istorinis dėsnis: kai nepažaboto pelno siekiantys super turtingieji galvoja tik apie pelną, - prasideda nekalto žmogaus išnaudojimo, o galiausiai žūties tragedija. Gal laikas duoną ir pieną, saulėgrąžas ir elektrines lemputes įsigyti nebe maximose?...

 

 

  

 

2013 11 19. Garliavos šturmo liudininkai Dalija Bulotienė (teisėjas Aurelijus Rauckis), Daiva Purga (teisėjas Aurelijus Rauckis), Vaclovas Stončius (teisėja Larisa Tamulionienė) nubausti baudomis po 400 litų. Lapkričio 18 d., vakar, dar dviems Garliavos šturmo liudininkams Gracijui Lapinskui ir Dainiui Stoniui (teisėjas Aurelijus Rauckis) skirtos 350,Lt baudos! Už nieką nubausti  niekuo nekalti žmonės.

Lapkričio 17 d. sukako pusantrų metų po Garliavos šturmo ir Mergaitės pagrobimo! Niekas nepamiršta... Ir iš viso, prisimenant tą neįtikėtiną smurtą, guodžia tiesa, kad nekaltai skraiudžiamasis visuomet yra laisvas, o skriaudikas visuomet yra vergas!..  Aktualus straipsnis „Jie nenorėjo girdėti Jos balso“  išspausdintas tiesos.lt.  Skaitykite ČIA

  

  

2013 11 16. Politinės partijos „Drąsos kelias“ pareiškimas dėl inicijuojamos apkaltos Seimo narei Neringai Venckienei : skaitykite ČIA.

   

2013 11 11. Lapkričio11 d., Kauno apylinkės teisme (Kęstučio g. 29) paskelbti nuosprendžiai (teisėjas Aurelijus Rauckis)  Garliavos šturmo liudininkams:

Juozui Vaikšnorui skirta 350,Lt bauda, 

Violetai Milevičienei skirta 300,Lt bauda. Už nieką! Lietuvos visuomenė turi pažinti šiuos garbingus žmones! Gaila, tik, kad šio teisminio susidorojimo su žmonių pilietiškumu nefiksuoja plačioji žurnalistika. Tad, kas trukdys mąstyti darant tokias išvadas: gal praregėjimas žurnalistikos korpuse įvyks tik tuomet, kai savo kailiu patirs panašius dalykus, kokius patyrė šie nekltai apkaltinti ir po teismus tąsomi Garliavos šturmo liudininkai...

Įdomi pastaba: pasirodo,Garliavos šturmo metu policijos keliomis ar keliolika kamerų nufilmuota vaizdo medžiaga, nepalanki dėl pareigūnų smurto prieš žmones patiems pareigūnams, yra įslaptinta. Ir, ko gero, taps Lietuvoje vieša, tik tuomet, kai, istoriniais terminais kalbant, „nusileis Stalino saulė“... 

 

  

2013 11 09. Dėmesio! Naujas Neringos Venckienės straipsnis „Kiek standartų galioja Lietuvoje?“ Skaitykite ČIA arba ČIA.

 

2013 11 08. Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis 2013 m. lapkričio 8 d. nubaudė Garliavos šturmo liudiniką dailininką Rimantą Radišauską 400, Lt bauda už nieką. Beje, pats dailinikas 2012-ųjų gegužės 17-ą Garliavos šturmo metu, grobiant valstybės vardu vaiką, pareigūnų buvo pargriautas, spardomas, smaugiamas ir tąsomas ant žemės, išniekinant dailininko rankose laikytą Lietuvos trispalvę. Į veidą jam pareigūnas pripurškė cheminio skysčio... Plačiau apie dailininką Rimantą Radišauską ir jo darbus žiūrėkite filme „Kelias" ČIA arba ČIA. Skiltyje „Straipsniai“ galima perskaityti šio dailininko baigiamąjį žodį teisme.

 

  

2013 11 08. Garliavos šturmo liudininkas aktorius Rytis Saladžius Kauno apylinkės teismo sprendimu lapkričio 8 d. nubaustas 400,Lt bauda už nieką! Po teismo saule, mielieji, širdį turintys Lietuvos piliečiai, nieko nauja...

   

 

2013 11 06. Šiandien Seime Seimo valdyba apklauė Generalinį prokurorą D. Valį dėl Seimo narės Neringos Venckienės. Plačiau ČIA

Seimo pirmininkė L. Graužinienė apie liberalų planuojamą apkaltą „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnei Neringai Venckienei:  Skaitykite ČIA

   

2013 11 04. Kauno apylinkės teisme (Kęstučio g. 29) lapkričio mėnesį numatyti tokie administracinių bylų, iškeltų  Garliavos šturmo liudininkams, posėdžiai:

Lapkričio 4 d. teisėjas Aurelijus Rauckis nagrinėjo tris bylas:

13.30 val. – Juozo Vaikšnoro;

14.30 val. – Violetos Milevičienės;

15.30 val. – Dainiaus Stonio.

Lapkričio 11 d., antradienį, 13.30 val. – teisėjas Aurelijus Rauckis nagrinės Gracijaus Lapinsko bylą.

Lapkričio 14 d., ketvirtadienį, 13 val. – teisėja Violeta Miceikienė priims sprendimą dėl policijos apskųstos Evelinos Paltanavičiūtės-Matjošaitienės išteisinimo bylos.

Palaikykime tuos žmones, kuriuos jau eilė mėnesių tampomus po teismus galingieji nori pristatyti kaip kaltus be jokios kaltės. Būkime solidarūs!

 

Vėlinėms...

  

2013 10 29. Fotodailininkas Juozas Valiušaitis nubaustas 350, Lt bauda. Tokį sprendimą priėmė Kauno apylinkės teismas. Sprendime, kurį teisėja perskaitė teismo salėje netgi nebuvo įvardinta, kuo konkrečiai kaltas šis žymus Lietuvos menininkas. Fotodailininko Juozo Vališaičio, neteisėtai suimto ir be jokio pagrindo apkaltinto per Garliavos šturmą, byla buvo atidėta neribotam laikui (turėjo būti nagrinėjama rugsėjo 9 d.), nes J. Valiušaičio advokatas apskundė Kauno apylinkės teismą, kuris neleido susipažinti su vaizdo medžiaga, kurios pagrindu yra kaltinamas meninikas. Tai galima būtų įvertinti tokiu sakinuku: „Mes jus teisime jums nesakydami, kuo prasikaltote, nes esme mes ir tie kurie yra ne mes... Va, tuo ir kalti!“ 

   

 

2013 10 22. Dėkojame kiekvienam šiame puslapyje apsilankančiam skaitytojui. Per pusantrų metų jūsų apsilankymų skaičius siekia trečdalį milijono! Gera žinoti, kad Lietuvoje ir lietuviškai skaitančių pasaulyje neabejingų žmonių ratas didelis. Ratas žmonių, kurie ieško virtualioje erdvėje atsako sisteminei žiniasklaidai, kuri, pavyzdžiui nė „mur  mur" nekalba apie tokius dalykus, kaip spalio 21 d., t.y. vakar, vykusį teismo procesą Alytuje, kur teisiami pagrobtos Mergaitės seneliai L. ir V. Kedžiai bei A. Skučienė, tikrąja prasme gynę mažametę nuo fizinio smurto 2012-ųjų kovo 23-ąją. Taigi, mielieji šio puslapio lankytojai, didžiuojamės Jumis, kad esate Tiesos ieškantys žmonės!  

2013 10 19. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJOS „DRĄSOS KELIAS“ PAREIŠKIMAS DĖL REFERENDUMO. Skaitykite ČIA

 

 

 

  

2013 10 17. Septyniolikai mėnesių po smurtinės gegužės 17-osios praėjus prisimename žaismingą Klonio gatvės Mergaitę... Niekas neužmiršta! Skriauda be atitaisymo ir atgailos galiausiai pavergia patį skriaudėją ir smurtautoją, kuris jau 17-a mėnesių yra užburtame nusikaltimo ir nuodemės prieš Vaiką rate, kaip nebūtų keista, laisvai pasirinktame.

Bet mes šiandien, kviesdami represijų kūrėjus atgailai, meldžiamės už Mergaitę, tokiu būdu įtakodami Jos likimą. Labai daug gero šiame pasaulyje galima padaryti, daranto po nedaug, darant po mažai, darant pagal pečius... Bet kasdien...

O šiaip, tai įvairi Lietuvos spauda pastebėjo jau pasenusį laike spalio 6 d. Neringos Venckienės sūnaus Karolio paskelbtą staraipsnį „Sovietinių laikų tradicijos“ tinklapyje http://www.neringavenckiene.com/. Lieka atviras klausimas, kodėl po 10 dienų Neringos straipsnis, kurį su iškraipymais ir be jų persispausdino daug internetinių puslapių, taip aktualizuotas būtent šiandien? Ką norima tuo pareikšti? Ką norima užgožti? Kokių naujienų iš sisteminės žiniasklaidos laukti? Juk, negali būti tik paprastas atsitiktinumumas, kad aktualizuojama žiniasklaidoje jau 10 dienų senaties termino sulaukusi naujiena?..

Neringos Venckienės 2013 -ųjų spalio 6 d. straipsnį galima vėl persiskaityti ČIA, arba ČIA, arba ČIA.

 

2013 10 16. Spalio 16 d., trečiadienį, Vilniaus apygardos  teisme, Gedimino 40, nuo 9 val. ryto buvo tęsiamas Raimondo Ivanausko ir Eglės Barauskaitės bylos nagrinėjimas. Apklausti įvairūs liudininkai. Kaip liudininkas buvo apklaustas ir žurnalistu save vadinantis V. Gaivenis, kuris, beje, patvirtino, kad Žalimas prabilo, siekdamas išgelbėti savo kailį nuo įkalinimo dėl žmogaus sužalojimo.

Kauno apylinkės teisme, adr. Kęstučio 29, spalio 15 d. vyko Garliavos šturmo liudininko žymaus fotodailininko Juozo Valiušaičio, nekaltai apkaltinto ir suimto 2012-ųjų gegužės 17-ą, bylos nagrinėjamas.

Spalio 14 d. Garliavos šturmo liudininkėms Daivai Purgai ir Dalijai Bulotienei Kauno apylinkės teismas skyrė 400, Lt baudas. Už piletiškumą! 

Palaikykime nekaltai apkaltintus solidarumu ir malda.

 

 

 

2013 10 06. Spalio 7 d. LR Seimo Spaudos konferencijų salėje (II rūmai) surengta spaudos konferencija tema „Ar Prienuose pasikartos Klonio gatvės tragedija? Ar leisime valstybei grobti mūsų vaikus?“

Dalyvavo Seimo nariai Algirdas Vaclovas Patackas, Aurelija Stancikienė, Rytas Kupčinskas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas, psichologė ir visuomenininkė Eglė Mirončikienė.

 

2013 10 03. Spalio 3 d. buvo toliau tęsiamas Garliavos šturmo liudininko žymaus dailininko Rimanto Radišausko teismo procesas. Posėdis vyko Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29. Teisėjas Bronius Varsackis. Pagal teisėją, tai jau baigiamasis posėdis prieš nuosprendžio paskelbimą. „Straipsnių“ skiltyja šiame tinklaraštyje skaitykite dailininko Rimanto Radišausko baigiamąją kalbą teisme.

Spalio 3 d., ketvirtadienį, Garliavos šturmo liudininkas Vaclovo Stončiaus teismo sprendimu nubaustas jau tradicija tampančia 400, Lt bauda už piletiškumą. Teisėja Larisa Tamulionienė Vaclovo Stončiaus bylą rugsėjo 24 d. nagrinėjo be sergančio Vaclovo Stončiaus ir dėl to negalėjusio dalyvauti posėdyje. Neteisingumui kažkas uždegė žalią šviesą!...

 

 

2013 10 01. Spalio 1 d.  Kauno apylinkės teisme, adr. Kęstučio 29, vėl vyko Garliavos šturmo liudininkų bylos: Juozo Vaikšnoro, Violetos Milevičienės, Dainiaus Stončiaus.

Turėjo būti apklausiami aukšto rango policijos pareigūnai: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Renatas Požėla ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos skyriaus viršininkas Tauris Stauskis. Palaikykime nekaltai teisiamuosius dalyvavimu ir teismo proceso stebėjimu. 

   


2013 09 30. Reiškiame užuojautą žmonai ir artimiesiems, mirus didžiam lietuvių Išeivijos  Amerikoje žmogui  dr. Kaziui Bobeliui, kuris didžiąją savo gyvenimo dalį atidavė šventam Lietuvožs išlaisvinimo reikalui. Dr. Kazys Bobelis šiais metais šv. Kazimiero dieną - kovo 4-ąją, buvo sulaukęs 90 metų. Atsisveikinama su velioniu vyksta  St. Petersburge, Floridoje, o vėliau atsisveikinimas vyks Čikagoje. Laidotuvės numatomos spalio 4 d. Daugiau tikslesnės informacijos paskelbsime vėliau.

 

2013 09 28. Rugsėjo 28 d. po sunkios ir varginančios ligos į Amžinybę iškeliavo Laimuutės Kedienės ir judėjimo "Drąsiaus kelias"pirmininkės Audronės Skučienės sesuo a.a Danguolė.
Sekmadienį, rugsėjo 29 d. velionė buvo palaidota Garliavoje.

Teisieji nemiršta. Teisieji išeina į Dangų tam, kad darytų žemėje gera. Tai vadiname užtarimu arba šventųjų bendravimu. Mirtyje visuomet yra skausmas. Tačiau teisėjo išėjimas ir ligos skaistykla turi nepaaiškinamą verę, kurioje liūdime su viltimi tikėdami, kad tai tik naujo kelio pradžia...

 

   „Drąsos kelio“ frakcija Seime išplatino labai svarbų pareiškimą: Šiandien Drąsos kelio frakcija kreipėsi į Seimo Pirmininką V.Gedvilą ir Seimo valdybą, klausdami, kodėl bandoma įtraukti visą Seimą į antikonstitucinį procesą, taip dangstant prokuratūros neveiksnumą? Kodėl policijai nustačius Seimo narės N. Venckienės gyvenamąją vietą, prokuratūra, iki šiol nesikreipia dėl jos ekstradicijos? Kas garantuos, kad atėmus N. Venckienei Seimo nario mandatą visos skambiai prieš ją pradėtos bylos nebus tyliai numarintos – juk tokiu darbo stiliumi pasižymi mūsų prokuratūra?

Kaip Seimo vadovybė ruošiasi informuoti Seimo narę apie jos apkaltos procedūros pradžią, jei to nesugeba padaryti net prokuratūra?

„Drąsos kelio“ frakcija ragina Seimo vadovybę nebekurti naujų sąlygų į dar vieną neteisingą N. Venckienės teismą – apkaltos procedūrą, nesant galimybės jai dalyvauti, o Seimo nutarimu paraginti prokuratūrą greičiau spręsti N. Venckienės ekstradicijos klausimą ir taip atverti kelią bešališkam teisingumui.

 

Skaitykite visą tekstą ČIA.

 


 

2013 09 24. Rugsėjo 22 d. virtualioje erdvėje pasirodė nauja Neringos Venckienės knyga „Lietuva ant bedugnės krašto“. Knygą galima skaityti  atnaujintame Seimo narės internetiniame puslapyje http://www.neringavenckiene.com

 

2013 09 25. Šiandien sveikiname Deimantės ir Karolio Senelį Vytaytą  Kedį  75-erių metų Jubiliejaus proga. Sveikatos ir Ištvermės Jums, Vytautai! Didžiuojamės Jumis! O skaitytojui primename Vytauto Kedžio liudijimą apie 2012-ųjų gegužės 17-ąją:

http://www.youtube.com/v/VoGsoZXsQ7g

  

 

Rugsėjo 19 d., Alytaus teisme buvo toliau nagrinėjama byla, kurioje smurtu kaltinamos smurto aukos Audronė Skučienė, Laimutė Kedienė ir Vytautas Kedys. Teismas išklausė svarbių  ir sugalvotų liudininkų parodymus.

 

 Liudininku į teismą buvo pakviestas absoliučiai nieko bendra su 2012-ųjų kovo 23-osios įvykiais Garliavoje neturintis žmogus Marius Kuprevičius. Pasitvirtina spėjimas, kad tai yra perkamas, o gal dėl to, kad būtų nusamdytų žiniasklaidininkų foto ir video objektyvuose dažnai fiksuojamas, laisvai samdomas liudininkas, nes jis liudijo ir pedofilijos ir apkaltinto Raimundo Ivanausko bylose. Beje, naikinant Neringai Venckienei neliečiamybę Seime balandžio 9 d., Marius Kuprevičius akivaizdžiai bičiuliavosi su buvusiu Teisingumo ministru R. Šimašiumi, Seimo nare D. Kuodyte ir V. Ūsu, velionio Andriaus Ūso kraujo giminaičiu (visi liberalai, kurių pozicija ir nemeilė Klonio gatve, Kedžių ir Venckų šeimomsi daugiau nei akivaizdi). Apie tai galima žiūrėti ČIA.

 

Beje, į teismą dėl kovo 23-osios įvykių liudyti su specialia apsauga buvo atvežtas Vitalijus Keršys, kuris tuo metu Klonio gatvėje net nebuvo. Įdomu, ką teismas gali išgirsti iš žmonių apie patirtą Mergaitės grobimo traumą, jei tie žmonės nėra fiziniai įvykio liudininkai?

 

Apklausti labai svarbūs liudinikai, fiksavę vaizdo kameromis kovo 23-os smurtą prieš Deimantę Kedytę. Beje parodymus davė ir garsioji antstolė Vaicekauskienė, ir jos linksmas palydovas Stauskis.

 

 Kitas teismo posėdis Alytuje 2012-ųjų kovo 23-osios aukų, paverstų kaltinamaisiais, tema vyks spalio 21 d. Tame posėdyje trūks pagrindinės liudininkės L. Stankūnaitės, nes ji, gi, anot sistemos atstovų, išvykusi į niekur.

Priminsime tas baisias 2012-ųjų kovo 23-osios akimirkas. Tam, kad tokie įvykiai niekada nepasikartotų, šių akimirkų nevalia užmiršti: žiūrėti ČIA.

 

 

   DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! 

Spaudos koferencijoje paviešintas Neringos Venckienės pareiškimas „Tiesos siekis “.

 

LR Seimo frakcija „Drąsos kelias“ rugsėjo 18 d.,  surengė spaudos konferenciją tema „Tiesos siekis (Neringos Venckienės pareiškimas)“.

Dalyvavo „Drąsos kelio“ frakcijos nariai: Jonas Varkala, Aurelija Stancikienė, Povilas Gylys, Valdas Vasiliauskas; advokatas Aidas Venckus.

 

Seimo narės Neringos Venckienės vyras Aidas Venckus perskaitė Jos laišką. Visas spaudos konferencijos įrašas iš LR Seimo konferencijų salės „Seimas tiesiogiai“TV: 

 

  http://www.youtube.com/v/vUdtQU1lIwg

 

 

2013 09 17. Ką pasako Stankūno derybos su LNK dėl interviu kainų? Ko gero pasako tai, kad dėl pinigų bet kokį interviu padarys. Beje, jam būtų gerai grynieji, kad niekur „nesišviestų“. Ar tai tikrai LNK televizijos tiesos krislelis prieš rengiamą didžiulio melo dozę, - parodys netolima ateitis... Taigi, prisiminus, kokioje laidoje L. Stankūnaitės tėvas dažniausiai kalbėdavo, nesunku nuspėti, kaip V. Gaivenis darydavo laidą „Abipus sienos“ Garliavos ir pedofilijos tematika. Tik žinantis melo ir parsidavimo kainas televizijoje žmogus gali kalbėti apie konkrečias sumas be jokio nepatogumo.

http://www.youtube.com/v/fsl_eNepFAA

 

 

Praėjo vieneri metai ir 4 mėnesiai...

Visus šio siaubo kaltininkus šaukiame į Dievo teismą!

Tame teisme nušluostoma kiekviena ašara...

Tik atgaila yra vienintelis šio košmaro sprendimas, kiekvienam šį košmarą planavusiam ir vykdžiusiam...

Tik atgaila...

O mes liekame su skriaudžiamaisiais ir bejėgiais iki tol, kol ateis jų išaukštinimo, paguodos ir teisybės valanda...

http://www.youtube.com/v/FDSCBAvdY7U

 

 

 

2013 09 16. Rugsėjo 16 d., pirmadienį,  nuo 9-os valandos ryto tęsiama nekaltai apkaltinų Eglės Barauskaitės ir Raimundo Ivanausko byla. Raimundo Ivanausko atsako į teisėjų kolegijos klausomus. Teismo salėje kaip proceso stebėtojai dalyvauja žymūs disidentai mons. kun. Alfonsas Svarinskas ir s. Nijolė Sadūnaitė. Kas jau kas, bet šie du žmonės savo kailiu yra patyrę, ką reiškia sufabrikuotos bylos... Priminsime skaitytojui mažą, bet labai reikšmingą detalę: ši Ivanausko ir jo žmonos Barauskaitės byla iškelta pagal neva policijos informatoriaus Mindaugo Žalimo, automobilių vagysčių gaujos vado, parodymus. Už M. Žalimo viešas kalbas apie D. Kedį, R. Ivanauską ir N. Venckienę prokuratūra jam panaikino kaltinimus dėl Baltarusijos pilečio sunkaus kūno sužalojimo. Todėl skaitydami žiniasklaidoje apie šiandieninį teismo procesą, pieškite ne dalį, o visą mozaiką. Va, čia ir pasiteisina taisyklė apie istoriją iš esmės: „galvojame apie ateitį, prisimindami praeitį ir kurdami dabartį“. Iš kitos pusės neblogai būtų prisimintį ir tokį V. Gaivenį, parodžiusį lietuvai Žalimą. Ir reikėtų prisiminti, kaip pats V. Gaivenis nelinkėjo Žalimui laisvės, kai pats pasijautė Mindaugo Žalimo, neva informatoriaus, šmaikščiai apgautas... Melagis melagį apgavo!? Taigi, kai tokie prokuratūros teisingumo „pamatai“, - belieka apkaltintuosius palaikyti dalyvavimu procese ir malda.

  

2013 09 12. LR Premjeras Algirdas Butkevičius šiandien Seime Vyriausybės valandoje į „Drąsos kelio“ frakcijos nario Povilo Gylio klausimą „Maždaug prieš dvi savaites pasirodė vieša informacija, kad iš Lietuvos dingo Laimutė Stankūnaitė ir jos dukra. Mes bandėme iš valstybės institucijų išgauti informaciją, ar tiesa, kad jų Lietuvoje nėra, kad čia liko Stankūnaitės dukros kapas. Iki šiol nė viena valstybės institucija nereagavo į rezonansinės bylos dalį, dingo paskutiniai teisėsaugai pasiekiami liudininkai pedofilijos byloje. Ką, Premjere, galite pasakyti apie tą istoriją, nes jūs žadėjote ja domėtis, ir kodėl taip delsiama informuoti visuomenę apie tai, kas iš tikrųjų įvyko? Gal visa tai netiesa? Gal tai žurnalistų literatūriniai kūriniai?“, - atsakė taip: „Man buvo pasiūlyta nuvažiuoti į vietą, pasižiūrėti, bet aš tikrai į vietą nevažiavau, patikėjau, buvo pasakyta „sveika, gyva, lanko mokyklą“ ir t. t. Ir kiek man žinoma, Lietuvoje nėra jokio mergaitės kapo. Kiek turiu informacijos, ji tikrai yra išvykusi“.

   

 2013 09 11. Rugsėjo 11 d.. Kauno apylinkės teisme (Kaunas, Kęstučio 29) buvo nagrinėjama gegužės 17-osios Garliavos šturmo liudininko Vaclovo Stončiaus byla. Tai dar viena iš valdžiažmogių neteisingumo sistemos prieš paprastą žmogų bylų. 

 

Spalio 7 d. Šiaulių teismas paskelbs nuosprendį, kuris beveik aiškus iš anksto. Šis sprendimas dėl senelių Laimutės ir Vytauto Kedžių pasimatymo su jų auginta anūke Deimante tvarkos. Plačiau ČIA.

 

   

 
2013 m. rugsėjo 11 d.Vilniaus apygardos teisme (adresas: Gedemino pr. 40, Vilnius) buvo nagrinėjama Raimundo Ivanausko ir Eglės Barauskaitės byla. Viena detalė gali mažiau suprantantiems paaiškinti, ko verta ši byla. Tai būtent, M. Kuprevičiaus, kaip liudytojo, dalyvavimas byloje. Beje, priminsime, kad šis žmogus buvo kviestas liudyti ir į pedofilijos bylą. Įdomu, ar Kuprevičius paliudytų bet kam ir bet ką, kad tik būtų narciziškai matomas ir žinomas?... Gal jis jau dirba etatiniu liudytoju, kuris viską žino, viską mato ir viską girdi. Kuo susijęs Marius Kuprevičius, kuris į objektyvus pateko tik 2010 metais, su įvykiais įvykusiais 2009-ųjų spalio 5 d? Beje, liudytojai visi kalbėjo apie D. Kedį, kuris dabar negali nei patvirtinti, nei paneigti to, ką sako tie liudytojai. O byla iškelta visai kitiems žmonėms - Eglei ir Raimundui, suimtiems ir įkalintiems po susipsiniojusio M. Žalimo sapalionių Priminsime, kad R. Ivanauskas buvo įkalintas be jokios priežasties 111 dienų, o E. Barauskaitė 10 d. Jie jau patyrė valdžios smurtą ta prasme, kad buvo atskirti nuo savo mažamečio vaiko tą patį 2011 m. lapkričio 8-osios vakarą. Balti bylos siūlai labiau nei akivaizdūs! 

  

2013 m. rugsėjo 19 d., trečiadienį, Alytaus teisme uždarame posėdyje bus nagrinėjama byla, kuri liečia 2012-ųjų kovo 23-osios pirmojo smurtinio vaiko grobimo įvykius. Byloje kaltinama Deimantės močiūtė Laimutė Kedienė, senelis Vytautas Kedys ir močiūtės sesuo Audronė Skučienė už tai, kad gynė mergaitę nuo kaukėto pareigūno, turėjusio saugoti mergaitę, smurto.


2013 m.  rugsėjo 17-ąją, antradienį, 12 valandą Vilniaus Simono Daukanto aikštėje meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“ paminės valdžios smurtą Garliavoje: bus pasisakoma prieš valdžios savivalę ir melą, ginamas žmogaus orumas, Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka, piliečių teisės ir laisvės, tiesa ir teisingumas. 

 

LRT ir LNK ekranuose rugsėjo 6 d. ir 9 d. vakarais Lietuvos žmonės pradedami maitinti aukščiausios prabos demagogija... Kažkaip autoriai pamišta, kad demagogai užmirštami dar jiems gyviems esant. Jokiai istorijai nei jie, nei jos paprasčiausiai neįdomūs. Toks jau tas susireikšminimo atlygis. Tai aksiominė pasekmė, kai įrodinėti nieko nereikia. Medis atpažįstamas pagal vaisius... Kad būtų aiškiau, skaitykite

ČIA.

 

 

 

 

 

  

 

 

2013 09 05. Rugsėjo 5 d. Drąsiui būtų sukakę 41-eri... (nužudytas 2010 m. balandžio 16 d.).  Dėl savo dukters Jis atidavė viską. Sveikiname Drąsiaus Sesę, mininčią Brolio Gimtadienį! Sveikiname Drąsiaus Gimdytojus... Jie visi dėl Drąsiaus Deimantės atidavė viską. Vilties Jums visiems būti paguostiems ir priglaustiems To, Kuris niekuomet neapleidžia ir verkia su verkiančiaisiais.

 

 

   

2013 09 05. Rugsėjo 5-ąją Kauno apylinkės teisme (Kaunas, Kęstučio 29) vyko Garliavos šturmo įvykių liudininko dailininko Rimanto Radišausko bylos svarbus teisminis posėdis. Teisėjas Bronius Varsackas (tas pats, kuris Garlaivos Mergaitę, Drąsiaus Deimantę, nedelsiant norėjo perduoti L. Stankūnaitei 2010 m. gegužės 14 d.). Dailininkas Rimantas Radišauskas norėjo nušalinti teisėją, bet teisėjas nenusišalino. Buvo apklausti liudininkai policininkai M. Kabašinskas ir R. Oželis, kurie patvirtino, kad Garliavos šturmo metu buvo iš anksto suplanuota suimti kai kuriuos žmones. Kuriuos konkrečiai - teismui neatskleidė. Tiek Kabašinskas, tiek Oželis, aukšti policijos pareigūnai, išsisukinėjo savo atsakymais į klausimus teismui apie ašarinių dujų naudojimą prieš taikius žmones. Sekantis teismo posėdis spalio 3 d. 13:30 val. Palaikykime nekaltai kaltinamą dailininką Rimantą Radišauską gausiu dalyvavimu teismo posedžiuose ir malda.

 

  

 

2013 09 04. Seimo nariui Egidijui Vareikiui - Atviras laiškas!
Tavo sūnaus Martyno žūties dieną, po kurios jau prabėgo 17-a metų, būtent šiandien, rugsėjo 4-ąją, Tau reikėtų sustoti, pripažinti savo silpnumą, ir vėl viską pradėti iš naujo. Kaip pakeitė tavo gyvenimą 1996-ųjų ruduo, taip atėjo laikas pakeisti savo gyvenimą dabar. Mes puikiai suprantame, kad Tave užgraužė sąžinė dėl to, ką esi padaręs, nors iš tiesų tu nenorėjai to daryti. Todėl geras dalykas yra tai, kad Tu dar turi sąžinę, kuri tau primena, kad neturi teisės nuskęsti nei alkoholyje, nei priklausomybėje, nei netiesoje. Esame iš tų, kurie kartu su Tavimi laidojome Tavo 15-metį didvyriškai nuskendusį Sūnų ir nenorime Tavo pražūties. Tikime, kad ir tavo Sūnus nenori, kad Tu nuskęstum netiesoje ir visame tame, kas iš pragaro pareina.
Siūlymas: pradėk, Egidijau, košti savo atmintį nuo 2013 m. balandžio 9-osios
balsavimo Seime. Ar neatrodo, kad, būtent, po To prasidėjo Tavo žlugimas. Gal Tau tavo sąžinė pasakys, kokios yra pasekmės nuodemės, kuria pasmerkiamas neklatas žmogus? Pradėk nuo šiandien, Egidijau. Nes tai, bent iš šalies žiūrint, geresnė dovana būtų Tavo Sūnaus atminčiai, prisimenant Jo gyvybės auką, nei pasislėpimas nuo tų, kurie Tavimi pasinaudojo, o dabar nusigręžė ir dėl savo „nekaltų mundurų“ pasirengę pasiųst Tave kuo toliau...

  

      

2013 09 02. Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena! Ar Deimantė su savo per Krikštą duotu vardu ateis į lietuvišką mokyklą, ar Ji galės laisvai rinktis draugus? Ką atsakysite į šiuos klausimus, ponai išpuikusieji, ponai galingieji? Ar jūs pajėgūs, ponai tituluoti psichiatrai ir psichologai, o iš tiesų tai ciniški demagogai, pagrobę vaiką, pavogti iš jo vaikystę? Ar garantuoti jūs, nekalto vaiko grobėjai, kad neateis atsiskaitymo valanda kiekvienam iš jūsų? Ar neatrodo Jums, melo sistemos šalininkai, kad pavogėte iš savęs ramų miegą? Ar manote, kad sąžinės priekaištus galima numarinti alkoholiu ir bohemišku gyvenimo būdu?  ... todėl šią vaikų pirmąją mokslo metų dieną verta prisiminti aktualijas, kurios neturi senaties:

 

http://www.youtube.com/v/jwcpG5S3MU0

     

Nuotraukos iš Čikagos - falsifikatas! Skaitykite ČIA

 

2013 08 27.

     „Nebeatpažįstu LIETUVOS, jos valstybės, už kurios atkūrimą dėjau parašą. Pagrobta mergaitė, paslėptą nuo artimųjų ir visuomenės, pagaliau išvežta nežinia kur. Ir visa tai padaryta valstybės vardu, valstybės rankomis, paklūstant Blogio jėgoms ir joms diriguojant. Tokiu būdu valstybė buvo padaryta bendrininke nusikaltimo  prieš mažą vaiką, kuris tiek juridine, tiek teologine, moraline prasme yra pats sunkiausias. Bendrininke, deja, tapo ir tauta, visuomenė, kuri lemtingą rytą neišėjo į gatves. Tad šis nusikaltimas turės sunkiai nuspėjamų pasekmių tiek tautai tiek valstybei“, - taip šiandien iš ligoninės palatos kalba „Drąsos kelio“ (DK) frakcijos Seimo narys Algirdas Patackas.

     Rugpjūčio 27 d.  Seimo „Drąsos kelio“ (DK) frakcija surengė spaudos konferencija „Ar dar gyva Garliavos mergaitė?“. Spaudos konferencijoje dalyvavo frakcijos nariai Jonas Varkala, Povilas Gylys, Antanas Vytautas Matulevičius, Valdas Vasiliauskas.

     Povilo Gylio straipsnis „Ar dar gyva Garliavos mergaitė?“

     Spaudos konferencijos įrašas:

http://www.youtube.com/v/E94HrhnM9Z0#t

 

 

2013 08 25. Vertas dėmesio komentaras!, parašytas reaguojant į Laimos Lavastės publikaciją sisteminiame dienraštyje apie iš Lietuvos piliečių ir gyventojų sąrašų išnykusias Laimutę Stankūnaitę bei jos ir Drąsiaus Kedžio dukrą Deimantę. Pikasas 2013-08-24 22:41 IP:78.62.86.131 komentaras ekspertai.eu puslapyje:

 

Neskubėjau komentuoti giliau būtent rašinio "Lietrytyje" , nes jis ir taip sukėlė žiniasklaidoje ir skaitytojų tarpe daug emocijų. Tūkstančiai komentarų prie informacinių rašinių pasirodė viešojoje erdvėje savaitgaliui ir tai yra nemaža žiniasklaidos verslo sėkmė. Pastaruoju metu galima buvo pastebėti įtikinėjimų, kad ši istorija jau nieko nedomina, kad ji savo jau atgyveno, kad teismai viską jau įrodė ir taip toliau. Kiti bando remtis politinių apklausų reitingų lentelėmis, nurodydami krentančius "Drąsos kelio" partijos reitingus. Verta skirti pedofilijos ir žudynių skandalo sūkurius nuo politinių spekuliacijų. Pirmuoju variantu dėmesys ne tik neatslūgo, bet, manau dar sustiprėjo. Ypač tam pastūmėjo labai keistos teismų eigos, kur nukentėję tapdavo kaltinamaisiais. Na,o kai teisėjas Cininas paskelbė, kad mergaitė iš Klonio gatvės buvo tvirkinama jos tėvo Drąsiaus, tai tokios nutartys, kaip ir visi nusižeminę vaikų gynimo pareigūnai, dar kartą pademonstravo, kad ši istorija kai kam kelia paranojišką baimę dėl galimos perspektyvos. Baimės akys pas kai ką gal dar labiau išsiplėtė, kai nepavyko visiškai sudoroti Seimo narės N.Venckienės. Tokiai atkakliai teisininkei namų arešto su visiška izoliacija nepaskirsi, o į nelaisvės vienutę įkišti nespėta. Išslydo iš panosės gal netgi kai kam iš jėgos struktūrų padėjus. Juk matome, kaip teisėsaugos institucijos tarpusavyje susikovė... Gal kai kam labai norisi, kad N.Venckienė gautų politinį prieglobstį tam, kad ji nebegalėtų savo gyvenimo kovos už tiesą ir teisingumą pratęsti? Šioje srityje gal jau šiais metais gali daug kas paaiškėti.  Kitaip buvo ir yra su L.Stankūnaitės problema. Nors dukra "šturmu" paimta ir perduota, tačiau kas gali garantuoti, kad Laima neišsprūs iš griežtos priežiūros? Ruoštas planas išgarbinti kažkur, gal visiems laikams mezgamas jau seniai. Apie tai priminiau savo komentaruose. Dabar jis bandomas vykdyti, tačiau tam gal bandyta sužinoti ir visuomenės reakcija. Kaip įprasta, vėl pasitelkta šis dienraštis. Nėra tikrumo,kad šis "paskutinis interviu" yra tikslus, nes nėra net kam tikrinti. Kadangi autorė iš pradžių prie rašinio nepasirašė, o žinome, kaip ji kūrė rašinius pagal užsakymą iš nuogirdų, tai tokiais būdais savo įvaizdžio tikrai nepagerino. Netgi nelabai aišku, kada tas interviu gautas. Neatmestina tikimybė, kad netgi prieš N.Venckienės išvykimą. Nuotraukoje apranga tikrai vasara nekvepia. Tekste yra tiek abejotinų frazių, kurias sudėtinga susieti su L.Stankūnaitės asmenybe, kad tai labiau primena į laisvą žurnalistės kūrybą. Filosofo mintys, aukštos prabos meno siekiai atrodo išties keistokai L.Stankūnaitės lūpose. Kai pamąstai apie teisinius tokios išvykos aspektus, tai iškyla dar daugiau klausimų. Tokios išvykos nutartys, apmokėjimas, kontrolė, slaptumo užtikrinimas ir miglotos ateities perspektyvos sukelia daug abejonių viso to organizavimui tinkamu lygiu. Paprastesnė logika išsakyta dideliame kiekyje komentarų. Nesinori tikėti blogiausiais variantais, tačiau kai pagrindiniu ekspertu kviečiamas A. Sedeckas, tai taip pat verčia sunerimti... Jei sudėsime į vieną krūvą L.Stankūnaitės gyvenimo apsaugoje, vėliau ir su dukrele, tai vaizdas gaunasi be imbiero kvapų. Ne kartą su smurto žymėmis pasirodžiusi viešumoje kaukėtų apsauginių apsuptyje, pavykęs vienkartinis išėjimas į viešumą, internetinio ryšio neturėjimas jos ir šis interviu, kur numatoma jos tolesnė izoliacija 24 val per parą liudija, kad visiškai visko užblokuoti nesisekė. Galima pagalvoti, kad L.Stankūnaitė netgi bandė savo teisių į laisvę ieškoti. Tad ir numatoma kelionė, tikriausiai, yra netgi ne pačios mamos sumąstyta. Juk negalėtų ji taip rizikuoti savo dukra, jei net dėl savo situacijos ji gerai nenutuokia. O gal suvokia, bet neturi išeities? Gal iš tikrųjų nutarė surizikuoti? Gal ji netgi tiki, kad viskas bus taip, kaip jai žadama? Ar tai nėra pernelyg naivu?

 

2013 08 17. Rugpjūčio 17-ąją, šeštadienį, Vilniaus Simono Daukanto aikštėje vyko meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“. Akcijos metu prisimintas valdžios smurtas Garliavoje: pasisakyta prieš valdžios savivalę ir melą, ginamas žmogaus orumas, Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka, piliečių teisės ir laisvės, tiesa ir teisingumas.
15 mėnesių skausmo
15 mėnesių ilgesio
15 mėnesių nežinios
15 mėnesių neteisingumo
15 mėnesių įteisinto melo
15 mėnesių nekaltų žmonių žeminančių teismų
15 mėnesių aukščiausių pareigūnų tylos ir abejingumo
15 mėnesių iškreiptų veidrodžių
15 mėnesių nenuostytų vaiko ašarų
15 mėnesių pasityčiojimo iš teisingumo
15 mėnesių pragaro kuriamo galingųjų...
Bet kartu
15 mėnesių aukos
15 mėnesių maldos
15 mėnesių ištvermės
15 mėnesių stovėjimo Tiesoje
15 mėnesių budėjimo Šviesoje
15 mėnesių atskyrimo kas yra kas
15 mėnesių išgryninimo
15 mėnesių ėjimo su nuskriaustu Jėzumi jemažo vaiko
15 mėnesių garantuojančių dangų tiems, kurie niekaip neparsidavė
15 mėnesių, kurie pažinusiems Mergaitę ir sirgusiems už Ją įprasmino gyvenimą
15 mėnesių  tikrosios gyvenimo druskos ragavimo, kai pūvančiame pasaulyje nebelieka tų, kurie buvo pašaukti būti pasulio druska ir žiburiais ant kalno...

15 mėnesių, priartinusių PERGALĖS METĄ!

 

 

2013 08 13. Rugpjūčio 13 d., 13:30 val. Kauno apylinkės teisme, adr.: Kęstučio 29, vyko dailininko Rimanto Radišausko, Garliavos šturmo liudininko, bylos nagrinėjimas. Posėdyje teismas turėjo duoti atsakymą ar nusišalina nuo šios bylos. Didžioji žiniasklaida pasirinko poziciją nekreipti jokio dėmesio į šiame teisme vykstantį teisminių posėdžių maratoną, kur neteisingai kaltinami visa eilė žmonių, tapusių Klonio gatvės šturmo aukomis 2012 m., gegužės 17 d. Todėl būtų gerai, jei apie šiuos teisminius posėdžius žmonės rašytų kuo plačiau ir atviriau. Visuomenė privalo žinoti, ar teismai nustatinėja tiesą, ar vėl ruošiasi įteisinti neteisingumą, kaip Klaipėdos teisme, kuris su policijos apsauga, o tai reiškia - bijodamas visuomenės reakcijos - 2013 07 25 skelbė nutartį, kuria įteisino melą apie tai, kad advokatas G. Černiauskas pagrobtos Mergaitės 2012 05 17 nenešė.

 

 

Sveikiname Laimutę Kedienę su gražiu Gyvenimo Jubiliejumi! Linkime Jums stiprybės ir Vilties. Jūsų patirtas skausmas dėl neteisingumo turi neišnykstančią vertę. Teisiųjų skausmu yra atperkamas Pasaulis. Norėtume, kad Jūsų iškentėta Tiesa nebūtų trypiama, bet duotų savo pergalingą vaisių. Norėtume, kad Jūs galėtumėte džiaugtis teisingumo triumfu. Teduoda jums Viešpats Tvirtybės ir Ištvermės. Jūs turite daug Jus suprantančių žmonių, kurie šią Ypatingą Dieną Jus apkabina. Švęskite viltingai! Niekas Jūsų sąžinės nesugebėjo nei suimti, nei išnešti, nei užčiaupti! Dievo, kuris verkia su nekaltai skriaudžiamu mažutėliu, iš Širdies neįmanoma pavogti. Jis jūsų stiprybė. Jis Jūsų 70 metų Kelionės ir Jūsų kryžiaus nešėjas, ir atgaiva!...

 

 

Kauno apylinkės teisme (Kęstučio g. 29) numatyti tokie administracinių bylų, policijos iškeltų per Garliavos šturmą nuo pareigūnų smurtinių veiksmų nukentėjusiems piliečiams neva „už teisėtų reikalavimų nevykdymą“, posėdžiai:

Rugpjūčio 6 d. 10 val. – Artūras Zadoroznij, teisėjas Bronius Varsackis
Rugpjūčio 7 d. 9 val. – Rimantas Radišauskas, teisėjas Bronius Varsackis
Rugpjūčio 27d. 11 val. – Vaclovas Stončius, teisėja Larisa Tamulionienė
Rugpjūčio 27d. 13 val. – Gracijus Lapinskas, teisėjas Aurelijus Rauckis

Rugsėjo 9 d. 13 val. – Juozas Valiušaitis, teisėja Violeta Miceikienė
Rugsėjo 18 d. 14.30 val. – Raimundas Čiegis, teisėjas Aurelijus Rauckis
Rugsėjo 24d. 13.30 val. – Dalija Bulotienė, teisėjas Aurelijus Rauckis

Spalio 1d. 13 val. – Juozas Vaikšnoras, teisėjas Aurelijus Rauckis
Spalio 1d. 14 val. – Violeta Milevičienė, teisėjas Aurelijus Rauckis
Spalio 1d. 15 val. – Dainius Stonys, teisėjas Aurelijus Rauckis

Dalyvaudami teismuose stebėtojais prisidedame prie teisingumo pergalės. Palaikykime nekaltai teisiamuosius! 

  

RINKITE PARAŠUS! 

       

                                                                     APELIACINIS SKUNDAS

Mes, suinteresuotieji Lietuvos piliečiai, kreipiamės į visas demokratines šalis ir jų pilietines visuomenes, prašydami visapusiškos paramos šiuolaikinei disidentei Neringai Venckienei, buvusiai teisėjai, dabartinio Seimo narei ir opozicijos partijos lyderei, kuri turėjo bėgti iš Lietuvos, nes buvo politiškai persekiojama dėl savo nepaliaujamos kovos su teisine ir politine korupcija bei prekyba žmonėmis Lietuvoje. Jei ji siekia politinio prieglobsčio Jūsų šalyje, arba turi prieglobstį nuo ekstradicijos į Lietuvą, mes primygtinai prašome suteikti Neringai Venckienei tvirtą apsaugą. Mes liudijame ydingą jos ir jos šeimos persekiojimą, kuris apima sistemines pastangas nutildyti ir sunaikinti juos psichologiškai, teisiškai ir ekonomiškai. Ji neturės teisingo teismo Lietuvoje, kurioje Parlamentas išdrįso pašalinti jos imunitetą nematydami akivaizdžiai netikrų, politiškai motyvuotų kaltinimų bei įrodymų ir kur Aukščiausiojo Teismo ir Teismų tarybos pirmininkas viešai išreiškė nuomonę, kad ji yra „pūlinys teisinėje sistemoje“ Lietuvoje, taip Lietuvos teisėjus verčia būti šališkais palaikant jo nuomonę, nes jų karjeros ateitis yra jo rankose.
Jai nėra galimybės gintis šalyje, kurioje generalinis prokuroras drįsta paskelbti suklastotus kaltinimus prieš ją, tačiau teigia, kad įrodymai yra paslaptis ir niekas neturi teisės jų pamatyti. Korumpuota Lietuvos politinė ir teisinė sistema naudoja metodus paveldėtus iš sovietinės sistemos, kuriuos Neringa Venckienė siekia atskleisti ir sugriauti. Mes, suinteresuoti Lietuvos piliečiai, palaikome ją bandant sukurti tikrą ir skaidrią demokratiją, kuri nebūtų tik butaforinė. Jei dabartinė sisteminė jėga sugebės pašalinti N. Venckienę, ją įkalinant arba sugadinant jos gyvenimą, Lietuvos demokratija patirs nepataisomą smūgį ir pilietinės visuomenės plėtra bus užslopinta, nes Lietuvos vyriausybė ir teisinė sistema persekiojo visus asmenis, kurie išdrįso išreikšti savo palaikančią N. Venckienę nuomonę ir būti su ja, kovojant dėl teisingumo ir tiesos.
Mes raginame Jus visapusiškai remti Neringą Venckienę, suteikiant politinį prieglobstį, jei ji siekia jo Jūsų šalyje, ir atsisakyti išduoti ją Lietuvai, kas reikštų galutinį pralaimėjimą ne tik jo kovos su korupcija ir prekyba žmonėmis, bet pralaimėjimą daugumos Lietuvos piliečių, kurie nesavanaudiškai siekia kurti demokratiją, skaidrumą ir teisingumą Lietuvoje. Prašome neatsižadėti teisingumo ir demokratijos principų, kurių Jūs reikalaujate laikytis ir remiate žmones, kurie stengiasi išgelbėti savo šalį ir save nuo sovietinės praeities liekanų ir judėti tikros laisvės, teisingumo, pagarbos žmogaus teisėms, žodžio laisvės ir demokratijos link.
Pagarbiai, 109.000 Lietuvos rinkėjų įgaliojimus turinti partija „Drąsos kelias“ ir Lietuvos pilietinė visuomenė.

**Pridedame Lietuvos Respublikos piliečių, kurie iš visos širdies patvirtino šį apeliacinį skundą, parašus.

Parašų rinkimo lapas angliškai        lietuviškas vertimas

 
Instrukcija renkant parašus po šiuo  (tik anglų kalba) apeliacinio skundo tekstu: Kiekvienas lapas parašams rinkti turi turėti kreipimosi (apeliacinio skundo) tekstą (tai būtina!). Parašai renkami 1-ame lape ir to paties lapo antroje pusėje. Eilės numeriai nerašomi. Tiems žmonėms, kurie nesupranta angliškai, turi būti pateiktas susipažinimui tekstas lietuvių kalba.

Parašai pristatomi į „Drąsos kelio“ partijos pirmininko Seimo nario Jono Varkalos (tel. 8 686 53436) biurą Kaune Kęstučio g. 54-5.

Parašai priimami nuo 10-16 val., organizaciniais klausimais skambinti tel. 8 670 05563.

Ačiū už iniciatyvą ir pagalbą!

 Ačiū Jums už neabejingumą ir jautrumą! 

 

 

 

LR SEIMO „DRĄSOS KELIAS“ FRAKCIJOS PAREIŠKIMAS  atsisiųsti ČIA
2013 m. rugpjūčio 2 d.
Seimo „Drąsos kelio“ frakcija kreipėsi į Vidaus reikalų ministrą Dailį Barakauską, reikalaudama skubiai pateikti Prezidentei siūlymą dėl Generalinio komisaro atstatydinimo.
Būtinybe pakeisti dabartinę policijos vadovybę „Drąsos kelio“ frakcija grindžia dabartinės policijos vadovybės bandymais Lietuvą paversti policine valstybe, jos demonstruojamą dvigubų standartų taikymą atskiriems piliečiams, grubiais Konstitucijos bei įstatymų pažeidimais.
Seimo „Drąsos kelio“ frakcija įsitikinusi, kad homoseksualų parado metu policininkai, ne adekvačiai reaguodami į susidarusią situaciją ir grubiausiu būdu parvertę žemėn Seimo narį, buvusį politinį kalinį Petrą Gražulį, pažeidė LR Konstituciją, Policijos veiklos įstatymą.
Policija, be būtino reikalo savo veiksmais paniekindama Konstituciją, Tautos atstovą, tuo pačiu paniekino ir Seimo instituciją bei didelę dalį piliečių.
Tokia neteisėta policininkų savivalė yra skatinama dabartinės policijos vadovybės, nes būtent jų nurodymu pirmą kartą prieš metus policija panaudojo neteisėtą jėgą prieš neliečiamybės statusą turinčią teisėją Neringą Venckienę ir beginklius piliečius Garliavoje, taip pirmą kartą grubiai ir viešai pažeisdama Konstituciją, Policijos veiklos, Teismų bei kitus įstatymus. Atkreiptinas dėmesys, kad vėliau vykusiose kitose bylose policija jau visai kitaip elgėsi su galimai prasižengusiais teisėjais, jų atžvilgiu preciziškai laikydamasi jų neliečiamumo principo net tokiuose smulkmenose kaip girtumo nustatymas.
Nesulaukę tinkamo politinio įvertinimo dėl grubaus Konstitucijos laužymo Garliavoje, policijos vadovai pasijuto visagaliai ir toliau taiko tik policinei valstybei deramus dvigubus standartus, neadekvačią ir neteisėtą jėgą prieš Konstitucijos garantuojamą neliečiamybę turinčius piliečius.
Atkreiptinas dėmesys, kad Policijos generalinio komisaro pavaduotojas R. Požėla net teisme neigia filmuotą neteisėtą policijos smurtą Garliavoje – gulinčio beginklio vyro daužymą šautuvo buože į tarpkojį.
2
„Drąsos kelio“ frakcija pastebi, kad dvigubus standartus policija taikė ir homoseksualų parado metu sulaikytam užsieniečiui, atkišusiam nuogą užpakalį ir genitalijas Katedros šventoriuje besimeldžiantiems kunigams, disidentams ir kitiems piliečiams. Šiam Lietuvos piliečių ir visos valstybės orumą paniekinusiam kitos šalies atstovui, kuris nuo teisingumo bandė slėptis Katedroje, nebuvo dedami antrankiai, jis nebuvo griaunamas, velkamas žeme, kaip P. Gražulis ar Garliavos smurto liudytojai, ir atsipirko juokingai menka 300 Lt bauda.

 

LR Seimo frakcijos „Drąsos kelias“ pareiškimas Vidaus reikalų ministrui D. Barakauskui dėl policijos generalinio komisaro atstatydinimo. 

 

2013 08 02. Kauno miesto apylinkės administracinis teismas priėmė sprendimą Klonio šturmo Garliavoje 2012 metų gegužės 17-osios liudininkės Evelinos Paltanavičiūtės- Matjošaitienės atžvilgiu administacinę bylą nutraukti, nesant jokių jos kaltės įrodymų. Priminsime, kad Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė 2012 m gegužės 17-osios rytą, stebėdama žiaurų teismo sprendimo vykdymą paimant jėga 8-iametę Mergaitę, buvo suimta ir paniekinančiai išvilkta iš Klonio g. kiemo, patyrė psichologinį ir fizinį policijos uniformuotų pareigūnų smurtą.

http://www.youtube.com/v/ybuKfB1cHFA

   

2013 08 01.  Kauno apylinkės teisme, Kęstučio 29, Evelinai Paltanavičiūtei-Matjošaitienei, patyrusiai policininkų smurtą Klonio gatvėje2012-ųjų gegužės 17-ąją, teisėjas Aurelijus Rauckis skelbs nuosprendį šį penktadienį, rugpjūčio 2 dieną, 9 val. ryto. Kviečiame gausiai dalyvauti! 2012 05 17d. kamera Klonio g. namo viduje, kai buvo vykdomas 240 policininkų šturmas, nufilmavo tai, kaip buvo suimta ir iš kiemo tempiama niekaip nesipriešinusi pareigūnams Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, kuri 2013 m. rupjūčio 2 d. Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29, išgirs teismo nuosprendį už tai, kad nepadarė jokio nusikaltimo. Tuo tarpu Eveliną Paltanavičiūtę-Matjošaitienę šlapiu grindiniu besivelkant kojoms tempę pareigūnai, naudoję smurtą prieš moterį, teismų ir valstybės ginami ir nekaltinami niekuo... Teismui nerūpi, kad šios moters suėmimo žiaurumas sukėlė didžiulį šoką 8-erių metų ginkluotų uniformuotų žmonių grobiamai Mergaitei, Beje, čia ir be komentaro, žvelgiant į šį video liudijimą, verktų net neprotigas gyvulys...

http://www.youtube.com/v/8lXj28YlhL4

 

Teismo pozicija mįslinga. Beje sprendimus priėmė tas pats Kauno administracinio teismo teisėjas:

1) Evelinos Paltanavičiūtės-Matjošaitienės  atvejis ir

2) Irenos Malinauskienės atvejis.

 
 

 

2013 07 30. Liepos 30 d. 74-erių Drąsiaus tėvas Vytautas Kedys už tiesos sakymą teisme nubaustas 1040, Lt bauda. Tuo tarpu advokatas Černiauskas už akivaizdų melą apgintas neskundžiama teismo nutartimi kaip išsakęs teisingą liudijimą... Kažkas įdomaus toje Lietuvėlėje. Tūkstančių tūkstančius kartų teisi buvo Neringa Venckienė ir „Drąsos kelias“ kalbėdami apie neteisingumo išplitimą. Neteisingumas pradeda daryutis kone kasdieninis, nes šiandien tūkstantinė bauda už liudijimą, prieš 5-ą dienų įteisintas melas... Kas bus rytoj? Kas bus toliau, kai net kažkoks sve gėjų vaduku vadinantis Simonko viešai p apgailėtino parado giriasi: „Teismas mūsų pusėje“?.. 

Dėmesio! LABAI SVARBU! Liepos 25-ąją Klaipėdos apygardos teismo teisėja Dalia Kursevičienė priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį nepradėti ikiteisminio tyrimo advokatui Gintarui Černiauskui dėl nusikalstamos veikos - melavimo ikiteisminio tyrimo metu, kad jis 2012 m. gegužės 17 d. nenešė Mergaitės. Pati teisėja Dalia Kursevičienė tokiam „pačiam teisingiausiam“ sprendimui perskaityti išsikvietė policijos apsaugą! Taigi, mielieji skaitytojai, Lietuvos Teismo praktikoje įvedamas naujas atskaitos taškas. Ne kas kitas, o Teismas akivaizdų melą įteisino neskundžiama nutartimi! Ką gi, melo gynėjai, apsijuoskite policininkų eilėmis ar apsistatykite „berlyno“ sienomis, įsivaizduokite savo išsvajotą nebaudžiamumą, nugyvenkite 120 metų, kaitindamiesi Maljorkos saulėje - bet melas nuo to niekada netaps tiesa. O sąžinės Teismas, iš tiesų yra, buvo ir liks ir neskundžiamas, ir galutinis!...

P.S. aktyvioji žiniasklaida, atstovaujanti sistemai, niekaip neregavo į šį labai svarbų Klaipėdos apygardos teismo sprendimą, paneigusį objektyviai nufilmuotą įvykio faktą. Juk, foto ar video kamera nėra nei komunistinė, nei kapitalistinė ir neatstovauja nei „Chevron“-ui, nei „Gazprom“-ui. Tokia sisteminės žiniasklaidos tyla akivaizdžiai parodo jos tendencingumą, o tuo pačiu ir kvailumą, nes tik „savižudis žurnalistas“ gali įrodinėti, kad advokatas G. Černiauskas 2012 -ųjų gegužės 17-os šturmo Garliavoje metu nenešė mergaitės!

  

2013 07 25. Kaune apylinkės teismas Kęstučio g. 29 toliau nagrinėjo Klonio gatvės Šturmo liudininkų administracines bylas: Dalijos Bulotienės ir Raimundo Čiegio. Viskas vyko panašiai kaip ir Klaipėdos teisme. Paprastas žmogus su savo tiesa yra bevertis. O teismui įdomu tik tai, ką kalba pareigūnai.

 

 

 

 

2013 07 25. Dėmesio! Šiandien, liepos 25-ą, ketvirtadienį, 11 val. Klaipėdoje!: Klaipėdos apygardos teismas nenusišalino byloje dėl G. Černiausko melo, kuriuo gudrusis advokatas teigė, jog šturmo Garliavoje metu (2012-ųjų gegužės 17-ąją) jis nenešė mergaitės. Apygardos teismo darbe buvo akivaizdžių pažeidimų ir šališkumo. Taigi, tas nenusišalinęs teismas žada liepos 25 d., ketvirtadienį, 11 val., paskelbti nuosprendį, kuris, pagal juos, būtų neskundžiamas. Ką gi, lauksime nekantraudami „pačio teisingiausio pasaulyje“ teismo sprendimo. Įdomu yra tai, kad sprendimui surašyti reikėjo dar trjų darbo dienų dalyke, kur tiesa akivaizdi ir matoma milijonams pasaulio žmonių. Mes tik primename jums  to nežmoniško smurto prieš vaiką  nuotraukomis tai, ką teismas, pagal teisėjos elgesio su stebinčiais procesą žmonėmis požymius, rengiasi matantisiems pristatyti visiškai kitaip. Pabūkime kantrūs. Gal būt akis turi ir tie, kurie dėvi togas. Ir ne tik akis, bet ir sąžinę, kuri kiekvienam iš mūsų yra atskaitinga prieš Dievą. Pabūkime kantrūs. Nes ta numatytoji liepos 25-oji, t.y. ši diena, neišvengiamai bus daugelio dalykų atskaitos tašku... Beje, labai ačiū Birutei Vaikšnoraitei ir Kristinai Apanavičiūtei, kurios teisme, rodydamos į vaiko išnešimo iš namų faktą, „nevyniojo vabalo į vatą“.

Nuotraukos, pateiktos teismui. Parsisiųskite jas ir rodykite kitiems: 

1 foto,   2 foto,   3 foto,   4 foto,   5 foto,   6 foto,   7 foto,   8 foto.

 

 

2013 07 22. Disidentei sesei Nijolei Sadūnaitei – 75-eri. Nuoširdžiai sveikiname! Ant tokių žmonių laikosi Lietuva! JI nuoširdžiai serga už kiekvieną neteisingai skriaudžiamą! Sveikindami Ją dar kartą publikuojame Romo Kalantos liepsnojančios aukos 40-mečio minėjime Klonio gatvėje Garliavoje Laisvųjų menininkų scenoje disidentės s. Nijolės Sadūnaitės pasakytą trumpą kalbą. Kalba pasakyta likus dviem dienom iki Garliavos šturmo ir Mergaitės pagrobimo. Verta prisiminti! O sesei Nijolei linkime gausaus atlygio gerais žmonėmis, per kurius gausiai reikštųsi Viešpaties apsikabinimas. Daugiau apie s. apie Nijolę Sadūnaitę ČIA ir ČIA

https://youtube.googleapis.com/v/22gbpSG75Zw

 

    

2013 07 22. Liepos 21 d., sekmadienį, Juodkrantėje palaidotas aa Drąsiaus Kedžio bičiulis aa Albertas Žilius. Jis  mirė liepos 19 d. ryte ligoninėje nuo kraujo užkrėtimo. Į ligoninę buvo paguldytas liepos 17 d. Taigi, pagal šią oficialią versiją, išeitų taip, kad per pusantros dienos Alberto Žiliaus buvimo ligoninėje jo išgelbėti nepavyko.?! Mįslę sukelia ir tai, kad komentuoti mirties priežastį pasišovė toks policininkas Renatas Požėla, kurio pavaldiniai žiauriu elgesiu vykdė Mergaitės pagrobimo operaciją Garliavoje gegužės 17-ąją. Taigi, į amžinybę iškeliavo labai svarbus liudytojas, kuris viešai yra kalbėjęs apie „plaukuotąją ranką“, užvaldžiusią valstybę. Tebūna amžiną atilsį Albertui Viešpats dosnus! 

    

         

2013 07 19. Šiandien, penktadienį, 11 val., Klaipėdos apygardos teismo teisėja Dalia Kursevičienė turi priimti sprendimą, ar yra išpildomas prašymas dėl jos pačios ir viso Klaipėdos apygardos teismo nusišalinimo priimant neskundžiamą nutartį dėl advokato G. Černiausko melo apie, neva, neneštą mergaitę 2021-ųjų gegužės 17-osios šturmo metu Klonio gatvėje Garliavoje

  

2013 07 17. Šiandien, liepos 17 d., 15.00 val., Klaipėdos apygardos teisme – teisėja Dalia Kursevičienė turės priimti galutinę ir neskundžiamą nutartį, ar dėl G.Černiausko melo nešant Mergaitę turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Dalyvaudami teismuose stebėtojais prisidedame prie teisingumo pergalės.2013 07 17. „Mes visi privalome liudyti tiesą, net jeigu ji kažkam atrodo nepatogi ir nebereikalinga. Tik tiesa ir atvirumas sustiprins mūsų pasitikėjimą vieni kitais ir tikėjimą savo valstybe“, – kalbėjo prezidentė šiemet Gedulo ir vilties dieną prie buvusių KGB rūmų.

Siekdami, kad prezidentės darbai nesiskirtų nuo žodžių, laisvieji menininkai ir pilietinis Tie-SOS judėjimas šį trečiadienį, liepos 17-ąją, 12 valandą Vilniaus Simono Daukanto aikštėje meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“ paminės valdžios smurtą Garliavoje: bus pasisakoma prieš valdžios savivalę ir melą, ginamas žmogaus orumas, Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka, piliečių teisės ir laisvės, tiesa ir teisingumas.

Kviečiami visi neabejingi, Lietuvos Konstituciją ir laisvę branginantys piliečiai“. - iš tiesos.lt

  

2013 07 11.  „Je žolė bus per mažai žalia - ją nudažysime!“ - Taip sovietiniais metais, belaukiant kokio sukriošusio ginybos ministro vizito iš Maskvos, savo karievukams sakydavo koks nors pulko vadukas su pulkininko antpečiais. Bet daugiau dėl savo pataikūniško pasipūtimo tas vadukas panašus būdavo į kokį jauną vištidės gaidį, nei į kariuomenės karvedį... ir ką? Tie to pulkininko pavaldiniai - šauktiniai nuo visų žemės pakraščių - dažydavo tą žolę. Vargdavo net su dantų šepetėliais dažydami žaliai. Kad tik viskas būtų gražu prieš tą visagalę Maskvą ir sukriošusį ginybos ministrą... Praėjo tie laikai? Taip, praėjo! Bet manieros sugrįžta. Ko gi nepadarys dėl pinigingojo Briuselio antpečiuoti Lietuvos pulkininkėliai paskolindami vavivorykštinei nuodėmei Vilniaus Gedimino prospektą liepos 27-ąją?! Viską padarys! Apsaugos iš oro ir iš žemės, Berlyno sienomis atitvers! Nuo ko? Nuo paprasto, vargano Lietuvos žmogaus, kuris, augindamas savo vaikus, kūrė Lietuvos ateitį ir gailėjo kaimyno, kuriam vyrai geriau nei moterys patiko. Gailėjo nuoširdžiai...

Kita tema. Nes ta pirmoji yra tokia skaudžiai sausa ir nevaisinga. Taigi, kita tema. 

 

Neteisi buvo Šalies Vadovė, kai spaudos konferencijoje liepos 10-ą sakė, kad „Drąsos kelio“ lyderė Seimo narė Neringa Venckienė „paštinikės“ teisėsaugos institucijų ieškoma ne tam, kad kažką tai blogo padaryti jai, Seimo narei, o tam, kad tik (nežinia dėl ko) atvyktų į patį teisingiausią Lietuvos Teismą. Jau ketverius metus po išrinkimo savo tarnystę einanti Vadovė neturėjo pamiršti, kad 80 Seimo narių Neringą Venckienę aklai leido suimti UŽ NIEKĄ!.. Suimti žmogų UŽ NIEKĄ, anot Šalies Vadovės, nėra blogo žmogui padarymas?!Taigi, kas tas emigravęs per prievartą žmogus mūsų pirmininkaujančiai Lietuvai? Kas tai pirmininkaujančiai Lietuvai emigravusiųjų tautiečių nepilnamečiai vaikai, jų likimai? Kas?.. Taigi, belieka ponus ir ponias prisiekusius su antpečiais ir be jų užjausti, jei jie pasirinko garbinti skaudų žmogaus iškrypimą ir pamiršo nekaltai nuskriausto vaiko kančią, nekaltai teisiamo nerimą. Belieka užjausti dėl tokio vaisiaus pasirinkimo. Dar niekam istorijoje tas „briuselio kopūstas“ netnešė gyvenimo...

  

2013 07 08. Kauno m. apylinkės teisme (Kęstučio 29) liepos 8 d. buvo nagrinėjama Klonio Šturmo liudininko fotodailininko Juozo Valiušaičio administracinė byla. Sprendimo priėmimas atidėtas iki rugsėjo 9 d. 13 val. Bylos nagrinėjime dalyvavo 30 žmonių būrys, kurie atvyko palaikyti nekaltai teisiamo žmogaus. Liepos 8 d., pirmadienį, 14:30 val. dar viena administracinė byla, kurioje teisiamama Klonio Šturmo liudininkė Daiva Purga. Jos byloje laukiama policininko M. Kabašinsko liudijimo.

 

 2013 07 06. Su Karaliaus Mindaugo Diena, brangieji! Švęskite ją, šią Dieną, kitaip, nei Jums nori primesti mėlynom skarom ir mėlynais kaklaraiščiais pasidabinusieji ir savų teismų dėka mėlyną iškrypimo ideologiją prospektuose propoguojantieji. Švęskite kitaip. Švęskite su trispalve rankose ir su malda lūpose! Švęskite, niekuomet neišsižadėdami to, į kas Jus neatšaukiamai pakvietė Sąžinė ir Evangelija! Perduokite savo vaikams teisingo gyvenimo grožį. Vertinkite Tiesą, kurioje yra mūsų šiandienos gyvenimo džiaugsmas ir prasmė. Likime ištikimi!... Nors ir visas pasaulis nusigręžtų nuo Žmogaus išsipildymo kelio, - likime ištikimi trims spalvoms, kurise mūsų šaknys, likime ištikimi Tiesos Žiniai, kurioje pasilieka mūsų Viltis išlikti žmonėmis!  Būkite išdidūs, pakeldami ne kartą sutryptą trispalvę! Ji visuomet aukščiau visų nuprasmintų mėlynių ir iškreiptų vaivorykščių. Liudykime, kad mes ne iš tos karalystės, kurioje populiarūs kreivi veidrodžiai... 

 

2013 07 03. Ūso „trumpikų byloje“, kurią nagrinėja Vilniaus apylinkės teismo teisėja Danutė Mickevičienė, atmetusi teisėtus advokato Aido Venckaus prašymus teismui, prokuroras Tomas Danyla grąsina per teismą nubausti 74-erių metų Vytautą Kedį, Mergaitė senelį, 1300, Lt bauda ir šiuo būsimu teistumu užkirsti jam kelią matytis su savo mylima anūke, laikoma visiškoje izoliacijoje po žiauraus, barbariško pagrobimo 2012-ųjų gegužės 17 d. 7-ą valandą ryto. Plačiau ČIA

 

2013 07 03. Nuo liepos 26 d. iš darbo prokuratūroje pasitrauks „garsus“ Generalinės prokuaratūros prokuroras Mindaugas Dūda, labiausiai pažįstamas vadinamojo „terorizmo“ byloje siekęs 10-čiai metų kalėjiman nugramzdinti Eglę Kusaitę, neįvykdžiusiai jokio teroristinio nusikaltimo. Ką gi, kaip ten sako liaudies išmintis apie kasamą duobę kitam?.. Plačiau ČIA.

   

2013 07 01. Naujos žinios iš nekaltų žmonių teismo Kaune:

Teisiamųjų advokatė Kristina Apanavičiūtė pareikalavo į teismą iškviesti pareigūną Stauskį ir policijos komisarą R. Požėlą, kuris įsakė vykdyti šturmą ir dar prieš šturmą smogikams tą pačią naktį miške žadėjo visokeriopą ginybą. Tai aiškiai matosi jų pačių paviešintoje vaizdo medžiagoje. Žiūrėti ČIA

Užklausiama Vidaus Reikalų Ministerija, ar administracinėje byloje nabuvo naudojami specialios paskirties daliniai. Taip pat pareikalauta išsamaus atsakymo į klausimą, kokios dujos buvo naudojamos prieš dabar teisiamuosius Klonio gatvėje šturmo metu ir pagal kokį operacijos planą buvo naudojamas smurtas prieš žmones. Posėdžiai bus tęsiami:

Juozui Vaikšnorui - liepos 30 d., 14 val.  Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29.

Violetai Milevičienei - liepos 30 d., 15 val.  Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29.

Liepos 1 d., pirmadienį, Kauno apylinkės teisme (adresas: Kęstučio g. 29) nuo 13 val. kas pusvalandį vyko Klonio gatvės žmonių, stebėjusių gegužės 17-osios šturmą, teismų posėdžiai,  Teisiamų nekaltų žmonių sąrašas įspūdingas: tai Evelina Matjošaitienė, Juozas Vaikšnoras, Violeta Milevičienė, Gracijus Lapinskas, Dainius Stonys, Dalija Bulotienė, Raimundas Čiegis.

 

Gracijui Lapinskui - rugpjūčio 27 d., 13 val.  Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29.

 

Dainiui Stoniui- liepos 30 d., 16 val.  Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29.

 

Dalijai Bulotienei - liepos 25 d., 14 val.  Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29.

 

Raimundui Čiegiui - liepos 25 d., 15 val.  Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29.

 

Evelinos Matjošaitienės teismo posėdis bus patikslintas

 

Teisme keip stebėtojas dalyvavo Seimo narys Naglis Puteikis, kuris po nekltų Klonio gatvės dalyvių teimo posėdžio pasidalino mintimis. Skaitykite ČIA.

 

 

Internetinis portalas ekspertai.eu įnešė dienos šviesos dėl aktoriaus Ryčio Saladžiaus teismo. Šį aktorių vienas internetinis portalas nepilnai pristatė, nieko nepapasakodamas apie jo padarytą, neva, nusikaltimą. Tad, susipažinus su detalėmis, aiškėja, kad surašyti kaltinimo protokolai žmonėms, buvusiems Klonio gatvėje, netelpa į sveiką protą. Todėl kviečiame neabejingus žmones sekti teisėjų klausimus aiškinantis objektyvius dalykus ir, žinoma, kviečiame palaikyti skriaudžiamus žmones dalyvavimu ir malda.

P.S. Dėkojame teisiamam aktoriui Ryčiui Saladžiui, už tai, kad jis, būdamas neutralioje laiptų aikštelėje per policijos šturmą, sugebėjo nufilmuoti religinio simbolio - Kristaus vėliavos - išniekinimą, t.y. demonstratyvų numetimą ir įspyrimą. Ko gero, tai didžiausias aktoriaus R. Saladžiaus nusikaltimas, už kurį jį suėmė gegužės 17-ą ir dar metus žada tampyti po teismus. Žiūrėkite ČIA

  

2013 06 29. Šiandien sveikiname visus Petrus, Paulius, Povilus ir Paulinas! Ypatingai tuos, kurie bent dalelę savęs paaukojo Klonio gatvės Mergaitei. Jei pikti žmonės už tai Jums atlygino pažeminimu, pašiepimu, teismine bauda, darbo atėmimu ar dar kokia pragaro niekšybės paslapties blogybe - žinokite, kad Jūs nepraradote svo gerosios dalies. Todėl, sveikindami Jus, primename tai, kad esate prasmės žmonės, jei pastovėjote už skraiudžimą kitą žmogų! 

Dar. Šiandien sisteminės žiniasklaidos etatiniai melagiai vėl eskaluoja Drąsiaus gyvenimą, jį juodinant ir žeminant. Tai nenauja. Tik, matyt, reikėtų prdėti suprasti, kad eilinis juodinimas visada yra lydimas užkulisinio pragariečių plano, kuris, iš tiesų jiems patiems yra pragaištingas, bet vienaip ar kitaip paliečia nekaltuosius... Būkime budrūs ir jautrūs!

O jaunus žmones, neabejingus žmogiškosioms Tiesos ir Evangelijos vertybėms, raginame Kaune dalyvauti Lietuvos Jaunimo Dienų 2013 renginiuose. Plačiau žiūrėkite ČIA. 

   

2013 06 20. Klonio gatvės vėliavnešio Antano Tamulio teismas. Antano Tamulio Kristaus vėliava 2012 m. gegužės 17 d. buvo valstybės pareigūnų išplėšta iš A. Tamulio rankų ir numesta ant žemės, ją paniekinant. O Antanui Tamuliui iškelta administracinė byla. Jis nubaustas įspėjimu. Tas pareigūnas su šalmu ir veido apdangalu, kuris jo vėliavą nuspyrė, nenubaustas niekaip ir liko nepaviešintas...

http://www.youtube.com/v/QM-RRYueG_M

 

Birželio 19 d. Kauno apylinkės teisme, Kęstučio 29, buvo nagrinėjama Klonio gatvės gegužės 17-osios dalyvio Vaclovo Stončiaus byla. Teisėja Larisa Tamulionienė, procese dalyvavusiųjų teigimu, buvo labai šališka ir bent keletą kartų pažeidė procesą. Nuosprendis Vaclovui Stončiui bus skelbiamas birželio 28 d. 13.30 val.

 

Fotomenininko Juozo Valiušaičio fotoreportažas iš renginio Vilniuje „Apginsime šeimą - išsaugosim Lietuvą“, vykusio 2013 m. birželio 16 d. Žiūrėkite ČIA 

 

2013 06 17. Po Mergaitės pagrobimo prabėgus 13-ai mėnesių žmonės vėl rinkosi Klonio gatvės kieme, kur nepamirštas smurtas prieš Vaiką ir taikius žmones.

http://www.youtube.com/v/CysZw5sf-RY 

 

 

2013 06 17. Birželio 17 d. Kauno apylinkės teisme (Kęstučio 29) vyko 2012-ųjų gegužės 17 d. Klonio gatvės Garlaivoje dalyvių Daivos Purgos ir Antano Tamulio teismo posėdis. 82 metų amžiaus be perspėjimo suimto Klonio gatvėje Antano Tamulio teismo nuosprendis bus skelbiamas birželio 20 d. 13 val. A. Tamulio byloje buvo apklaustas vyr. policininkas Kabašinskas, kuris atsakomybę permetė jo įsakymą vykdžiusiems policininkams, Užfiksuotoje video medžiagoje, kuri pridėta prie bylos, matyti, kad šis žmogus suimamas be perspėjimo. Tuo tarpu Daivos Purgos teismo posėdis bus tęsiamas liepos 8 d.  

 

Aktualus respublika.lt interviu su kun. Robertu Grigu. Skaitykite ČIA

 

Verta prisiminti! Tai buvo lygiai prieš 1-erius metus... Toje vietoje Kauno valdžia liko sau ištikima: su kibirais ir šepečiais 2013-ųjų gegužės 17-ąją plovė ir šveitė žodį TIESOS nuo Nemuno pakrantės plytelių. Dar iš širdžių nori išplauti... Tik jiems tai nepavyks... Birželio 14-ąją, Gedulo ir Vilties dieną 22.00 val., Kaune, Nemuno krantinėje (greta Vytauto Didžiojo bažnyčios, ties užrašu „LIETUVA") dalyvavome įspūdingoje šviesų akcijoje „Tegul TIESA šviečia".Su savo žvakėmis sudarėme ir užžiebėme didžiulį šviečiantį žodį „TIESOS"! Birželio 14-oji -- tai lietuvių tremties į Sibirą pradžia. Tai - didžiausių neteisingumų prieš Lietuvos žmones pradžia. Tada, 1941-aisiais, buvo siekiama pašalinti ir Sibiro šaltyje amžinai užčiaupti geriausius Lietuvos sūnus ir dukras. Minėdami šią dieną ir užžiebdami žvakes parodėme, kad nenorime, jog TIESA dar kartą taptų Lietuvos tremtine, kad prieš Lietuvos žmones vėl būtų naudojama prievarta, smurtas ir melas, kad žiauriausiais būdais būtų šalinami ir užčiaupinėjami tie, kurie išdrįsta siekti Tiesos. Džiaukimės tuo, kad esame pašaukti būti Tiesos Dukros ir Sūnūs!

http://www.youtube.com/v/KWjnSn62l2E

 

 

Lietuvos šeimos telkiasi už konstitucinę teisę auklėti savo vaikus

Reaguodamos į Seimui svarstyti pateiktas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas bei priiminėjamą „socialines lytis“ įteisinančią Stambulo konvenciją, neabejingos ...Lietuvos šeimos inicijuoja telkiamąją pilietinę akciją „Apginkime šeimą – išsaugokime Lietuvą“. Anot akcijos iniciatorių, birželio 16 d., 15 val. Katedros aikštėje įvyks pirmasis renginys, kurio metu Lietuvos šeimos bus kviečiamos telktis ir valstybės mastu ginti LR Konstitucijos laiduojamą teisę šeimai auklėti savo vaikus.

Anot vienos iš pilietinės akcijos organizatorių Jolantos Kriščiūnaitės, šio renginio tikslas – atkreipti Lietuvos šeimų ir visuomenės dėmesį į svarstomas įstatymo pataisas, kuriose vaiko teisių apsaugos ir teisėtvarkos institucijoms numatyta galimybė savo nuožiūra, be teismo sprendimo, nedelsiant paimti vaiką iš tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų.

„Didelė dalis Lietuvos tėvų, susipažinę su svarstomomis pataisomis, pripažino pasijutę grąžinami į sovietmetį. Anuomet juk visomis žmogaus gyvenimo sritimis rūpinosi „visažinė“ totalitarinė valstybė. Tačiau demokratinės Lietuvos valstybės Konstitucija laiduoja tėvams teisę auginti ir auklėti savo pačių vaikus. Todėl į Katedros aikštę su kitomis šeimomis renkamės pasisakyti ne tik už šios teisės išsaugojimą, bet ir už prigimtinę šeimą, už vaiko teisę augti su tėčiu ir mama. Esame prieš smurtą, ir smurto tikrai netoleruojame, bet negalime leisti ardyti šeimų, įteisinti socialinių lyčių bei kitų nesusipratimų, paneigiančių mūsų esminės valstybės ląstelės – šeimos – gerovę ir ateitį“, - teigia J. Kriščiūnaitė.

Pilietinės telkiamosios akcijos „Apginkime šeimą – išsaugokime Lietuvą“ metu su renginio dalyviais ne tik bendraus Lietuvoje gerai žinomi visuomenininkai, psichologai, teisės specialistai, tėvai, bet ir vyks koncertas. Renginio metu taip pat bus sukurta erdvė vaikams, kur jie galės piešti, pūsti muilo burbulus ir žaisti.

„Stebėdami, kaip agresyviai ir žaibiškai prakišinėjamos naujosios pataisos, sąvoką „smurtas“ praplečiančios iki absurdo, nenumatančios jokių saugiklių dėl piktnaudžiavimo ar klaidų, numanome, kad laiko nebeturime daug. Todėl Katedros aikštėje rengiama pilietinė telkiamoji akcija bus pirmasis, bet ne paskutinis tokio pobūdžio renginys. Valstybė, neatsiklaususi visuomenės nuomonės, neturi teisės priimti tarptautinių susitarimų, atmetančių šeimą, tradicijas, dorovę, ir prieštaraujančių net keletui LR Konstitucijos straipsnių. Tai, kad egzistuoja smurto šeimoje reiškinys, nereiškia, kad jis yra visuotinis. Juolab, tai nereiškia ir to, kad valstybė turi perimti iš visų, net padorių tėvų vaikų auklėtojo vaidmenį“, - sako viena iš akcijos organizatorių J. Kriščiūnaitė.

Pilietinę telkiamąją akciją „Apginkime šeimą – išsaugokime Lietuvą“ palaiko Lietuvos šeimų ir tėvų asociacija, asociacija „Lietuvos tėvų forumas“, kun. Robertas Grigas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir kt.

Pilietinės akcijos organizatorių teigimu, valstybės pagrindas – šeima – kyla iš vyro ir moters, iš tėvystės ir motinystės, iš tėvų lyčių skirtingumo ir papildomumo. Prigimtiniai vyro ir moters skirtumai, nepriklausantys nuo kultūros ir auklėjimo, skirtingai, bet taip pat reikšmingai kuria šeimą, tautą, valstybę. Šeimos pareiga yra rūpintis ir auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, kad jie taptų dorais piliečiais, kaip ir skelbiama LR Konstitucijoje.

Daugiau informacijos:

Jolanta Kriščiūnaitė
Pilietinės telkiamosios akcijos „Apginkime šeimą – išsaugokime Lietuvą bendraorganizatorė
Tel.: 867224858
El. paštas:
jolanta.krisciunaite@gmail.com

 

 

2013 06 10. Advokato G. Černiausko ir L. Stankūnaitės prašymas Šiaulių apygardos teismui po to, kai 2013 04 16 Raseinių rajono apylinkės teismas atmetė Laimutės ir Vytauto Kedžių prašymą susitikti su savo anūke. Seneliai Laimutė ir Vytautas Kedžiai šitokį Raseinių apylinkės teismo sprendimą 2013 05 09 apskundė Šiaulių apygardos teismui. Pasekoje to iš senelių Kedžių advokatas G. Černiauskas ir L. Stankūnaitė pateikia savo „argumentus“ dėl ko anūkė turėtų būti izoliuota nuo savo senelių ir netgi prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Čia pateikiame G. Černiausko ir L. Stankūnaitės prašymo teismui kopijas, kuriose dėstomi jų motyvai, kodėl anūkė neturi teisės matytis su seneliais, kurių, beje, buvo auginama. Žiūrėkite ČIA: 1 psl., 2 psl., 3 psl., 4 psl., 5 psl., 6 psl., 7 psl., 8 psl.

 

2013 06 07. Vyriausybė pasirašė konvenciją, po kurios tekstais paslėptos įdėjos, pažeminančios  žmogaus seksualumo vertybę. Skaitykite ČIA

 

 

2013 06 05. „Ji yra ieškoma visame pasaulyje“, - tai Šiaulių prokurorės Ninos Raugienės šiandienos laki frazė. Ko gero, ši įstatymo gynėja per visą savo karjerą nėra niekada taip įvertinusi savo darbo objekto! Dar niekas taip puikiai nėra įvertinęs „Drąsos kelio“ frakcijos Seime seniūnės Neringos Venckienės! Ačiū Šiauliams! Net Kolumbas taip Indijos neieškojo... Nepykit... Šmaikštaujame. O ką mums belieka daryti, kai prokurorės tonacijoje gidisi švelni pašaipėlė.

 

 

Beveidė būtybė prieš klykiantį vaiką! Labai svarbus 2012 m. kovo 23-osios agresijos sustabdytas kadras:

    Atsisiųskite ČIA šią foto. Klausimo, „kas yra skriaudėjas?“ neliks!

 

 

Minint Sąjūdžio 25-metį, pirmadienį, birželio 3 d. Kauno miesto apylinkės teisme, adr.: Kęstučio 29, vyko teismo posėdžiai susidorojant su 2012 m. gegužės 17-osios Klonio gatvėje dalyvavusiais taikiais piliečiais. Pirmadienį 9 val. Juozo Vaikšnoro teismas, 9.30 val. Evelinos Matjošaitienės teismas, 10 val. Violetos Milevičienės teismas. Teisėjas iki liepos 1-os d. žada iš policijos išsireikalauti filmuotą vaizdo medžiagą apie tai, kas vyko lauke Klonio gatvėje gegužės 17-osios rytą policijos šturmo metu. Įdomu, ar teisėjo prašymas bus išgirstas, ar čia bus kaip su Seimo prašymu norint gauti vaizdo įrašą, reikalingą Seimo komisijai, neva nagrinėjusiai teisinės neliečiamybės Seimo narei Neingai Venckienei naikinimo klausimą. Kiti teismo posėdžiai pramatyti  antradienį, ir ketvirtadienį. Antradienį, birželio 4 d., 9 val. Gracijaus Lapinsko, 9.30 val. Dainiaus Stonio, 10 val. Dalijos Bulotienės, Raimundo Čiegio ir Artūro Zadorožno teismas. Teismo posėdžiai vieši. Ketvirtadienį, birželio 6 d., 10 val. dailininko Rimanto Radišausko teismas (4-as aukštas, 41 salė). teisėjaus žymusis teisėjas Bronius Varsackis. Prašome palaikyti dalyvavimu ar kitu Jums priimtinu būdu!.. Viskas vyksta taip lyg ir nebūtų tų 25-erių metų Lietuvos istorijos nuo Sąjūdžio atsiradimo... 25-eriems metams praėjus, Sąjudžio sukaktį valstybininkams bešvenčiant, vyksta piletiškumą parodžiusių taikių žmonių teismas. Kas tai? Kaip tokį naujųjų laikų reiškinį reikėtų vadinti?

 

Šiandien:

   

Anksčiau:

 

Renaldo Ščiglinsko foto. Esame Jam dėkingi!

 

Biželio 1 d, šeštadienį, Šlienavoje prie Kauno marų Drąsiaus žūties vietoje, atvykus Tylos minute pagerbti Mergaitės Tėtį Drąsių Kedį , dėl dukros atidavusį savo gyvybę, apstulbome, atrądę išniekintas šventenybes: nukirsta baltojo Angelo statulos galva, sudaužyti sparnai, smulkiai sudaužyti Evangelijos pagal Matą 5-o skyriaus žodžiai, užrašyti akmeninėje granito plokštėje, išniekinti, nulaužuti kryžiai! Tamsybininkai Tėvo dienos išvakarėse šitaip „pagerbė“ Drąsiaus kūno suradimo vietą... Šėtonas nerimsta, suprasdamas, kad jo laikas trumpas...

 

   


 

2013 05 31. Gegužės 31 d., penktadienį, Alytaus teisme vyko Laimutės ir Vytauto Kedžių bei Audronės Skučienės teismas, dėl pasipriešinimo apsauginiui 2012 m. kovo 23 d., grobiant vaiką. Teismo posėdis buvo uždaras, norint nuslėpti tapatybę to, neva, „nuskriausto“ Mergaitės apsaugos kaukėto pareigūno, kuris Audronei Skučienei sugebėjo, būdamas „nekaltas“, smūgiu į lūpą išjudinti dantis. Ir tas kaukėtas apsauginis reikalauja 10 000, LT. piniginės kompensacijos, o prokurorai net  nori ĮKALINTI. Beje, pati Mergaitė, savo laiške motinai pamini tą apsaugos darbuotoją, kuris iš saugotojo akimirksniu tapo jos grobiku. Mergaitė netgi parašo jo vardą...

http://www.youtube.com/v/ANK8W-7K80E

 

Gegužės 30 d., ketvirtadienį,  Vilniaus apygardos teismas, paskelbė nuosprendį pagrindinėje Eglės Kusaitės byloje dėl vadinamojo „terorizmo“. Prokuroras Mindaugas Dūda siūlė skirti 10 metų bausmę suimant merginą teismo salėje. Bet teismas tik įteisino 10 mėn. Eglės Kusaitės kalinimą praeityje, ją sulaikius, ir išteisino dėl vadinamo „terorizmo“. 

 

Gegužės 31 d., penktadienį,  Vilniaus apygardos teisme įvyks pirmasis teismo posėdis, kur pagal melagingus „ informatoriaus“ kaltinimus iškelta baudžiamoji byla Raimundui Ivanauskui ir Eglei Barauskaitei. Sekantis teismo posėdis įvyks vasaros pabaigoje rugpjūčio 28-ą dieną.

 

Po sunkios autoavarijos gegužės 27-ąją ligoninėje gydomas „Laisvo laikraščio“ redaktorius Aurimas Diržius.

 

2013 05 27. Viešoje erdvėje vėl daug melo... Nesivelkime. Beprotybė nekomentujama. Tai ne mūsų kelias. Gyvenkime atmindami. Gyvenkime apsisprendę daryti šią valandą tai, kuo galėtume didžiuotis ir dėl ko nereikėtų gailėtis.  O jei ir reikėtų gailėtis - tegul mūsų nuodemės visuomet būna neplanuojamos. Tuo mes ir skiriamės nuo purvintojų ir nuo to purvo, kuriuo esame drabstomi. Beje, mes visuomet arti to vandens, kuris ir nuplauna, ir pagirdo, ir atgaivina. Ir kodėl, gi, jie nepatiki, jog mūsų dalis yra geresnė?...

    

2013 05 24. Gintaras Aleknonis „Apie tiesos ir gėrio dantykį viešojoje erdvėje“. Žiūrėkite ČIA          

  

2013 05 17, Klonio gatvės šturmo metinės. Ankstyvas rytas. 6-a valanda ryto. Prieš metus lijo. Dabar, prieš Sekmines, jis išbaigė ašaras. nepraverkė per metus užkietėjusių melo vaikų širdžių... Vėl Lietuvos trispalve apjuostas namas. Vėl Tautos himnas. Vėl „Tėve mūsų malda lūpose". Vėl žmonės, kurių kiekvienas kartu su išplėšta Mergaite, patyrė vienokį ar kitokį brutalų valdžios smurtą. Vėl Kristaus vėliava. Vėl širdį turintys žmonės. Tie, kurie purvina tuos žmones, šįkart į Klonį neatvyko. kas pasikeitė jų gyvenimuose per tuos metus? Kiek reikėjo degtinės išgerti, malšinant sąžinės priekaištus, - vienas Dievas težino. Dievas, kuris šiam Smurto metinių rytui dovanojo išskirtinai giedrą dangų. Skaudu šįryt žinoti, kad suvargęs nuo skausmo Senelis turės vykti į teismą, kur jis bus žeminamas jau vien dėl to, kad yra žmogus, kad turi atminį. Taip į žmogaus skausmą atsiliepia neva teisingumą vykdanti valstybė. Beje, žodis TIESOS, kurį kreidelėmis išvakarėse užrašė žmonės, atmindami paskutinį Mergaitės ramų vakarą Klonyje, buvo nutrintas tą pačią metinių dieną. Gegužės 17-os vidudienį samdiniai, neturintys smegenų, vandeniu jį nuplovė. Žodį LIETUVA geltonais aliejiniais dažais pakrantėje prie Nemuno išdažė. Dirbo iki išnaktų. O TESĄ nuplovė. Ir dar paaiškino, kodėl. Nes, matote, žodis TIESOS šalia žodžio LIETUVA nedera. Ir į projektą tas kreidelinis žodis nėra, matote, įtrauktas... Kažin kaip mes žiūrėtume į tokį Dievą, kuris žodžių DANGAUS KARALYSTĖ į mūsų gyvenimo projektą neįtrauktų?.. Daug minčių vėl sugrįžus į Klonį. Žinome tiek, kad pasodintą kieme liepaitę Senelis laistys. O ji augs. Ir kai sugrįš abu anūkai, pamatys medį... Belieka tik, skaitytojo ar žiūrovo paklausti, ar daug turite medžių, kuriuos kiti dėl Tavęs pasodino, atsidėkodami už tai, kad pakeitei jų gyveimus! Į gerą pakeitei!..

 

http://www.youtube.com/v/-dHoiUZqoeA   

2013 05 17. Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčioje kun. Mindaugas Martinaitis pasakė žodį ir meldėsi kartu su Klonio gatvės bendruomene už persekiojamus žmones, neabejingus Garliavoje pagrobtai prieš 1-erius metus Mergaitės likimui.

   http://www.youtube.com/v/xlKBVWdXrL4

2013 05 17. Kaunas. Mitingas (I dalis), minint Garliavos šturmo metines. Kalba „Drąsos kelio" frakcijos Seime narys prof. Povilas Gylys, aktorė Elvyra Žebertavičiūtė ir politinės partijos „Drąsos kelias" pirmininkas Seimo narys kun. Jonas Varkala. Mitingą veda aktorius Česlovas Stonys.

http://www.youtube.com/v/VwyGoQun1P4 

2013 05 17. Kaunas. Mitingas (II dalis), minint Garliavos šturmo metines. Kalba disidentė s. Nijolė Sadūnaitė, „Drąsos kelio" frakcijos Seime seniūnės pavaduotoja Aurelija Stancikienė, „Drąsos kelio" frakcijos narys Valdas Vasiliauskas ir režisierė Neris Karpuškaitė-Akelaitienė. Mitingą veda aktorius Česlovas Stonys.

http://www.youtube.com/v/eGqLoqZIjv4  

2013 05 17. Devynis penktadienius, baigiant 2013 m. gegužės 17-osios penktadieniu Lietuva meldėsi už Lietuvą be smurto prie Kauno arkikatedros esančio Maironio kapo. Buvo kalbama Kristaus Kraujo litanija, prisimenant žiauriai nuskriaustą Garliavos Klonio gatvės Mergaitę, prisimenant visus ten nukentėjusius žmones, kurių atžvilgiu tebevykdomas neteisingumas, prisimenant labai daug Lietuvos vaikų, patiriančių smurtą. Pagaliau buvo meldžiamasi, prašant malonės patiems smurtavusiems atsivertimo. Šį Garliavos šturmo metinių penktadienį labai aiškų žodį tarė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas kun. prof. dr. Romualdas Dulskis. Dėkingi neabejingai šio kunigo širdžiai!

 http://www.youtube.com/v/-qm1nVsS-oc

    

2013 05 17. Gegužės 17-ą smurto ir pažeminimo savo namuose metinių sukakties proga Vilniuje teisiamas Vytautas Kedys, 75-erių Mergaitės Senelis. Už ką? Už tai, kad liudijo tai, ką matė jo akys. Vien teismo dienos pasirinkimas, kai neabejingi žmonės mini metines nuo Mergaitės pagrobimo, rodo, kad net tokiu būdu valdžia tyčiojasi iš teisingumo!. Negi yra įmanoma sulaukti nešališko teismo sprendimo?!

2013 05 17. „Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė išvyko darbo vizito į Jungtines Amerikos Valstijas, kur dalyvaus Džordžtauno universiteto garbės daktaro vardo (Doctor of Humane Letters, Honoris Causa) suteikimo ceremonijoje. Kaip rašoma Džordžtauno universiteto sveikinimo rašte, garbės daktaro vardas Prezidentei skirtas už lyderystę bei „skaidrumą, tiesą ir atsakomybę". Džordžtauno universitetas yra seniausias JAV ir didžiausias pasaulyje tarptautinių santykių universitetas. Lietuvos Prezidentė šiame universitete studijavo 1992 metais,“ - taip skelbiama Prezidentūros tinklaraštyje. Įdomu, ar Lietuvos vadovė į Džodžtauną pasiėmė Eleną ar ką nors iš jos bičiulių, užtampytų po policijas ir teismus dėl kreidelėmis spalvinto žodžio „TIESOS“? Gal tada suprastume, cituojame „skaidrumą, tiesą ir atsakomybę“!...  

 

 

 

 

                

            Juozo Valiušaičio foto
                  
                     Šį penktadienį sukako lygiai vieneri metai po 2012 m. gegužės 17 d. Mes buvome vaiko pagrobimo liudininkai. Mes buvome liudininkai žiaurios prievartos vaiko ir taikių žmonių atžvilgiu. Praėjus metams, mes, t.y. visuomenė, įvairiais būdais esame apgaudinėjami apie mūsų akyse pagrobto vaiko likimą, sveikatą, laisvę. Galime remtis net pačios „motinos“ pagalbos šauksmu“, nuskambėjusiu šią žiemą. Melo yra tiek, kad meluojančių „pagalbos šauksmai“ priverčia žiūrėti giliau. Tačiau išvada lieka viena: jau vieneri metai, kai valstybėje uždegta žalia šviesa negailestingai neteisingumo mašinai, sutrypusiai vaiko juoką, vaikystę, galimybę turėti savo namus, teisę į savo gimtinę, teisę į draugų pasirinkimą, teisę turėti artimus žmones.
                     Negailestingas neteisingumas nuo 2012 m. gegužės 17-os įsibujoja Garliavos smurto liudininkų atžvilgiu. Jiems iškeltos bylos. Už ką? Už pilietiškumą, už širdies neabejingumą! Po gegužės 17-osios susidievinusiems galingiesiems nieko nebereiškia žmonių, tautos valia. 
                      Mes esame už žodžio laisvę, mes esame už nepraeinančius ir niekuomet neišnykstančius sąžinės paraginimus, kurie kviečia gyventi tiesoje. Mes už mūsų vaikų vaikystę savo Tėvynėje! Ateikime ir dar kartą įrodykime, jog esame savo tautos sąžinės balsas. Mes prieš smurtą! Mes prieš Vaiko, kaip žmogaus, paniekinimą. Mes prieš tuos „galinguosius“, o iš tiesų tai menkystas, kurie nori valdyti sėdami baimę, represijas, žeminimą ir patyčias. Mes už teisingumą DABAR! Netgi ne po vienos minutės!
                      Istorija liudija, kad teisiojo net tyruose šaukiančio balsas niekuomet neužmirštamas. Jis amžinas!

 


 

      

Verta prisiminti: LYGIAI PRIEŠ 1-eris METUS. 2012 05 17. Tarp 5:00 val. ir 8:00 val. vaizdai aplink Klonio gatvę Garliavoje, kai 250 iki dantų ginkluotų pareigūnų šturmavo Kedžių namus. Milijoninės lėšos mestos pagrindinei pedofilijos liudininkei užčiaupti! Pasirodo organizuoti seksualiniai nusikaltėliai yra patys pavojingiausi ir patys žiauriausi! Jiems nebrangus joks žmogaus likimas: nei suaugusio, nei vaiko. Atkreipkite dėmesį į policininkų veidus. Čia išgirsite pirmuosius liudijimus apie tai, kas įvyko grobiant Mergaitę ir kaip ciniškai tai buvo daroma.

 

 

http://www.youtube.com/v/mE981LStkYM    

Gegužės 15-ą d. Seime įvyko spaudos konferencija tema: „Garliava tęsiasi. 2012 m. gegužės 17 d. šturmo metinėms“. „Drąsos kelio“ 6-ių narių frakcija rankų susikabinimu pademonstravo, jog yra vieningi ir vieninteliai Seime turi savo ideologiją. Gaila tik, kad žurnalistų klausimuose vyravo ne žodis „Kodėl?“, o žodis „Kur?“..  

 

Ne kumštė tevaldo pasaulį šiandieną,
BET MEILĖ, TIKYBA, ŠVIESA!     /Maironis/
MALDA UŽ LIETUVĄ BE SMURTO PRIE MAIRONIO KAPO, KAUNE!
Kaip ir kiekvieną penktadienį, rytoj po 18 val. šv. Mišių Kauno arkikatedroje, kviečiame prie Maironio kapo (arkikatedros sienoje) melstis UŽ LIETUVĄ BE SMURTO.

Pagrindinė priežastis, subūrusi šiai maldai yra artėjanti liūdna vienerių metų sukaktis, kai gegužės 17 d. Garliavoje valstybės vardu buvo įvykdytas iš anksto suplanuotas smurto aktas prieš aštuonmetę ir taikius piliečius. Taip pat mums kelia nerimą nuolat sklindantis smurtas per TV ir kitas žiniasklaidos priemones, patyčios ir smurtas mokyklose...
Ši m alda vyksta iki gegužės 17 d. (penktadienis) devyndienio pavyzdžiu devynis penktadienius meldžiantis Švč. Kristaus Kraujo litaniją, giedant giesmes ir Lietuvos himną.

 

 

2013 05 09. Skuba: Irena Degutienė, matyt, keršydama už tai, kad turėjo stiprią konkurentę rinkimuose vienmandatėje apygardoje 2012-ųjų spalyje ir dėl to reikėjo jai perrinkimui į Seimą išleisti 76 773,38, Lt ne savo, o Lietuvos žmonių piningų, labai skuba atimti iš Neringos Venckienės visą algą. Ko nepadarysi tokiems „kilniems“ tikslams! Galima ne tik Seimo statutą, bet ir visą Konstituciją pakeist... Dar skuba Šiaulių prokurorė Nina Raugienė, kuri paskelbė „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnės paiešką ir įpareigojo policiją žūt būt ją surast.

  

2013 05 08. Gegužės 8-ą Vilniaus apylinkės teismas 9 700, Lt bauda nubaudė Eglę Kusaitę vadinamojoje „melagingo pranešimo apie nusikaltimą ir melagingo įskundimo“ byloje.

 

2013 05 07. Pavojingi buvusios Vaiko teisių kontrolierės planai šeimų ir vaikų atžvilgiu! Skaitykite ČIA ir ČIA

  

2013 05 06. Vakar, pirmadienį, 2013 m. gegužės 6 dieną, 9 val. Vilniaus apygardos teisme buvo mėginta pradėti nekaltai apkaltintų Raimundo Ivanausko ir Eglės Barauskaitės teismo procesą. Į posėdį buvo susirinkę vyresnieji Stankūnai (netgi su kaukėta apsauga buvo atvykusi Laimutė Stankūnaitė) ir visi Ūsai. Posėdis neprasidėjo dėl advokato neatvykimo. Suplanuota 14 posėdžių iki numatomo sprendimo priėmimo 2013-ųjų spalyje. Sekantis posėdis numatytas gegužės 31 d. Tame pačiame apygardos teisme 13 val. vyko baigiamasis posėdis vadinamojoje „terorizmo byloje“. Baigiamąją kalbą pasakė Eglė Kusaitė, kuriai prokuroras Mindaugas Dūda pareikalavo skirti 10 metų kalėjimo. Nuosprendis bus paskelbtas gegužės 30 d. Siūlome jums susipažinti su Eglės Kusaitės paskutiniu žodžiu teisme. Skitykite ČIA.

 

   
 
2013 05 04. „PROKURORAI SLEPIA NUSIKALTIMUS. Apskundžiau Prokuratūrai melagingus Černiausko parodymus. Tai Kauno prokurorai persiunčia Klaipėdos prokuroram, atseit įvykius name tyrė Klaipėda. Bet aš skundžiau, kad nešė lauke,“ - sako „Drąsos kelio“ narys Sigitas Martinavičius, kalbėdamas apie jėgos panaudojimą prieš Mergaitę 2012 m. gegužės 17 d. išnešant Ją, panaudojus skausmingus veiksmus, iš namų. Kauno apygardos prokuratūros raštą žiūrėkite ČIA

  

2013 05 04. Žmogus, auginantis gausią šeimą ir turintis mažamečių vaikų, už teisėjui V. Kondratjevui 2011 m. gruodyje dovanotą knygą „Drąsisus viltis - išgelbėti mergaitę“ Jonavos teismo nutarimu gavo 13 000, Lt baudą! Įdomu, kiek būtų nubaudę tą keturiasdešimtmetį žmogų, jei jis būtų minėtam asmeniui įteikęs Šventąjį Raštą?.. Žiūrėkite ČIA ir ČIA

 

2013 05 03. Gegužės 2 d. per LRT buvo parodyta tiesioginė laida „Tautos aikštė“ apie Neringą Venckienę ir „Drąsos kelią“. Keletas įspūdžių:

1) LRT pradeda niekuo nebesiskirti nuo komercinio „Lietuvos Ryto“

2) Tapinai Andrius ir Rasa supanašėjo. Klausimas: „Ar savo inciatyva, kaip vyras ir žmona, ar prodiuserių ir LRT bei LNK „išmintingųjų“ vadovų įsakymu?“

3) Metamos didžiulės pastangos (taip buvo nuo pat pradžių) „Drąsos kelio“ juodinimui visais įmanomais būdais, kurių aktualiausias šiuo metu - tai patyčios ir nežabota neapykanta.

4) Valdžios sistema organizuota taip, kad naujų politinių jėgų gniuždymas sistemos planuose įrašytas, ko gero, pirmuoju numeriu.

5) Lietuva ne susipriešinusi! Tai įrodo, kad minėtoje LRT „Tautos aikštė“ laidoje telefonu balsavusiųjų už „Drąsos kelią“ skaičius keliolika kartų viršijo priešininkų skaičių. Išvada: Lietuvoje melu tiki tik vienas iš 13-os žmonių. Lietuvą norima supriešinti, demogogams suteikiant porą valandų tiesioginio patogiausio nacionalinio TV kanalo eterio. Ko ne tamsybių siautėjimo metas!?

6) Dirba etatiniai darbuotojai, kuriems uždegama žalia šviesa skirtingose televizijose. Etato darbo pobūdis: tyčiotis iš nekaltų žmonių. Tam dalykui visos priemonės, pasirodo, pateisinamos. Kyla klausimas: „Kas uždegė tokiai patyčių lavinai žalią šviesą?“

7) Paskutinis pastebėjimas. Neringos Venckienės, „Drąsos kelio“ frakcijos Seime seniūnės, išnykimas iš politinio Lietuvos gyvenimo sukėlė didžiulę baimę galvose tų žmonių, kurie ją žlugdė ir visis įmanomais būdais ją niekino. Pabrėžiame, sukėlė jiems ne džiaugsmą, kad žmogaus nėra parlamente, o baimę! Klausimas: „Kodėl nesantis žmogus toks pavojingas?“ 

 

 

2013 05 02. Raginimas boikotuoti „iškreiptos tiesos“ „LRyt“ laidą visais įmanomais būdais! Kodėl? Dėl sąmoningo tyčiojimosi iš žmonių, pasikviestų į laidą. Įsitikinsite pažiūrėję tai, kas vyksta studijoje reklamos metu. Tai netgi ne žurnalistika. Net nėra su kuo palyginti, nes per mažai bus pasakyta. Žiūrėkite ČIA 

 

   

2013 05 02.

   

 

KVIEČIAME Į GEGUŽINES PAMALDAS UŽ LIETUVOS DUKRĄ!

 

Pernai Klonio gatvėje meldėmės Gegužines pamaldas už Lietuvos Dukrą ir kartu su ja.

Įpusėjus šioms pamaldoms (gegužės 17 d.) ji buvo pagrobta. Ir po šio baisaus įvykio žmonės nesiliovė melstis Klonio gatvėje iki pat paskutinės gegužės mėnesio dienos.
Praėjo beveik metai, tačiau net jos seneliai ir draugės negali su ja bendrauti, nežino kur ji, kokia jos savijauta, sveikata...
Visus, kuriems skauda širdį dėl šios baisios istorijos, sukrėtusios visą Lietuvą, kviečiame rinktis kievieną gegužės mėnesio dieną Kauno arkikatedroje - 18 val. šv. Mišios, o po jų Gegužinės pamaldos.
Negalinčius dalyvauti šioje maldoje, kviečiame melstis ten kur esat.

      

   

2013 04 26.

Ne kumštė tevaldo pasaulį šiandieną,
 
BET MEILĖ, TIKYBA, ŠVIESA!     /Maironis/
 
 
MALDA UŽ LIETUVĄ BE SMURTO PRIE MAIRONIO KAPO, KAUNE!
 
 
 
Kaip ir kiekvieną penktadienį, rytoj po 18 val. šv. Mišių Kauno arkikatedroje, kviečiame prie Maironio kapo (arkikatedros sienoje) melstis UŽ LIETUVĄ BE SMURTO.
 
 
Pagrindinė priežastis, subūrusi šiai maldai yra artėjanti liūdna vienerių metų sukaktis, kai gegužės 17 d. Garliavoje valstybės vardu buvo įvykdytas iš anksto suplanuotas smurto aktas prieš aštuonmetę ir taikius piliečius.
 
Taip pat mums kelia nerimą nuolat sklindantis smurtas per TV ir kitas žiniasklaidos priemones, patyčios ir smurtas mokyklose...
 
Ši malda vyksta iki gegužės 17 d. (penktadienis) devyndienio pavyzdžiu devynis penktadienius meldžiantis Švč. Kristaus Kraujo litaniją, giedant giesmes ir Lietuvos himną.

 

Visuomeninės komisijos teigimu "...gegužės 17-ąją Garliavoje, vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, šiurkščiai pažeista vienuolika Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir keturi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos straipsniai bei jų nuostatas įtvirtinantys nacionaliniai teisės aktai".

Švč. Kristaus Kraujo litanija: ČIA 

 

    

2013 04 23. Su šv. Jurgio diena, brangūs žmonės! Šiandien Vilniuje buvo įvykis! Visi manote, kad tai naujojo Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo ingresas? Na, žinoma, tai didžiulis įvykis. Sveikiname naująjį arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, kuris pagal gimimą turėtų būti JAV pilietis. Gal jo asmens paskyrimas į aukštas tarnystės pareigas prajudins ledus pilietybių klausimuose dėl tų mūsų tautiečių, svetimuose kraštuose gyvenančių?.. Palikime šią užuominą.... Įdomiau yra tai, kad per naujojo Vilniaus arkivyskupo inauguraciją Vilniaus Katedroje, kuri laikoma Tautos šventove, plevesavo Garliovoje trypta ir spardyta Kristaus vėliava. Ne tik ji, bet ir Lietuvos trispalvė, vaiko grobikų plėšta trypta ir lietun numesta. Tiesioginės TV transliacijos iš Vilniaus Katedros metu per naujojo arkivykupo metropolito pamokslą ši žymioji vėliava puikavosi pačiame Katedros centre. Gaila tik, kad, nei buvęs premjeras, nei buvusi Seimo pirmininkė, nei kadenciją baigęs Prezidetas, nei pati Prezidentė, retai užsukanti į Katedrą, neatsigręžė. Ir tos vėliavos nematė. Mat jie priekyje, o vėliava tai Katedros vidury... Beje, kažkas pasistegė, kad vėliava užstoja vaizdą, ir iki liturginių iškilmių pabaigos ji Katedroje neliko plėvesuoti... Kas žino kodėl? Gal ji ne tik vaizdą užstojo, bet ir į sąžinę kam badė?

Dar kita šiandienos žinia: Kauno apygardos teismas per dvi dienas neskundžiamai nusprendė, kad prokurorai neprivalo aiškintis, kodėl policininkai purškė žmonėms dujas į akis ir „gęsino“ žmones elektra. Čia vėl apie Klonio gatvę. ir vėl apie tą ankstyvą ir žiaurų gegužės 17-osios rytą. 2012-aisiais. Jei žvelgtume teisiškai į tą šiandienos popietinį teismo sprendimą, kurio priėmimo kontraargumentams tebuvo palikta viso labo tik viena naktis (nuo vakar vakaro, balandžio 22-osios iki šiandien 8.50 val. ryto, balandžio 23-osios), - tai matytume suveltus dalykus. Bet, trumpai kalbant, nuo šiandien dienos pareigūnų jėgos ir smurto veiksmai, vykdyti Klonio gatvėje Garliavoje ko ne „šventi“. Gudri ta nūdienos lietuviška teisė. Nusispjovė teisė į teisingumą. Gal galios turėjimas leidžia guosti save, kad visalaik taip spjaudyt galės? O kaip tada su GENERALINIU TEISMU, į kurį, pagal duotą pažadą iškviesti, išimčių, atrodo, nebus?..

Pastebimas naujas susidomėjimo bumas su įvairiausiomis spėlionėmis dėl Neringos Venckienės asmens. Su kokia energija ir su kokiu užsidegimu tai daroma. Tiesiog pavydas ima bežiūrint, kiek į tai investuojama, kad, kartais atrodo,  jei toks dėmesys būtų skiriamas šalia esančiam gyvenimo sužeistam žmogui, tai mažiau būtų tragedijų, panašių į ką tik išgyventą meno, gal tiksliau, pseudomeno pasaulyje...

Brangūs šio puslapio skaitytojai, būkit viltigi ir savo širdies tiesoje ramūs. Netiesos vaikai skuba. Skuba, susimaišo, klysta, yra draskomi prieštaravimų ir lieka bailūs savo tamsoje. Neturi jokios sąžinės ramybės. Gaila, dėl tokio pasirinkimo. Būtų gerai, kad į save sugrįžtų...Bet mes likime ramūs. Ačiū, kad lankotės čia. Ačiū, kad domitės. Per kaledorinius metus šiame drasiauskelias.lt puslapyje jūs lankėtės beveik trečdalį milijono kartų. Tai daug. Tad, dar kartą dėkojame už neabejingumą.

O šiandien, bebaigaint šį jau nebetrumpą žodį, norisi prisiminti mūsų brolius konservatorius, renkančius partijos pirminiką. Norime prisiminti su jais jau pamirštą 17 sekundžių video ištrauką. Tai vis 5-omis sekundėmis daugiau nei prokuratūros 12 sekundžių Seimui. Gal tos, t. y. šios, 17 sekundžių „Drąsos kelio“ nemėgstantiems konservatoriams padės apsispręsti, koks pirmininkas partijoje puikesnis: ar tas, kuris kalba apie tai, kad abejingumas dvokia, ar tas kuris klausė „Kokia mergaitė? - mes šiandien svarstėme elektrinės klausimą?" Beje, parašyta, nebus klausimo GENERALINIAME TEISME apie tai, ką pastatėte, netgi ir apie tai, ką pasakėte. Jei atmintis nepaveda, - pažadėtas klausimynas prasidės nuo to, „ką padarėte ar nepadarėte vienam iš mažiausiųjų...“

http://www.youtube.com/v/xa0gtPGSaZ4

 

      

 

           

 

Balandžio 17 d., sukako 3 metai po to, kai Kauno marių pakrantėje buvo atrastas nužudytas Drąsius Kedys. Taip pat praėjo 11 mėnesių po Drąsiaus dukters pagrobimo. Atminkime tai. Nepamirškime Tėčio aukos! Jis savo brangiausia kaina - savo paties gyvybe - sumokėjo dėl Dukrytės saugaus gyvenimo. Tie, kurie buvo Klonio gatvėje - dalinosi šia nebaigta Tėčio misija. Savo neabejingumu išlikime ištikimi artimo meilei, kuri yra vienareikšmė tiek bėgant amžiams, tiek keičiantis santvarkom. Artimo meilės misijos esmė - apginti ir užstoti patį silpniausiąjį. Šioje misijoje ir yra gyvenimo išsipildymas.

  

     

Dėkojame už nuotraukas Renaldui Ščiglinskui

 

      
2012 05 17. Verta prisiminti!   „LRyto“ E. Jakilaičio laidos „Lūžis“ ištrauka. Interviu su advokatu G. Černiausku fragmentas. Priminsime, kad advokatas Gintaras Černiauskas kartu su Laimute Stankūnaite išnešė klykiančią Mergaitę ankstų gegužės 17-osios rytą iš Mergaitės gimtųjų namų ir išvežė nežinoma kryptimi. Atkreipiame dėmesį į nežinia kokio poveikio chemikalas prislopintą Vaiką. Tai aiškiai parodo suglebusios Mergaitės rankos - 0:36. Beje, filmavo pats advokatas, kuris juokėsi iš pučiamo vaiko pilvuko. Ten ne viską, ką nufilmavo G. Černiauskas, „Lūžis“ parodė... Advokatas kalba apie jo ir L. Stankūnaitės treniruotes ruošiant konkrečius veiksmus, kaip jie Mergaitę neš. Treniruotėms advokatas naudoja savo nepilnametį sūnų - 4:21. Advokatas išsiduoda apie tai, kad Mergaitė buvo sunki - 5:12. Na, ir dar. Advokatas G. Černiauskas pripažįsta, kad viskas apie „nepasiruošimą“ operacijai buvo sąmoninga, gerai apgalvota jo paties ir valdžios institucijų dezinformacija - 5:44. Na, tiesiog, puikūs melo meistrai!

 

http://www.youtube.com/v/-TIaJCXFe9E 

     
2013 04 09. „Drąsos kelio" ir bičiulių, kurie atejo pasakyti NE neteisingumui, mitingas prie Seimo. Seime balandžio 9 d. buvo panaikintas Seimo narės, „Drąsos kelio" seniūnės, teisinė neliečiamybė trijų partijų išankstiniu susitarimu. Paprastai vienas kito nemėgstančios socialdemokratų, konservatorių ir liberalų sąjudžio partijos buvo suvienytos bendros neapykantos Neringai Venckienei, saugojusiai ir gynusiai savo dukterėčią - svarbiausią pedofilijos bylos liudininkę.

 

http://www.youtube.com/v/ApzOAdvqd08 

2013 04 09. Va, kaip nacionalinis transliuotojas, kurį išlaiko mokesčių mokėtojai, nušviečia įvykius Lietuvoje. Įdomu, ar nenubaus žurnalisto, jog reportažas buvo per ilgas apie „Drąsos kelio" surengtą mitingą, neteisingumo buldozeriui Lietuvoje stabdyti ir nekalto žmogaus sudorojimui užkirsti kelią. Jūs tuoj turėsite galinybę palyginti, kuo skiriasi LRT reportažas nuo tikrovės. Beje, reikia pagirti žurnalistą Jurą Jankevičių, kuris 0:22 sekundėje labai taikliai įvardino balandžio 9-osios Seimą. Paklausykite kelis kart. Taip taip, nepasigirdo. Seimas - tai teismas.

 http://www.youtube.com/v/Q4ZIsyaIDZA 

  
Ne kumštė tevaldo pasaulį šiandieną,
     BET MEILĖ, TIKYBA, ŠVIESA!     /Maironis/

MELSKITĖS UŽ LIETUVĄ BE SMURTO ! 
Pagrindinė priežastis, subūrusi šiai maldai buvo artėjanti vienerių metų liūdna sukaktis, kai gegužės 17 d. Garliavoje valstybės vardu buvo įvykdytas iš anksto suplanuotas smurto aktas prieš aštuonmetę ir taikius piliečius.

Ši malda vyksta iki gegužės 17 d. (penktadienis) devyndienio pavyzdžiu devynis penktadienius meldžiantis Švč. Kristaus Kraujo litaniją, giedant giesmes ir Lietuvos himną.
Visuomeninės komisijos teigimu "...gegužės 17-ąją Garliavoje, vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, šiurkščiai pažeista vienuolika Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir keturi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos straipsniai bei jų nuostatas įtvirtinantys nacionaliniai teisės aktai".
   
  
            

 

2013 04 09.   „Laida „Prieš srovę“. Prokurorų antausis Seimui. 12 sekundžių skandalingojo šturmo medžiagos: pasityčiojimas ar demokratija?
Ar pareigūnė, atsinešusi vaikui išnešti skirtą kaldrytę, mūvėjo gumines pirštines. Kodėl? Ar bijojo nuo medikamentų užmigti?“ Žiūrėkite viską 
ČIA 

    

Informuojame, kad LR Seimo frakcija „Drąsos kelias“ š. m. balandžio 10 d., t.y. trečiadienį, 10.30 val. surengė spaudos konferenciją tema: „Garliava 2012 m. gegužės 17-oji: nuslėptas nusikaltimas“. Žiūrėkite konferencijos įrašą ČIA

 Dalyviai: LR Seimo frakcijos „Drąsos kelias“  frakcijos nariai: Povilas Gylys, Jonas Varkala, Valdas Vasiliauskas, Vytautas Matulevičius.

 

         

              

                            Kvietimas                                                                                                   Ateik

Lietuvos žmogau, Tautieti,
Sese ir broli,

Visos organizacijos ir judėjimai,

              Balandžio 9 d. Seime sprendžiamas ne tik Neringos Venckienės likimas. Seime sprendžiamas visų mūsų likimas. Jei cinizmo buldozeris tą antradienį pervažiuos Neringą, tuomet tas pats cinizmo ir savivalės buldozeris pervažiuos per mūsų kalbą, rašmenis; pervažiuos per mūsų vaikus, priverstus emigruoti; pervažiuos per mūsų gelmių vandens tyrumą, per Lietuvos Žemę; pervažiuos per mūsų troškimus nebūti atomo įkaitais, per mūsų orumą ir tiesos pajautimą. Šis beširdiškumo buldozeris, pervažiavęs  klykiančio Vaiko likimą Garliavoje, vėl įsibėgėja. Laikas sustabdyti cinišką neteisingumą Lietuvoje!
              Todėl visus judėjimus, visas organizacijas ir jus, paprasti ir vargstantys dėl neteisybių, Dievo numylėti žmonės, kviečiame ateiti balandžio 9 d., antradienį, 12.00 val. prie LR Seimo į mitingą, kad pasakytume garsiai ir drąsiai:
              VAIKAI NESKRIAUDŽIAMI!
              NEKALTIEJI NETEISIAMI!
              TĖVYNĖ, PONAI PRISIEKUSIEJI, YRA NE TIK JŪSŲ, BET IR MŪSŲ.


Judėjimas „Drąsiaus kelias“
„Drąsos kelias“ politinė partija

 

Balandžio 9 d. Seime buvo pristatyta va, tokia Laikinosios komisijos išvada. Žiūrėkite ČIA 

 

 

2013 04 06. Politinės partijos „Drąsos kelias“ kvietimas į mitingą Vilniuje 2013 m. balandžio 9 d., antradienį, 12 val. prie LR Seimo, ginant žmogaus teises nuo ciniško neteisingumo, ir spaudos konferencija. 

http://www.youtube.com/v/PJY8Ez3EoSI 

  

 

 

KVIEČIAME MELSTIS UŽ NERINGĄ IR KITUS TEISĖSAUGOS PERSEKIOJAMUS ŽMONES!

Balandžio 9 d.Seimas turėtų balsuoti dėl Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės ir jos atidavimo teisėsaugai.

Žinome kiek jau yra neaiškiomis aplinkybėmis žuvusių žmonių vienaip ar kitaip susijusių su Kauno pedofilijos byla ir teisėsaugos atstovų šališkumą ir neigiamą išankstinį nusistatymą jos atžvilgiu ir nesitikime, kad šis tyrimas gali būti objektyvus ir nešališkas.
Todėl kviečiame jungtis į bendrą maldą.

 

 

 

Verta prisimint... 2012 05 14. Eilėraštis „Apgink“. Remigius Paciukonis. Skiriama Drąsiaus Kedžio dukrai. Autorius šį eilėraštį perskaitė Klonio gatvės scenoje Garliavoje, minint Romo Kalantos aukos 40-metį, kai iki „pogromo“, pagrobiant Mergaitę, buvo likę vos pora dienų...

http://www.youtube.com/v/PJY8Ez3EoSI

 

 

 Pasidalinkime.   

KVIEČIAME MELSTIS JERICHO MALDĄ UŽ NERINGĄ!

Balandžio 9 d. Seimas turėtų balsuoti dėl Neringos teisinės neliečiamybės ir jos atidavimo į teisėsaugos rankas. Žinome, kiek yra neaiškiomis aplinkybėmis žuvusių žmonių vienaip ar kitaip susiju...sių su Kauno pedofilijos byla, teisėsaugos atstovų šališkumą ir neigiamą išankstinį nusistatymą Neringos atžvilgiu ir nesitikime, kad šis tyrimas gali būti objektyvus ir nešališkas. 

Todėl kviečiame jungtis į bendrą JERICHO MALDĄ už Seimo narius, spresiančius Neringos lilimą.

Bendrai melstis šią maldą kviečiame į Kauno arkikatedros Švč. Sakramento Adoracijos koplyčią kasdien 16.45 val. nuo balandžio 3 d., trečiadienis, iki balandžio 8 d., pirmadienis.

Tai septynias dienas iš eilės trunkantis galingas Dievo šlovinimas, žadinantis tikėjimą. Kasdien tuo pačiu laiku vieną valandą meldžiamasi ir skaitomos specialiai parinktos Šventojo Rašto ištraukos. Yra daugybė liudijimų apie šios maldos veiksmingumą.

Jericho malda

    

 

2013 03 31. Dar nespėjo šventų Velykų šventės praeit, o Lietuvos visuomenė jau ruošiama balandžio 9-osios įvykiui, kai Seimas balsuos dėl „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnės Neringos Venckienės neliečiamybės. Tam labai uoliai ir atsidavusiai, atrodo, pasiryžęs tarnauti naujasis, o iš tiesų visai nenaujas, LRT direktorius A. Siaurusevičius. Nes, būtent, jo vadovaujamos nacionalinės televizijos laida „Savaitė“  Velykų vakarą su pasigardžiavimu mėgavosi niekindama N. Venckienę. N. Pumprickaitė, ėmė interviu iš Laikinosios Seimo komisijos pirmininko Vytauto Saulio. Susidaro įspūdis, kad prašymas vaizdo įrašo, kuriame turėjo būti matomos  mergaitės paėmimo detalės, - buvo farsas. To vaizdo, bent jau komisijos pirminikui V. Sauliui, tikrai nereikėjo, nes iš interviu labai akivaizdu, kad smurtą žmonių atžvilgiu Klonio gatvėje 2012-ųjų gegužės 17-ą komisijos pirmininkas laiko visiškai normaliu ir tą smurtą pateisina. Jis tiesiog džiaugiasi Klaipėdos prokurorų išvadomis, kur sakoma, kad pareigūnai nieko nepažeidė, ir sako, kad tos išvados net jam palengvino darbą. Beje, laidos „Savaitė“ vedėja Nemira  Pumprickaitė, patarinėjusi premjerui G. Kirkilui, kurio padejėju, nepatekęs į Seimą, eilę metų dirbo Vytautas Saulis, skleisdama išgalvotus dalykus apie Venckienės sūnų „prašovė“. Nes policijos šturmą pati žurnalistė pavadino „košmaru, kurį reikėjo pergyventi mergaitei“. Vadinasi teisėta r viskuo teisinga mūsų policija tą „košmarą“ padarė. Kažkaip neišmoktos žurnalistės manipuliavimo pamokos, dirbant tarp idėjinių komunistėlių. Vis balti siūlai jų iformacijos siuvyklos - eilinių Lietuvos žmonių smegenų plovyklos - išlenda.  Tai kam tada reikėjo imituot, kad Laikinajai Seimo komisijai rūpi objektyvi tiesa apie tą žiaurų įvykį... Gal Seimo komisijos pirmininkas V. Saulis, SSKP narys nuo 27-erių metų, nori nuraminti savo socialdemokratišką sąžinę, norėdamas įtikinti žiūrovą, kad Venckienė 2012-ųjų gegužę nebuvo Seimo narė (beje, tuo pačiu metu Seimo nariu nebuvo ir pats V. Saulis) ir jos atidavimas prokuratūros „suvirškinimui“- tai ne politinis susidorojimas su Seimo nariu?! Bet dabar tai Neringa Venckienė yra Seimo narė! Beje, o tuomet, mergaitės pagrobimo rytą, ji buvo  teisėja,turinti nepanaitintą ir neapribotą neliečiamybę ir jos rankų laužymo nebvo leidęs joks  įstatymas. Interviu su tuo žmogumi, kuris viską žino nieko nematęs,skaitykite ČIA. O apie LRT Pumprickaitės ir Saulio melą žiūrėkite čia:

http://www.youtube.com/v/zOGEB073Zqw 

        

Kiekvieną, kuris mato Jėzų silpname, neturtingame, ligonyje, senelyje, o ypatingai mažame vaike,- apkabiname šventų Velykų poga! Nepaisant negandų, nepritekliaus, neteisingumo ar skriaudos - turėkite Viltį ir eikite su ja į teisiųjų pergalę. Nes gyvenimas Viltimi yra ir bus aukščiau už bet kokį mirties kultūros šėlsmą. Mes nesutrypiami, mes nepargriaunami, nes su mumis ir mūsų šventu reikalu visuomet lieka Tas, kuris atkelia, kuris prikelia. Tegul Viltis apsigyvena Jūsų Velykinėje Širdies pastogėje. Jau niekad nebebūsite vieniši! Sąmoningai likti su mažutėliais, apginti juos nuo galingųjų, apsaugoti nekaltuosius, gelbėti juos - šie širdies sprendimų žingsniai visada yra ir bus tikroji gyvenimo vertė. Tad, jei buvai aklojo akimis, berankio rankomis, silpnojo glėbiu - buvai palaimintuoju...

 http://www.youtube.com/v/zlZPYGBXQ44

 

 UŽ nekalto žmogaus nukryžiavimą balsavo Vytautas Saulis, Mantas Adomėnas, Aušrinė Marija Pavilionienė, Dalia Kuodytė, Albinas Mitrulevičius, Liutauras Kazlavickas ir Antanas Matulas.
PRIEŠ nekalto žmogaus nukryžiavimą balsavo Povilas Gylys, Mečislovas Zasčiurinskas, Petras Gražulis, Vilija Filipovičienė ir Vanda Kravčionok.
Iš dviejų vinių, skirtų nukryžiuoti nekalto žmogaus kojoms, paėmęs vieną ir taip save guodžiantis, kad nekaltajam mažiau skaudės liko Ričardas Sargūnas.
Tai tokia ta Didžiojo Ketvirtadienio vakaro nekaltojo kančios už nieką pradžia...

   

 

2013 05 17, 7-a val. Žiaurus rytas Klonio gatvėje Garliavoje. Tas rytas turėjo būti gražus, bet dangus jau iš išnaktų verkė... Matome paskutiniąsias Drąsiaus Kedžio Dukros minutes savo gimtuosiuose namuose. Matome siaubą vaiko veide. Matome mūsų valstybės vardu daromą vaiko likimo sužalojimą. Chronologija: 02:22 pareigūnai išniekina Kristaus vėliavą; 02:39 per grindinį tempiama Evelina Matjošaitienė; 06:06 benzininiu pjūklu pjaunamos durys; 09:43 daužomas durų stiklas; 11:40 paskutinis Mergaitės „Tėve mūsų“ su artimaisiais; 12:55 antstolės S. Vaicekauskienės įsiveržimas; 13:56 operatoriaus išmetimas; 14:44 Renaldo Ščiglinsko su tiesiogine transliacija per ustr. išmetimas; 15:07 Audronės Skučienės suėmimas; 15:21 senelio Vytauto Kedžio įštempimas; 15:44 Aleksoto parapijos kunigo Mindaugo išvedimas; 16:10 močiūtės Laimutės Kedienės grubus išnešimas ir suėmimas; 18:03 į kiemą, išlaužus vartus, įvažiuja baltas autobusėlis; 21:38 įrodymas, kd viduje grobikai tikrai viską filmuoja: 23:15 įvedami L. Stankūnaitė ir advokatas G. Černiauskas; 24:21 PAGROBIAMA IR IŠNEŠAMA KLYKIANTI MERGATĖ; 24:39 išvedama psichologė su „cheminėmis“ pirštinėmis; 24:53 į lauką išbėga mergaitės teta Neringa Venckienė; 25:07 pasišalina raudonoji antstolė S. Vaicekauskienė, ultimatorė iš Vaiko teisių E. Talalienė ir „dekučio“ pakuotoja iš kauno m. Vaiko teisių G. Didžbalienė. Atsiprašome dėl uždengto Mergaitės veido, kuriame tą rytą matėsi skausmas dėl pasaulio ir įstatymo tarnų žiaurumo. Šis Vaikas - tai evangelinis dviašmenis kalavijas. Šio vaiko klyksmas sminga ligi giliausių skriaudėjų niekšybės gelmių. Deja, nešvęs Velykų tie, kas veiksmais arba abejingumu pasmerkė šį Vaiką izoliacijai. Niekas iš jų neužgęsins savo sąžinės balso, kuris niekada neleis ramiai keliauti per gyvenimą, nenušluosčius šito vaiko išlietos ašaros... Simboliška, bet, šįkart, šiame Vaike, šioje Mergaitėje slypi mūsų Velykos...

http://www.youtube.com/v/FDSCBAvdY7U 

    

    
2013 03 28. Laikinoji komisija šįvakarą 7 balsais prieš 5 (vienas komisijos narys pabėgo)
nubalsavo įteisinti neteisingumą. Komisijos pirmininkas aiškino publikai, kad prokuratūros
numestas kaulas, t.y. 12 sekundžių vaizdo įrašo, padėjo jiems apsispręsti balsavime. Bet tai didžiulis
melas, nes Seimo narys Povilas Gylys, kuris pats dalyvavo komisijoje, dar išvakarėse,
kai prokuratūra, anot kito komisijos nario Petro Gražulio, atsisakydama pateikti visą vaizdo įrašą
apie mergaitės paėmimą, parodė Seimui špygą. Taigi, buvo Seimo narių, kurie buvo apsisprendę
balsuoti aklai. Jie ir be tų 12-os sekundžių būtų taip pat nubalsavę. Juk jie netroško išvystį nei raudono dekučio,
nei moters-psichologės su cheminėmis pirštimėmis, juk jie nenorėjo pamatyti, kaip advokatas Černiauskas
užlaužia mergaitės koją. Jie nenorėjo pamatyti užlaužtos teisėjos (beje, neliečiamos) rankų... Taigi,
Didžiojo Ketvirtadienio vakarą aukštieji tautos rabinai skubėjo švęsti Paschos. taip skubėjo, kad
atidavė neteisingumo mėsmalei Nekaltąjį... Skubėkite švęsti ponai tautos rabinai!.. Tik prie to Paschos Velykinio
stalo nepražiopsokite asmeniškai labai svarbaus dalyko... Kokio? Kai pražiopsosite - tuomet savoj graužatyje
sužinosite...
xxx 
     
UŽ LIETUVĄ BE SMURTO!
Gegužės 17 d. sukanka metai, kai Garliavoje valstybės vardu buvo įvykdytas išanksto suplanuotas smurto aktas prieš aštuonmetę ir taikius piliečius.
Kviečiame iki gegužės 17 d. (penktadienis) devyndienio pavyzdžiu devynis penktadienius melstis Švč. Kristaus Kraujo litaniją UŽ LIETUVĄ BE SMURTO.
Visuomeninės komisijos teigimu "...gegužės 17-ąją Garliavoje, vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, buvoprievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, šiurkščiai pažeista vienuolika Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir keturi JungtiniųTautų Vaiko teisių konvencijos straipsniai bei jų nuostatas įtvirtinantys nacionaliniaiteisės aktai".

Švč. Kristaus Kraujo litanija:
  
   
2013 03 27. Laikinoji Seimo komisija dėl N. Venckienės teisinės neliečiamybės susirinko į posėdį. Posėdyje dalyvauja prokurorai, kurie Mergaitės paėmimo video įrašų neatsinešė. Laukia kartu ir prognozuojamas, bet kartu ir neprognozuojamas posėdis. o tai turėtų priklausyti nuo to, kek tie 13 Seimo narių gerbia rinkėjus, save ir instituciją, kurioje 4-eriems metams žmonės juos pasiuntė tarnauti. Posėdis labai įdomus jau ta detale, kad žmonės galės įsitikinti, ar galima būti aklam turint akis.
xxx
  
2013 03 27. Šiandien, kovo 27 d., trečiadienį, 12- 13 val. prie LR Seimo piketas.
Ar Seimas, Tautos atstovybė, turi tenkinti prokurorų reikalavimus naikinti Seimo nario teisinį imunitetą? Teisinę neliečiamybę Neringai Venckienei suteikė tauta, išrinkdami savo atstovu..., o niekieno nerinkti prokurorai be jokio pagrindo kėsinasi į Seimo nario imunitetą.
Kiek mes dar tai kęsime?
Visi, kas nesutinka su prokurorų savivale ir Seimo bejėgiškumu - Į PIKETĄ!!!
(Vilniaus m. savivaldybė informuota)
xxx
  
2013 03 25.  Laikinoji Seimo komisija dėl „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnės Neringos Venckienės neliečiamybės, iš Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės Ninos Raugienės, kuruojančios „įspūdingą“ 2000 lapų bylą!!!, nesulaukė mergaitės paėmimo 2012-ųjų metų gegužės 17 d. vaizdo įrašo. Priimtas protokolinis viso LR Seimo nutarimas pareikalauti iš Generalinės Prokuratūros vaizdo įrašo nebuvo Įvykdytas - taigi, manoma, kad komisija kovo 27 d., trečiadienį, priims atitinkamą sprendimą, kurį po šv. Velykų, balandžio 2 d. pateiks visam Seimui. Logiška manyti, kad, esant tokiai įvykių sekai, Laikinosios Komisijos sprendimas turėtų būti vienareikšmis, t. y. turėtų būti siūloma nenaikinti Seimo narės N. Venckienės neliečiamybės, dėl paprasčiausios priežasties: prokuratūros nepagarbos Seimui.

Atnaujinta informacija 17 val.: Prokuratūra atkakli. Gali ją kankinti kas nori ir kiek nori, bet šventų švenšiausio vaizdo įrašo, kaip paimamama Klonio gatvės Dukra, neatiduos ir neparodys net pati sau... ir į grabą, matyt, atgultų su tuo vaizdo įrašu... Tegul... Tai jos pasirinkimas...

xxx

UŽ LIETUVĄ BE SMURTO!

Gegužės 17 d. sukanka metai, kai Garliavoje valstybės vardu buvo įvykdytas iš anksto suplanuotas smurto aktas prieš aštuonmetę ir taikius piliečius.

Kviečiame nuo kovo 22 d. (penktadienis) iki gegužės 17 d. (taip pat penktadienis) devyndienio pavyzdžiu devynis penktadienius melstis Švč. Kristaus Kraujo litaniją UŽ LIETUVĄ BE SMURTO.

Visuomeninės komisijos teigimu "...gegužės 17-ąją Garliavoje, vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, šiurkščiai pažeista vienuolika Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir keturi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos straipsniai bei jų nuostatas įtvirtinantys nacionaliniai teisės aktai".

Švč. Kristaus Kraujo litanija: ČIA

xxx

2013 03 23. Dar kartą prisiminkime tai, kas įvyko lygiai prieš vienerius metus 2012-ųjų kovo 23-ąją. Nuotraukos su tų įvykių „herojais“ - žiūrėkite ČIA - ir video įrašas, kurį tada per vieną vakarą pamatė 150 tūkstančių žmonių, mums primena neužmirštamą skausmą Vaiko ir taikaus žmogaus atžvilgiu: 

http://www.youtube.com/v/5kTrzg9kmBE  

  

2013 03 21. Seimas ketvirtadienio vakare piėmė protokolinį sprendimą, kuriuo Generalinė prokuratūra įpareigojama pateikti Laikinajai Seimo komisijai Mergaitės pagrobimo 2012 m. gegužės 17-osios vaizdo įrašą.

 

xxx

2013 03 21. Baltijos naujienų tarnyba BNS „įsijautė“ ir šiandien išplatino „stulbinančią žinią“. Cituojame:

„L. Stankūnaitę pradėta saugoti po įvykių 2009 metų rudenį Kaune, kai jos buvęs sugyventinis Drąsius Kedys, manoma, nužudė verslininką Andrių Ūsą, teisėją Joną Furmanavičių ir L. Stankūnaitės seserį Violetą Naruševičienę, kuriuos kaltino sąsajomis su pedofilija. Saugoti L. Stankūnaitę ir jos dukrą tada nusprendė tuometiniai policijos ir Generalinės prokuratūros vadovai.“ Netikite??? Iki pataisymo išbuvo visą dieną! Paskaitykite ČIA

BNS-ui priminsime tik porą chronologinių detalių: Drąsius Kedys mirė 2010 04 16, o Andrius Ūsas 2010 06 13.

xxx

„Seimo frakcija „Drąsos kelias“ vakar surengė spaudos konferenciją tema - „Garliavos drama: kas meluoja?“ Vaizdo įrašą po kurio laiko galėsite pasižiūrėti ČIA

 

xxx 

„Drąsos kelias“ politinė partija rengia piketus prie LR Seimo, Gedimino pr. 53, kviesdami N.Venckienę išrinkusius tautiečius išreikšti savo poziciją dėl Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės, nuo š.m. kovo 18 d. iki kovo 22 d. 12-13 val. Piketų metu kasdien įteiksime piketo dalyvių reikalavimus LR Seimo sudarytai Laikinąjai komisijai dėl Neringos Venckienės neliečiamybės.

xxx

Kovo 20 d. įvyko Laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narę Neringą Venckienę patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę posėdis Į šį posėdį buvo pakviesta pati Seimo narė „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnė Neringa Venckienė. Komisija vėl pareikalavo Mergaitės paėmimo vaizdo įrašo iš visų prokurorų, kurie įvairiais būdais nepateikdami įrašo galima sakyti šaipėsi iš komisiją sudarančių Seimo narių, siūlydami komisijai vaizdo medžiagos, neva, teisingus aprašus. Aišku, naivu tikėtis, kad prokurorai pirmadienį, kovo 25-ąją, iki 17 val. vakaro, kai baigsis darbo diena, atbėgs į Seimą su vaizdo medžiaga, kuri reikštų darbo prokuratūroje karjeros pabaigą... bet, kas žino...

 

http://www.youtube.com/v/1xRoINOvZig

 

 

2013 03 15.  „Lietryčio bangomis“  platinamas L. Stankūnaitės video kreipimasis. Keista, kad Stankūnaitė savo bėdavonėje nepamiršta žodžio „galimai“. Nes šis žodis būdingas tik teisininkams įvairiuose teisminiuose ginčuose. Šis žodis neegzistuja normalių mirtingųjų įprastinėje kalboje, juo labiau skęstančio žmogaus pagalbos šauksme. Tai pirma. Antra, nėra logikos, skundžiantis Kriminalinės policijos biuro žmonių apsauga, vadinant tai jos ir jos dukros įkalinimu, ir kartu reikalaujant N. Venckienės ir „Drąsos kelio“ galvos. Taigi, tai antra. O trečia, kaip saugomo žmogaus video įrašas - dviejų mėnesių senumo - pateko žurnalistu save vadinančiam Nerijui Povilaičiui? Gal žinote, kada šis žmogus būtų parašęs kokį nešališką straipsniuką Klonio gatvės ir Mergaitės tematika?  O apibendrinus, visas tas beprotybės vajus yra padarytas vieninteliam tikslui: apmulkinti ir apgauti Lietuvos žmones, kad jie nepastebėtų, kokiai beprotybei ruošiasi Seimas, besirengiantis aklai primti sprendimus, svarstant Neringos Venckienės neliečiamybę. Šalia to apmulkins ir skalūniniu dujų ir homoseksualumo klausimais. Didžioji savaitė, pasirodo, bus ne tik krikščioniškose Bažnyčiose. Didžioji savaitė bus ir Seime. Tik personažams reikės pasirinkti tinkamus vaidmenis. Ir pamatysime, kad po saule, bėgant tūkstantmečiams, nieko nauja... Visuomet atsiranda norinčių nukryžiuoti Tiesą... Įdomu tik, ar jiems užteks išminties, širdžiai laiku suveikus, sviesti atgal tuos pinigus...

xxx

2013 03 13. Generalinė prokuratūra kovo 13 d. Laikinoje Seimo komisijoje dėl Seimo narės Neringos Venckienės neliečiamybės išsityčiojo tiek iš komisijoje dalyvaujančių 13-os Seimo narių, tiek iš sveiko proto. Komisijos prašyta Mergaitės paėmimo medžiaga nebuvo pateikta komisijai. Vietoj to komisijos nariams buvo pasiūlyta susipažinti su video medžiagos žodiniu aprašymu, kuris pažymėtas žyma „Slaptai“. Kad būtų lengviau įsivaizduoti tokį pasiūlymą, kurio autorius yra pats LR Generalinis prokuroras D. Valys, pateikiame tokį pavyzdį: Jūs ateinate į kino teatrą žiūrėti filmo, o ant kėdžių randate pasiūlymą užeiti į užkuliusius ir slaptame kambarėlyje paiskaityti filmo aprašymą... D. Valio paaiškinimas, kad video medžiagoje matomas mergaitės veidas, ir dėl to negalima rodyti video medžiagos, - tai paaiškinimas žmogaus, kuris beprotiškai bijo, kad to veido nepamatytų pašalietis. Nes, ko gero, net viską žinančiai Seimo narei Aušrinei Pavilionienei (ji irgi yra komisijos narė) širdis sustotų nuo tokio „teisingumo“ aštuoniametės atžvilgiu. Seimo narys Povilas Gylys (taip pat komisijos narys), pasirodo, prieš šį komisijos posėdį sanprataudamas apie video medžiagą, buvo visiškai teisus, sakydamas, kad, jeigu prokurorai neatneš komisijai mergaitės paėmimo video įrašo - tai prokuratūra iš tiesų turi ką slėpti. Plačiau

 

       

2013 03 13. Kovo 13 d., trečiadienį, 20:05 val. popiežiumi išrinktas Buenos Aires kardinolas jėzuitas Jorge Mario Bergoglio iš Argentinos, kuris pasirinko Pranciškaus vardą. Naujasis popiežius Pranciškus gimė Buenos Aires mieste 1936 m. gruodžio 17 d. 1958 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Kunigo šventimai jam suteikti 1969 m. 1992 m. konsekruotas vyskupu. Buenos Aires kardinolu paskirtas 2001 m.

Pirmieji Šventojo Tėvo Pranciškaus žodžiai trečiadienio vakarą:

 

„Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai, jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju jums už priėmimą. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma norėčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų.

(Popiežiui vadovaujant visi sukalbėjo Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui).

Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms, pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė.

Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame, ir kurioje man padės čia esantysis Kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio gražaus miesto evangelizavimui.

Dabar norėčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų, prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai, prašau, kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad prašytų palaiminimo jos vyskupui. Tyliai pasimelskite jūs už mane.

(Šitoks popiežiaus pršymas užtarimo maldos už Jį sukrėtė pasaulį. Viešpatavo mirtina maldos tyla milijoninėje piligrimais šv. Petro bazilikos aikštėje. Po to popiežius Pranciškus suteikė savo pirmą Apaštališkąjį palaiminimą ir po to dar pridūrė keletą žodžių)

Broliai ir seserys. Atsisveikinu su jumis. Dėkoju už priėmimą. Melskitės už mane ir iki greito pasimatymo. Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir gero poilsio.“

         

2013 03 11. Po pirmosios kovo 11osios daugelis buvom sparnuoti žmoniškesnio gyvenimo svajonėm, išėjom ieškoti valstybingumo lobio, kaip ir suradom, turim valstybę, bet daugelis čia pasijuto svetimi... Mūsų lobis yra „man ne vistiek kaip gyvena kiti“. Mūsų Europa tai, kad 100 kalnakasių rizikuoja dėl vieno, nes jį atskyrė griūtis. Linkime mums žmogiškumo, kurį apreiškė mums Žmogus iš Nazareto vardu Jėzus priminęs mums, kad esame iš Dievo giminės. Su kovo 11ąją, bičiuliai, visi kurie pasiryžę rinkti žmogiškumo medų iš kuklių kasdienybės žiedų. Drąsos būti teisingais, garbingais piliečiais. "Šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi."

                                                                                                                       "Drąsos kelias" politinė partija

 

                
2013 03 11.  23-ys mūsų metai! Lietuva yra ir buvo mūsų! Jos neatėmė nei svetimieji, nei koloborantai. Valdžios ateina ir praeina. Istorija gerbia tik tuos, kurie lieka Lietuvos žemėje palikę sąžinės, atjautos ir gailestingumo pėdsaką. Kiekvienas, bet kada prisidėjęs prie neteisingumo, istorijos yra pasmerktas išnykimui, užmiršimui ir paniekai...O mes liekame su viltinga Lietuva! Linkime šitos Vilties, kiekvienam, kuris turi garbės ir drąsos, abejingo pasaulio vėjams siaučiant, išlikti jautriu žmogumi. Jautriu kito ašaroms, negaliai, neturtui, ligai, senatvei, gimdančiai motinai, kūdikio bejėgystei, bedarbio liūdesiui, išvykstančiojo nostalgijai, sugrįžtančiojo netikrumui, nuskriaustajam, apiplėštajam, mirštančiajam, gimstančiajam, šeimos tarnystei atsiduodančiam, kuriančiajam Dangų žmonių, kartais suvilkėjusių, tarpe savo nuo darbo sugrubusiomis rankomis ir bešnibždant atgailos maldą dėl pravirkdytų Lietuvos vaikų, kurie iš tiesų turėtų dainuoti... Nes toks jų tikrasis pašaukimas!.. Su Lietuva! Ji Prasideda nuo Tavo Širdies gelmės. Su Lietuva, kurios trispalvę, sutryptą ir trypiamą, Tavo rankos kelia į dangų!
 

  

2013 03 10. Skiltyje „Foto galerijos“ dar nepublikuotos 2012-ųjų kovo 23 d. Klonio gatvės apgulties „herojai“, - klykiančios Mergaitės kankintojų segėtojai.  Verta prisiminti beveik metų senumo įvykius, pasitinkant 23-ąją Lietuvos nepriklausomybės sukaktį... Žiūrėkite  ČIA

 

2013 03 09. Vatikanas paskelbė, kad kardinolų Konklava prasideda kovo 12 d., antradienį popiet. Tikimasi, kad jau sekančią dieną, t.y. kovo 13-ąją, Katalikų Bažnyčia turės naujai išrinktą popiežių. Plačiau

  

2013 03 07. Seime laikinoji komisija dėl neliečiamybės naikinimo Seimo narei Neringai Venckienei kovo 6 d. buvo susirinkusi į pirmą posėdį, kurio metu svarstė, ar posėdžiai turi būti atviri visuomenei. Nuspręsta posėdžiauti atvirai, bet jei tyrimo medžiaga būtų ikiteisminio tyrimo dalis, - tai posėdžiai bus uždari. Komisija reikalaus vaizdo medžiagos, kurioje yra užfiksuota, kaip mergaitė buvo paimta nuo globėjos kelių ir prievarta išnešta iš kambario.  Būkime dėmesingi! laukdami komisijos darbo skaidrumo ir rezultatų. Kitas komisijos posėdis kovo 13 d. Tą trečiadienį komisijoje bus laukiamas generalinis prokuroras Darius Valys su vaizdo medžiagomis. Nors tikėtina, kad gali ateiti ir „tuščiomis rankomis“. Komisijos išvados Seimui bus teikiamos kovo 25 d.

 

2013 03 07. Kovo 7 dieną 9 val. Vilniaus apygardos teisme Eglės Kusaitės gynėjas advokatas Kęstutis Stungys sakė baigiamąją kalbą vadinamojoje terorizmo byloje. Teisėjų kolegija – Virginija Švedienė, Jūratė Damanskienė ir Artūras Pažarskis – paskelbė pertrauką iki gegužės 6 d..

 

 

2013 03 06. Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narę Neringą VENCKIENĘ patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę (pastaba: taip ta komisija yra pavadinta pagal Generalinės prokuratūros prašymą).

 Komisiją sudaryta iš 13 Seimo narių:
1) Vytautas SAULIS, - komisijos pirmininkas;
2) Vilija FILIPOVIČIENĖ;
3) Povilas GYLYS;
4) Petras GRAŽULIS;
5) Liutauras KAZLAVICKAS;
6) Vanda KRAVČIONOK;
7) Dalia KUODYTĖ;
8) Kęstutis MASIULIS;
9) Antanas MATULAS;
10) Albinas MITRULEVIČIUS;
11) Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ;
12) Ričardas SARGŪNAS;
13) Mečislovas ZASČIURINSKAS.     

  

Dėkojame už dalyvavimą rinkimuose! Kiekvienas žingsnis už teisingą reikalą yra vertybė! Teisingumo siekis nėra mados dalykas. Tai pašaukimas, kurį šie žmonės įgyvendins savo tarnystės srityse ir toliau. Ačiū jiems, kurie stengėsi žmonėms paaiškinti, kad sisteminių partijų sprendimai nepadaro paprasto Lietuvos žmogaus gyvenimo nei geresnio, nei teisingesnio... 

 

 

2013 03 02. L. Stankūnaitė raštu atsisakė neproginių dovanų savo dukrai, na, o tarnybų specialistės prašo sąrąšiuko, lyg prie griežto rėžimo kalėjimo vartų. Net nėra su kuo palyginti tokios teisinės valstybės nesąmonių. žiūrėkite ČIA

  

2013 03 02. Mus pasiekė žinia, kad labai sunkios sveikatos būklės yra monsinjoras Alfonsas Svarinskas (88-eri metai). Monsinjoras A. Svarinkas yra labai žymus pasipriešinimo sovietų valdžiai disidentas už savo veiklą, sklelbiant Dievo žodį jis buvo 3 kartus sovietų teistas ir praleido 21-erius metus įkalinimo ir tremties vietose. Dieve, duok stiprybės šiam kunigui, kuris gyvenimo kelyje su kaupu paliudijo savo neabejingumą.

 

2013 02 27. Vilniuje baigta nagrinėti Andriaus Ūso išteisinantį nuosprendį priėmusio teismo apskundimo byla. Apklaustos psichologės. Pviešintos A. Ūso ir L. Stankūnaitės telefoninių pokalbių stenogramos. Nuosprendis bus skelbiamas 2013 m. balandžio 10 d. Plačiau skaitykite ČIA 

   

2013 02 20 LR Seime vykusi spaudos konferencija „Ar vykdant teismo sprendimą galima pažeisti Konstituciją ir vaiko orumą?“  -  vaizdo įrašasišvados                

  

2013 02 17. 9-eri mėnesiai uždangos, nežinios, paslapties, kuri pristatoma kaip valstybinė paslaptis. 9-eri mėnesiai sveiku protu nesuvokiamais įstatymais įteisinto neteisingumo. 9-eri mėnesiai mums įrodinėjama, kad Lietuvos garbė neįžeidžiama, netgi ginama, kai pareigūniškais batais sumindžiojama Lietuvos TRISPALVĖ. 9-eri mėnesiai, kai krikščioniška vertybių samprata grindžiamoje Tėvynėje tapo norma tokie reiškiniai, kaip Kristaus veido atvaizdo spardymas Garliavoje ar drabstymas mėšlu teatro scenoje Vilniuje. Nejaugi Lietuvos pakrikštytų žmonių dauguma yra arba prasigėrę, arba užguiti, kad niekaip nebereaguoja į gilų įžeidimą ar švenčiausių dalykų panieką? Kodėl tik vienam šimtui dešimčiai tūkstančių Lietuvos žmonių skauda dėl Valstybės paniekinančio elgesio su žmogumi? Nejaugi tik vienas iš 25-erių žmonių būrio turi jautrią širdį ir teisingumo troškimą?

 

             „Aš dar neatradau Garliavos. Aš dar nesutikau tų žmonių, įsijungusių į Klonio gatvėje budėjusiųjų reikalus,“- neseniai privačiame pokalbyje įsitarė vienas žymiausių Lietuvos žmonių. Beje, sovietinių laikų disidentas. Nėra tas žmogus blogas. Tačiau kyla klausimas, kodėl blogais savęs nelaikantys žmonės yra užgesinę sąžinės kalbėjimą reikaluose, kurie liečia svetimą skausmą... ypač į savęs nepajėgiančio apginti vaiko skausmą?

 

             Sakoma, kad Paskutinis teismas bus vykdomas tik pagal tai, „ką padarėte vienam iš mažiausiųjų – man padarėte“...

 

             Minint tos spengiančios tylos 9-eris mėnesius, belieka palinkėti kitiems ir sau, kad nevertėtų pražiopsoti to ypatingo meto (dar vadinamo Dievo dovana arba Malone), kuomet neramaus gyvenimo kelionėje kaktomuša susitinki su „vienu iš mažiausiųjų“. Ir tam mažiausiajam, gal būt, tereikia vien tik Jį ginančio žodžio... Tavo Žodžio!

 

Vasario 16-ą pakeliame galvas žvelgdami į trispalvę! Mes buvome ja apsijuosę gegužės 17-ą, ją, plėvesuojančią išdidžiai keliame šiandien. Mūsų trispalvė nenuplėšiama ir nesutrypiama, nes ja dengėme Tėvynės garbę, o dabar ir Tėvynės Lietuvos laisvės simboliu tapusios mūsų mažosios Deimantės garbę! Apkabiname, švęsdami Lietuvą, kiekvieną, kuriam Nepriklausomybė, Lietuva, Žmogus ir Vaikas yra šventi dalykai!.. Švęskite! Ir būkite išdidūs!2013 02 13. Visuomeninio forumo „Drąsos kelias“ informacija: šiandien, vasario 13 d. Raseinių apylinkės teisme turėjo būti išspręsta byla - nustatyta Laimutės ir Vytauto Kedžių pasimatymų su vaikaite D.K. tvarka. Tačiau jau dešimtą mėnesį besitęsianti byla dėl psichologės nedalyvavimo ir kitokių formalių priežasčių vis nepradedama nagrinėti, byla nevyks ir rytoj, o yra nukeliama į š.m. kovo 13 d.
Štai kaip apylinkės teismams yra svarbu vykdyti ir LR AT nutartį, kurioje įsakmiai pažymėta, kad mergaitės emocinis ryšys su seneliais yra stiprus, jų bendravimas vaikui yra būtinas. Jau nekalbant apie tai, kad seneliams, išauginusiems mergaitę, ištisus mėnesius atimta teisė ją pamatyti, gauti bent kokią žinią apie jos būklę.
 

  

2013 02 11 - Pasaulinė ligonių diena! Likime jautrūs kito skausmui... Šiandien Pasauliui apie savo atsistatydinimą pareiškė popiežius Benediktas XVI. Tikrai labai gerą dieną Katalikų Bažnyčios pontifikas pasirinko šiai neeilinei žiniai. Tai tikras solidarumas su kiekvienu, kuris kamuojamas ligos yra reikalingas kito priežiūros. Net popiežius ryžosi ruoštis iškeliavimui kaip milijonai pasaulio žmonių, kurie buvo modernaus pasaulio pašalinti iš visuomenės dėl ligos ar negalių. Net popiežius ryžosi tapti MAŽUTĖLIU!.. 

  

2013 01 05. Tiesa apie skalūninių dujų gavybą. Skaitykite ČIA , ir ČIA, ir ČIA

  

2013 01 31. Spaudos konferencija, vykusi sausio 31 d. LR Seime „Kas Lietuvą daro policine valstybe?“ (vaizdo įrašas)        

 „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnės pavaduotojos Seimo narės Aurelijos Stancikienės spaudos konferencijoje pristatytas video filmas, įrodantis policijos pareigūnų smurtą prieš taikius žmones. Žiūrėkite ČIA  

2013 01 30.  Per LNK televiziją buvo parodyta laida „Diagnozė: valdžia“ su Seimo nare Neringa Venckiene:

http://www.youtube.com/v/81frqfU6k68&feature    

    

2013 01 28. Sausio 28-ą d. Kaune paskelbtas nuosprendis keturiolikmetei Elenai  už kreidelėmis pavasarį Nemuno pakrantėje rašytą žodį TIESOS. Byla nutraukta. Toks, va, verdiktas. 

Sausio 29-ą Alytuje teismo posėdis neįvyks dėl teisėjos ligos. Byloje keliami kaltinimai Audronei Skučienei, bandžiusiai stabdyti kovo 23-ą os terorą prieš Mergaitę. 

   

2013 01 28. Sausio 28-ą sukako vieneri metai nuo politinės partijos „Drąsos kelias“ įkūrimo. Priminsime, kad, tuomet, per 50 dienų praėjusi visas procedūras Teisingumo ministerijoje, „Drąsos kelio“ partija oficialiai įteisinta ir įregistruota Lietuvos politiniame gyvenime 2012 m. kovo 19 d. Turbūt, skaitytojui nebereikia priminti, kaip netrukus, t. y. kovo 23-ąją, valstybė pasveikino šios organizacijos įkūrėjus, smurtu mėgindama išplėšti vaiką. Labai daug pasko vien tas faktas, kad per pirmąjį vakarą vaizdo medžiagą, kuri tapo vieninteliu liudininku 2012 m. kovo 23-osios teroro akto prieš 8-iametį vaiką, peržiūrėjo 152 tūkstančiai žmonių... Neapsistosime dabar ties tais labai skaudžiais prisiminimais. Tų skausmų, ir didesnių, dar buvo po to. Dar jų bus ir ateityje. Jau šį pirmadienį, saisio 28-ą, Kauno teismas skelbs nuosprendį keturiolikmetei Elenai už kreida Nemuno pakrantėje nupieštą žodį „TIE-SOS“. Sausio 29 d. teismas Alytuje nagrinės ir, ko gero, kaltins už neabejingumą mergaitės senelius Laimutę ir Vytautą Kedžius, mergaitės močiūtės seserį Audronę Skučienę, jau ir taip nubaustą slibininėmis piniginėmis baudomis... Taigi, atstovėjimas Tiesos, kuriai Evangelija tebekviečia kiekvieną žmogų, bus aktualus visą likusį mūsų ateities gyvenimą. Ir į šią, žmogaus pilnatvę vainikuojančią misiją, be jokios išimties esame pakviesti kiekvienas asmeniškai. Ar atsiliepsiu - tai jau priklauso nuo vidinio klusnumo tam balsui, kuriuo paprastai kalba niekaip ir niekuo neužgęsinama sąžinė. Ji visuomet yra tikroji Teisėja... Nebenukrypstant į giluminius apmąstymus, verta prisiminti, kas buvo lygiai prieš vienerius metus. Verta dar kart išgirsti, kas sakyta ir pamatyti, kaip sakyta. Nes egzistuoja tokia taisyklė, kuri apie įamžintus dalykus pasako tokią mintį: „išliekamąją vertę turi tik tai, ką norisi klausyti ir žiūrėti, prabėgus vieneriems metams“... Tad, sveikiname žmones, įkūrusius „Drąsos kelią“! Užsikrovėte sau Evangelinę naštą! Ir atlygis jums pažadėtas ir garantuotas! Bent jau ten, kur vagys nevagia ir rūdys neėda...

http://www.youtube.com/v/HhoD4tnopfM   

 

2013 01 23.  TV3 laida „Akistata“ pabandė vizualiai atkurti tai, kas buvo Klonio gatvės namo viduje 2012 m. gegužės 17-osios rytą po to, kai buvo nusuktos kambario vaizdo kameros ir išvesti, išmesti bei išnešti artimiausi Mergaitės žmonės. Visa tai padaryta tam, kad niekas nė akies krašteliu nepamatytų Mergaitės grobimo žiaurumo. Laidos įrašą žiūrėkitę skiltyje „Nauji video“.

  

2013 01 17. Jau 8-eri mėnesiai nuo įvykio, kuriame patyrėme, ką reiškia pažeminimas, skausmas, apiplėšimas ir kryžius. Mes tos mūsų Golgotos nepamiršome. Todėl, vis atmindami tą mažą Žmogutį, dėl kurio buvome susibūrę, mes gaivinsime tautos atmintį, primindami, kad niekas tarnybose ar ministerijose nebesugalvotų braižyti Klonio gatvės įvykių pakartojimo scenarijų... Dėkojame kiekvienam, kuris neatlygintinai kažką tokio paaukojo, kad šioj žemėje kuo mažiau būtų pragaro ir klestėtų Dangus... Kasdien bent trumpai atminkim Deimantę!..

   

Generalinio prokuroro D. Valio, pasirašyto 2012 m. gruodžio 28 d.,  kreipimosi į LR Seimą dėl Seimo narės Neringos Venckienės neliečiamybės panaikinimo tekstas: 1 puslapis,  2 puslapis,  3 puslapis

 

 

Sausio 15 d. N. Venckienės interviu „Žinių radijui“. Klausykite ČIA 

 

2013 01 15. Kodėl slepiamas vaizdo įrašas apie Mergaitės pagrobimą? Kodėl pareigūnai-grobikai nusuko privataus namo vaizdo kameras? Kodėl jėgos padalinys kalinių riaušėms malšinti išnešė arba išviko artimiausius liudininkus? Kodėl mestas kaltinimas apie suspardymą, kuris po gegužės 17-osios nė karto nebuvo eskaluotas?.. Šimtai klausimų, į kuriuos atsakymas vienas - prokuratūra prašo „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnę Seimo narę Neringą Venckienę suimti. Lyg tuo norima parodyti, kad valdžia turi atsakymą bet kokiam Lietuvos piliečiui, kuris ko nors nori paklausti tos pačios valdžios... Čia pateikiamas Seimo narės Neringos Venckienės trumpas interviu prieš pradedant neliečiamybės naikinimo jai procedūrą LR Seime.

http://www.youtube.com/v/ReJ4p29h1pU&feature

 

Sausio 15 d., antradienį, Seime pradėta neliečiamybės naikinimo procedūra „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnei Neringai Venckienei.  LRT ekrane eilinį kartą vyko „paruošiamieji darbai“, įtikinėjant Lietuvą, kas šiuo metu yra pats baisiausias nusikaltėlis.  Įspūdis toks, kad tendencingumas, norint neapykanta Neringos Venckienės asmeniui užkrėsti kuo daugiau Lietuvos žmonių yra daugiau nei akivaizdus. Kažkas panašaus į grifus - vanaginių paukščių rūšį... Beprotiškai keista tokia, neva, žurnalistų pozicija... Ir visai pagrįstai kyla klausimas, ar bereikalinga nacionaliniam transliuotuojui jautrioji, sąžininga žurnalistika?.. Lauksime, stebėsime, vertinsime, reaguosime, nes mes iš tų, kurie vaiko klyksmo nelaikome nei teisybe, nei teisingumu.

Sausio 15 d. 11:03 - 12:00 val.  per Lietuvos TV ir Lietuvos radiją tiesioginėje Aktualijų laidoje, kurioje dalyvavo „Drąsos kelio“ Seimo narė Aurelija Stancikienė, buvo aptariama Neringos Venckienės „suvalgymo“ tema. Nes „valgytojai“ laidoje delegavo savo atstovę D. Kuodytę, kuriai neįdomūs jokie vaiko paėmimo iš Klonio gatvės gegužės 17-ąją žiaurumai. Ji aiškiai davė suprasti, kad jai nebūtinas Mergaitės smurtinio paėmimo vaizdo įrašas (matyt, nervai nelaiko. keista, kad D. Kuodytė prieš 5-tą metų dirbo su KGB agentų dokumentais, kur viską reikėjo grįsti ne nuojautomis o rašytiniais ir kitais įrodymais. Ši liberalė, kuri garsi daugiau netradicinių seksualinių „šeimų“pramušinėjimui į teisėtos šeimos lygmenį, tiesiog užsimerkia ir nori visiems pasakyti, kad viskas tvarkoj, galima atiduoti „suvalgymui“ visiškai nekaltą asmenį. Žiūrėkite „NAUJI VIDEO“ skiltyje.

  

                               

Su Laisvės gynėjų diena, Brangieji! Visi, kurie laikėte rankose neapykantos batais trypiamą Lietuvos trispalvę, esate verti Laisvės gynėjo vardo! Esate verti Laisvės gynėjo vardo jau už tai, kad patyrėte grąsinimus būti užpjudytais tarnybiniais šunimis, patyrėte ašarinių dujų aštrumą, patyrėte elektros šoką, patyrėte baimę buti pašautam guminės ar tikros kulkos, patyrėte skausmą, kai Jus mušė šautuvų buožėmis, kai Jus tempė per šlapią nuo šalto lietaus grindinį... Esate verti Laisvės gynėjo vardo, kai iš Jūsų tyčiojosi, neduodami Jums vandens arba oro. Patyrėte pažeminimą, kai Jus suiminėjo, nedavė Jums būtiniausių vaistų ir net medikai šaipėsi iš Jūsų, „perdaug prisišokinėjusių“ dėl VAIKO teisybės... Esate verti, kai cinišku balsu pašiepė jūsų šventą reikalą, grąsino ir tebegrąsina sunaikinti Jūsų ramybę, orumą ar net laisvę. Esate praėję dvi sausio 13-ąsias... Esate atsistoję prieš Žmogaus skriaudą… Esate verkę dėl Loretos ir Jos likimo Brolių. Esate verkę dėl Deimantės. Jūs verti Žmogaus vardo. Tesididžiuoja Jumis Jus pagimdžiusios motinos. Tedžiūgauja dėl jūsų Jūsų apginta Lietuva - Tėvynė, gniuždyta neviltyje ir baimėje, Tėvynė basa išnešama iš savo namų - į Sibirus ir areštines, - bet išlikus ori ir džiaugsmingai viltinga Jūsų apsisprendimu likti ištikimais Tiesos ir Laisvės idėjai! Būkit palaiminti! Būkite įvertinti!

Sausio 8 d., Seimo frakcija “Drąsos kelias” Lietuvos Respublikos Seimo spaudos konferencijų salėje  surengė spaudos konferenciją tema –  „Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės mįslė“. Pilnas konferencijos video:

http://www.youtube.com/v/KUcJsuBi2yY&feature

     

2013 m. kovo 3 d. pakartotiniai rinkimai į Seimą vienmandatėse Biržų-Kupiškio Nr. 48 ir Zarasų-Visagino Nr. 52 rinkimų apygardose ir nauji rinkimai į seimą vienmandatėje Ukmergės Nr. 61 rinkimų apygardoje

„DRĄSOS KELIAS“ politinė partija įkurta 2012-03-19. Partijos tikslas kurti Lietuvoje teisinę demokratinę konstitucinę valstybę .

Veiklą pradėjome nuo nulio, ir tik Jūsų dėka galime tęsti sunkią kovą. Ačiū, kad esate mūsų remėjai!

 

1.Jūs galite paaukoti partijai 40,00 Lt  pervedę šią sumą į žemiau nurodytą sąskaitą.  Aukoti galite tik už save ir vieną kartą.

2. REKVIZITAI:

"DRĄSOS KELIAS" POLITINĖ PARTIJA, kodas 302747527, Vytautog.57-2, Garliava, Kauno r. LT- 53263.

Sąskaita: LT95 7300 0101 3378 9185, Swedbank AB, BIC (SWIFT kodas) – HABALT22

3. Jei galite partiją paremti didesne suma, būtume labai dėkingi.Galima paaukoti ne daugiau 10 %  savo 2011 metų deklaruotų pajamų. Šiuo atveju, jei dar nepildėte 2011 metų pajamų deklaracijos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, tai reikėtų padaryti prieš pervedant paramą. Maksimali aukojama suma negali būti didesnė nei 21 750 Lt. Aukojant  daugiau, negu  40,00 Lt  mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti asmens kodą.

4. Jei turite klausimų dėl paramos mokėjimo, rašykite  "Drąsos kelias"  politinės partijos iždininkei Marijonai Gutauskienei el. paštu: marija.gutauskiene@gmail.com, tel.-861201029.   

 

 

   

                                     

 

Nueina į istoriją 2012-ieji metai... Metai, kuriuose buvome labai susitelkę, o kartu ir labai išbandyti. Tuose metuose, kas esame vyresni, turėjome galimybę vėl išgyventi, ką reiškia ginti teisingą reikalą. Budėjome prie Mergaitės taip pat, kaip budėjome 1991-maisiais prie trapios Lietuvos. Patyrėme antrą sausio 13-ąją Klonio gatvėje. Praėjusiais metais mus suvienijo Mergaitės likimas. Dar labiau sujungė visuotinai patirtas neteisingumas. 2012-aisiais gimė „Drąsos kelias“, už kurį 110 tūkstančių Lietuvos ir Išeivijos žmonių atidavė savo balsus. Tai didžiulė minia, kuri nepaisant melo kampanijos, įrodė, kad žmonių, turinčių širdį ir sąžinę, vis dar esama. Gal didžiausias laimėjimas metuose yra ne 7 parlamentinės vietos, o daugiau nei 100 tūkstančių piliečių, kurie drąsiai gali būti pavadinti sesėmis ir broliais... Taigi Sesės ir Broliai! Su 2013-siais! Naujuosiuose laukia daug netikėtumų. Bet dalindamiesi naštomis, viltingai keliausime Teisingumo pergalės link! O Jūsų namams, mielieji šio puslapio lankytojai, visokeriopos sėkmės, palaimos ir pasiaukojimo vienas kitam. Būkite turtingi savo Širdies jautrumu ir rankų darbštumu!

 

 

     

     

Dėkojame visiems Jums, kurie lygiai prieš metus atėjote į Klonio gatvę. Tada, 2011-ųjų gruodžio 30-ą Jūs savo buvimu atitolinote tai, kas vis dėlto įvyko kovo 23-ą ir gegužės 17-ą. Prisimindami tą lemtingą dieną, norime Jums pasakyti, kad Jūs nepraradote savo dalies. Ne tik būsimąjame Danguje. Jūs nepraradote dalies užimti vietą tarp žmonių, kurie turi jautrią širdį. Tokie žmonės yra kiekvienos tautos vertybė! Likime kartu... ir 2013-aisiais... 2011-ųjų Klonio dalyvių fotogalerija ČIA.

   

Balsuokime už metų kaunietę ČIA  

     

Dėmesio! Prisiartino puiki valada!                           
Šventų Kalėdų metas, kai Dievas tampa žmogumi, mus įjungia į neišpasakytą paslapties išgyvenimą. Jei stabteli ir nustoji bėgęs su nežinia dėl ko ir kur bėgančiu pasauliu, - neišvengiamai užduodi eilę klausimų. Kodėl Dievas tampa absoličiai nuo žmogaus priklausomu kūdikiu? Kodėl Dievui reikia Motinos pieno? Kodėl Dievui reikia vystyklų ir lopšinės prieš miegą? Kodėl Dievui reikia žmogaus glostančios ir abglėbiančios rankos? Kodėl Dievui pritrūksta normalios žmogiškam gimimui aplinkos? Kodėl Dievui nuo pirmųjų dienų gręsia pavojus? Kodėl visuomet atsiranda žmonių, kurie trokšta Dievo mirties? Ir, ko gero, pagrindinis klausimas, kodėl Dievą žudantys žmonės vis dėlto laimi? Nes, gi žinome: juk, viskas pasibaigė vergo medyje - kryžiuje?.. Na, ne viskas... Nepakenčiantys Dievo šalia savęs tokiu aiškiu ir pažįstamu pavidalu, kai Jis kalba labai suprantama, tiesmukiška kalba apie Tiesą, praleido vieną momentą... Tas mirtingasis Dievas, vis dėlto parodė nemirtingumo ženklą galutiniame pergalės ženkle - Prisikėlime. Būtent, tame yra visa ko pradžia. Butent, tame Prisikėlimo ženkle slypi kitokia gyvenimo kokybė ir dabaries valandos vertingumas. Būtent, todėl Tas Betliejaus Kūdikis tampa svarbiu mums kiekvienu savo gyvenimo momentu... Būtent, dėl to Praamžių Dievas sudievina kiekvieną kiekvieno žmogaus gyvenimo akimirką. Kalėdomis tu ir aš, visi mes, esame sudievinami Dievu, kuris viską atidavė dėl žmogaus, - savo numylėto į Jį (Dievą) panašaus, kūrinio. Čia kaip pasakoje apie Pinokį, kur drožėjas viską atidavė savo medinukui. Viskuo pasidalino. Kai skaitysite tą pasaką savo vaikams - žinokite, jog skaitote Evangeliją. Tik parašytą vaikams suprantamesne kalba... Sugrįžkime į įvykį gyvulių užeigoje šalia Betliejaus vietovės. Ten gimė Žmogaus vertė. Ten gimė Tavo vertė. Tu esi neapsakomai brangus Tam, kuris visuomet buvo virš visko, kas regima ir neregima. Nuo Kalėdų nakties Jis nebe virš tavęs. Jis šalia tavęs. Todėl, sveikindami visus jus su vėl išgyvenama Gimimo Paslaptimi, mes linkime Jums Dievo buvimo atpažinimo savyje ir kituose! Vertėtų priminti tiems, kurie vienokiom ar kitokiom formomis lieka su Erodo kariauna: jei nuskriaudei kitą - nuskriaudei Jėzų. Jei pravirkdei Deimantę - pravirkdei Jėzų. Na, o jei dieviškumas laimėjo ir atitaisei skriaudą - atitaisei skriaudą tam pačiam Jėzui. Kalėdų formulė žmogaus Vilčiai tokia paprasta! Ištvermės sprendime! Sprendime, kuris visuomet yra vainikuojamas vidiniu Džiaugsmu! 

                                                                                                                              "Drąsos kelias"
   

       

2012 m. gruodžio 22 d. "Danielos" viešbučio konferencijų salėje "Drąsos kelias" partija rengė labdaros vakarą, kurio metu buvo pristatyta Neringos Venckienės antroji knyga "Drąsos keliu". Taip pat buvo eksponuojama asmeninė Audronės Skučienės tapybos darbų paroda. Buvo organizuota vieno autorės tapybos darbo loterija. Vakaro metu buvo renkamos aukos Kauno rajono nepasiturinčioms šeimoms paremti. Šiame video siužete užfiksuoti šventinio vakaro fragmentai.

http://www.youtube.com/v/i2agvNJ-uPI&feature

.

 

2012 12 22. Užvakar,  gruodžio 20 d.,  yra apskųstas Vilniaus 2 apylinkės teismo lapkičio 30-ą d. priimtas išteisinamasis nuosprendis pedofilijos byloje. Skundą  pateikė Vilniaus Vaiko teisių apsaugos skyrių atstovaujantis advokatas Rostislavas Polubianko. Plačiau skaitykite ČIA.

 

 

          

2012 12 12. Vilniuje savivaldybėje Vaiko teisių apsaugos skyriui, kuris turi teisę skųsti pedofilijos bylos nuosprendį aukštesnei instancijai, perduotas dovanų krepšelis nuo visuomenės slepiamai Klonio gatvės Mergaitei. Dovanų krepšelyje mergaitės senelių Kedžių ir tetos Neringos Venckienės dovanos.


Vyksta balsavimai renkant „Metų kaunietę“ . Virtualus balsavimas baigsis 2013 01 05. Konkursą organizavo „Kauno diena“. Palaikykime Neringą Venckienę, šiame konkurse pristatomą tokiais žodžiais: „Pasiaukojamai globojo brolio Dukrytę, subūrė partiją. Tokių kovotojų reikia Lietuvai“. Norintys virtualiai balsuoti, žiūrėkite ČIA.          

 

      

2012 12 10.  Nuo gruodžio 10 d. iki gruodžio 14 d. kasdien 12-13 val. kviečiame išreikšti savo poziciją taikiame pikete Vilniuje prie Vaiko teisių apsaugos tarnybos (Konstitucijos pr. 3, Vilnius). Piketo tikslai: pedofilijos bylos nuosprendis turi būti apskūstas! ir seneliams turi būti leista matytis su anūke!  Platesnė info čia.

      

2012 12 06. LRT nacionalinių debatų laida „Tautos aikštė“ su Neringa Venckiene ir kitais apie pedofilijos bylą. Žiūrėkite įrašą. Dėmesio! Įrašas publikuojamas nepilnas. Trūksta 19 minučių paskutinės laidos dalies, kurią galima peržiūrėti skiltyje „Nauji video“.

 

      

2012 12 05. LRT laida „Teisė žinoti“ su Aidu Venckumi, teisėju Audriumi Cininu ir psichiatru Linu Slušniu apie pedofilijos bylą. Žiūrėkite įrašą.     

    

 

 

        

2012 12 06.                                         Truputį apie melą:

      Atkreipiame Jūsų dėmesį į frazę apie ištrintą Mergaitės atmintį. Priminsime, kad Klonio gatvės Garliavoje Mergaitė buvo žiauriai pagrobta iš savo gimtųjų namų 2012 m. gegužės 17 d. Nuo tos dienos laisvas 8-erių metų vaikas tapo „valstybės paslaptimi“. Kruopščiai slepiama jos gyvenamoji vieta, mokykla (jei tokia iš viso yra), parduotuvė, kurioje ji gal būt perka ledus(jei tokia galimybė yra), o internetas, ko gero, tai Mergaitei visiškai neįmanomas. Kodėl slepiama Mergaitė? Suprastume, kad slepiama, kaip vertinga liudininkė nuo tų įtakingųjų, kurie galėtų ją nuskriausti, kaip jau yra nuskriaudę. Bet nuo 2012 m. lapkričio 30-osios A. Cininas (teisėjas iš sostinės) mums pasakė, kad Mergaitės niekas neskriaudė. Vadinasi, niekas ir neketina skriausti. Todėl mergaitės tolimesnis įslaptinimas yra visiškai beprasmis. O gal dar negalima jos išslaptinti, kol teismo sprendimas dar neįsiteisėjo. Jeigu apskundimo nebus - 2012 11 30 Vilniaus apylinkės teismo sprendimas įsiteisės 2012 12 21 (čia galima būtų pajuokauti, nes teismo sprendimas įsiteisėtų  plačiai eskaluojamo paskutinio Žemės penktadienio dieną). Kodėl teisėjas A. Cininas taip „maldavo“ po savo nuosprendžio paskelbimo ir išaiškinimo, kad jis labai norėtų, kad nuosprendis būtų apskųstas aukštesnei teisminei instancijai? Atsakymas Nr.1 jau yra: pats teisėjas A. Cininas yra garantuotas, kad aukštesnė instancija paliks tą patį nuosprendį. Atsakymas Nr. 2: 2012 11 30 teismo nuosprendžiui neįsiteisėjus dėl apskundimo, mergaitės įslaptinimas būtų pratęstas neribotam laikui. Nes nėra sukurtas Lietuvoje joks įstatymas, leidžiantis asmenį paversti „Valstybės paslaptimi“ be jokios priežasties. Seimo nariai kartais elgiasi kvailai, pasipūtėliškai, netgi ciniškai, bet ne iki tokio lygio, jog „lydekai paliepus ir man panorėjus“ įslaptinti kokį ten Joną Jonaitį ar Jonę Jonaitytę... Čia viena mintis.

      O dabar - kita. Ilgai tylėjęs prabilo toks G. Černiauskas. Kuo ir kaip jis yra Lietuvai pažįstamas, ko gero priminti nereikėtų, Na, nebent tokiam psichiatrui L.Slušniui (vaikų ir paauglių psichiatro Dainiaus Pūro mokiniui), kuris, sprendžiant iš viešo pasisakymo LRT televizijos etryje 2012 m. gruodžio 5 d. laidoje „Teisė žinoti“, po gegužės 17-osios „gydo“ Mergaitę. Kodėl jam reikėtų priminti? Nes tas specialistas (jeigu galima būtų jį taip iš viso vadinti) nepamena, kada Mergaitė išvežta iš Klonio gatvės namų, nepamena, kad, būtent, jis planavo „gegužės 17-osios operacijos“ metu neatsivežti L.Stankūnaitės ir operacijos įvykdymą pavesti svetimiems asmenims. Jei būtų nutikę pagal L. Slušnio planą - lieka atviras klausimas, ar vaiko „nešėju“ būtų likęs vienas advokatas G. Černiauskas, ar jam būtų padėjusi E Talalienė? Palikm Slušnį. Likime prie Černiausko. G. Černiauskas viename portale (žiūrėti čia) kalba, kad, cituojame, „N. Venckienės kalbos apie mergaitės atminties ištrynimą yra visiški paistalai. Bendravau su mergaite po jos perdavimo motinai L. Stankūnaitei. Taip pat praėjus daugiau laiko nuo tos dienos. Galiu patvirtinti, kad mažametės elgesys buvo įprastas. Todėl kaltinimai pasaulio pabaiga arba juodosiomis technologijomis labiau primena kino filmų su Arnoldu Švarcnegeriu arba Bornu scenarijus, nei gyvenimo realybę. N. Venckienė išankstinę nuomonę reiškia kaip absoliučią tiesą. Galiu pasakyti, kad tikrai nesu girdėjęs tokių dalykų, jog būtų galima ištrinti atmintį. “ (G. Černiausko citatos pabaiga). Taigi, va, čia Černiauskas ir susimovė, liaudiškai kalbant. Vėl kyla klausimas: o kaip? Nagi, ne N. Venckienė prabilo apie ištrintą Mergaitės atmintį pirmoji, o ponas Audrius Cininas (teisėjas, aiškinęs teismo nuosprendį) „Tolimesnė vaiko apklausa yra beprasmė, nes vaiko atmintis yra ištrinta“. Ir, kai pamatė, jog žurnalistai spaudos konferencijoje po šitokios teisėjo frazės yra šokiruoti,- tai A. Cininas patikslino, kad „taip ir parašyta ekspertų išvadose“. Žiūrėkite čia. Žinoma, slaptose bylose (turbūt, prie šios kategorijos priskiriama ir ši byla) espertai viešai neskelbiami. Mums belieka spėlioti... Bet, mąstant ir dėliojant visus taškelis ant „i“, - nesunku nuspėti, kad tokio ekspertų įrašo autoriais galėtų būti žymiausi Lietvoje vaikų psichiatrai... Sėkmės visiems tiems ponams nepasimesti savo pačių atmintyse! Ypatingai tais atvejais, kai reikės sąmoningai meluoti. Argi kam tuo metu rūpės, kad Kažkas Tai kažkada tai tokiam Mozei Sinajaus kalne sakė „Nekalbėk netiesos“, „Melagingai neliudyk“! Tas Kažkas, nuo kurio priklauso rytas ir ...vakaras.

 

        

Gruodžio 5 d.Kaune ir kituose miestuose vyko piketai dėl 2012 m. lapkričio 30 d. Vilniaus apylinkės teismo priimto sprendimo. Kaune vykusio piketo video siužetą žiūrėkite skiltyje „Nauji video“

 

 

Apsilankykite skiltyje „Nauji video“     

 

2012 11 29. Vilniuje penktadienį, lapkričio 30 d., 13 val. teisėjas Cininas paskelbė nuosprendį pedofilijos byloje. Teismas išteisino Andrių Ūsą po mirties. Aa A. Ūso tėvai džiaugiasi tokiu teismo nuosprendžiu. Jie didžiuojasi savo sūnumi, kuris, anot teismo, ne prie ko, kad mažoji Klonio gatvės Mergaitė su ištrinta atmintim yra tapusi Valstybės paslaptimi. Tik lieka nepaaiškinamai neatsakytas klausimas, kodėl nekaltas žmogus paskutinį savo gyvenimo sekmadienį 2010-ųjų birželio 13-ą d. apgavo savo žmoną. Pažadėjęs jai sugrįžti pietų - negrįžo, bet važiavo pirkt daug degtinės, tuoj pat ją gėrė (kraujyje 3 promilės alkoholio), pasimaišė asfaltuotame kelyje Lietuvos Teisingumo ministrui, kuris neabejojo keturračio vairuotojo girtumu. O vėliau tas keturračio vairuotojas p. Andrius Ūsas taip nuraminęs savo sažinę prieš ryt, t.y. 2010 06 14, prasidėsiančią tą pačią pedofilijos bylą, kuri, va, dabar,t.y. 2012 11 30, baigėsi, važiavo tol, kol niekieno nepadedamas susitiko su Gyvuoju Dievu ir Jo Teismu keistame griovyje... Kaip tėvai bent jau patys sau atsako į jiem kylančius klausimus: kodėl jų sūnus gėrė fantastiškai didelę alkoholio dozę visiems laikams su tuo keturračiu išvažiavęs nuo apgautų artimųjų?.. Mes irgi liekame su daug klausimų, į kuriuos Teisėjas Cininas atsakymų nedavė...

 

          

 

2012 11 29. Šiandien visos žiniasklaidos priemonės skelbia žinią, kad Neringai Venckienei prokuratūra nori susiūti dar vieną bylą, neva dė sukčiavimo, pasisavinant dukterėčiai skirtas socialines pašalpas. Bet tikrovė yra tokia, kad pati Neringa Venckienė kreipėsi į SODRĄ ir Socialinės paramos skyrių, pastebėjusi pirmą pervedimą po gegužės 17-osios, kada, pagrobus mergaitę, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Ratkelio sprendimu globa buvo panaikinta. Kreipimosi data: 2012 m. birželio 18 d. Pastaba: paprastai tokios socialinės pašalpos pervedamos 11-ą kalendorinio mėnesio dieną. Taigi, Neringa Venckienė, kreipėsi praktiškai iš karto, kai tik pastebėjo SODROS klaidą. Bet esmė ta, kad minėtos įstaigos niekaip nesuregavo į  Neringos Venckienės laiškus. Taigi, panorėjus labai nesunku, gi, išsiaiškint, kas gi, Kauno m. SODROJE ir Socialinės paramos skyriuje pro pirštus žiūrėjo į savo tiesioginių pareigų atlikimą. Neringos Venckienės laiškų kopijas žiūrėkite čia.

   

 

2012 11 29. Už laidą (kuri lapkričio 22-ą taip ir nebuvo  parodyta) apie D. Grybauskaitės biografiją iš TV 3 pašalinta žurnalistė Rūta Janutienė. Šios žurnalistės labai populiarios laidos „Paskutinė instancija“ ir „Kodėl?“ nuo šiandien nebebus rodomos, TV 3 televizijai vienašališkai nutraukus sutartį su šių laidų autore ir prodiuseriu. Plačiau.

 

 

Politinės partijos „Drąsos kelias“ padėka

Mieli rinkėjai

 

Tariame nuoširdų ačiū už išreikštą pasitikėjimą nauja, jauna „Drąsos kelias“ politine partija.

110 000 rinkėjų balsai - tai mums lyg deglas rankose. Tai įteiktas pasitikėjimas, atsakomybė ir viltis dėl geresnio, teisingesnio gyvenimo.

Šiuo nelengvu Lietuvos žmonėms laikotarpiu  branginame kiekvieną Jūsų auką, be kurios „Drąsos kelias“ būtų buvęs nepastebimas.

Dėkojame parėmusiems finansiškai, morališkai, gerais darbais, žodžiais, tikėjimu, o kartais ir rankos paspaudimu.

Ačiū stebėtojams, kurių darbas nematomas, tačiau labai svarbus.

Ačiū užsienio lietuviams, kurie gyvendami toli, savo širdimi yra čia pat, greta mūsų, ir kuriems ne tas pats, kokį kelią rinksis Lietuva, žengs Tiesos ar melo keliu.

Dar kartą dėkojame, kad balsavote už „Drąsos kelias“ partiją.

Mūsų svoris dar labai menkas, bet žingsnis po žingsnio bandysime įgyvendinti savo programą.

Esame kartu su Dievu. Pasižadame būti kartu su rinkėjais.

                                                    Neringa Venckienė

                                                    Jonas Varkala

 

 

 

2012 11 23. Neparodyta TV 3 laida „Paskutinė instancija“. Žiūrėkite čia

 

2012 11 22. Dienos anekdotas: Šešiomis kameromis viską Garliavoje gegužės 17-ąją nufilmavę ir filmuotą medžiagą įslaptinę prokurorai nusprendė, kad mes, t.y. Lietuvos žmonės, esame akli. Skaitykite čia   

  

   

2012 11 22. Per 7 mėnesius apsilankymų skaičius šiame mūsų puslapyje pasiekė ketvirtį milijono! Dėkojame, kad esate jautrūs ir Jums rūpi  mūsų visų Mergaitės ir Lietuvos likimas!

    

      

Politinės partijos „Drąsos kelias“ Seimo nariai:

 

1) Kun. JONAS VARKALA 
2) NERINGA VENCKIENĖ

3) VYTAUTAS MATULEVIČIUS 

4) ALGIRDAS PATACKAS

5) POVILAS GYLYS
6) AURELIJA STANCIKIENĖ

7) VALDAS VASILIAUSKAS    

 

     

2012 11 16. Politinės partijos „Drąsos kelias“ išrinktųjų Seimo narių priesaika Lietuvos Respublikos Seime, pradedant 4-erių  metų kadenciją 2012-2016 m. Seime. Už šiuos Seimo narius balsavo 110 tūkstančių Lietuvos žmonių. Šis septynetas yra mūsų siųstas į Tautos Parlamentą tam, kad Lietuvoje niekada nebepasikartotų gegužės 17-osios Klonio gatvės smurto įvykiai prieš vaiką ir taikius žmones. Priminsime šiam darbui išrinktus mūsų atstovus. Tai: partijos „Drąsos kelias“ pirmininkas kun. Jonas Varkala, Neringa Venckienė, Valdas Vasiliauskas, Povilas Gylys, Vytautas Matulevičius, Algirdas Patackas, Aurelija Stancikienė. Tepadeda jiems ir mums Dievas!  

http://www.youtube.com/v/OqUyKiVu7dI&feature    

 

 


2012 11 06. SOS! Svarbi informacija: Nuo 2012 m. lapkričio 5 d. liko laisvas LR Vaiko teisų apsaugos kontrolierės postas. Seimo pirmininkės Irenos Degutienės dukters Silvijos Balčiūnienės draugė „garsioji“ kontrolierė Edita Žiobienė  nuo 2012 m. spalio 30 d. išėjo nėštumo ir gimdymo atostogų. Į kontrolierės pareigas šią moterį etuziastingai paskyrė Seimo pirmininkė I. Degutienė, kuri už 76 773, Lt mokėsčių mokėtojų lėšų vėl išrinkta į Seimą. Seimo valdyba 2012 m. lapkričio 2 d. į šias pareigas pasiūlė Aušrinę Burneikienę, kuri šiuo metu dirba moterų ir vyrų lygių galimybių tarnybos kontroliere. Ši pareigūnė (buvusi tardytoja), atstovaujanti ne tik vyrų ir moterų lygių galimybių, bet ir homoseksualų teisėms nemato nieko blogo dėl darželiuose norimų diegti liūdnai pagarsėjusių skandinavų programų, skatinančių ikimokyklinukus neindetifikuoti savo lyties. Šioje srityje pasižymi ir Jūratė Šeduikienė - moterų iformacijos centro direktorė, ir naujai išrikta (už 45 353,Lt mokėsčių mokėtojų lėšų) Seimo narė konservatorė Vincė Vaidevutė Margevičienė, ir Danutė Mituzienė, Vilniaus  vaikų darželio „Nendrė“ (adr.: Giedraičių g. 6A-6) direktorė, jau eilę metų savo darželyje diegianti vaikams „Gender loops“ programas. Beje, to darželio vaikai yra iš socialiai remtinų šeimų, kurios, prireikus, jokio advokato dėl netinkamo lytinio vaikų ugdymo neįpirks. Tai, va, kokia ta Vaiko teisių apsauga Lietuvoje!... SOS! Papildyta: „Gender loops“ programas propoguotojai sumanė „įmesti“ į būsimų pedagogų-studentų programas.

 

   

    

Lapkričio 1-oji - Visų Šventųjų šventė! tai visų mūsų, kurie esame apsisprendę už gyvenimą pagal Evangeliją, diena! Džiaukimės tuo, kad esame Šviesos vaikai. Pasauliui mes kartais nepatogūs. Pasaulis kartais mus žemina, juokiasi iš mūsų darbų, žodžių, apsisprendimo. Pasaulis dažnai mūsų nepasirenka ir visaip ignoruoja. Tačiau yra duotas pažadas, kad Šviesos dukterų ir sūnų darbai nepraeina. Tik Šviesos darbais kuriama išliekanti, prasminga Žmogaus tikrovė.

Lapkričio 2-oji - Vėlinių diena. Atminkime išėjusius, kurie dar vakar buvo mūsų bendražygiai. Jie yra gyvi! Gyvi visi. Ir jie labiau už mus žino apie Dievą, gyvenimo kelionėje tikėtą ar abejotą. Jie jau išgyvena paslaptingą mums tikrovę, kurioje atsiveria žinojimas visuomet nujausta Nežinomybe. O mums, viltingai keliaujantiems, lieka tikėjimas. Tad būkime viltingi. Nepaisant laikinų pralaimėjimų, jau pats tikėjimas mums yra pegalė. Nes Dievas nenuvilia. Jame net mirtis nėra nei galutinis taškas, nei jos pergalė.

       

2012 10 31. „Drąsos kelio“ sąrašas po rinkimuose daryto reitingavimo. Sąrašas skelbiamas Vyriausios Rinkimų komisijos puslapyje: žiūrėkite čia

 

 

Politinės partijos „Drąsos kelias“ Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Jų darbus stebėsime. Palaikysime išmintingus sprendimus. Remsime teisingumo įgyvendinimo darbuose. Būsime griežti, jei reikės tokiais būti. 4-iems metams jiems suteikiama pareiga būti garsiai kalbančia LR Seimo sąžine. Šiai tarnystei pašaukti ir įgalioti:

1) Kun. JONAS VARKALA 
2) NERINGA VENCKIENĖ

3) VYTAUTAS MATULEVIČIUS 

4) ALGIRDAS PATACKAS

5) POVILAS GYLYS
6) AURELIJA STANCIKIENĖ

7) VALDAS VASILIAUSKAS    

 

 

 

 

2012 10 25. Kas esi Tu? Kas esu aš? Kas esame mes?.. Esame sesės ir broliai, žvelgiantys su Viltimi į ateitį, nepamiršę praeities, branginantys mums padovanotą šią akimirką... Akimirką, kurią kuriame dabar ir esme jos šeimininkai... Mus sužeidė pragaro šėlsmas, - todėl skauda, bet vis tiek kursime Dangų... Jame yra Pegalė!...

   

http://www.youtube.com/v/5JSzXveyfX4&feature              

     

                   

        2012 10 25.  Priminsime, kad visi „Drąsos kelio“ kandidatai rungsis su įtakingais konservatoriais, kurių nė vienas gegužės 17- ą  nepajudino nė mažyčio pirštelio, kad apgintų Mergaitę. Nepamirškite, sugrįždami prie urnų, kieno širdys nejautrios ir akys užakusios!

       Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad DK konkurentai rinkimuose turi labai konkrečių „nuopelnų“, kurie tiesiog prašyte prašosi būti priminti visuomenei. Taigi, Seimo pirmininkė Irena Degutienė į Vaiko Teisių apsaugos kontrolierės postą paskyrė liūdnai pagarsėjusią Editą Žiobienę (dabar išeinančią gimdymo atostogų). Nereikia priminti, ką nuveikė Vaiko teisių kontrolierė Klonio gatvės Mergaitės atžvilgiu. Rinkėjas turėtų įvertinti tą cinišką valdžios viršūnių veiksmą.
       Vincė Vaidevutė Margevičienė 1995 - 2009 m. buvo „Socialinių inovacijų fondo“ prezidentė. Priminsime, kad šis fondas buvo „Gender Loops“ partneris Lietuvoje. Taigi, jau turite atsakymą, kaip ir kieno šešėlyje atkeliavo programa ikimokyklinukams aiškinanti apie netradicinę seksualinę orientaciją. 

        Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas iki šiol nieko nežino apie „Gender Loops“, nors už tai yra tiesiogiai atsakingas. Beje ministrui pavaldžios yra Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM. Ar jums ką nors teko girdėti, kaip ministras Donatas Jankauskas pareiškia, pavyzdžiui, kokį papeikimą Kauno raj. vaiko teisių apsaugos specialistei E. Talalienei už frazę, adresuotą vaikui „Eini dabar, arba po minutės!“? Taigi, rinkimų sekmadienį Pakaunės rinkėjams reikėtų tai įvertinti.

         Vida Marija Čigriejienė (76 m.) jau 8 metus Seime esanti, kauniečiams naujas kapines žadėjusi, bet nieko tame reikale ir neišsprendusi (šiandien mirę kauniečiai laidojami Ledos pelkėje) praeityje dirbo Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadove ir deklaruodavo esanti abortų šalininkė. Beje, 2011m. Seime, balsuojant dėl dirbtinio apvaisinimo, ponia Vida Marija Čigriejienė akivaizdžiai šaipėsi iš Katalikų Bažnyčios požiūrio į šią skaudžią nevaisingų šeimų problemą. Labai keista, kad Panemunės apygardos rinkėjai-katalikai du kart rinko ją į Seimą. O gal girdėjote šia profesorę ką nors jautraus pasisakant po gegužės 17-osios? Kažin kažin... O ir 15 000,Lt iš valstybės biudžeto į jos rinkiminę sąskaitą buvo pervesta gegužės 10-ą turbūt dėl to, kad nepurkštautų gegužės 17-ąją, nei atominės elektrinės svarstymo klausimu, nei dėl valdžios numatytos, kruopščiai suplanuotos smurto operacijos Garliavoje,

        Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, kaip Seimo narė, buvo gavusi informaciją, kad į Vaiko teisių apsaugos kontrolierės postą negalima siūlyti Editos Žiobienės dėl šios moters praeities kai kurių detalių. Bet Seimo narė R. Juknevičienė neparodė jokios iniciatyvos šiuo klausimu ir užprogramavo Vaiko teisių kontrolierės įstaigos diskreditaciją. be to mes, ko gero, dar nesame pamiršę ministrės įrodinėjimų, kad kraštui sraigtasparniai yra taip reikalingi, kad lėšas jiems įsigyti galima paimti iš namų renovacijai skirto europinės paramos fondo, kuris nebuvo laiku išnaudotas pagal paskirtį. Gal galėjo išnaudoti socialinio būsto pirkimui ar skyrę ligoninių įrangai.

        Na, o kas liečia Arimantą Dumčių, žemės ūkio ministrą Kazį Starkevičių, premjerą Andrių kubilių ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos lyderį chirurgą Kazimierą Kuzminską - tai užtektų paminėti, kad jie savo pistatymui reklamuoti iš biudžeto „prisiteisė“ 157 000,Lt.. Ir šioje vietoje ne pasiteisinimas, kad su Darbo partija ateina 200 mln.Lt. nelegalių rinkimams skirtų pinigų. Biudžetas surenkamas atlygiui už darbą, o ne savo veido užrakinimui stotelėse po neperšaunamuoju stiklu...  

 

      

 

2012 10 15. Dėkojame visiems per Seimo rinkimus parėmusiems „Drąsos kelią“! Tie išrinkti 7- i „Drąsos kelio“ Seimo nariai bus Seime garsiai kalbantis Sąžinės balsas! Dar 9-i „Drąsos kelio“ kandidatai pratęs rinkiminę kovą spalio 28-ą. Būtinai padėkime jiems! O dabar, pailsėję po rinkimų, pamėginsime atverti kai kurias slibiniškas valdžios technologijas, kurių paviešinimas norintiems matyti turėtų atverti akis. Na, bet vis dėlto lieka mįslė, kodėl Lietuvoje tiek daug žmonių, kurie nori išsirengti ir kaitintis saulėje spalio vidury, o ne vasaros vidury. šalta gi ir neprotinga taip elgtis... Čia turime uomeny pasirinkimą tų politikų kaip asmenų ir tų politinių jėgų, kurios buvo ciniškai abejingos kad ir nekalto vaiko skausmui... Ar manote kad jie bus artimesni suaugusio žmogaus vargams?!

   

 

1) Partijos pirmininkui kun. JONAS VARKALA 
2) NERINGA VENCKIENĖ

3) VYTAUTAS MATULEVIČIUS 

4) ALGIRDAS PATACKAS

5) POVILAS GYLYS
6) AURELIJA STANCIKIENĖ

7) VALDAS VASILIAUSKAS

Sveikiname! 

 

  

2012 10 11. Panemunės apygardoje Nr. 18 „Drąsos kelio“ kandidatas į Seimą yra partijos pirmininkas kunigas Jonas Varkala. Ar neatrodo keista, kad būtent šios apygardos 34 tūkstančiai biuletenių buvo atspausdinti su labai žymiu broku? Biuletenyje nebuvo vieno iš kandidatų pavardės. Jei tai laiku nebūtų pastebėta - rinkimų sekmadienį šioje apygardoje rinkimai iš viso būtų negalimi. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas apgailestavo, kad tai spaustuvės klaida... Žinoma, spaustuvė gali suklysti. Bet natūralu, kad kyla klausimas, kodėl toje vietoje spaustuvė suklydo, kur kandidatuoja partijos „Drąsos kelias“ pirmininkas? Ir kodėl šią klaidą pro akis praleido Panemunės rinkimų komisijos pirmininkas, kurio aplaidumo dėka spalio 10 d. negaliojančiais tapo 169 paštu ir iš anksto balsavusiųjų žmonių balsai. Didžiulis klausimas: ar tie žmonės žino, kad jie vėl iš naujo galės balsuoti sekmadienį? Kas gali būti tikras, kad tiems žmonėms bus pranešta, jog jų balsai negalioja ne dėl jų pačių kaltės? Taigi, spalio 14-oji dar neatėjo, o jau prasideda neeiliniai, neprognozuoti „nuotykiai“. Žmonės, būkite budrūs! Įrodykite savo balsu, jog galingųjų ciniškumui atėjo pabaiga.

 

2012 10 06. Iš internetinės erdvės vakar išnyko vaizdo klipas su dokumentiniais Lietuvos įvykių vaizdais bei širdį paliečianti Vytauto Kernagio daina su Žymiausio poezijos šauklio Bernardo Brazdžionio žodžiais „Šaukiu aš tautą“. Kai klausome tos dainos - mes verkiame. Šventvagiška būtų prekiauti tos dainos žodžiais, Bernardo Brazdžionio suguldytais, Taip pat šventvagiška būtų sakyti, kad Kernargio širdis kažkam priklauso, o kažkam - ne. Vytautas Kernagis yra visų mūsų. Ir jis dainavo visiems mums, Kaip ir Brazdžionis, iš GPU vergovės (Государственное политическое управление НКВД) šaukęs pakilti Tautą, yra visų mūsų. Tik НКВД gali nemėgti V. Kernagio ir B. Brazdžionio... Gaila kad iš neteisingumo kvietęs kilt nežinomų autorių sukurtas klipas išnyko iš internetinės erdvės... Nepaisant to, mes raginame kiekvieną, kuris turi įkvėpimą kurti Grožį ir Tiesą ir kuris kviečia savo kūryba į Viltį, nenuleisti rankų, kurti savo Kraštą doresnį, gražesnį ir teisingesnį, kaip tai darė Vytautas Kernagis ir Bernardas Brazdžionis, prie kurio žodžio visada verta sustoti... Kad žmogum pasijustum...

http://www.youtube.com/v/-7oU7YaJj4E      

 

     

2012 10 02. Sveikiname visus su Angelo Sargo diena! O visiems, kuriems ši diena yra Dangaus šventė, linkime nors trumpai kažką nuostabaus pakuždėti Klonio Mergaitės Angelui sargui. Jis turi daug rūpesčio ir triūso. Tai To Angelo diena. Ir niekas daugiau negali savintis šio Dievo kūrinio nei pareigų, nei titulo!       

 

    

2012 09 28. Panaikinta DK kandidatų Ryčio Saladžiaus, Juozo Valiušaičio, Tautrimo Januševičiaus, Evelinos Paltanavičiūtės - Matjošaitienės neliečiamybė. VRK balsavo akmeniniais veidais. Ką gi. Ačiū VRK! Disidentų, kurie turės teisę vadintis XXI amžiaus disidentais, jau didėja. Ir kaip čia bus kitaip, jei šiandien išplatintame trumpame video iš gegužės 17-osios operacijos matyti, kokie valdžiagyviai nebaudžiami jautėsi ir jaučiasi šiandien, niekindami niekuo nekaltus žmones:

http://www.youtube.com/v/uxDsaMxm698&feature

   

2012 09 28. FRAZĖ, VERTA DĖMESIO!:  Toks liberalas A. Čaplikas šiandieninę debatų laidą „15 minučių“ video transliacijoje baigė, kaip tikras velnias. Jo žodis buvo:„Sveiki atvykę į mūsų pragarą“. Tik taip gali sakyti tos vietos šeimininkas!..

      

  

2012 09 27. Vilniuje buvo tęsiama pedofilijos byla. Liudijo profesorė Bloznelytė. Jos liudijimą mes jau žinome iš Rūtos Janutienės laidos „Paskutinė instancija“. Liudijimu profesorė patvirtino teisme, ką jau buvo pasakiusi prieš kamerą. Sekanti pedofilijos bylos posėdžio data - spalio 4-oji.

       

  

2012 09 26. Represijos: Kauno apygardos prokuratūra Vuriausiajai Rinkimų komisijai pateikė prašymą dėl „Drąsos kelio“ partijos kandidatų Ryčio Saladžiaus, Juozo Valiušaičio, Tautrimo Januševičiaus, Evelinos Paltanavičiūtės - Matjošaitienės neliečiamybės. Motyvas prašymui galėtų tilpti, pvz. į tokį apibūdinimą: „trukdė važiuoti tankams“, - kalbant 1991-ųjų sausio terminais... Piliečiams, t.y. mums, atsakant į tokius veiksmus, belieka tik viena išeitis - mes juos IŠRINKSIME! VRK posėdį dėl šių kandidatų neliečiamybės atidėjo, kai, protestuodamas prieš „Drąsos kelio“ kandidatų persekiojimą, savo neliečiamybę panaikinti pasisiūlė dr. Gintaras Aleknonis. VRK lauks papildomos medžiagos iš Kauno prokuratūros. Na, o po to negi kas nors VRK komisijoje suabejos, kad J. Valiušaičio fotoaparatas kėlė grėsmę antstolei arba per šlapią grindinį niekaip nesipriešinanti ir tempiama E. Paltanavičiūtė - Matjošaitienė buvo pati didžiausia kliūtis, trukdanti teismo vykdytojams „humaniškai“ dujomis nuodyti žmones?! O gal vykdytojams nepatinka jaunasis teisininkas T. Januševičius, mąstantis apie teisę kiek kitaip, nei „teisės bokštai“ iš Vilniaus?! O gal R. Saladžiaus plunksna, rašanti iš kairės į dešinę (kaip ir pusė, o gal ir daugiau, pasaulio žmonių) kažkaip nemoka melo pateikti už tiesą?!.. Mes stebėsime ir kaupsime atminty...nes atmintis yra gerai. Kad ir, pavyzdžiui puslapis http://www.kgbveikla.lt/ , kuris apie kai ką iš netolimos praeities „skrumnai“, bet, vis dėlto, pasako. Prierašas: pagrindinis prokuratūros tikslas, pasirodo, yra detalių įvykių, Garliavoje vykusių gegužės 17-ą d., įslaptinimas, šių 4-ių kandidatų patirtis pavertus ikiteisminio tyrimo medžiaga.

2012 09 26. Nuteista pirmoji disidentė po gegužės 17-osios! 

Šiandien, rugsėjo 26-ą d., trečiadienį, 13:00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės alėja 103,  paskelbtas nuosprendis Kauno Technologijos universiteto ir VDU dėstytojai doc. dr. Linai Šulcienei dėl 2012 m. gegužės 19-ą d., 2 dienom praėjus po Mergaitės Garliavoje pagrobimo, Laisvės alėjoje Kaune vykusios eisenos (flashmobo) po 8-is žmones užklijuotomis burnomis. Teisiamoji dr. Lina Šulcienė - Aleksoto parapijos „Caritas“ vaikų ir jaunimo ugdymo programos vadovė - su giesme ir malda lūpose daug kartų yra buvusi Klonio gatvėje per gegužines pamaldas. Teismas nubaudė dr. Liną Šulcienę 500, Lt bauda. Lietuvoje XXI amžius, o prasideda disidentų laikotarpis! Dar kart sugrįškime į tas dienas, kai Lietuva verkė dėl valdžios cinizmo mažo vaiko atžvilgiu... Iš Vaiko gynimo dienos minėjimo Kaune 2012 m. birželio 1 d.:

http://www.youtube.com/v/weo-0BoFlm0&feature 

   

Ir birželio 14-ą d., kai deginome iš sielos gelmių besiveržiantį žodį „TIESOS“ akmeninėse širdyse (beje už Nemuno pakrantėje kreida užrašytą žodį TIESOS gegužės mėnesį buvo suimti vaikai).

http://www.youtube.com/v/KWjnSn62l2E&feature

    

Dr. Linos Šulcienės interviu Klonio gatvėje, likus 3-ims dienom iki grubaus teroro akto prieš žmones

 http://www.youtube.com/v/lb2gBseLHzU&feature

 

2012 09 24. Skiltyje „Straipsniai“ skaitykite apie naują Neringos Venckienės knygą „Drąsos keliu“ , skirtą mylimai Mergaitei, skausmingai išplėštai iš Jos glėbio 2012-ųjų pavasarį.

  

   

2012 09 21. Motyvas, kaip balsuoti spalio 14-ąją vis aiškėja. Susidorojimams turi būti liepto galas! Šiandien, rugsėjo 21 d., Vilniuje Vyriausioji rinkimų komisija, pirmininkaujama Zenono Vaigausko, panaikino kandidačių į Seimą Neringos Venckienės Naujamiesčio rinkiminėje apygardoje Nr. 1 ir Audronės Skučienės Kauno kaimiškoje rinkiminėje apygardoje Nr. 66 teisinę neliečiamybę. Tokį prašymą VRK prieš 4-as dienas dėl politinės partijos „Drąsos kelias“ narių buvo pateikusi Panevėžio apygardos prokuratūra. Motyvas prašymui tilptų į tokį loginį sakinį: „Patraukti baudžiamojon atsakomybei už tai, kad gynė savo 8-erių metų kraujo giminaitę, nuo svetimųjų smurto“. Kitokie paaiškinimai netelpa į jokius logikos ir sveiko proto (jei logikos filosofinio dalyko nesate studijavę) rėmus. Taigi, mieli šio puslapio skaitytojai (jųsų po gegužės 17-osios čia per dieną užsuka vidutiniškai 1200), sekite įvykius!  

 

 

2012 09 21. Primename, kad šiandien yra evangelisto ir apaštalo šv. Mato diena. Naujasis Testamentas prasideda, būtent, nuo Evangelijos pagal Matą knygos. Ta proga kviečiame nepamiršti tokios galingos kiekvienam krikščioniui priemonės kaip malda. Yra speciali, arkivyskupo palaiminta, intensija Seimo rinkimams artėjant. Kiekvieną ketvirtadienį 17:25 val. Kauno Arkikatedroje meldžiamasi už Lietuvą, rinkimų išvakarėse sprendžiančią, už ką atiduoti savo labai lemtingą balsą spalio 14-ą ir 28-ą rinkimų dienomis. Nelikime abejingi nei maldoje, nei kelionėje link balsavimo apylinkių. Įsivaizduokite balsavimo sekmadienio rytą, kad vėl einate į Klonio gatvę ankstyvą gegužės 17-osios rytą. Einate tam, kad gegužės mėnesiais ateityje Lietuvoje vaikai džiaugtųsi žydinčiais sodais, o ne klyktų iš skausmo ir baimės dėl savo likimo. Einame tam, kad žmonės turėtų vilties, einame tam, kad mūsų sesės ir broliai, gyvenantys savo varganus gyvenimus nesikartų, neprasigertų, neprarastų atsakomybės, einame tam, kad iššluoti tuos, kurie atitrūko nuo vargano žmogaus ir jį paliko vieną jo skausme, einame tam, kad nebūtų cinizmo, ir mes nekentėtume dėl jo dažnų apraiškų. Tad, junkimės ketvirtadienių vakarais visoje Lietuvoje į šį Bažnyčios, t.y. visų mūsų, specifinį prašymą!

 

2012 09 19. Po hakerių atakos prieš „Drąsos kelią“ vėl atnaujintas internetinis puslapis: http://www.dkpartija.lt/    

2012 09 19. Praėjo 4 mėnesiai po mąsinių eitynių ir mitingo Vilniuje gegužės 19-ą dieną. Mergaitės grobimas sukrėtė tuo metu neabejingą Lietuvą. Belieka tik priminti savo Tautai, savo Tėvynei, kad neabejingumas - tai ne tik kovo 23-oji, ne tik gegužės 17-oji, ne tik sausio 13-oji ar kovo 11-oji - neabejingumas - tai mūsų gyvenimo būdas. Būtent, į tokį gyvenimą esame kviečiami kasdien. Ir prieš spalio 14-ą, ir po. Tik, va, spalio 14-a ir spalio 28-a -  rinkimuose mes galim parodyt savo neabejingumą.

 

2012 09 18. Rugsėjo 18 dieną, antradienį, 17 valandą Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, salė) vyko Mykolo Romerio universiteto profesoriaus Gintaro Aleknonio knygos „Ačiū tiems, kurie išgirdo“ pristatymas. (Pastebėsime ti tiek, kad miesto laikraštis atsisakė dėti skelbimą apie šį knygos pristatymą, motyvuodamas, kad tai bus politinė reklama. Tegul... Tai gal ir prezidentė D. Grybauskaitė užsiima politine reklama, kai viešai kalba, apie lobistų partijas, norinčias šildymo sezono metu pasipelnyti absoliuciai visų Lietuvos žmonių sąskaita). Pristatyme dalyvavo knygos autorius G. Aleknonis ir interneto dienraščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius Andrius Navickas. Prof. Gintaras Aleknonis „Drąsos kelio“ rinkimuose į Seimą sąraše yra įrašytas 5-uoju numeriu. Turbūt, dėl šios priežasties neuniformuotas fotografas nufotografavo kiekvieną Kauno viešosios bibliotekos salės dalyvį. Atminčiai. Kad atpažintų kiekvieną asmeniškai... Kiekvieną, kuris išdrįsta pasakyti „Atsiverskite, nes nėra perspektyvos būti pabaltintu karsu - viduje puvėsiai, gi“... Na, 1980-aisias KGB nufilmuodavo po 3 kartus kiekvieną eisenos dalyvį, su malda lūpuose žingsniujantį eisenoje iš Tytuvėnų į Šiluvą 8 km. paskutinį rugpjūčio sekmadienį. Žinoma, tų dalyvių būdavo 2000 ir daugiau, bet anie neuniformuotieji „juodieji metraštininkai“ kino juostos tam reikalui negailėjo. Turbt, ir mes nustebtume, pamatę kiek video ir foto laikmenų nuo 2012 m. kovo 23-osios turi į lentynas sukrovę mūsiškiai neuniformuoti metraštininkai. Gal reikėtų jiems patart suskubt naikinti tas po devyniais užraktais saugomas medžiagas, nes po spalio 14-osios gali būt per vėlu tai daryt. Nes tai taps vieša. Mat, su Tiesa yra taip pat kaip su nekaltai pralietu krauju.

 

2012 09 17. Šiandien praėjo 123 dienos po mūsų Mergaitės DK pagrobimo. Tos raidės DK reiškia 5-is dalykus: pirmiausia - tai mūsų Mergaitė DK, kurią jau 4 mėnesiai pagrobėjai laiko visiškoje izoliacijoje, antra, DK reiškia Mergaitės Tėtį, kuris atidavė savo gyvybę už Dukrą, trečia - DK reiškia Drąsiaus kelią, kurį geriausiai supranta kiekvienas, auginantis dukrą, ketvirta - DK yra „Drąsos kelias“ už kurį dešimtys tūkstančių Lietuvos žmonių spalio 14-ą atiduos savo balsus ir penkta - DK reiškia Didžiąją Kunigaikštystę, Tėvynę, kurioje žmogus jaustųsi gyvenąs saugiuose namuose, Tėvynę, kurioje niekas negrąsina saulei švintant pripurkšti Tavo akis dujų, praleisti per Tavo kūną nesvarbu brangią ar pigią elektrą, kur nepjudys Tavęs šunimi, kur nešaudys Tavęs „humaniškomis“ kulkomis, Tėvynę, kur nelaužys Tau rankų ir kojų, Tėvynę, kurioje Tiesa bus gerbiama, Tėvynę, kurioje Dievui nereikės verkti su verkiančiais ir Jis galės nusišypsoti, nurimti ir iš džiaugsmo pravirkti, matydamas savo kaimenės pergalę!...

  

2012 09 16. Sekmadienio vakarą  21:15 - 23:15 val. per LRT tiesioginė laida, kurioje šalia 17-os konkurenčių Seimo rinkimuose dalyvavo ir politinė partija „Drąsos kelias“. Laidoje žurnalistė Rita Miliūtė pasimetė, kai S. Buškevičius jai rėžė į akis, kad jai yra sumokėta. Na, žiūrint į ekraną, ko gero, taip ir yra, nes laidos vedėja turėjo labai aiškų tikslą: žūtbūt neduoti kalbėti Nerigai Venckienei. Matyt, R. Miliūtė žiūrovą laiko kvailiu, kuris to nepastebi. Na, „Drąsos kelią“ šitoks pamiršimas tiesiginame eteryje tik padrąsina ir dar kart įrodo, kad šios naujos politinės jėgos, būtent „Drąsos kelio“, valdantieji bijo, ir ta baimė yra labai, netgi  siaubingai didelė. Taigi, sekmadienio vakarą per LRT nebuvo politinių debatų laidos. Tai buvo Miliutės ir laidoje „čierką“(jei ten buvo vanduo - tai jis buvo išgertas rusišku degtinės gėrimo būdu :) darančio Čapliko „išminčių“ pilstymo laida.

  

2012 09 14. Elta. Vilnius. Politinės partijos „Drąsos kelias" spaudos konferencija. 1-a dalis. Dalyvauja Neringa Venckienė, Valdas Vasiliauskas, Gintaras Aleknonis, Povilas Gylys, Vytautas Budnikas.

http://www.youtube.com/v/DWxep83Em3M&feature

 

2012 09 14. Elta. Vilnius. Politinės partijos „Drąsos kelias" spaudos konferencija. 2-a dalis. Dalyvauja Neringa Venckienė, Valdas Vasiliauskas, Gintaras Aleknonis, Povilas Gylys, Vytautas Budnikas.

http://www.youtube.com/v/i1Wg3AYr6Ng&feature

 

2012 09 13. Šiandien, liudydama pedofilijos bylos teisme, L. Stankūnaitė susimaišė: matyt, ji niekada nėra skaičiusi Jn 8, 44 Evangelijos eilutės... O gaila. Vertėtų. Jos advokatukui - taip pat... Na, ir mums, žinoma, neprošal, kad, nusigalabinus drakonui, nepamatyt veidrodyje kito... Žvakutinis žodis „TIESOS“ Lietuvoje ne šiaip šią vasarą degė. Jis, gi, į visų mūsų sąžinę šaukė! Todėl tenesitiki L. Stankūnaitė, kad tas žodis ne jos sąžinei išdeginti skirtas. Gal ji ir jos svita galvoja, kad mes - tai Tiesos durneliai, o jie tai PROCESŲ laimėtojai, mokantys melą grynuoliu paverst?.. Melas laimi tik pragare (vėl: Jn 8, 44).            

 

2012 m. Seimo rinkimuose balsuosiu už: http://apklausa.lt/f/2012-m-lietuvos-respublikos-seimo-rinkimai-5w6geex/answers.html

  

In Memoria. Sekmadienį atsisveikinome su viena nuosaikiausių Mergaitės Klonio gatvėje gynėjų Rasuole KURKLINSKAITE (1958 - 2012). Rasuolei tebūna atlygis Dangus, kurio pelnytai nusipelnė stovėdama Tiesoje iki galo! Nuo šio rudens Rasuolė tapo visų, kuriems rūpi Mergaitės likimas, užtarėja! 

  

2012 09 04. TV 3 Vakaro žinių laida apie policijos ir prokuratūros ketinimą suimti Mergaitės močiūtės seserį Audronę Skučienę už tai, kad 2012 m. kovo 23 d. gynė Mergaitę nuo pareigūnų prievartos: http://www.youtube.com/watch?v=5kTrzg9kmBE

 

http://www.youtube.com/v/V5QrMfktBlQ&feature

  

Pirmoji tiesiogine laida "Kur slepiasi Neringa Venckienė?", įvykusi rugsėjo 4-ą. Žiūrėti čia

2012 09 04. 

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!
14 val. Prokurorų puolimas tęsiasi: šiuo metu netikėtai į Audronės Skučienės namus atvyko prokurorai jos suimti. Dėl sveikatos sutrikimų iškviesta greitoji pagalba. Tolimesni jų veiksmai mums nežinomi.

15 val. Kadangi dėl sveikatos būklės Audronė negalėjo būti transportuojama, tai šį kartą prokurorai su policininkais išvyko be nieko.

  

Dėkojame dr. Andriui Navickui, bernardinai.lt  redaktoriui, už nuoseklų „Drąsos Kelio“ misijos palaikymą!

 

Dėkojame dr. Gintarui Aleknoniui, (5) esančiam „Drąsos Kelio“ sąraše, už knygą „Ačiū tiems, kurie išgirdo“.

 

Antstolė S.Vaicekauskienė pasiklydo svetimose sąskaitose. Aukotojai labai nemyli tų, kurie vagia iš bažnyčių aukų dėžučių. Jei kam atrodo neetiškas sugretinimas, lai panaršo LNK 2012 08 28 vakaro žinias, kai žymioji raudonoji S. Vaicekauskienė su didžiuliu pasitenkinimu gyrėsi, kaip nusavina aukas.

http://www.youtube.com/v/9tjDe7h3k4o&feature

 

Žurnalistė Rūta Janutienė „rengdama reportažą pažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, pirmadienį rugjūčio 27-ą nusprendė Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (LŽLEK)“ http://www.alfa.lt/straipsnis/15053430/Garliavos.dramos.aidas..Komisara.apstumdziusi.Janutiene.pazeide.etikos.kodeksa..nusprende.komisija=2012-08-27_18-38/#ixzz24mPZF2A0 

Ar tikrai? Verta prisiminti: Beje, Bažnyčia Šiluvoje rugsėjo 10-ą melsis už komisarą A. Kaminską, jo viršininkus ir pavaldinius : http://www.siluva.lt/files/File/_2012_news/2012_silines_a4.pdf  Lauksime rezultato!..

http://www.youtube.com/v/F0UrkdQuo6Q&feature

  

Rugpjūčio 23-ąją, sukako 25-eri metai nuo tos dienos, kai prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje 1987-ųjų rugpjūčio 23-ą buvo drąsuolių, kurie išdrįso keisti Lietuvos veidą, o paskui ir santvarką. Tie, kurie yra dar likę mūsų tarpe, ir šianden yra tiesos pusėje. Tai s. Nijolė Sadūnaitė, kun. Robertas Grigas, kun. Julius Sasnauskas, Algirdas Patackas, Antanas Terleckas ir kiti. Tie, kurie tuomet tyčiojosi iš to mitingo „reportažuose“, „komjaunimo tiesose“ ir „panoramose“, ir šiandien tyčiojasi iš tiesos. Specialiai neminime jų pavardžių, nes tokių jau niekas nebeminės sekančią dieną po laidotuvių. Istorija niekšams visada būdavo teisinga! O šiandien sveikiname visus, kurie, sukabintomis rankomis prieš 23 metus 1989-aisias ir drąsiu žodžiu ir smarkiau plakančia neabejinga širdimi 1987-aisias, kūrė mūsų žemės Lietuvos tikrąjį veidą! Šį rudenį, spalio 14-ą, mes priminsime, kad nesame nugirdytųjų tauta. Mes priminsime tai, kokios buvo mūsų ištakos. Atėjo laikas iššluoti savo kiemą. Vis populiarėjanti pavasarinė  akcija „Darom“ šį kart Lietuvos mąstu pasikartos spalio mėnesį prie balsavimo urnų! Išdrįskime keisti Lietuvą!

  

Tai nepamiršta! Mergaitės ir jos artimųjų išniekinimas neturi jokios senaties. Ir tai  spalio 14-ą bus dar kartą priminta visiems tiems, kas šį terorą planavo, laimino ir vykdė:

http://www.youtube.com/v/Uqnou54D2eI&feature   

Veikia politinės partijos „Drąsos kelias“ ofisas - adresas: Miško g. 23, Kaunas. Darbo valandos: nuo 10 val. iki 17 val. 

 

Mieli Lietuvos Respublikos piliečiai,

Kviečiame tapti „DRĄSOS KELIAS“ politinės partijos rėmėjais. Jūs galite aukoti partijai 39,99 Lt (40 litų be 1 cento) paprasčiausiai pervedant norimą sumą į nurodytą sąskaitą.
Jei pageidautumėte partiją remti didesne suma, jūs tą galėtumėte padaryti pervesdami ne daugiau 10 proc. savo praėjusių metų pajamų. Šiuo atveju, jei dar nepildėte 2011 metų pajamų deklaracijos VMI, tą reikėtų padaryti prieš aukojant jūsų pasirinktą sumą. Maksimali aukojama suma negali viršyti 21 750 litų.

REKVIZITAI:

"DRĄSOS KELIAS" POLITINĖ PARTIJA, kodas 302747527, Vytauto g. 57-2, Garliava, Kauno raj. LT- 53263. Sąskaita: LT48 7300 0101 3227 7122, Swedbank AB, BIC (SWIFT kodas) – HABALT22.

    

2012 08 07. Rekomenduojame peržiūrėti interviu su kun. Robertu Grigu, kuris yra vienas iš ryškiausių ir nuosaikausių Tiesos ir Teisingumo šauklių Lietuvoje:  http://www.bernardinai.lt/tv/kanalas/agora#laida/649/kun-robertas-grigas-prisiekes-tiesai

  

2012 08 01. Praėjo jau 75 dienos po Mergaitės žiauraus pagrobimo! Niekas nepamiršta! Mes turime atmintį. Ją turi ir Aukščiausias, kuris nušluostys kiekvieną ašarą, atėjus tikrojo Teismo dienai bei kiekvienam šį įvykį primins asmeniškai!.. Beje, per tuos du mėnesius labai pašlijo vaiko skraiudėjų asmeniniai gyvenimai... Tai dėsninga, nes, išsukus iš akmenimis grysto kelio į pelkę, - nenuskęsti yra Dievo stebuklas... O stebuklas pats savyje visuomet lieka paprastas: grįžti į Kelią, kuris veda i Šventyklą... Nes kam reikalingas kelias iš viso, jei neveda į Šventyklą...

 

Suspardytas Jėzus - 1:41 minutėje! 

http://www.youtube.com/v/G-oZTpRJ59U&feature  

 Darbas, o iš tiesų žiaurus smurtas prieš taikius žmones, kurį uniformuotieji „angelai sargai“ buvo įkainavę 77 000 litų:

http://www.youtube.com/v/FzwneLJH3vM&feature

 

2012 07 02.  Vilniuje liepos 2 d., pirmadienį, 12 val. politinė partija DRĄSOS KELIAS surengė spaudos konferenciją, kurioje paskelbė savo rinkiminės programos gaires ir pristatė “Lietuvos sąrašo” branduolį.

Spaudos konferencijoje dalyvavo Jonas Varkala, Neringa Venckienė, Audrius Nakas, Algirdas Patackas, Povilas Gylys, Valdas Vasiliauskas.

Spaudos konferencija įvyko Eltos spaudos konferencijų salėje Gedimino pr. 21/2, Vilniuje.

Konferencijos transliacijos vaizdo įrašai:

 http://www.youtube.com/v/UxSlQK4ZqYQ&feature

http://www.youtube.com/v/DDXgHGh1xTA&feature

http://www.youtube.com/v/5LQPRoJ2tM0&feature 

 

Absurdas: Liepos 3 d., antradienį, Neringa Venckienė, grąsinant bauda iki 3900,Lt, tuo pačiu metu kviečiama į Panevėžio ir Vilniaus prokuratūras apklausai http://www.neringavenckiene.com/neringos-venckien279s-baud382iamasis-persekiojimas.html  

 

 

2012 06 27. Kauno apygardos teismo teisėjos Neringos Venckienės prašymas LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei dėl atleidimo iš teisėjos pareigų: prašymo tekstas

 

DĖMESIO !!! Seimas birželio 26-osios vakarą panaikino teisėjos Neringos Venckienės neliečiamybę. Balsavimo rezultatai: 73 - už neliečiamybės panaikinimą (teisėjos neliečiamybei naikinti pagal statutą reikia 71 balso), 20 - prieš ir 9 - susilaikė.

Pateikiame išsamų Seimo narių balsavimo sąrašą. Aiškiai suprasite, kas yra kas. Atkreipiame dėmesį į susilaikiusius, nes neutralumas šiuo klausimu yra ne kas kita, o labai aiškus abejingumas. Tad, abejingumas, kai kalba eina apie nekaltojo skriaudą, yra nusikaltimas. Seime buvo pabėgusių iš šio balsavimo, kaip R. Dagys, E. Lementauskas ir kiti... Taigi, čia pateikiami išsamūs balsavimo rezultatai.

 

Vaizdo įrašas iš Seimo salės:  http://alkas.lt/2012/06/26/seimo-komisija-seimui-siulo-naikinti-n-venckienes-teisine-nelieciamybe/     

 

Mieli žmonės, priminkime mūsų išrinktiems Seimo nariams  duotą priesaiką būti ištikimiems Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Priverskime Seimo narius išgirst mūsų žodį, vykdyti duotą priesaiką ir mūsų valią. Reikalaukime grąžinti sutryptą tiesą, paniekintą garbę ir išniekintą teisingumą. Pridedame Seimo narių susitikimų su rinkėjais grafiką, kad žinotumėte, kur su Seimo nariais galima per artimiausią savaitę susitikti ir visa tai jiems priminti, nes už savaitės, birželio 30-ą d. Seimas išeina atostogų, po kurių jau jokio rimto darbo Seime nebebus, nes prasidėjus rugsėjo mėn. Seimo rudens sesijai prasidės rinkiminė kampanija, kuri baigsis spalio 14-osios naujais Seimo rinkimais: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4399&p_k=1 

Visuomeninė komisija Vilniuje Seime  birželio 21 d., paskelbė savo išvadas dėl gegužės 17-osios smurto veiksmų Garliavoje. Nuo 11:30 val. turėjo vykti tiesioginė transliacija internetu. Bet 11:44 val. Seimo technikams buvo paliepta blokuoti transliaciją. Pradžioje buvo išjungtas vaizdas, o paskui garsas! (net Seime anoniminiai vadai elgiasi kaip Klonio gatvėje Garliavoje gegužės 17-ą!). Nei LTV, nei LR, nei Liet RYT TV apie tai nė „mur mur“! Todėl skelbiame Visuomeninės komisijos Garliavos įvykiams tirti išvadas čia.  

 

Vilniuje Seime trečiadienį, birželio 20 d., Seimo komisija toliau nagrinėjo neliečiamybės panaikinimo teisėjai Neringai Venckienei klausimą. Posėdis buvo uždaras ir vyko Seimo „sklepe“- „belangėje“ (kalėjimuos netgi langai yra..., o čia!). Iki šio momento yra aišku tiek, kad gen. prokūratūra visais būdais ignoruoja komisijos reikalavimą suteikti jai galimybę peržiūrėti vaizdo įrašą, kuris objektyviai parodytų, kas ir prieš ką naudojo neteisėtus veiksmus išplėšiant Mergaitę. Nejaugi Seimo komisija, vadovaujama koncervatoriaus Evaldo Jurkevičiaus išdrįs balsuoti aklai!? Vakarykščiai sprendimai parodė, kad komisijos dauguma jau visai nebenori vaizdo įrašų, nes, matyt, sąžinei bus ramiau, sakyti „aš to ar to nežinojau“. Čia kaip Gorbačiovas per sausio 13-ąją, kuris po žudynių Vilniuje sakė „Ja spal“ - „aš miegojau“. Vako teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė irgi sakė „kadangi nežinojau, kad gegužės 17-os rytą Garliavoje bus vykdoma operacija - miegojau ramiai“. Tik įdomu, kaip Seimo komisija svarstytų pačią teisėją N. Venckienę, jei atrastų bent vieną bylą jos 13 metų teisėjos darbo praktikoje, kur ji priiminėtų sprendimus, nereikalaudama įrodymų, kuriuos prokuratūra pripažįsta turinti? Belieka, tik, su šypsenėle šūktelėti „Brangūs Lietuvos teisėjai, nereikalaukite įrodymų bylose, nes, kai bus sprendžiami jūsų asmeniniai klausimai - niekam tų įrodymų nereikės!“ Ar toks seimo narių pavyzdys sektinas?!. Beje, komisija „užsidarė“ - vyks uždari posėdžiai. D. Kuodytės siūlymu. Ką gi, slaptoje nuo Lietuvos vyko gegužės 17-os smurto scena, slaptoje komisijos dauguma diskutuos... Ir komisijos narys J. Sabatauskas, matyt, amžinai įslaptins, kieno gi biologiniai pėdsakai liko ant aa J. Furmanavičiaus automobilio pavarų svirties... Negi kam reikia tokius nereikšmingus dalykus žinoti?... Tad Dievą tikintiems belieka melstis, kad nuodėmingi Seimo nariai (beje, kaip ir mes patys) bent viename dalyke nebenuodėmiautų, t.y. objektyvios Tiesos ieškojime ir sprendimuose, kur nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

2012 06 19. Seimo komisijos, sprendžiančios teisėjos N. Venckienės neliečiamybės panaikinimo klausimą, posėdžio garso įrašas: http://soundcloud.com/saulius-kovalskas/laikinosios-tyrimo-komisijos

 

 „Cheminė moteris su pirštinėmis iki alkūnių“: 1 foto,  2 foto,  3 foto.  Komanda su amunicija: 1 foto.   Pjaustytojai: 1 foto,  2 foto,  3 foto.  Kliūčių šalinimas: 1 foto,  2 foto.  Paskutinės apsikabinusių:  1 foto,  2 foto.  Visos nuotraukos skiltyje „Foto galerijos“.

 

 

Prėjo mėnuo po nusikaltimo prieš vaiką. Ryškėja nepaprastai žiaurūs faktai panaudojant chemines priemones prieš Mergaitę: http://www.ekspertai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1937%3Aoperacija-dekis&catid=1%3Atrumpos-naujienos&Itemid=61

Nuotrauka liudija apie cheminių pirštinių naudojimą grobiant mergaitę. Klausimas: kokio poveikio ir stiprumo turėjo būti cheminė medžiaga, kad moteris - cheminė teroristė - mūvėjo pirštines iki alkūnių? Tos moters kūnui, mat, pavojinga, o Mergaitės veidui, norite pasakyti, nepavojinga (kai dekis buvo metamas ant galvos)?  Beje, dar yra viena didžiulės prievartos prieš Mergaitę detalė: Stankūnaitė nešė klykiančią mergaitę, būdama Mergaitės kairėje, o Černiauskas - Mergairės dešinėje. Bet skausminga Mergaitei detalė yra ta, kad Stankūnaitė nešė ne kairę, o dešinę Mergaitės koją, o advokatas Černiauskas, būdamas dešinėje, - kairę Mergaitės koją. Mergaitės kojos buvo skausmingai sukryžiuotos! Išbandtkite tryse tokį veiksmą - ir viską suprasite! Dėkiukas ir pirštinės

 

2012 06 17. Neringai Venckienei uždrausti pasimatymai su Jos auginta Mergaite. Plačiau   

  

2012 06 14. Birželio 14-ąją, Gedulo ir Vilties dieną 22.00 val., Kaune, Nemuno krantinėje (greta Vytauto Didžiojo bažnyčios, ties užrašu „LIETUVA“) dalyvavome įspūdingoje šviesų akcijoje „Tegul TIESA šviečia“.Su savo žvakėmis sudarėme ir užžiebėme didžiulį šviečiantį žodį „TIESOS“!  Birželio 14-oji  – tai lietuvių tremties į Sibirą pradžia. Tai - didžiausių neteisingumų prieš Lietuvos žmones pradžia. Tada, 1941-aisiais, buvo siekiama pašalinti ir Sibiro šaltyje amžinai užčiaupti geriausius Lietuvos sūnus ir dukras. Minėdami šią dieną ir užžiebdami žvakes parodėme, kad nenorime, jog TIESA dar kartą taptų Lietuvos tremtine, kad prieš Lietuvos žmones vėl būtų naudojama prievarta, smurtas ir melas, kad žiauriausiais būdais būtų šalinami ir užčiaupinėjami tie, kurie išdrįsta siekti Tiesos. Džiaukimės tuo, kad esame pašaukti būti Tiesos Dukros ir Sūnūs!

 

http://www.youtube.com/v/KWjnSn62l2E&feature 

 

 2012 m. birželio 17 d., sekmadienį, minėsime jau vieną mėnesį, kai iš mūsų pagrobė Mergaitę. Tos sukakties proga birželio 17 d. vakare 18 val. Šv. Mišios Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčioje, o po to 19-ą val. rinksimės Klonio gatvės Mergaitės kieme visi tie, kutie tą ankstyvą gegužės 17-os rytą matėme ir patyrėme melo letenos smurtą. Mes pravirkdyti, bet nenugalėti!  

  

 „Nauji video“ skiltyje siužetas apie „ypatingąją antstolės kaldrytę“.

 

2012 06 13. Neringos Venckienės svarbus kreipimasis. Plačiau

2012 06 13. Neringa Venckienė LR Seimo komisijai, sprendžiančiai Jos, kaip teisėjos, neliečiamybės klausimą. Plačiau

     

Birželio 12 d., po pietų Seimo komisija, sprendžianti teisėjos Neringos Venckienės likimą, paskutinį kartą apklaus teisėją prieš teikiant išvadas dėl teisėjos N. Venckienės neliečiamybės panaikinimo Seimui birželio 20-ą d. Opiausias klausimas yra: ar generalinis prokuroras leis Seimo komisijos nariams, įpareigotiems maksimaliai gerai ir nešališkai ištirti ir daryti išvadas dėl inkriminuojamų kaltinimų teisėjai, peržiūrėti pareigūnų nufilmuotą, bet slepiamą vaizdo medžiagą, kuri atskleistų tiesą apie tai, kaip gegužės 17 d. 7 val. ryto buvo paimta Mergaitė ir kas ir prieš ką yra rimtai nusikaltęs?

 

Svarbi Renaldo Ščiglinsko informacija (2012 06 08):

http://www.facebook.com/KlonioDiena#!/media/set/?set=a.458280247534430.114123.128389027190222&type=1

 

Palyginkite fotografijas. Jose tas pats asmuo, kuris lankėsi Klonio gatvėje 2011 m. gruodžio 20 d. Tas pats dalyvavo Mergaitės grobime 2012 m. gegužės 17 d. Tas pats sėdi „Timėjas“ kavinėje (nuotraukos Renaldo Ščiglinsko) 2012 m. birželio 8 d.: 1 foto, 2 foto, 3 foto, 4 foto, 5 foto  Plačiau: skiltyje „Foto galerijos“

 

 

2012 05 11. L. Stankūnaitė nebuvo atvežta į Lietuvą. Gaila. Juk, taip seniai nematėme. Po gegužės 17-osios viešumoje nebuvo. Nei Gaivenis jos su dukrele neaplanko, nei Jakilaitis joms abiem nepaskambina. Matyt, per brangu. Na, ir teisėjo gaila, kad jo iškvietimai Stankūnaitei liudyti po priesaika darosi neveiksmingi. Susirgti turi teisę kiekvienas. Gerai, kad nesunkiai. Gerai, kad pagyjama greitai. Gal net gerai, kad viskas būtent šitaip, nes kitaip nepabustume iš mąstymo miego. Tik, va, Vaikas. Mergaitė... Nė vienas išliejęs jos ašaras, ne vienas pagimdęs bent vieną košmarišką sapną jos vaikystės miego pasaulyje nebus net paties Dievo pamirštas; netgi jei žmonės pamirštų... Senaties Dievulis neturi... nebent sugalvotų kas atgailauti... Tiktų labai, nes paskui su laiku problematiška... Atmenat gal, kaip Aleksandras Ūsas vienoje TV laidoje mirinėjo... Ne, nesišaipom.  Džiaugiamės, kad gyvas, kad plaka širdis... Ir kaip jis ten kalbas su sąžine, kai stovi prie sūnaus kapo? Kodėl tas Dievas toks kartais nepermaldaujamas?.. Pamąstymai... Tam galvos, gi, duotos... Ir kas gi nuginčys, kad Mergaitė - tai mažytė gniūžtelė, paleista nuo snieguotos viršūnės. Arba, Mergaitė - tai Dovydo laidynės akmuo...

 

Antradienį Kaune Žalgirio arena įsileis Piktosios dvasios garbintoją. Kažkaip visa Lietuva į tokį arenos savininkų ir Kauno miesto valdžažmogių antausį normaliam žmogiškumui reaguoja, bet Kultūros ministras jokio pareiškimo tuo klausimu neišstenėjo.. Gal galėjo pasakyti „nerekomenduoju“, arba įvardinti renginį juodosiomis apeigomis, kad žmonės atskirtų, kad Žalgirio arenoje tą vakarą vyks visai ne koncertas, visai ne savotiškas kultūros renginys. Ne, iš Gelūno, skirtingai nei dėl scenos Klonio gatvėje, mes to neišgirdome. Ką jau čia! Palikime akluosius, kuriems nusispjaut į praregėjimą... O dabar tiesiai šviesiai: skandalingasis amerikietis yra sąmoningas satanistas, kuris scenoje skatins savižudybėms, tyčiosis iš seksualumo, vems, šlapinsis ir prievartaus, plėšys Š, Rašto knygą ir juoksis iš švenčiausių ir nekalčiausių mims dalykų. Visa tai daro jis labai sąmoningai!  Suplėšykite bilietus, jei tokius turite, atneškite jų skūtelius prie Kauno mero kabineto durų, nupūskite tas šiukšles, kaip dulkes nuo batų padų, kaip liudijimą prieš visus kultūros demagogus, drįstančius satanizmą vadinti „muzikiniu stiliumi“. Čia jokio trečio kelio nėra. Blogis niekada nebuvo kultūra. Žmogui, sukurtam į Dievo atvaizdą, nepakeliui su puolusiu angelu... Retai įspėjame. Kalba eina apie pasipriešinimą blogiui, ateinančiam aiškiu pavidalu. Po kovo 23-osios ir gegužės 17-osios mes nesame asilų banda, kuriai pinigingieji gali primesti bet ką. Mes - žmonės į Dievo atvaizdą!

  

2012 06 11. Šiandien 13 val, Vilniaus apylinkės teisme pedofilijos byloje liudyti kviečiama L. Stankūnaitė. Tai, turbūt, jos palydai didžiausios ytampos metas, nes neaišku, kaip „mokinė“ išmoko „namų darbus“. Na, o egzaminų laikymu ši moteriškė niekada nepasižymėdavo.

    

2012 06 07. 9 val Seime komisija svarstė generalinės prokuratūros prašymą panaikinti teisėjai Neringai Venckienei neliečiamybę. Primename, kad komisija, kuri iš pirmininkaujančio Stasio Šedbaro ankstesnių pasisakymų yra aiškiai šališka, savo sprendimą privalo paskelbti iki birželio 20-osios. Žiūrint iš nešališkos pozicijos, inkriminuojami kaltinimai gana aiškiai turi savyje susidorojimo su nepageidaujamu asmeniu atspalvį. Sekantis komisijos posėdis įvyks birželio 12 d., antradienį.

 

 

Teismas įpareigojo L. Stankūnaitė atvykti į pedofilijos bylą tiriančio teismo posėdį  2012 m. birželio 11 d.. pirmadienį, iš bet kurios Žemės rutulio pusės. Teismas jaučia didžiulį pažeminimą, kai jį verčia naudoti SKYPE reikale, kuris turi ypatingą svarbą. Įdomu, kaip skype būdu liudininkas pasirašytų dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą?..Na, o mums tikrai pakaks kantrybės palaukti, ar kriminalinės policijos biuras atskraidins šią ypatingai svarbią liudinikę iš Afrikos, Azijos ar Lotynų Amerikos, o gal tik nuo Baltijos jūros ar tiesiog iš Vilniaus priemiesčio.

    

2012 m. birželio 5 d. 12 val. Kaune sulaikyti nepilnamečiai, vaikai, kurie krantinėje prie Nemuno ties Vytauto Didžiojo ir Evangelikų liuteronų bažnyčiomis šalia jau labai seniai nupiešto žodžio LIETUVA  kreidele piešė žodį TIE-SOS. Vaikų užrašyto žodžio pradžia „TIE-“ liko Nemuno pakrantėje! Tuo tarpu žodžio pabaiga „SOS“ liko mūsų lūpose, nes vaikai buvo apkaltinti iš piršto laužtu chuliganizmu prieš senutę, kurios „anei vardo, anei pavardės...“ ir išvežti į policijos komisariatą, kur jų tėvams grąsinta baudomis iki 2000,Lt. Valdžia pradeda atvirą kovą su vaikais! Paranoja žodžiui TIESA atsirado. Sovietmečiu valdžiažmogiukai sirgo paranoja žodžiui „LAISVĖ“... Kažkam tas žodis ramiai miegot neleidžia. Ir gerai, kad neleidžia!...  Foto 

 

Teisėjas Audrius Cininas praneša:
2012 m. birželio 6 d., trečiadienį, 9 val. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, 405 sal. bus tęsiamas baudžiamosios bylos nagrinėjimas, kurioje A. Ūsas yra kaltinamas mažametės tvirkinimu. Į teisiamąjį posėdį liudytojais kviečiami Raimondas Šliumba, Ernesta Bugarytė, Neringa Venckienė, Eugenija Bertašiūtė, Raimonda Jusaitytė ir Laimutė Stankūnaitė. Posėdžio metu bus išklausyta proceso dalyvių nuomonė ir išspręstas anksčiau pateiktas prokuroro prašymas kviesti į teismą naujus liudytojus, ekspertus, specialistus. Pamąstymas: Įdomu, negi su advokatu G. Černiausku L. Stankūnaitė paliks savo dukrą, nes į teismo sales vaikai neįleidžiami? Juk, šis žmogus moka ant rankų nešioti ne tik 6-is savus vaikus...

 

  Vilniuje prie Prezidentūros Daukanto aikštėje birželinės pamaldos - 18 val. kasdien.

 

 Sveikiname visus TĖČIUS, kurie yra atsakingi, kuriant Naują Gyvybė, ir yra visuomet pasirengę aukoti savo laiką, širdį, gyvenimą, ar net savo gyvybę už paskolintą Dangaus kūrinį - Vaiką!  Apie minėjimą    

 

Kaune birželio 1 d. 16 val. visus kviečiame į eitynes “Jaunimas už vaikus” skirtas išreikšti mūsų visų, o ypač jaunimo solidarumą su nuskriaustais vaikais ir Mergaite. Eisime nuo Įgulos bažnyčios (Soboro) iki Rotušės aikštės tam tikrose vietose sustodami dainuoti dainą „Tėvyne dainų ir artojų“.  Visus gitaristus kviečiame atsinešti instrumentus ir pritarti dainuojantiems. 

Eitynių dalyviai neš tik aštuonis balionais papuoštus plakatus. Vaikus kviesime savo rankutėmis paženklinti šiuos plakatus.

Kauno miesto savivaldybės leidimas eitynėms yra gautas. Plačiau

 

2012 05 30. Gegužės 31 d., ketvirtadienį, 19:15 val. baigiasi gegužinės pamaldos Klonio gatvėje. Esate gausiai kviečiami visi, kam Klonio kiemas buvo tapęs antraisiais namais! Birželinės pamaldos Klonio gatvėje nevyks. Norintieji jungtis į birželines pamaldas Klonio gatvės žmonių ir Mergaitės intencijomis, esate kviečiami į Aleksoto bažnyčią vakarais 18 val.

2012 05 31. Vilniuje žmonės, susirenkantys į gegužines pamaldas prie Prezidentūros, gąsdinami policijos pareigūnų. Netgi maldininkas disidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kuris sovietiniais metais 21-eris metus buvo kalintas už Evangelinės Tiesos žodį, patiria grąsinimus iš laisvos Lietuvos tvarkos sergėtojų. Gal bent šiandien, paskutinį gegužės pavasarišką vakarą, maldininkams bus leidžiama ramiai giedoti Marijos litaniją!?

 

 

Kaune birželio 1 d. 16 val. visus kviečiame į eitynes “Jaunimas už vaikus” skirtas išreikšti mūsų visų, o ypač jaunimo solidarumą su nuskriaustais vaikais ir Mergaite. Eisime nuo Įgulos bažnyčios (Soboro) iki Rotušės aikštės tam tikrose vietose sustodami dainuoti dainą „Tėvyne dainų ir artojų“.  Visus gitaristus kviečiame atsinešti instrumentus ir pritarti dainuojantiems. 

Eitynių dalyviai neš tik aštuonis balionais papuoštus plakatus. Vaikus kviesime savo rankutėmis paženklinti šiuos plakatus.

Kauno miesto savivaldybės leidimas eitynėms yra gautas.

 

Maloniai kviečiame visus klaipėdiečius ir miesto svečius 2012 m. birželio 1 d. 17 valandą į Mažvydo alėją, šalia Vaikų ligoninės, čia bus viešai skaitoma Jungtinių Tautų Vaiko teisių Konvencija, taip paminėsime Lietuvos valstybės prisijungimo prie Jungtinių Tautų Vaiko teisių Konvencijos 20-metį, pasirašysime laišką, vyks piešinių konkursas ant asfalto, eitynės prie Žuvusių jūreivių paminklo.

 

 2012 05 30. Maloniai Jus kviečiu į Vaikų gynimo dienai skirtą renginį, kuris vyks Evangelikų Liuteronų bažnyčioje- Vokiečių g. 20, Vilniuje, 2012-06-01, 18:00 val. Renginio programoje numatytas vargonų muzikos koncertas-groja muzikologė Jūratė Landsbergy...tė, fleitos muzika-groja Vytautas Oškinis ir solisto Danieliaus Sadausko
dainavimas. Pertraukose numatomi kelių politikų ir visuomenės veikėjų pasisakymai Vaikų gynimo dienos tema. Įėjimas laisvas. Kviečiame ir Jūsų draugus, artimuosius. Tikiuosi, kad apsilankydami šiame minėjime,
maloniai pradėsite savo savaitgalį. Iki malonaus susitikimo renginyje, kurį skiriame ne politikams, bet vaikams. Prisiminsime ir Deimantę Kedytę bei jos globėją Neringą Venckienę. Taigi jei tik galėsite, tai atvažiuokite pas mus. Išsiblaškysite truputėlį nuo įtampos.

Renginio organizatoriai:

JT Lietuvos asociacijos direktorė, muzikologė Jūratė Landsbergytė,
Istorikas, visuomenės veikėjas, JT Lietuvos asociacijos vicedirektorius, Žilvinas Radavičius

 

Sveikiname Jus, Mielieji puslapio lankytojai! su Šventosios Dvasios išsiliejimo švente - Sekminėmis! Nuo gegužės 17-osios ryto Jūsų šiame puslapyje apsilankyta 53 tūkstančiai kartų! Ačiū, kad sergate už šventą reikalą, ačiū, kad suprantate vaiko širdį. Savo jautrumu Jūs esate tikrieji Dievo žmones. Būtent į Jus atsiremia Dangus ir, Dievo Dvasiai vedant, Jūsų dėka bus įgyvendinamas meilės civilizacijos kūrimas Lietuvoje! Sveikiname Jus, pajutusius Klonio gatvėje, kas yra žmonių bendruomenė, pagimdyta vieno reikalo, vienos dvasios... Mergaitę, mūsų Dukrą, iš mūsų pavogė, bet galingi smurtu pragaro angelai mūsų neišblaškė. Tai liudija kiekvieną vakarą Klonio gatvėje vieningai ir balsingai skambančios giesmės. Tai liudija mūsų žygiai. Tai liudija mūsų atgimusi drąsa kalbėti tiesą apie esamus dalykus!.. Taigi, Sekminių dieną gimė Bažnytinė bendruomenė, kurioje svarbus kiekvienas mažutėlis. Didžiuokimės tuo. Ypatingai dabar. Kai didieji įklimpo melo pelkėje...  

    

Gegužės 26-ą d., šį šeštadienį, Vilniuje 13:00 val. prie LR Seimo pilietinė akcija „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!“ Nuo ten, t.y. Seimo, eisena iki Prezidentūros, kur vyks sueiga.  

 http://www.youtube.com/v/BDcf_ctqxlE

 

2012 05 19. Vilnius. Lietuvos „Caritas“ direktoriaus kun. Roberto Grigo kalba eitynėse už teisingumą:

http://www.youtube.com/v/UtOiEk8guVo&feature 

 

 

Gegužinės pamaldos kasdien vyksta:

1) Klonio gatvėje, Garliavoje: 19:15 val.

2) Prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros Vilniuje: 19:00 val. (Nepaisant to, kad Viniaus meras mano, kad Gedimino prospektas priklauso tik jam ir tik jis turi teise juo važinėti su tanku per automobilius, su kokiais važinėja pusė nepasiturinčių Lietuvos gyventojų. Nepaisant to, kad Vilniaus meras žmones, gynusius nuo smurto vaiką, vadina kempinginiais. Nepaisant to, kad mero žmona, būdama Seimo nare, dedasi kažką tai daranti dėl gegužės 17-osios pakartotinio suplanuoto teroro akto Garliavoje). Gegužinės pamaldos už mūsų ir jų atsivertimą!

   

2012 05 21. PRIMENAME !!! Akcija "Už teisingumą " tęsiasi per visą Lietuvą. Žmonės kviečiami rinktis be atskiro priminimo Vilniuje prie Prezidentūros apie vidurdienį ir vakarop , kai gegužinės pamaldos. Kituose miestuose taip pat vidurdienio valandomis prie savivaldybių. Pasiorganizuokite ir išreikškite savo nuomonę , siūlymus, reikalavimus taip kaip jaučia jūsų širdys ir pataria sąžinė.

Šį vakarą, pirmadienį, gegužės 21 d.19:40 - 20:30 val. TV3 eteryje labai aktuali Rūtos Janutienės tiesioginė laida „Kodėl?“ Žiūrėkite! Reaguokite!   

Šį ketvirtadienį, gegužės 24-ą d., 19:40 - 20:30 val. TV3 eteryje laida „Paskutinė instancija“. Čia pasižiūrėkite laidos anonsą (atskleidžiami nauji faktai):  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ih1nRUWNMew

Gegužės 21 d., pirmadienį, 9 val. Kauno miesto apylinkės (Laisvės al. 101) teisme vyks Audronės Barkauskienės baudž.bylos, kurią sukurpė, galimai pedofilas, jos buvęs vyras, nagrinėjimas. Kviečiame visuomenę dalyvauti.


Gegužės 21 d., pirmadienį, 11 val. Kauno rajono apylinkės teisme (Kęstučio g. 29) vyks Audronės Skučienės administracinės bylos, kurią inspiravo Garliavos Šeimos sveikatos centro vadove A.Šileikienė, nagrinėjimas. Visuomenės atstovus kviečiame dalyvauti. 

Gegužės 21 d., pirmadienį, 17 val. nuo Kauno prekybos centro „Savas“ išvyksta autobusas į Vilnių dalyvauti Rūtos Janutienės tiesioginėje laidoje „Kodėl?“ TV3 studijoje. Laidos tiesioginis eteris - 19:40- 20:30 val. orientacinė kelionės į Vilnių kaina - 20 Lt.

  

Šiandien, gegužės 20-ą, sekmadienį, 12-ą val. Kauno Arkikatedroje bazilikoje Šv. Mišiose melsimės už Deimantę, prievartos būdu atskirtą nuo savo gimtųjų namų. Ateikite visi! Tai yra laikas savo tikėjimu pradėti daryti neįmanomus dalykus. Deimantė, padedama Dangaus, jau padarė mumyse vieną neįmanomą dalyką: Ji pažadino mus ir subūrė į bendruomenę. Padėkokime Dangui ir Mergaitei už tuos nuopelnus, pavesdami saugoti Jos sveikatą ir gyvybę Dievo Apvaizdai, o Ją nuskriaudusiems - ir Dangaus teisingumo, ir atsivertimo!

  

2012 05 18. Naujausias Neringos Venckienės prašymas dėl galimybės bendrauti su išplėšta Mergaite.

2012 05 19. Šiandien 20 tūkstančių žmonių Vilniuje ir Kaune išėjo į gatves su protestais dėl Valsybės smurto prieš vaiką. Žmonės labai aiškiai suprato, kad valdžiai nuo gegužės 17 doenos ryto paprastas Lietuvos žmogus, keliantis klausimus dėl tiesos, yra tapęs kliūtimi valdžiai būti laiminga... Dešimtys tūkstančių ž\monių pasakė šiandien aiškia pasakė, kad vieni vadžiažmogiai kris, o kiti sės! 

  

Prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros bus organizuojamos gegužinės pamaldos. Jei Prezidentūros darbuotojai yra krikščionys ir vadinantys save katalikais - tai kviečiami prisijungti, pagerbiant mūsų Išganytojo Kristaus Jėzaus Motiną M. Mariją. Beje, mes nesame žmonės, primetinėjantys kitiems, kaip jie turi mąstyti. Mes esame už tai, kad mąstytume, protautume, elgtumės pasitelkę sąžinę, kurią nesame linkę skolintis tik išskirtinėms progoms. Todėl ir vadiname Bažnyčią mūsų sąžinės ugdytoja ir visų mūsų namais. O namuose būnant ne samdiniu , bet namiškiu, kažkaip pasidaro nejauku, kai nesigirdi iš savo Ganytojo Vilkaviškio vyskupo R. Norvilos jokios reakcijos. Jei ne dėl Jo vyskupijoje skambančio vaiko klyksmo, tai bent jau dėl savo  dviejų brolių  kunigų, kuriem buvo užlaužtos rankos šalia to klykiančio vaiko.   

 

 

„Foto galerijų“ skiltyje naujausios gegužės 14-osios Romo Kalantos minėjimo foto.

 KLYKIANTI MERGAITĖ IŠNEŠTA: žiūrėkite šią foto

Dėkojame, kad mus palaikote. Mes nuvargę nemiegoję, sumušti, išniekinti, bet nepalaužti. Jūsų apsilankymų skaičius liudija, kad Jums rūpi nekalto vaiko likimas. Žiūrėkite, skaitykite, stenkitės suprasti. Ir Jums paaiškės, kad „šita veislė išvaroma malda ir pasninku“. Kviečiame pasninko-bado akcijai! Neatimkite sau gyvybės! Mums pakanka visiems su kaupu Romo Kalantos aukos! Mes pasninkausime turėdami aiškų tikslą, konkrečią intenciją. Išliksime ir tikrai pamatysime jų, smurtautojų, griūtį. Ji neišvengiama. Mergaitė - mūsų Tautos Dukra, jau yra tapusi sąžinės simboliu, kaip Kryžių kalnas, kuris nekartą skriaustas stovi ir stovės, o jo griovėjų tiek gyvenimai, tiek vardai ištrinti iš istorijos! Lietuva nepramiegok. Laikas Tau!

Kaune, Kestučio gatvėje esančiame policijos komisariate yra areštuoti ir uždaryti 7-i žmonės: Štai tų Didvyrių vardai: Darius, Matas, Alvydas, Sigutis, Žygius, Giedrius ir Dalia, bei dar 29-i žmonės, kurių vardų nežinome! Malda ir veiksmais esame su Jais!

Tiesioginė transliacija oer TV3! Įjunkite televizorius! VYKSTA TERORO AKTAS Klonio gatvėje!

2012 05 17.  VYKSTA tiesioginė transliacija per TV3! 6:30 val. SOS !!! Klonyje vyksta vaiko grobimo operacija! Blokuotas įvažiavimas į Klonio gatvę! Daug policijos uniformuotų pareigūnų! Ju apie 100! Pilnas kiemas policijos pareigūnų. Anstolė prašo išvalyti kiemą nuo žmonių! Girdėti vaiko klyksmas! Policija ir anstolė grąsina susidorojimu! Policija prieš žones naudos dujas, gumines kulkas, elektrošoką ir tarnybinius šunes! Žmonės atvykite į Klonį!!! Į kiemą įęėjo „specnazas“. Ginkluoti su šalmais pareigūnai! Žmonės nustumti. valomas kiemas! Klonio gatvėje, PASAULI, vykdoma teroro akcija! SOS! Yra areštuotų žmonių. Policininkai valo kiemą nuo video kamerų! Grobikai išpjovė lauko duris! Pjaunamos vidinės durys! Jėga veržiamasi į vidų. policijos pareigūnų, pasirodo yra keli šimtai! DEIMANTĖ klykia! TV3 žurnalistas Tomas Jarusevičius atlieka pilietinę akciją. Jis yra kambario viduje kartu su Mergaite. Laukiama įsiveržimo į vidų, kai bus išpjautos antrosios vidinės durys! Daužomi terasos durų stiklai! Suiminėjami žmonės! Skamba ciniški policijos ir anstolės garso įrašai! Dūžta pareigūnų daužomi langai! SOS! Į politikų sąžines! Žmonės meldžiasi! Durys išlaužtos! Mergaitė apsikabinusi Neringą Venckienę. Anstolė įėjo į vidų. Išardytos vidaus stebėjimo kameras, kad nebūtų įmanoma matyti kas yra viduje. TV3 žurnalistas išmestas į kiemą! Seneliai Kedžiai išvilkti į kiemą! Namas apsuptas! Žmonės išnešami! Įvažiuoja automobilis Mergaitei išvežti. Kiemo vartai sulaužyti! Autobusėlis prie pat įėjimo į namą. Klyksmas! Suimtas Renaldas Ščiglinskas, tiesiginių transliacijų internetu iš Klonio gatvės kiemo vykdytojas. jam užlaužtos rankos! POLIITIKAI, visi Jūs, kurie tai leidžiate susilauksite dangaus keršto! Nuodėmė prieš Našlaitė nelieka be atpildo! Tai viena iš 5-ių didžiųjų Pasaulio nuodėmių! Klonyje žmonės meldžiasi! Deimantė klykia! Atvežta L. Stankūnaitė! 7:20 val. DEIMANTĖ PAGROBTA! Būkite Dangaus prakeikti vaiko klyksmu ir ašaromis, kiekvienas pridėjęs ranką prie teroro prieš vaiką! Kameros daužomos! Suimti namiškiai! Aukščiausio laipsnio vandalizmas! Buvo suimtas ir TV3 žurnalistas Tomas Jarusevičius. Reikia nujausti, ką dabar įšgyvena tokį smurtą patyręs vaikas?! Policijos gausios pajėgos niekur nesiskirsto iš Klonio gatvės kiemo. Areštuota Audronė Skučienė, Laimutė Kėdienė, režisierė Neris Korpoškaitė-Akelaitienė, fotografas Juozas Valušaitis ir Renaldas Ščiglinskas ir daugelis kitų. Moterys krito ant asfalto. jas tempė asfaltu. Vėliavos, kurias žmonės laikė rankose - išniekintos! Iš vaizdų, kurie liko po įsiveržimo į Kedžių namą aiškiai matyti, kad ten buvo žvėrys! nešama į autobusėlį Mergaitė klykė „NENORIU“...8:00 val. nusikaltėliai paliko nusikaltimo vietą. Yra žinių, kad po pagrobimo Mergaitei nuraminti yra leidžiami pschotropiniai vaistai.

http://www.youtube.com/v/ocvdreeS5x8    

2012 05 16. Šiandien, t.y. trečiadienį, gegužės 16-ą d., 12:40 - 13 40  val. į Klonio g. pas Mergaitę buvo atvyksi socialinė darbuotoja ir psichologė. Paskutinį kartą.   

2012 05 15. Esame dėkingi signatarui Algirdui PATACKUI už tai, ką Jis pasakė šiandien Lietuvos Seime. Šiandien Seimo tribūnoje buvo pasakyta tai, ko neįmanoma neišgirsti! Taip kalba tik Tas, kuris turi teisę vadintis sąžinės Autoriumi. Signataras, turbūt nė nenujausdamas, tapo puikiu įrankiu sąžinės Autoriaus rankose! Vienintelė vieta interneto platybėse, kur galima dar kart pasižiūrėt A. Patacko kalbą, girdint prezidentui V. Adamkui, prezidentei D. Grybauskaitei, seimo pirmininkei I. Degutienei, yra ši:   http://alkas.lt/2012/05/15/a-patackas-garliavoje-bresta-labai-skaudus-dalykai-kurie-gali-pasibaigti-tuo-kuo-baigesi-kalantines-video/

 

2012 05 15. Sveikiname visus neabejinguosius su Romo Kalantos diena! Primename, kad po liepsnojančios aukos 1972-ųjų gegužės 14 d. prie Muzikinio teatro Kaune Romas dar išgyveno 14 valandų ir mirė ankstų gegužės 15-osios rytą, dar suspėjęs akių judesiais atsakyti savo artimiesiems į jiems rūpimus klausimus. Praėjus lygiai 40 metų - Jo auka neužmiršta! Apgailestaujame, kad Romui taip drąstiškai teko save paaukoti. Matyt, Jis nebegalėjo gyventi pasaulyje, kuriame nebuvo tiesos... Prisimindami šią liepsnojančią Auką, mes pasisakome už gyvenimą be melo. Ir neleisime jokiam melo pakalikui  mūsų sunaikinti ar priversti susinaikinti! Atėjo laikas Tiesos valandai!..

Iki trečiadienio, gegužės 16 d. reikia kuo daugiau žmonių Klonio gatvėje nuo 6 valandos iki 22 valandos. Jų planas yra pagrobti Mergaitę per šias dienas.  Nors antstolė S. Vaicekauskienė gegužės 14-osios vakarą pareiškė, kad šią savaitę neatvažiuos į Garliavą, bet, anot pačios antstolės, pasakymas, kada tiksliai ji atvažiuos su spec. tarnybomis,- padarytų teismo sprendimą antstolei neįmanomu įvykdyti. Todėl toks skelbimas, kad „šią savaitę neatvyks imti mergaitės“ - gali būti suprastas kaip sąmoninga dezinformacija... Čia kaip su Motiejaus Valančiaus vaizdingų pasakojimų Mike melagėliu: visiems bus labai juokinga, kai antstolė iš tiesų pradės kalbėti tiesą... Na. o jei rimtai - tai padėkite, kuo galite!  Ačiū, kad esate su mumis! Jau daug nuveikėme kartu! 

 

   

Praėjo jau  7-os savaitės po to skausmo penktadienio. Tęsiasi nežinios laikas, bet tame laike įvyko daug gerų dalykų. Mes vis labiau atskiriame pelus nuo grūdų. Ir tam nereikia jokių ypatingų mūsų pastangų. Vis labiau apsinuogina melas. Ir vis labiau suprantame tiesą. Kviečiame būti atvirais tiesai ne tik Klonyje, bet ir kasdieniniuose privačiuose dalykuose. Kviečiame išpažinti abejingumo nuodėmę ir stoti į mažutėlių gretas Klonyje. Yra geras laikas pajusti ramybę Klonio gatvėje, ten, kur be žodžių gali matyti nerūpestingą Mergaitės važinėjimą riedučiais... Ne, nereikia Jos šnekint. Nes širdyje yra atsakymas, kad tam ramiam važinėjimui sutrukdyti neturi teisės niekas... Šiuo atveju, nei agresyvi šutvė, nei, netgi, mama, lydima „beširdės mašinos“. Todėl neabejingieji sąžinei ir Evangelijai esate labai laukiami Klonio gatvėje Garliavoje! Jūs netruksite įsitikint, kad sugaišta čia valanda Jums neš šimteriopą grūdą!

   

Neringos Venckienės P R A Š Y M A S suteikti informaciją apie  Mergaitės paėmimo-perdavimo konkrečią datą ir laiką

 

 

Neringos Venckienės PRAŠYMAS dėl teismo sprendimo tinkamo vykdymo užtikrinimo – prievartinio mažametės Mergaitės paėmimo-perdavimo procedūros tiesioginio transliavimo per televiziją.

 

VISIEMS! Netgi kostiumuotiesiems akliesiems!

 

2012 05 09. TV3 laida „AKISTATA“ apie pradėjusį byrėti pedofilų klaną: http://www.tv3play.lt/play/272719/?autostart=true   

 

    

2012 05 10. Ketvirtadienis.  Šiandien 11:10 - 11:30 val. į Klonio gatvę pas Mergaitę buvo atvykusios VTAT (Vaiko Teisių apsaugos tarnybos)  darbuotojos: Kauno miesto VTAT vyriausioji specialistė Gražina Didžbalienė ir Kauno rajono VTAT vyriausioji specialistė Evelina Talalienė.             

 

2012 05 09.  13.00 val. Šiandien, trečiadienio, t.y. gegužės 9 d., rytą Kauno policijos pareigūnai susirinko į pasitarimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą ir iš Neringos Venckienės namų paimti Mergaitę. Tai patvirtino Kauno policijos vadovas Algirdas Kaminskas. Antstolė Sonata Vaicekauskienė taip pat patvirtino, kad visų atsakingų tarnybų veiksmai Mergaitės grobimui jau suderinti, tačiau tiksli data, kada įvyks šis naujas teroro aktas – neatskleidžiama.

12.00 val. - Eglė Juodvalkė, išeivijos poetė, skaito savo peziją. Poetė visada kovojo už laisvą žodį ir už Lietuvos laisvę. Jos poezijoje ryškios tautos atminties temos, gausu pokario partizanams skirtų eilėraščių.  Poetė gimė 1950 m. Čikagoje, 1973 m. Čikagos universitete baigė slavistiką ir lietuvių kalbą, vėliau Pietų Ilinojaus universitete Karbondeilyje studijavo teatro meną. 1976-1995 m. dirbo Laisvosios Europos radijo lietuvių skyriuose Niujorke ir Miunchene. Yra išleidusi gausų puoštą poezijos knygų: ,,Jei tu paliesi mane“ (1972), ,,Pas ką žiedas žydi“ (1983), ,,Mnemosinės vėrinys“ (1996), ,,Veidrodis ir tuštuma“ (2002), ,,Sakalai naktį nemiega“(2011), prisiminimų knygą apie gyvenimą lydinčią cukraligę ,,Cukraus kalnas, arba Lietuvės cukrininkės nuotykiai Amerikoje ir kitose egzotiškose šalyse“ (2000). Eglė Juodvalkė visuomet buvo aktyvi lietuvių kovotoja už tiesos žodį, už Lietuvos laisvę. Jos poezijoje ryškios tautos atminties temos, gausu pokario partizanams skirtų eilėraščių. 

 

2012 05 08. Skiltyje „Straipsniai“ pateikta Neringos Venckienės 2012 m. gegužės 7 d. prašymo įvairioms institucijoms kopija. Prašyme išdėstyti detalūs klausimai, į kuriuos dabar jau visa Lietuva laukia atsakymų. Nuo atsakymų turinio mes galėsime daryti labai aiškias išvadas apie institucijų požiūrį tiek į Mergaitę, tiek į visus mus... Tepadeda institucijoms Dievas!

2012 m. gegužės 7 d., pirmadienį, 15.00 val., Kauno CPK (centriniame policijos komisariate) vyko pasitarimas Klonio gatvės tema su VTAT (Vaiko teisių apsaugos tarnyba). pasitarimo detalės slepiamos.

Nerimsta, arba turi parodyt, kad dirba. Kaip nesenokai toks seimo narys R. Dagys sakė „vyksta kailių gelbėjimo metas“...

 

VIDEO skiltyje žiūrėkite „Klonio gatvė kitaip “. Jau 4-os dalys! 

NEĮTIKĖTINA SENSACIJA!!! 2012 m. gegužės 3 d. TV3 Rūtos Janutienės laidoje „Paskutinė instancija“ Laimutė Stankūnaitė pasako trečiąją pavardę, neigdama su kuo ji dukros nebuvo palikusi. Pažiūrėkitė laidą nuo 4:14 min. Atkreipiame dėmesį, kad laidos vedėja Stankūnaitės klausė tik apie vieną žmogų. Taigi, išties, L. Stankūnaitė, nors ir turėdama advokatą-sargybinį, kad ko nors nereikiamo nepasakytų, tampa ne tik Rūtai Janutienei „labai įdomi pašnekovė... „Paskutinė instancija“ laidą žiūrėkite: http://www.tv3play.lt/play/272216/?autostart=true

 

 

2012 05 04. Klonio ir Artojų gatvėjes Garliavoje budintys policijos pareigūnai pradėjo stabdyti visus automobilis, išvažiuojančius nuo Kedžių namo kiemo, ir tikrinti vairuotojų ir automobilių dokumentus. Ne šiaip sau tikrinti, bet, anot pačių pareigūnų, jie privalo pėmę dokumentus nusinešti juos į policijos automobilį ir įtraukti žmogaus duomenis į „juodąjį sąrašą“. Taigi, gąsdinimo politika tęsiasi. Vakar, t.y. gegužės 3-ą, aplink Klonio lyg su tikslu, lyg visai be tikslo blaškėsi ugnegesių ir geitosios med. pagalbos automobiliai. Šiandien Stankūnaitės advokatas Černiauskas nerimsta savo kailyje, besiblaškydamas savo įgeidžiuose išvaikyti taikius žmones iš Klonio gatvės. Tendencingiausias dienraštis grąsina teismais už koncertų organizavimą privačioje teritorijoje, o to dienraščio toks Povilaitis su didžiausiu užsidegimu fotografuoja stovinčių automobilių numerius... Kvepia, oi kvepia tokia situacija kokiais ten „naftalininiais“ 1976-aisias kad ir prie Kryžių kalno. Metodai buvo tuomet tokie patys... Belieka jiems patart, kad, Motinos dienos proga išsikviestų ekskavatoriuką Klonio gatvei perkast. Ne, geriau Artojų gatvei perkast. Efektas didesnis!  Prie Kryžių kalno sovietmetyje toks kelio ekskavatoriumi pekasimo absurdas buvo... Na, bet jie nepatikės, kad „kasėjų“ nei vardų, nei pavardžių neliko nei atmintyje, nei istorijoje... Ką jau ten jiem aiškint. Sunku sustabdyt žmogų nuo troškimo išnykt iš istorijos, žmogų, kurio naikinimo braižas tas pats. Negi užleis kažkokiam teisingumui, žmogiškumui ir krikščioniškumui pozicijas? Nors, jei vėl žvelgtume į senas ir nelabai senas melo imperijų istorijas - tai užleis. Gal mūsų laisvės, gal mūsų skausmo ar net mūsų kraujo kaina... Bet užleis. Visada taip būdavo. Teisiųjų darbai turi savybę nerūdyti, turi savybę neišnykti. Teisiųjų darbai yra lobis! Jie - turtas.

2012 05 02. Gegužinės pamaldos Klonio gatvėje vyksta visą gegužės mėnesį nuo 1-os d. iki 31-os d. kasdien 19:15 val. Maloniai kviečiame visus susiburti į bendrą maldą, prašant M.Marijos motiniškos globos ir Dievo apsaugos Mergaitei bei kiekvienam Lietuvos vaikui.

2012 05 01. Krikščionys katalikai, aukojantys savo laiką, saugant Mergaitę nuo pakartotino  pagrobimo, Klonio gatvėje, pradėjo gegužės mėnesį su malda į Jėzaus motiną Mariją. Vyksta tradicinės gegužinės pamaldos. Kiek pamename iš istorijos, jei besimeldžiančius žmones niekingi agresoriai išdrįsdavo nuskriausti - tai tuo jie visuomet sau užsitraukdavo garantuotą žlugimą. Viliamės, jog melas žlugs vien nuo maldininkų intencijos.

Mergaitės pagrobimas, prisidengiant sprendimu, yra viešas aktas. Todėl jie, vaiko grobikai, bijo savo Tautos paniekos. Šitokios paniekos, pripažinkime, bijome kiekvienas iš mūsų. O panieka butų kur kas ilgesnė, nei ilgas, sotus ir aprūpintas gyvenimas.. Piktą darantis žmogus stengiasi piktus ir nedorus savo darbus daryti slaptoje. Būtų gerai, jog sustotų tą piktą daręs ir nudėmes sudegintų išpažityje, bet kas nesiruošia to daryti - anksčiau ar vėliau tokio vargano žmogelio nuodemė tampa vieša. Toks jau tas skaistyklos, arba, jei norite, - atgailos dėsnis. Taigi, atėjo į Lietuvą išgryninimo laikas! Nieko tamsybininkų darbuose neliks slapta, kas nebūtų skelbiama nuo stogų! Atėjo pjūties metas, kai kartu su kviečiais bujojusios ir viešėjusios piktžolės bus atskirtos nuo kviečių! Atėjo diena, kurioje apsinuogino netikri pranašai! Prisiartino Sąžinės pergalės valanda!.. Mažo, nekalto vaiko skausmo dėka...Dėkojame budintiems! Dėkojame savo laiką aukojantiems, nes šiame sugaištame Klonio gatvėje laike, tikime, yra galimybė, reta galimybė, pabūti už KITĄ, pagyventi dėl KITO, paverkti už KITĄ, pastovėti už KITĄ! Šiomis dienomis Klonis - tai vieta mano, mūsų, egoizmui numirti!.. Čia kuriasi tai, kas, atrodo, neapčiuopiama, bet tvirta.

2012 04 24. Nominacijų foto ieškokite skiltyje „Foto galerijos“. (atnaujinta) 

  

 Balandžio 24, 12:00 - 13:20 vyko tiesioginė nominacijos už pilietiškumą transliacija! 

 

Renginyje scenoje dalyvavo poetas Robertas Keturakis, Erika Drungytė, kun. Robertas Grigas, disidentė Nijolė Sadūnaitė, kino režisierius Arūnas Matelis, Vytautas V. Landsbergis, Andrius Nakas, Rimantė Valiukaitė, Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Patackas! Daug kitų žymių žmonių! Atvykite į Klonio gatvę! Praleiskime kartu iki vakaro! Išvykdami į Klonį - paprašykime namiškių palaiminimo, nes „galingieji“, anot jų ruporo „Lietuvos Ryto“, darosi nebeprognozuojami... Mes, likdami su Mergaite, esame TEISINGAME PASIRINKIME! Todėl nebijokime!

12:35. 1-oji nominacija įteikta Viktorui NARVILUI, nufilmavusiam „gaujos“ teroro aktą prieš Mergaitę kovo 23-ąją!

12:50. Labai įspūdinga poeto Roberto Keturakio kalba!

12:53. Kino režisieriaus Arūno Matelis įspūdinga kalba.

12:59. Aktorius Šarūnas Puidokas baigė savo trumpą įspūdingą kalbą jumoristine fraze „Dėka jūsų mes dar ilgai turėsime pragyvenimo šaltinį“...

13:03. Skamba lyrinė Vytauto V. Landsbergio dainos. Beje, nominacijų renginį vedęs V.V. Landsbergis leido Klonio gatvėje vakarais be jokio autorinių teisių mokesčio rodyti visus jo filmus.

13:08. Aktorė Diana Anevičiūtė skaitė eiles. Būtent, ši aktorė buvo pirmoji iš aktorių, palaikiusi koncertu Klonio gatvės Mergaitę.

13:11. Disidentė Nijolė Sadūnaitė: „Tie, kurie vartoja jėgą, yra nulis!!! Tiek TADA, tiek DABAR.“

Trumpas ir gražus renginys! Režisierius A. Matelis užbaigė kreipiniu į tuos, kurie stebi monitorius prie pultų, iš kurių valdomos stulpuose įrengtos kameros aplink Kedžių sodybą: „Gyvenkite taip, kad vėliau nebūtų gėda pažiūrėt savo vaikams į akis!“

13:15. Baikeris, rašantis eiles Raimundas Čiegis, skaito labai gausiai publikai savo poezją... Taip taip! Baikeris, rašantis eiles!

 

2012 04 24. 9:30 val. Klonio gatvėje buvo netikėtai pasirodžiusi antstolės padejėja. Tai užfiksavo Klonio gatvės fotografai; spaskite čia: foto 1, foto 2, foto 3 (2011 12 30)

Nuolatiniai netikėti vizitai, patikrinimai, puldinėjimai, vieši pareiškimai per žiniasklaidos (jei ją galima taip pavadinti) priemones yra ne kas kita, kaip bandymas palaužti mūsų visų kantrybę. Patys pagalvokite, kaip ANIE bijo. Jų tai gal koks tūkstantis (na kad ir 10 000), o mūsų tai 80% Lietuvos.

Būkite budrūs, gerbiami grupės draugai. Tikėtina, kad artėja kulminacija. Nenorime jūsų šokiruoti...
, nenorime kasdien prašyti, kad atvyktumėte į Garliavą, nes konkrečios informacijos apie neteisybininkų veiksmus mes neturime. Tačiau labai norime paprašyti - būkite pasiruošę.
Esame sutarę, kad esant realiai grėsmei mums perduos signalą. O tada jau prašysime ir raginsime kuo skubiau vykti į Garliavą. Būkite pasiruošę, nes to gali prireikti bet kurią minutę.
Be abejo - visi geros valios žmonės, turintys galimybę būti Garliavoje yra labai laukiami nuolatos.
Šiandien ryte buvo anstolės padėjėja, kuri neaiškiais tikslais pasidairė gatvėje ir išvyko. Tai didelis neramumas. Dar kartą prašome - būkite pasiruošę, nelikite abejingi!
Dėkojame, kad esame kartu

Pranešame ! Mergaitės globėja N.Venckienė įspėta, kad balandžio 24 d. antradienį,15 val. atvyks Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovės, kurios norės pabendrauti su mergaite. Jokios kitos informacijos apie šio vizito tikslus ir ryšį su sprendimo vykdymu, neturime. Antstolės S.Vaicekauskienės veiksmai nenuspėjami ir kol kas nesustabdyti. Todėl budime Klonyje kaip įprasta nuo 6 val. iki 22 val.

 

 2012 04 18. 15:00.  DĖMESIO! Antstolės S. Vaicekauskienės PATVARKYMAS. Antrą patvarkymo lapą leidžiama kopijuoti Lietuvoje ir ne Lietuvoje!

 

2012 04 24. Į Klonio gatvę kviečiami NEPRIKLAUSOMI MENININKAI!

 

 Gerbiami atlikėjai, skaitovai, muzikos grupės ir kapelos!

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti akcijoje
„Atlikėjai - už teisingumą“,
kurios koncertai, pasirodymai vyks Klonio g. 5, Garliavoje, prie
Vytauto ir Laimutės Kedžių bei jų prižiūrimos žuvusio sūnaus Drąsiaus
dukrelės namų.


Pageidautume, kad koncertus surengtumėte tokiu pasirinktu laiku:

Balandžio 18 d., trečiadienį ir visas vėlesnes dienas  

3 kartus per dieną: 12 val., 15 val. ir 18 val.
T. y. koncertai, pasirodymai vyks kasdien nurodytomis valandomis
balandžio 18, 19, 20 ir vėlesnėmis dienomis.

Šiuo metu sudaromas akcijoje dalyvausiančių atlikėjų koncertų grafikas.

Prašome pasirinkti Jums tinkamą laiką ir apie tai iš anksto suderinti
su akcijos organizatoriais telefonu
8 612  02487.

Į sutartą koncertą reikia atvykti pusę valandos prieš koncerto pradžią.

Koncertai bus klausytojams nemokami.

Prie namų Klonio g. 5 esančioje pievelėje yra įrengta 6 m pločio dengta scena su įgarsinimo aparatūra.

Daugiau informacijos apie akcijoje dalyvaujančius atlikėjus ir jų koncertus rasite svetainėje www.drasiauskelias.lt,
kitose žiniasklaidos priemonėse.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų supratingumą ir geranoriškumą. Būsime labai dėkingi,

jei į šią akciją pakviesite ir savo pažįstamus atlikėjus, kad ir jie prisidėtų prie šio gražaus,

prasmingo pilietinio renginio.

 

Maloniai kviečiame ir laukiame atlikėjų bei klausytojų!

 

Jei jums reikia atsispausdinti šią informaciją, spauskite čia.

 

2012 04 16. DĖMESIO DĖMESIO! Šiandien 16 val. spec. darbininkai su specialiu keltuvu aukštai apšvietimo stulpe saugomi uniformuotų policijos pareigūnų sumontavo Klonio gatvėje galingą video kamerą, kuri transliuos vaizdą į policijos būstines. Tiksliai nežinome, ar kartu nėra įrengti kryptiniai mikrofonai. Bet faktas, kad šiuo metu kiaurą parą spec. tarnybos netgi Vilniuje galės stebėti (gal net klausytis) tai, kas vyksta Laimutės ir Vytauto Kedžių sodybos kieme. Ar tai yra viena paruošiamojo plano pagrobti Mergaitę dalis, ar tai akcija įbauginti į Klonį atvykstančius žmones, - policijos pareigūnai, žinoma, nepaaiškino. Bet ateitis, kuri kažkada tai taps praeitimi, į šiuos klausimus neišvengiamai atsakys.

 

2012 04 16. Šiandien sukanka lygiai 2 metai po Mergaitės tėčio Drąsiaus Kedžio nužudymo. Atminkite užtarimo maldoje!

 

2012 04 15. Neringa Venckienė: „Tikri ir tariami vaikystės saugotojai“

 

2012 04 14. Šv. Mišių tvarkaraštis Lietuvos miestuose, kur bus meldžiamasi už Mergaitę ir kitus nuskriaustus vaikus.

 

2012 04 13. Gražu... atsigaukime po 3-jų savaičių budėjimo nuovargio: http://lt-lt.facebook.com/pages/Drąsos-kelias-politinė-partija/228444227204113#!/photo.php?v=118610494939115

 

Peticija, kurią siųsti adresu:  ballv@att.net

 

2012 04 13. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija: http://www.nsta.lt/index.php/pozic 

 

2012 04 13. Neringos Venckienės pareiškimas spaudai

 

2012 04 12. Dokumentas, atskleidžiantis žurnalistę Astą Kuznecovaitę

 

2012 04 11. Rasa Valaitienė: „Ką šįkart slepia „skubos tvarka?“ 

 

2012 04 11. Dėkojame, kad esate Klonio gatvėje ir kartu su mumis esate pasirengę visokiems valdiškų žmonių netikėtumams!

 

Mieli žmonės!
Šventės, deja, baigėsi ir, kaip mes žinome, teismo sprendimas bus vykdomas toliau, pasitelkiant visokias klastas ir manipuliacijas.
Kai nerandama pritarimo vykdymui iš teismo paskirtų "bendravykdytojų", antstolė leidžia sau pažeidinėti teismo sprendimą, tuo būdu, balansuodama ties baudžiamosios atsakomybės riba: vietoje Kauno m. ir Kauno raj. Vaiko teisių Apsaugos tarnybų ketina "surasti" bet kokius kitus "vykdytojus".

 

Šventų Velykų, Kristaus Jėzaus Prisikėlimo šventė švenčiama iki pat Atvelykio sekmadienio! Brangieji, ta proga būkite palaiminti Viltimi ir Tikėjimu! Nes ne sunaikinimas ir mirtis mūsų gyvenimuose taria paskutinį žodį, o Prisikėlimo pergalė, kurioje trumfuoja Teisingumas. Tad, būkime Šviesos vaikai, kad mums nebūtų siaubingai gėda dėl kiekvieno slapto darbo Prisikėlimo šviesoje tapusio viešu ir „skelbiamu nuo stogų“. Gyvenkime šią dieną lyg paskutinę. Nes su šitokiu požiūriu apsisprendę žengti šiandien, ko gero, nugyvensime ilgą gyvenimą, ir liksime ramūs laikino išsiskyrimo su saviškiais dieną... nes savo paliktais artimo atjautos darbais, paliudisime, jog esame Prisikėlimo žmonės!..

 

2012 04 07. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme 404 salėje pradėta nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje Andrius Ūsas, kaltinamas pagal LR BK 153 str. Teismo posėdžiai
numatyti 2012-04-10, antradienį p šv. Velykų - 9.00 val., 2012-04-19, ketvirtadienį, - 9.00 val., 2012-04-30, pirmadienį, - 9.00 val., 2012-06-06, trečiadienį, - 9.00 val. Bylą nagrinės trijų teisėjų kolegija: Ovidijus Ramanauskas, Aušra Valinskienė, Audrius Cininas. Kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Ovidijus Ramanauskas.  

 

2012 04 05.

 

Mielieji,
kviečiame į piketų bangą, kuri vyks 2012-04-05 12.00 val. Vilniuje prie II-ojo Apylinkės teismo, Laisvės pr. 79A, Kaune prie Apylinkės teismo, Laisvės al. 103, Klaipėdoje – Manto g. prie I. Simonaitytės bibliotekos, Šiauliuose - Prisikėlimo aikštėje, Panevėžyje – prie Apygardos teismo, Elektros g. 9.
Pagrindinis piketo lozungas

„ Gelbėk Garliavos Mergaitę – išgelbėsi Lietuvą!“,

Artėj...a lemiama diena, kai teisėsaugos klanas ruošiasi jėga ir apgaule iki Šventų Velykų atimti iš N. Venckienės globėjos teises ir tuo pačiu laiku vienintelę pedofilijos liudininkę D. Kedytę išvežti į nežinią t.y. į tikrą pražūtį. Jeigu klanas, kuris uzurpavo visas valdžios struktūras sugebės jėga pagrobti Mergaitę, tai jis atims Lietuvos ateitį, galutinai sunaikins mūsų šalį.

Atvykite, pareikalaukite, paraginkite valdžią negriauti teisinės valstybės pamatų, gerbti Konstituciją ir Tautą.

Mielieji, paruoškite piketui bent kelis plakatus dėl pedofilijos bylos.

Labai prašome tuoj po piketo atsiųsti nuotraukas iš organizuoto renginio, nes ruošime informaciją spaudai apie piketą ir jūsų mieste.

Siųskite nuotraukas adresu el.p. virginija.jurgileviciene@gmail.comNepartinis demokratinis judėjimas. Klaipėdos skyrius

 

 

2012 04 04. Pedofilijos bylos nagrinėjimo išvakarėse uždrausta rodyti Kristupo Krivicko prodiusuojama laida „Akistata“. Plačiau apie tai „Naujienų skiltyje“ nuoruoda į http://www.laisvaslaikrastis.lt/  Klanas bijo. Klanas dreba.

 

2012 04 04, Valstybė, garantuojanti vaikui nesibaigiantį košmarą

 

2012 03 28. Maža mergaitė prieš valstybės vardu veikiančias „šlykštynes“ 

 

2012 03 27. Pasirašykite peticiją, adresutą LR Seimui dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės atstatydinimo:

PETICIJA

Labai svarbus ir ilgai lauktas pareiškimas: http://www.fsspx.lt/

Prašymas stabdyti teismo sprendimo vykdymą Mergaitės atžvilgiu:

Prašymo pareiškimas

Lietuvos Vyriausybei

Lietuvos respublikos Seimo Pirmininkei

Socialinio darbo ir apsaugos Ministrui

Krašto apsaugos Ministrei

 

                                                                                                            Pareiškimas 

 

                      Prašome kuo skubiau nutraukti brutalų ir prievartinį teismo sprendimo vykdymo procesą, tęsiamą valstybės vardu, prieš mažametį vaiką. Lietuvos respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra pasakiusi, jog tokiu atveju ,,prievarta yra netoleruotina“, tačiau nepaisant visko, atsakingos Lietuvos teisėtvarkos tarnybos linkusios toliau tęsti šį gėdingą Lietuvai veiksmą. Prievartinis vaiko perdavimo biologinei motinai aktas yra grubus jo teisių ir asmeninių laisvių pažeidimas, tiesioginis pasityčiojimas iš pačios vaiko asmenybės, jo psichologinis žalojimas, o tuo pačiu – smurtinio ir iškrypėliško teisingumo Lietuvoje įteisinimas. Be to, kiekvienam valstybės piliečiui aišku, kad tai yra neteisėtas ir sąmoningas tam tikrų jėgų kliudymas sužlugdyti dar nebaigtą tirti pedofilijos bylą. Todėl reikalaujame kuo skubiau stabdyti šį procesą, žalingą mažamečiam vaikui ir virstantį didžiule Lietuvos valstybės gėda. Klykiantis vaikas, gniaužiamas juodai vilkinčių kaukėtų apsaugininkų rankų ar apsuptas šešiasdešimties ginkluotų policininkų yra žiauriausias scenarijus, kurio negali sau leisti jokia save teisėta laikanti valstybė.

 

Visuomeninis judėjimas ,,Drąsiaus kelias“

 

 

2012 03 27. 11:03 - 12:00 per LTV ir LR aktuali laida Mergaitės tema.

2012 03 26. Kažkas paleidęs „antį“ šįvakarą patikrino žmonių budrumą. Atoslūgio per daug tikėtis neverta, nes Teisingumo ministras, kol jam dar nepareikšta interpeliacija LR Seime, skuba pareikšti, kad jis „tikįs, kad atsakingos valstybės institucijos ir pareigūnai sugebės rasti būdų „jau artimiausiu metu išspręsti šią problemą, įgyvendinti teismo sprendimą“. Taigi, turėdami kantrybės, mes palauksime ministro Remigijus Šimašius planų, įgyvendinant jo teisingumą, atsiskleidimo...

 

2012 03 25. Šiandien policijos ekipažai visus iš Klonio gatvės išvažiuojančius automobilius stabdė, priversdavo vairuotojus išlipti ir atidaryti bagažines. Be jokios abejonės pareigūnai neduodavo jokių protingų paaiškinimų, kodėl tai daroma.Iš šalies žiūrint, labai keista procedūra (juk ne Prancūzija, gi). Bet visa tiesa yra tokia, kad policijos vadovybė tiek bijo, kad davė įsakymą tikrinti automobilių bagažines, ar neišvežama bagažinėje!!! Drąsiaus Kedžio duktė! Neva vaiko teisių gynėja, tokia Edita Žiobienė, šį vakarą tiesioginėje TV laidoje aiškino, kaip žiauriai įkalinta Kedžio dukrelė tetos namuose... Bet įkalinimą šiuo metu atlieka policijos pareigūnai. Įdomu, jei Mergaitė su savo mėgstamu dviratuku išvažiuotų iš savo kiemo, ką darytų policijos ekipažas? Paguldytų veidu į asfaltą, uždėtų antrankius, ar įsimestų į savo bagažinę ir, kad žmonės nematytų, ramūs nuvežtų pas mylimą mamytę... Beje, apie mamytę. Tą taip mylinčią savo vienturtę. Kaip būtų vykusi „Lietuvos Ryto“ E. Jakilaičio laida „Lietuva tiesiogiai“ su L. Stankūnaite ir virpulio pilnu jos advokatu, jei dailininkai būtų uždažę ne kairę, o dešinę Stankūnaitės akį? Ar E. Jakilaitis būtų persėdęs į kitą nei įprastą pusę, skirtą laidos vedėjui? Bet dailinikai, matyt, buvo protingi. Žinojo, kokioje vietoje studijoje sėdės L. Stankūnaitė ir kaip ji turi atrodyti prieš Lietuvos jautrų žiūrovą. Tik kodėl dailininkas buvo toks žioplas ir nepasižiūrėjo, kaip Stankūnaitė atrodė po savo dukros tąsymo praėjusį penktadienį, išvykstant iš Klonio gatvės? Tiesa, gal kas ją sumušė, kai po kurio laiko ji vėl sugrįžo į Klonio gatvę su advokatu. Bet iš filmuotos medžiagos, kuri jau platinama privačiais kanalais, namo viduje aiškiai matyti, kad iš savo dukros, kuri vėl pamačiusi motiną su kaukėta smurtininkų komanda, verkdama iššaukė „Nekenčiu tavęs!“, L. Stankūnaitė stovėjo be žado nepratardama nė žodžio. Kalbėjo tik jos advokatas, kuriam reikėjo net 20 kartų pakartoti, kad paliktų patalpas, ir, netgi policijos pareigūno paprašytas įvykdyti namo šeimininko reikalavimą, advokatas pradėjo muistytis alkūnėmis. Beje, visa tai vėl vyko aštuonmetės Mergaitės akivaizdoje. Po to advokatas su L. Stankūnaite tyliai pasišalino. Žvelgiant į įvykių seką, galima sakyti, kad tą penktadienį Mergaitė patyrė dukart smurtą: vienas iš jų - tai visiems jau žinoma teroro scena, o antras - tai psichologinis arogantiško advokato psichologinis smurtas. Na, įstatymas gal advokatams ir leidžia į kitus nelabai kaip į žmones žiūrėt, bet Dievulis - tai nelabai. Todėl artimiausiu laiku laukime, kaip vis labiau tie galingieji painiosis ir klys, kol galiausiai taip savo meluose susipainios, kad beliks tik Evangelijos girnapusė.

 

 

2012 03 24. Nuo vakar dienos tie, kurie buvo pravardžiuojami „patvoriniais“, tapo „kieminiais“, nes, į Klonio gatvės Garlaivoje Mergaitės gimtųjų namų kiemo teritoriją įžengęs 60-ies policininkų būrys, sutiko kitą būrį ištikimų Tiesai žmonių būtent kieme... Ir tai labai gerai, nes absoliučiai visi turėjo galimybę ir pamatyti, ir išgirsti nekalto vaiko klyksmą dėl valdiškų žmonių teroro. Įdomu, kaip savo sąžines būtų nuraminę eiliniai policijos būrio pareigūnai, kuriems buvo duotas įsakymas klykiantį vaiką lydėti iki automobilio užtamsintais stiklais ir be skrupulų šalinti iš kelio visas gyvas kliūtis, trukdančias „tam reikalui“...Aišku, graudokas „patvorinių“, tapusių „kieminiais“ juokas iš savęs pačių, po išgyvento šoko, kurį patyrė visi sveiki žmonės. Bet, nuriję skausmą ir išsiverkę, mes vėl stovėsime, nes džiaugsmingi ir stiprūs yra tik tie, kurie moka verkti! Todėl esme džiaugsmingi, nes gerai žinome, kuo pasibaigė Galijoto istorija prieš pustrečio tūkstančio metų!  

 

2012 03 23. Vyksta DIDŽIULĖ DRAMA! Taktika nesikeičia. Vėl tai vyksta penktadienį. Pareigūnų sumuštos Laima Kėdienė, Vytautas Kedys ir Audronė Skučienė! Į šoną sužalota Mergaitė! Klonio gatvėje prasidėjo smurtas! Šiuo metu yra 60 žmonių ir 30 žurnalistų. L. Stankūnaitė išvyko, manoma, apsvaiginta psichotropinių medžiagų. Smurtas įvyko stebint vaiko teisių apsaugos darbuotojai ir psichologei bei antstolei. Prasidėjus dramai, į namus iš teismo posėdžių ekstra grįžo teisėja Neringa Venckienė. Laimai Kėdienei iškviesta greitoji pagalba. Prie Neringos Venckienės namo 11:30 val. atvyko 50 policininkų komanda, kuri apsupo namą! Pareigūnai naudojo smurtą namo viduje, bet žurnalistai vis vien tapo to smurto liudininkais.

Papildyta: toleruojanti vaiko klyksmą L. Stankūnaitė pademonstravo, kad motinystės jausmas kažkaip yra aplenkęs šia moterį.

Papidyta dar: kovo 23-os dienos vėlų vakarą į Venckų namus beldėsi policijos pareigūnais prisistatantys asmenys su kažkokiais popieriais, bet dėl vėlyvo nakties laiko jie nebuvo įsileisti.

 

2012 03 22. Šiandien, t.y. ketvirtadienį, 16:00 val. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja R. Šidlauskienė paskelbė nutartį, leidžiančią prievartos veiksmus išplėšiant Drąsiaus Kedžio 8-iametę dukrą iš jos gimtųjų namų Klonio gatvėje, Garliavoje. Valdiškos institucijos bruzda paspartintu tempu. Mat, artėjant Velykų savaitei, reikia, ko gero, laiku nusimazgoti rankas... Žmonės budi. Jie pasiruošę buti liudininkais veiksmų, kuriuos galima būtų įvardinti „Valsybė prieš vaiką“. Kažkur girdėta istorija. Galijoto ir Dovydo. Vertėtų dar kartą persiskaityt. Ne dėl nežinojo. Dėl tos šventraštinės istorijos finalo... Stiprybės Klonio gatvės mažutėliams!...

 

2012 03 21. Suaktyvėjus valdiškų institucijų veiksmams dėl Mergaitės išviliojimo iš namų, vėl organizuojama maldos akcija. Kviečiame melstis devyndienį nuo kovo 22 d. iki Verbų sekmadienio:

malda prašant apaštalo Judo - Tado užtarimo 

 

2012 03 19. Šiandien Kaune į Klonio gatvę Garliavoje netikėtai buvo atvykusi antstolė ir bandė mergaitę paimti prievarta. Tačiau mergaitė ėmė klykti, apsikabino močiutę ir tokiu būdu antstolei nepavyko jos išsivežti. Tolimesni antstolės veiksmai nežinomi.
Akivaizdu, kad prasideda teroras ir skubama kuo greičiau pašalinti pagrindinę pedofilijos bylos liudininkę.
Daugiau informacijos paskelbsime vėliau.

 

2012 m. kovo 1 d. 17 val. Kauno miesto VTAT (Donelaičio g. 6, Kaunas)  sprendimu Drąsiaus Kedžio dukros globa palikta mergaitės tetai Neringai Venckienei.  

 

2012 m. vasario 27 d. po 111 dienų kalinimo izoliatoriuose dėl pašlijusios sveikatos Klaipėdos teismo sprendimu į laisvę išleistas Raimundas Ivanauskas, Kauno valstybinio P. Bingelio choro choristas. 

 

2012 02 13.  Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme 2012-04-05 d. 9.00 val., 404 salėje bus nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje Andrius Ūsas, kaltinamas pagal LR BK 153 str. Kiti teismo posėdžiai
numatyti 2012-04-10, 9.00 val., 2012-04-19, 9.00 val., 2012-04-30, 9.00 val., 2012-06-06, 9.00 val. Bylą nagrinės trijų teisėjų kolegija: Ovidijus Ramanauskas, Aušra Valinskienė, Audrius Cininas. Kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Ovidijus Ramanauskas.

 

  2012 02 05                                           Neringos Venckienės pranešimas spaudai

Kadangi šiuo metu žiniasklaidoje vis dažniau pasirodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus pasisakymai apie mano neva būtiną pasitraukimą iš teisėjos pareigų, viešai noriu pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu.

1.        Teisingumas ir jo vykdymas yra vienas svarbiausių valstybės gyvavimo principų. Savo darbe, kurį dirbu jau daugiau nei 10 metų, visuomet ištikimai laikiausi teisėjo priesaikos, duotos Lietuvos Respublikai; priimdama teisinius sprendimus, nuosekliai vadovavausi įstatymais, rodžiau pagarbą etikai ir žmogaus teisėms. Niekada neėmiau kyšių, nerėmiau korumpuotų valdžios klanų, nesipyniau į jokius neskaidrius ir nesąžiningus bei antiįstatymiškus sandorius. Man visuomet buvo svetima tai, kas ardo harmoningą visuomenės gyvenimo pagrindą, diskredituoja teisėjo, o kartu ir Lietuvos piliečio etiką, nesiderina su žmogaus sąžine ir jo orumu.

2.        Kadangi mano brolis ir jo dukrelė pateko į sudėtingą ir painią egzistencinę bei teisinę situaciją, aš, kaip sąžiningas ir tiesos siekiantis žmogus, stojau ginti jų interesus. Šiuo metu itin dramatiškai vyksta D. Kedžio dukrelės  gyvenamosios vietos nustatymo proceso klausimai, kuomet ir Kėdainių, ir Panevėžio teismai priima sprendimus, kurie akivaizdžiai nesiderina nei su Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei su įstatymais, nei su Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija bei žmogaus teisių gynimo principais. Sąmoningas mergaitės nuomonės išsakymo nepaisymas, akivaizdžios prokurorų ir teisėjų pastangos neįsiklausyti į naujus jos pareiškimus antstoliui, liudijančius buvus grupinę nusikalstamą seksualinę prievartą, yra didžiulis žmogiškų vaiko teisių, jo teisės į teisingą teismą pažeidimas. Atsakingai pareiškiu, jog visuomet buvau ir esu prieš tokius teisinius nusižengimus, jų negaliu toleruoti nei kaip teisininkė, nei kaip Lietuvos Respublikos pilietė, ir manau, kad pareigūnai, priėmę tokius sprendimus, turi sulaukti drausminės atsakomybės. Juo labiau, man visiškai nesuprantamas aukščiausių Lietuvos teisėsaugos institucijų siekis eliminuoti mane iš teisinės sistemos, bet kokia kaina (šantažo, prievartos, melagingų liudijimų būdu) priversti nusivilkti teisėjos mantiją – tai traktuoju ne kaip šių institucijų norą pasiekti ir įgyvendinti tiesą, bet kaip susidorojimą bet kokiomis priemonėmis, siekiant tiesą užgniaužti, neištirti sudėtingų rezonansinių nusikaltimų, paslėpti brutalių nusikaltėlių veiksmus. Ir visa tai įgyvendinti LIETUVOS RESPUBLIKOS, už kurią tauta sudėjo daugybę aukų, vardu.

3.        Taip pat atsakingai pareiškiu, kad man visiškai nesuprantamas yra aplaidus, nesąžiningas ir nekompetetingas, netgi nusikalstamas Lietuvos Vaiko teisių apsaugos tarnybų darbas, kuris nukreiptas ne ginti vaiko interesus, bet tarnauti nežinia kam. Dėl šios priežasties nėra galimas veiksmingas ir teisingas vaiko teisių įgyvendinimas valstybėje, griaunamos jo asmenybės savivertės bei harmoningos raidos prielaidos. Todėl esu giliai įsitikinusi, kad ši veikianti sistema yra reikalinga skubių permainų, o šių darbuotojų priimti sprendimai – skubios ir atsakingos peržiūros.

4.        Dėl visų šių mano minėtų priežasčių, kylančių ne iš mano, bet iš kitų atsakingų Lietuvos Respublikos pareigūnų nederamų veiksmų, aš neturiu pagrindo atsistatydinti iš Kauno apygardos teismo teisėjos pareigų.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Neringa Venckienė

 

 

Nuo 2012 m. vasario 5 d. prasidėjo maldos akcija, meldžiantis kasdien Kristaus kraujo litaniją. Maldos devyndienį baigsime vasario 13-ą dieną. Būtent tą dieną pradedama nagrinėti pedofilijos byla. O prieš šį įvykį laukiami Panevėžio teismo sprendimai, kurie leis arba neleis prievartos veiksmus prieš globėją Neringą Venckienę ir mažąją Mergaitę, kuriai šį mėnesį sukanka jau 8-eri metukai.

 

Kristaus kraujo litanija

 

PAGALBA RAIMUNDUI IVANAUSKUI

 

2012 m. vasario 9-ą d. turėjo būti pasibaigęs 3-jų mėnesių teismo leistas (remiantis meluose susimaišiusio Mindaugo Žalimo televiziniais liudijimais) Raimundo Ivanausko kalinimas izoliatoriuje. Bet įkalinimas nepasibaigė. Šis žmogus bus kalinamas dar 3 mėn. iki 2012 n. gegužės 9-osios. Raimundas Ivanauskas yra visiškai aklas. Jis priverstas samdytis advokatus. Jam reikalingi vaistai, kurių jis tardymo izoliatoriuje negauna. Jam, jo žmonai ir jų trejų metukų sūneliui reikalinga materialinė pagalba. Nebūkime abejingi.

Jo žmonos sąskaita:

Eglė Barauskaitė LT11 7044 0000 0761 3239 AB SEB bankas, kodas 70440  Pervedimams iš užsienio skelbiamas šis kodas:SWIFT kodas CBVILT2X 

 

 

 

 Parašų rinkimo lapas   

 

 

                Išsiųstas skundas Europos žmogaus teisių teismui

     Neringa Venckienė išsiuntė skundą Europos žmogaus teisių teismui dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjo Romualdo Januškos 2011 m. gruodžio 23 d., 2011 m. gruodžio 28 d. ir 2012 m. sausio 3 d. nutarčių, kurios yra galutinės ir neskundžiamos.
     Buvo pažeisti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis - Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, 13 straipsnis - Teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę.
     Panevėžio apygardos teismas atsisakė priimti Neringos Venckienės prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimo dalį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, įpareigojimo perduoti vaiką bei laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubų vykdymą kaip prieštaraujantį įstatymui, vaiko norams ir interesams.
     Tas pats teisėjas R. Januška 2010 m. gegužės 20 d. nutartimi ne atsisakė priimti, bet sustabdė Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Broniaus Varsackio nutarties skubų vykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas bet kurioje proceso stadijoje, t.y. ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 144 str. 3 d.). Prašymą per tris darbo dienas (CPK 147 str. 1 d.) šiuo atveju privalėjo išspręsti Panevėžio apygardos teismas. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas apeliaciniame skunde keliamo reikalavimo sustabdyti sprendimo dalies skubų vykdymą taip pat nesprendė ir jo neperdavė spręsti Panevėžio apygardos teismui. 2012-01-02 rašte Nr. SD550/29 jis nurodė, kad negali spręsti, kadangi tai yra apeliacinės instancijos - Panevėžio apygardos teismo - prerogatyva.

 

 

VIDEO skiltyje žiūrėkite: 2012 01 04. TV 3 laida „Akistata“. Dar kartą žvelgiama į Drąsiaus Kedžio dukros likimą pakreipusias pedofilijos įvykio detales, ir galutinai  sudedami visi taškai ant „i“... Kažkaip labai jau įdomus tas žmogus savo viduje savo sprendimais... Nevalingai žvelgiant į tai, pradedi suprasti, kad, ko gero, yra tik vienintelis šansas turėti Laimutei Stankūnaitei dukrą, o dukrai - mamą, kai tos mamos Laimutės tolesnėje kelionėje prasidės ne primestos, o savarankiškai apsispręstos atgailos gyvenimas. O tai - jau ne anstolių teritorija... Nejaugi L. Stankūnaitė mano, kad TURĖS vaiką, paėmusi dukrą per jėgą? Nejaugi valstybė mano, kad už nekaltojo skriaudą nekeršyja Dangus?...

 

 

VIDEO skiltyje žiūrėkite:  2012 01 04. LTV laida „Teisė žinoti“ apie Drąsiaus Kedžio dukros likimą ir apie tuos, kurie manosi galintys tvarkyt likimus. Galima būtų pavadint laidą įvairiai: laida apie žmogų, kuris nori apginti silpną nuo neaiškumo ir netiesos. Ir tuo pačiu tai laida apie „kantrybę prarandančius“ galinguosius, kuriems klausinėjantys nepatinka iš esmės. Bet, greičiausiai, tai laida apie vieną paprastą žmogų Gintarą Songailą, kuris bent jau šiuo metu yra Lietuvos Respublikos Seimo narys, pareiškęs norą gauti atsakymus į rūpimus klausimus ir apie tuos, kurie į šitokius norus žvelgia su neslepiama panieka, netgi su demonstruojama panieka pačiam Gintaro Songailos asmeniui. Na, o laidą verta pažiūrėti, kad suprastume, kas yra „žmonės iš kitos planetos“, linkę žaisti šachmatais tik su saviškiais...

 

VIDEO skiltyje žiūrėkite: Lietuvos Ryto TV laida „Lietuva tiesiogiai“. 2012 m. sausio 3 d. Laidos vedėjas Edmundas Jakilaitis, kuris „kažkaip sugeba“ turėti Laimutės Stankūnaitės telefoną, esantį valstybės paslaptimi, ir moka ją prašnekinti tiesioginiame TV eteryje. Kažkaip iki tol žinojome tik vieną „žurnalistą“ Virginijų Gaivenį, kuriam šie dalykai sekasi. Laidoje neišgirsite nei vieno nepatogaus klausimo nei Vaiko teisių apsaugos kontrolierei E. Žiobienei, nei L. Stankūnaitei. Gal būt pagrindinė TV laidos mintis buvo: „Pirmadienį vaikams baigiasi Kalėdų atostogos. Ar Jūs leisite mergaitę į mokyklą?“: 24:03. Keletas „įdomesnių“ laidos vietų: apie Kėdainių teismo darbą: 7:06, ape mergaitės ryšį su motina: E.Ž.:„nebūtų galima sakyti, kad to ryšio visiškai nėra“ 11:45. Vadinasi, tas ryšys, įvertintas psichologių, ant ribos! Peržiūrėjus visą TV laidą - susidaro įspūdis, kad be reikalo Kėdainių teisėjas Bronius Varsackis nenušalino antstolės Sonatos Vaicekauskienės, nes pati tinkamiausia pareigūnė antstolės vietoje, perduodant mergaitę iš aiškių namų į neaiškią aplinką 7:38, būtų pati Edita Žiobienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, paskirta LR Seimo. Paradoksas!?.. Peržiūrėkite ir įsitikinsite patys 

 

 

2012 m. sausio 3 d.

Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis atmetė Neringos Venckienės skundą, dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės nušalinimo. Beje, tas pats teisėjas jau buvo priėmęs sprendimą mergaitę grąžinti mamai Laimutei Stankūnaitei. Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininkas Vitalijus Kondratjevas tikina, kad tai – atsitiktinumas.

Kėdainių rajono apylinkės teismui gavus bylą dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės nušalinimo, kompiuterinė sistema parinko ją nagrinėsiantį teisėją Bronių Varsackį, kuris 2010 m. gegužės 14 d. nagrinėjo bylą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir nusprendė mergaitę grąžinti motinai tą pačią dieną.

 

 

Neringos Venckienės pareiškimą dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės nušalinimo nagrinės Kėdainių rajono apylinkės teismas. Tai pirmadienį, t.y. 2012 m. sausio 2 d., galutine ir neskundžiama nutartimi nusprendė Lietuvos apeliacinis teismas. „Kadangi Kėdainių rajono apylinkės teismas nagrinėjo vaiko gyvenamosios vietos nustatymo civilinę bylą, kurioje yra išduotas vykdomasis raštas, jis yra geriausiai susipažinęs su bylos medžiaga, be to, yra arti Kauno, todėl antstolės nušalinimo klausimas perduodamas nagrinėti būtent šiam teismui“, – sakoma Apeliacinio teismo pranešime.

 

 Neringa Venckienė prašė antstolės Sonatos Vaicekauskienės nusišalinti, tačiau ji atsisakė tai padaryti. Todėl anstolės nušalinimo klausimą privalės spęst teismas. Drąsiaus Kedžio dukrelei bus leista sutikti Naujuosius metus globėjos Neringos Venckienės namuose. Kauno miesto apylinkės teismas antstolės Sonatos Vaicekauskienės nušalinimą svarstys pirmadienį, sausio 2 d. Iki to laiko Vitalijaus Kondratjevo nutarties vykdymas sustabdytas.

   

 

SPAUDOS KONFERENCIJA „Ar Drąsiaus Kedžio dukrytei galioja tokios pat asmens teisės ir laisvės, kaip ir kitiems pasaulio vaikams?“ JAU ĮVYKO 

 

                      (Konferencijos visa video medžiaga yra VIDEO skiltyje, domėkitės!)
                           ELTA, Gedimino pr. 21/2, Vilnius,  2011-12-29 16.00 val.


    Drąsiaus Kedžio dukra šiandien akivaizdžiai tapusi valstybės sankcionuojamo teroro auka: mergaitė, kuri viešai išpažino buvusi pedofilų tvirkinama, Lietuvos teismo sprendimu atiduodama šiuo nusikaltimu kaltintai biologinei motinai. Tai valstybėje bandoma įgyvendinti brutaliais būdais: visiškai nepaisant vaiko valios, nes mergaitė išsakiusi savo norą gyventi su globėja, nepaisant jos sveikatos ir psichologinės būklės, nors mintis apie gyvenimą vaikui sukelia dramatiškus išgyvenimus ir sunkias psichofizines reakcijas. Vaiko teisių institucijos daro didžiulį psichologinį spaudimą mažametei, ir akivaizdžiai atstovauja ne vaiko, bet jo motinos interesams. Tai nenormali padėtis šiandieninėje valstybės Vaiko apsaugos sistemoje,
pažeidžianti vaiko, kaip asmenybės, teises ir laisves, žlugdanti jo dvasinį pasaulį.
Dalyviai: Nijolė Oželytė, Jonas Varkala, Stanislovas Stulpinas, Audrius Nakas.
 
                                                                                                   

 Neringos Venckienės reakcija į visų valdiškų institucijų raginimą apgauti vaiką. Normalus žmogus į raginimą meluoti vaikui labai svarbiuose dalykuose! negali reaguoti kitaip. Lūžta protas, kai apgaulė, pagal VTA ir antstolę, yra laikoma teisingu veiksniu vaiko atžvilgiu! 2011 12 28. Žiūrėkite VIDEO skiltyje.

                             
2011 12 28. 8 val. ryto. Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Birutės Daugelienės sprendimas šaltakraujiškai įvykdyti Kėdainių apylinkės teismo sprendimą, perduodant Drąsiaus Kedžio dukrą Laimutei Stankūnaitei. Žiūrėkite VIDEO skiltyje
       
                               ATKREIPIAME JŪSŲ DĖMESĮ DĖL VIEŠO LAIMUTĖS STANKŪNAITĖS MELO !
        Dėmesio!!! Per LNK TV 2011 m. gruodžio 26 d, 18:45 val. vakaro žiniose buvo paskelbta tyčinė Laimutės Stankūnaitės dezinformacija apie tai, kad  (cituojame) „į Venckų namus susitikimui su dukra ji daugiau nekels kojos". Tuo tarpu tikrovė yra visiškai kita: gruodžio 27-ą d. 12 val. Laimutė Stankūnaitė vėl Venckų sodyboje! Įprastai policijos ekipažai išvažiuodavo, po to, kai „praskindavo kelią“ L. Stankūnaitei. Šį kart scenarijus kitoks. Policijos pajėgos demonsrtuoja lyg kažko lauktų ir jos niekur neskuba išvykti. Žmonės, budintys maldoje prie Venckų namo, pilni nerimo, dėl šitokio scenarijaus. Tačiau, visame tame yra teigiamas dalykas. Net ir skeptikui tampa aišku, kad melas, šį kart išsakytas pačios L. Stankūnaitės lūpomis, yra daugiau nei akivaizdus. Melas, pasirodo yra jos stategijos pagrindinis arkliukas. Dėkojame žmonėms, kurie yra budrūs, ir visa tai jau yra supratę anksčiau!
                                         

2011 12 22  21:35. TV 3 Vakaro žinių laidos ištrauka, kurioje labai aiškiai nusakomi anstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmai mažametės mergaitės atžvilgiu. Ar taip įvyks iš tiktųjų - parodys ateitis. Įrašą žiūrėkite VIDEO skiltyje.

                        
                 
2011 m. gruodžio 21 d. vakaras. LTV tiesioginė laida „Teisė žinoti“. Šia laida Lietuvos visuomenė yra pratinama prie „jėgos panaudojimo“, perkeliant 7-metę Drąsiaus Kedžio dukrą iš namų, kuriuose ji gimė ir augo į aplinką. kuri nei pažįstama, nei žinoma, nes „ta aplinka“ yra valstybės paslaptis. Tuo pačiu šioje laidoje atsiskleidžia didžiulė atsakingųjų baimė „dėl jėgos panaudojimo“, nes Valsybė (ją atstovaujantys žmonės, matyt, irgi turi vaikų) ruošiasi kilti prieš vaiką. Įrašą žiūrėkite VIDEO skiltyje.
                                                                        

2011 m. gruodžio 19 d. vakaras. Rūtos Janutienės TV 3 laida „Kodėl?“, kuri buvo transliuota tiesiogiai. Laidoje buvo kalbama apie Drąsiaus Kedžio dukrą ir teismo sprendimą, nurodantį su kuo turi gyventi mergaitė ir apie tai, kokios tokio sprendimo tolimesnės pasekmės. Laidos įrašą žiūrėkite VIDEO skiltyje.

                                                                              
                                       

Paskelbtas Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininko Vitalijaus Kondratjevo sprendimas byloje dėl Drąsiaus Kedžio dukros gyvenamosios vietos nustatymo. Pilną sprendimo paskelbimo ir spaudos konferencijos vaizdo įrašą žiūrėkite VIDEO skiltyje. 2011 m. gruodžio 16 d.

  

 
Remigijus Paciukonis
APGINK...

Ir vėl viena,
Kraupioj tyloj pagalbos šaukus.
Vėl atstumta,
... Vėl šliaužia debesys juodi.
Ateik, Tėveli,
Dar paglostyk plaukus.
Nubuski,
Nuo audros užstoki-ar girdi...
************************
Ir vėl baisu,
širdelę drasko mintys kraupios.
Vėl šalta,
godžiai tiesias letena gliti.
Nubusk,Tėveli,
Užtarimo laukus-nesulaukus.
Tavęs šaukiuosi,
Nors sapnuos paguoski nevilty.
*************************
Aš vėl viena,
nubuskite,kas teisingumo šaukias.
Vėl atstumta,
Pakilkit niekinti,kankinti,užguiti.
Brangus Tėveli,
dar ateik,paglostyk plaukus.
Dar aplankyk,
Apgink ir gelbėk-ar mane girdi...

 

 

        Generalinė prokuratūra atliks tyrimą dėl Drąsiaus Kedžio mirties aplinkybių tyrimo

    Vilniaus apygardos teismo teisėjo Ryšardo Skirtuno 2011-12-02 nutartimi Drąsiaus Kedžio mamos Laimutės Kedienės skundas dėl jos sūnaus mirties priežasties nustatymo buvo patenkintas. Panaikinta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjos Genovaitės Didjurgienės 2011-11-03 nutartis ir priimtas dėl skundo naujas sprendimas: panaikintas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R. Petrausko 2011-09-19 nutarimas, kuriuo jis paliko galioti prokuroro A. Mažeikos 2011-05-27 priimtą nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir perduota ikiteisminį tyrimą atlikti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai. Vilniaus apygardos teismo nutartis įsigaliojo nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.
    Vilniaus apygardos teismo nutartyje nurodyta, kad apylinkės teismas nutartyje nurodė, kad tik prokuroras sprendžia kokios aplinkybės jau yra užfiksuotos ikiteisminio tyrimo medžiagoje, kokios nesusijusios su tyrimo medžiaga arba neturi esminės reikšmės, prokuroras nematė būtinumo apklausti tam tikrų asmenų, tačiau aukštesnės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad tam, jog neliktų jokių abejonių ar padaryta nusikalstama veika, ar ne, ir būtų priimtas objektyvus ir pagrįstas procesinis sprendimas, būtina atlikti visus įmanomus veiksmus ir pašalinti visas esančias abejones.

                             

                                                                               PETICIJA

 SUSTABDYTI BYLOS DĖL DRĄSIAUS KEDŽIO DUKROS GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMO NAGRINĖJIMĄ IKI PEDOFILIJOS BYLOS IŠNAGRINĖJIMO:

Kėdainių rajono apylinkės teisme 2011 m. lapkričio 21 d. 9 val. paskirta nagrinėti DRĄSIAUS KEDŽIO DUKROS gyvenamosios vietos nustatymo byla.
Bylą nagrinėja teisėjas Vitalijus Kondratjevas, kuris atmeta Neringos Venckienės prašymus stabdyti bylą iki kol bus išnagrinėta PEDOFILIJOS BYLA.
Baudžiamojoje byloje kaltinamojo akto išvadoje nurodyta, kad Andrius Ūsas kaltinamas tuo, kad jis nuo 2006 metų lapkričio mėnesio iki 2008 metų lapkričio 23 d. bute, esančiame adresu M. Gimbutienės g. 8-1, Kaune, kurį nuomavo Laimutė Stankūnaitė, tyrimo metu tiksliai nenustatytą skaičių kartų mažametei mergaitei, laižė įvairias kūno vietas, lytinius organus bei prašė mažametės laižyti savo kūną, taip tvirkindamas mažametį asmenį, ir tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 153 str. Taigi kaltinamasis aktas patvirtina, kad L. Stankūnaitė galimai susijusi su kaltinamojoje išvadoje nurodyta nusikalstama veika, nes nusikalstama vieta yra L. Stankūnaitės nuomojamas butas.
Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu gali paaiškėti, kad nusikalstamą veiką padarė ne tik A. Ūsas, bet ir kiti asmenys, tarp jų L. Stankūnaitė, taigi iki baudžiamosios bylos išnagrinėjimo pripažinta nukentėjusiąja mažametė negali būti perduota kaltinamojo pedofilija A. Ūso draugei L. Stankūnaitei. Baudžiamojoje byloje nustatyti faktai savo teisine galia turės prejudicinės teisinės reikšmės būsimam teismo sprendimui civilinėje byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos. Civilinės bylos sustabdymas pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą atitinka privalomojo bylos sustabdymo pagrindo paskirtį ir yra teisėtas, tačiau į tai teisėjas V. Kondratjevas visiškai nekreipia dėmesio.
Šiuo metu Drąsiaus Kedžio dukros gyvenamąją vietą nustačius su L. Stankūnaite, būtų galutinai sugriauta pedofilijos byla, nes L. Stankūnaitė gina ne vaiko, bet kaltinamojo pedofilija A. Ūso interesus.
Teisėjas V. Kondratjevas skuba grąžinti mažametę L. Stankūnaitei ir galutinai sugriauti pedofilijos bylą.
PRAŠOME skubiai imtis priemonių, kad

BŪTŲ SUSTABDYTA BYLA DĖL DRĄSIAUS KEDŽIO DUKROS GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMO.

http://peticijos.lt/visos/60032

  

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei,

Teisėjų tarybai,

Teisėjų etikos ir drausmės komisijai

 

PRAŠYMAS

2012 m. sausio 10 d.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Gintaro Kryževičiaus vieši pasisakymai ir komentarai dėl pedofilijos bylos, Kedžio dukters gyvenamosios vietos bylos, arogantiškas elgesys, siūlymai teisėjai N.Venckienei palikti darbą, nesuderinami su teisėjo, LAT ir Teisėjų tarybos pirmininko elgesiu ir veikla. Jo dualistinė padėtis (J.Furmanavičiaus draugo) sudaro sąlygas jam pačiam savo noru pasitraukti iš teisėjo pareigų. G.Kryževičius, per TV pareiškęs, jog jam jau trūko kantrybė, turėtų tuoj pat rašyti atsistatydinimo pareiškimą – nes jis mano, jog teismų darbo nediskredituoja bylų klastojimo faktai teisme, teismų darbo nemenkina girtų teisėjų siautėjimai – jų darbą esą menkina už įstatymus ir teisę kovojanti teisėja Neringa Venckienė. Kryževičiui tapus LAT pirmininku, nepasitikėjimas teismais dar labiau padidėjo. G. Kryževičius, būdamas Aukščiausiojo Teismo teisėju, žemina teisėjo vardą, daro gėdą visai teisinei sistemai, ją diskredituoja. G.Kryževičius padarė Teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalyje numatytą nusižengimą. Kadangi savo noru neatsistatydina, jam turi būti iškelta drausmės byla ir jis pašalintas iš užimamų pareigų. 

                      Vadovaudamiesi išdėstytu

Prašome:

Teisėjui Gintarui Kryževičiui iškelti drausmės bylą ir ją perduoti Teisėjų garbės teismui.

 

 

Kadangi šiuo metu žiniasklaidoje vis dažniau pasirodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus pasisakymai apie mano neva būtiną pasitraukimą iš teisėjos pareigų, viešai noriu pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu.

 1.        Teisingumas ir jo vykdymas yra vienas svarbiausių valstybės gyvavimo principų. Savo darbe, kurį dirbu jau daugiau nei 10 metų, visuomet ištikimai laikiausi teisėjo priesaikos, duotos Lietuvos Respublikai; priimdama teisinius sprendimus, nuosekliai vadovavausi įstatymais, rodžiau pagarbą etikai ir žmogaus teisėms. Niekada neėmiau kyšių, nerėmiau korumpuotų valdžios klanų, nesipyniau į jokius neskaidrius ir nesąžiningus bei antiįstatymiškus sandorius. Man visuomet buvo svetima tai, kas ardo harmoningą visuomenės gyvenimo pagrindą, diskredituoja teisėjo, o kartu ir Lietuvos piliečio etiką, nesiderina su žmogaus sąžine ir jo orumu.

2.        Kadangi mano brolis ir jo dukrelė pateko į sudėtingą ir painią egzistencinę bei teisinę situaciją, aš, kaip sąžiningas ir tiesos siekiantis žmogus, stojau ginti jų interesus. Šiuo metu itin dramatiškai vyksta D. Kedžio dukrelės gyvenamosios vietos nustatymo proceso klausimai, kuomet ir Kėdainių, ir Panevėžio teismai priima sprendimus, kurie akivaizdžiai nesiderina nei su Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei su įstatymais, nei su Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija bei žmogaus teisių gynimo principais. Sąmoningas mergaitės nuomonės išsakymo nepaisymas, akivaizdžios prokurorų ir teisėjų pastangos neįsiklausyti į naujus jos pareiškimus antstoliui, liudijančius buvus grupinę nusikalstamą seksualinę prievartą, yra didžiulis žmogiškų vaiko teisių, jo teisės į teisingą teismą pažeidimas. Atsakingai pareiškiu, jog visuomet buvau ir esu prieš tokius teisinius nusižengimus, jų negaliu toleruoti nei kaip teisininkė, nei kaip Lietuvos Respublikos pilietė, ir manau, kad pareigūnai, priėmę tokius sprendimus, turi sulaukti drausminės atsakomybės. Juo labiau, man visiškai nesuprantamas aukščiausių Lietuvos teisėsaugos institucijų siekis eliminuoti mane iš teisinės sistemos, bet kokia kaina (šantažo, prievartos, melagingų liudijimų būdu) priversti nusivilkti teisėjos mantiją – tai traktuoju ne kaip šių institucijų norą pasiekti ir įgyvendinti tiesą, bet kaip susidorojimą bet kokiomis priemonėmis, siekiant tiesą užgniaužti, neištirti sudėtingų rezonansinių nusikaltimų, paslėpti brutalių nusikaltėlių veiksmus. Ir visa tai įgyvendinti LIETUVOS RESPUBLIKOS, už kurią tauta sudėjo daugybę aukų, vardu.

3.        Taip pat atsakingai pareiškiu, kad man visiškai nesuprantamas yra aplaidus, nesąžiningas ir nekompetetingas, netgi nusikalstamas Lietuvos Vaiko teisių apsaugos tarnybų darbas, kuris nukreiptas ne ginti vaiko interesus, bet tarnauti nežinia kam. Dėl šios priežasties nėra galimas veiksmingas ir teisingas vaiko teisių įgyvendinimas valstybėje, griaunamos jo asmenybės savivertės bei harmoningos raidos prielaidos. Todėl esu giliai įsitikinusi, kad ši veikianti sistema yra reikalinga skubių permainų, o šių darbuotojų priimti sprendimai – skubios ir atsakingos peržiūros.

4.        Dėl visų šių mano minėtų priežasčių, kylančių ne iš mano, bet iš kitų atsakingų Lietuvos Respublikos pareigūnų nederamų veiksmų, aš neturiu pagrindo atsistatydinti iš Kauno apygardos teismo teisėjos pareigų.

                                                                                                                                             Neringa Venckienė

 

Kaune 2012 m. sausio 28 d. įsteigta „Drasos kelias“ politinė partija! Steigiamajame politinės partijos „Drąsos kelias" susirinkime pirmininku išrinktas kun. Jonas Varkala. Sveikiname naująją bendraminčių politinę bendruomenę, kuriai susiformuoti valdžia „padarė“ praktiškai viską, tuo pačiu darydama viską, kad ši partija neatsirastų. Sveikiname partijos pirmininką ir linkime kantrybės nelengvoje kelionėje link Tiesos ir Teisingumo Lietuvos politinėje arenoje! Žiūrėkite VIDEO skiltyje fragmentus iš steigiamojo partijos susirinkimo.

 

2012 02 05. Primename, kad po vasario 6-os d. Panevėžio teismas priims sprendimą, kokiam Panevėžio apygardos žinioje esančiam teismui  paskirs išnagrinėti prievartos veiksmų taikymo, paimant Mergaitę, klausimą. Manome, kad tie sprendimai bus priimti nuo vasario 7-os iki vasario 13-os d. prieš prasidedant pedofilijos bylai.

 

 

Pažiūrekit šį absurdą!!! Ką tik buvo „Lietuvos Ryto“ laikraštyje!!! Straipsnis buvo iš anksto paruoštas dar nežinant, kad ne D.Valys, o D.Raulušaitis siulys panaikint N.Venckienės neliečiamybę. Perkrovus
„Lietuvos Ryto“ puslapį - straipsnis prapuolė... Išvadas darykite patys. Taigi: 1-as dublis, 2-as dublis.
 

 

 

 

2012 05 25. Brangūs garliaviečiai!

Šį savaitgalį, t.y. gegužės 26-27 d., Kauno rajono savivaldybė dovanoja mums šventę - ,,Garliavos dienas“. Jose, be abejo, pasirodys meras, kiti vietinės valdžios atstovai, per ketverius metus nė karto neaplankę mažosios mergaitės, jai kenkę savo abejingumu, ir labai norintys, kad jiems paplotume, pagerbtume.

Tokia miesto šventė būtų puota maro metu. O maro metu puotauja tik maitvanagiai. Todėl dainininkus ir šokėjus, choristus kviečiame boikotuoti šį renginį. Visi dori ir garbingi žmonės, susirinkime Klonio gatvėje – skausmo ir vilties šventovėje, ir būkime kartu, pasidalinkime prisiminimais, nerimu, ilgesiu. Švęskime violetinės skarelės dieną.

Platinkite šią informaciją visiems krašto žmonėms: plačiau apie tai.  

 

 

Sekminių sekmadienį, gegužės 27-ą d. 12 val. Kauno raj. Šlenavos bažnyčioje prelatas Vytautas Vaičiūnas aukos šv. Mišas už Mergaitę. Esate kviečiami! Primename, kad prelatas V.Vaičiūnas dažnai atvažiuodavo į Klonio gatvę. Jis yra sovietinių laikų disidentas. Už eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą organizavimą 1980-aisiais V.Vaičiūnas buvo suimtas ir nuteistas 3 metams kalėjimo. Šis kunigas savo kailiu yra patyręs, kas yra laisvės auka dėl Tiesos.

Šeštadienį, gegužės 26 dieną, 13 val. Lietuvos piliečiai protestuos ir išreikš savo pilietinę poziciją Kaune: yra gautas leidimas eisenai nuo Soboro iki R.Kalantos susideginimo vietos Miesto sode. Dalyvaukime pilietinėje akcijoje „Už Laisvę ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!“

 

Laisvo žodžio gynimo akcija 2012 05 31 d.

Šį ketvirtadienį, gegužės 31 dieną, 12 valandą, Simono Daukanto aikštėje Vilniuje rengiama pilietinė akcija „Už laisvą žodį“. Jos metu bus protestuojama prieš dienraščio „Lietuvos žinios“ vyriausiojo redaktoriaus Valdo Vasiliausko nušalinimą nuo pareigų, Prezidentūrai to pareikalavus. Pirmąkart per du pastaruosius Nepriklausomybės dešimtmečius privataus Lietuvos dienraščio vyriausiasis redaktorius yra atleistas iš pareigų valdžiai paliepus. Tai netoleruotinas pasikėsinimas į žodžio laisvę, kuriam kviečiami pasipriešinti Lietuvos žurnalistai, kultūros ir meno žmonės, visi laisvę branginantys piliečiai.

 

BIRŽELIO 1-OJI – TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA!

Vaikų gynimo nuo VSD akcija 2012 05 01 d. Vilniuje

Birželio 1-ąją, 12 valandą, Vilniuje prie VSD, Vytenio g. 1, vyks pilietinės šeimų vaikštynės „Už vaikystę be smurto“. Jų metu bus išsakomas pilietinis protestas prieš gegužės 17-ąją valdžios surengtą smurto aktą ir susirūpinimas iš gimtųjų namų išplėštos Kauno mergaitės likimu. Lietuvos vaikai turės galimybę parašyti laišką Deimantei, išsakyti jai moralinę paramą. Gatvėje bus kuriama meninė instaliacija.

 

2012 06 10. Sveikiname puslapio lankytojus su Kristaus Kūno ir Kraujo švente! Ačiū, kad Jums rūpi kiekvieno Nekaltojo skausmo auka. Ko gero, patys dažnai esate nekaltai skriaudžiami. Gal net žiauriai skriaudžiami. Taip, kaip tai buvo gegužės 17-os ankstyvą rytą... Bet, žvelgiant į šiandienos šventės prasmę, - turėkime viltį, kad nuo rytojaus (gal tai bus Vilniaus teismo salėje) melas susimaišys, ir bus nušluostyta kiekvieno skriaudžiamo ašara. Tokia pergalė yra pažadėta... Užaugusi Mergaitė galės liudyti, kad Jos garsi „Tėve mūsų“ malda paskutinėse laisvės minutėse apsivijus rankomis tetos kaklą, kai buvo su ugnimi pjaunamos durys ir daužomas langas, buvo išgirsta verkiančio ir klykiančio kartu su Ja dėl žmonių žiaurumo Dievo Širdies gelmėje!...

 

  

2012 06 07. 11 - 14 val. vyko tiesioginė transliacija „Visuomeninė komisija pradeda tirti gegužės 17 d. smurtą Garliavoje“. Žmonių, buvusių Klonio gatvėje, patyrusių ir mačiusių smurtą, liudijimai:  http://www.ustream.tv/channel/ekspertai  

 

 

Dėmesio! naujos nuotraukos skiltyje „Foto galerijos“, kuriose po „laimėjimo“ - Mergaitės pagrobimo ir išvežimo puikuojasi operacijos „Klonis“ regimieji vadai. Ir „cheminė moteris“, atlydėta su pirštinėmis iki alkūnių ir išlydima po „darbo“. Koks išskirtinis jai dėmesys! Ir kokios paskutinės padėkos arba tiesiog „liežuvio laikymo už dantų instrukcija“... Turite galvas? Dievulis, turbūt, ir proto davė... Tad, patyrinėkite šią foto.

     

 

„Drąsos kelias“ politinė partija kuria savo šūkį

 

 

Šūkis, moto ar devizas yra trumpas posakis, sakinys, kuriuo apibendrintai išreiškiamas svarbiausias žmogaus ar žmonių grupės idėjos, gyvenimo, veiklos principas. Šūkis turi sietis su „Drąsos kelio“ politinės partijos veikla, pasaulėžiūra, siekiais.

Esate visi kviečiami pasidalinti savo mintimis, koks turėtų būti „Drąsos kelio“ politinės partijos šūkis. Priimame visus pasiūlymus: originalius ir juokingus, meniškus ir iškalbingus, paprastus ir kovingus...

Šūkius rašykite iki liepos 9 d. 12.00 val. el. paštu: viktoras.narvilas@gmail.com

  

2012 07 02.  Vilniuje liepos 2 d., pirmadienį, 12 val. politinė partija DRĄSOS KELIAS surengė spaudos konferenciją, kurioje paskelbė savo rinkiminės programos gaires ir pristatė “Lietuvos sąrašo” branduolį.

Spaudos konferencijoje dalyvavo Jonas Varkala, Neringa Venckienė, Audrius Nakas, Algirdas Patackas, Povilas Gylys, Valdas Vasiliauskas.

Spaudos konferencija įvyko Eltos spaudos konferencijų salėje Gedimino pr. 21/2, Vilniuje.

Konferencijos transliacijos vaizdo įrašai:

 

  

2012 09 12. "Kauno diena" ištaisė klaidą!  Anksčiau buvo visai neįtraukusi į sąrašą „Drąsos kelio“ partijos!? Dabar, balsuodami virtualiai, galime atrasti ir „Drąsos kelią“: http://kauno.diena.lt/rinkimai/partiju-rezultatai/puslapis1 ir http://kauno.diena.lt/rinkimai/partiju-rezultatai/puslapis2   Gerbiame šį „Kauno dienos“ klaidos įštaisymo žingsnį ir tikime, kad toks elgesys, kaip tai daro tokia, neva, žurnalistė Pumprickaitė iš tokios, neva, objektyvios LRT televizijos nebeužkrės nė vieno Lietuvos dienraščio, o, juo labiau, Kauno dienraščio blogu pavyzdžiu. Minėta minėtos televizijos žurnalistė savo laidose net neužsimena (rugsėjo 9-os vakaro laida „Savaitė“), kad Lietuvoje egzistoja politinė jėga Nr. 1. Tai - „Drąsos kelias“. Matyt, paliepė kas. Arba, dirbdama su a.a. A. Brazausku, įprato bijoti valstybės pasikeitimo į gerą... Beje, šiandien paskelbtas rinkimuose dalyvaujančių partijų pasirodymo per TV grafikas. Be abejonės, turime uomenyje nacionalinį, visų mūsų išlaikomą transliuotoją - LRT. Grafikas tendencingas! Norite patys įsitikint? Žvigtelėkite ir pamatysite, kad politinei partijai„Drąsos kelias“ atimta galimybė gyvame eteryje susitikti su visais valdančiaisias. Grafikas atskleidžia labai ryškią takoskyrą tarp tų, kurie į rinkimus ateina asmeniškai turėdami po 30 ir daugiau tūkstančių litų biudžeto (ne savo) pinigų išlaidoms ir tarp tų, kurie, remiami tik kuklių, bet laisvanoriškų aukų, nori įpūsti gaivaus vėjo į cinzmu pradėjusią dvokti aukščiusią Lietuvos instituciją: http://www.vrk.lt/dynamic/files/2551/televizijav1.pdf

 

   Balsavusieji Seime 2013 m. balandžio 9 d., pasmerkiant Neringą Venckienę susidorojimui.

 

 

 

2014 03 11. Mes išdrįsome sugriauti išorės imperiją. Mums pavyko, nes buvome vieninga Tauta, galinga ryžtu ir daina. Mielieji, Dainuojančios revoliucijos autoriai, neleiskime priespaudai sugrįžti. Atpažinkime vidinių imperijų melą. Nugalėkime baimę. Turime teisę būti laisvi!
Nepamiršę žeminančio neteisingumo, – atkurkime Lietuvos orumą.
Su Kovo 11-ąja! Su vėl bundančia Lietuva!

„DRĄSOS KELAS” politinės partijos pirmininkas Jonas Varkala, Seimo narys

   Visi piliečiai kviečiami į Kovo 11-osios eitynes – Laisvės žygį

 

 

 

1. Paspauskite šią nuorodą https://aikis.vrk.lt ir prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės sistemos („Swedbank" vartotojams: per aukščiau minėtą nuorodą prisijungę prie e. bankininkystės, pasirinkite nuorodą „Elektroniniai valdžios vartai").
2. Spauskite „PATVIRTINTI".
3. Skiltyje „Remiu" pažymėkite „Drąsos kelias" politinė partija ir spauskite „PAREMTI".
4. Sistemai perklausus, ar tikrai paremti, dar kartą spauskite „TAIP".
5. Sistemoje pamatysite patvirtinimą, kad parėmėte: ties „Drąsos kelias" politine partija bus parašyta „Parėmiau".

Rinkėjas kandidatų sąrašą gali remti tik vieną kartą ir, parėmęs elektroninio ryšio priemonėmis, negali kandidatų sąrašo remti pasirašydamas įprastame popieriniame parašų rinkimo lape, nes parašai negalios.

Kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą parėmimas elektroniniu būdu vyksta ne vėliau kaip iki 2014-04-10.

Pasirašymas nieko nekainuoja, tačiau suteiksite galimybę "Drąsos kelias" politinei partijai dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.

PASIRAŠYTI

 

 

2014 04 18.  Didįjį Penktadienį, minime Nekaltojo auką!  
Didyjį Kristaus mirties Penktadienį,  kai visas krikščioniškas Pasaulis tiek vakaruose, tiek rytuose, suklūsta prie klausimo,„ Kodėl nuteisiamas ir kančiai, pažeminimui, išjuokimui, net mirčiai pasmerkiamas NEKALTASIS!?” – Lietuva Didžiojo penktadienio dutūkstantinę klaikią patirtį verčia į šios dienos tikrovę.

2014 m. balandžio 18 d., Didyjį Kančios ir Mirties Penktadienį, Alytaus teismas 7 150,Lt bauda nubaudė Audronę Skučienę, Laimutę ir Vytautą Kedžius už tai, kad 2012 m. kovo 23 d. gynė savo anūkę. Priminsime, teismas matė šį 2012 03 23 VIDEO įrašą. Bet, nesuskaičiuojamam skaičiui penktadienių praėjus po to kovo 23-osios skausmo penktadienio, kuriam neliko abejingas joks širdį turintis žmogus, – teismas į šį įvykį pasižiūrėjo „pilotiškai”.

Kaltinimai pareikšti tik nukentėjusiems. Nuteisti tik tie, kurie mylėdami gynė 8-erių metų Vaiką to vaiko gimtuosiuose namuose.. Teismo skirtos baudos yra 55 Minimalūs Gyvenimo Lygiai (1MGL yra 130,Lt). Visi trys nuteistieji yra pensijinio amžiaus.

Kada ateis Teisingumo Prisikėlimas!?

Nuteistų aukų sąskaitos:

Vytautas Andrius Kedys

 

gyv. Klonio g. 5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajonas LT-5327

 

SEB bankas 
sąskaita LT53 7044 0600 0790 6584

SWIFT/BIC CBVILT2X

Banko adresas: Gedimino pr.12, Vilnius

 

Audronė Skučienė

gyv. Gedimino g. 26-13, Jonučių k., Kauno rajone LT-53254

DNB bankas sąskaita LT36 4010 0425 0297 4251

SWIFT/BIC AGBLLT2X

Banko adresas: J.Basanavičiaus g.26, Vilnius

 

Laimutė Kedienė

gyv. Klonio g. 5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajonas LT-53274

Swedbank bankas sąskaita LT02 7300 0100 2181 3671

SWIFT/BIC HABALT22

Banko adresas: Konstitucijos pr.20A, Vilnius

Galintiems padėti susimokėti baudas nuoširdžiai dėkojame.

 

 

 

 

 

2014 04 18.  Didįjį Penktadienį, minime Nekaltojo auką!  
Didyjį Kristaus mirties Penktadienį,  kai visas krikščioniškas Pasaulis tiek vakaruose, tiek rytuose, suklūsta prie klausimo,„ Kodėl nuteisiamas ir kančiai, pažeminimui, išjuokimui, net mirčiai pasmerkiamas NEKALTASIS!?” – Lietuva Didžiojo penktadienio dutūkstantinę klaikią patirtį verčia į šios dienos tikrovę.

2014 m. balandžio 18 d., Didyjį Kančios ir Mirties Penktadienį, Alytaus teismas 7 150,Lt bauda nubaudė Audronę Skučienę, Laimutę ir Vytautą Kedžius už tai, kad 2012 m. kovo 23 d. gynė savo anūkę. Priminsime, teismas matė šį 2012 03 23 VIDEO įrašą. Bet, nesuskaičiuojamam skaičiui penktadienių praėjus po to kovo 23-osios skausmo penktadienio, kuriam neliko abejingas joks širdį turintis žmogus, – teismas į šį įvykį pasižiūrėjo „pilotiškai”.

Kaltinimai pareikšti tik nukentėjusiems. Nuteisti tik tie, kurie mylėdami gynė 8-erių metų Vaiką to vaiko gimtuosiuose namuose.. Teismo skirtos baudos yra 55 Minimalūs Gyvenimo Lygiai (1MGL yra 130,Lt). Visi trys nuteistieji yra pensijinio amžiaus.

Kada ateis Teisingumo Prisikėlimas!?

Nuteistų aukų sąskaitos:

Vytautas Andrius Kedys

 

gyv. Klonio g. 5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajonas LT-5327

 

SEB bankas 
sąskaita LT53 7044 0600 0790 6584

SWIFT/BIC CBVILT2X

Banko adresas: Gedimino pr.12, Vilnius

 

Audronė Skučienė

gyv. Gedimino g. 26-13, Jonučių k., Kauno rajone LT-53254

DNB bankas sąskaita LT36 4010 0425 0297 4251

SWIFT/BIC AGBLLT2X

Banko adresas: J.Basanavičiaus g.26, Vilnius

 

Laimutė Kedienė

gyv. Klonio g. 5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajonas LT-53274

Swedbank bankas sąskaita LT02 7300 0100 2181 3671

SWIFT/BIC HABALT22

Banko adresas: Konstitucijos pr.20A, Vilnius

Galintiems padėti susimokėti baudas nuoširdžiai dėkojame.


PAYPAL

drasoskeliaspartija.lt

 

 

 

PAYPAL

drasoskeliaspartija.lt