lt en

Penktadienis, 2017 Spalio 06

Kviečiame į dokumentinio filmo „Alfonsas Svarinskas“ premjerą spalio 11 d. Vilniuje.

LRT dokumentinio filmo „Alfonsas Svarinskas“ autoriai: žurnalistas dr. Andrius Gudauskas ir režisierius Juozas Sabolius, žiūrovus jau greitai pakvies herojaus istoriją išgirsti iš jo paties lūpų. Pirmoji vieša filmo peržiūra įvyks 2017 m. spalio 11 d. 15 val. VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro konferencijų salėje (Saulėtekio al. 5, Vilnius). Renginio organizatoriai – VU Komunikacijos fakultetas ir LRT.

Filmo kūrėjai atgaivino daugybę atsiminimų apie įvairius A. Svarinsko gyvenimo etapus. Jis – partizanas, kalinys, pogrindžio darbininkas, Seimo narys, partizanų bei kariuomenės kapelionas, kunigas, kurio bekompromisę kovą už tiesą, tikėjimą įvertino ir popiežius Jonas Paulius II bei JAV prezidentas Ronaldas Reiganas.

Monsinjoras A. Svarinskas (1925–2014)  gimė Ukmergės apskrityje, Kadrėnų kaime. Nors būdamas gimnazistas svajojo apie karininko profesiją, vis dėlto apsisprendė būti dvasininku. Kauno kunigų seminarijoje būsimasis kunigas A. Svarinskas savo dvasios tėvu buvo pasirinkęs vyskupą kankinį Teofilių Matulionį, kuris šiemet paskelbtas palaimintuoju. Įkvėptas šio kankinio pavyzdžio monsinjoras pasuko atkaklios kovos už Lietuvos laisvę keliu. A. Svarinskas nelaisvėje praleido dvidešimt vienus metus: Intoje išbuvo dešimt metų, Mordovijoje – šešerius ir Permės srityje – penkerius metus. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę A. Svarinskas buvo išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, paskirtas pirmuoju atkurtos Lietuvos kariuomenės kapelionu. Jis daug dirbo, kad būtų įamžintas Lietuvos partizanų atminimas.

Filmo autoriai pabandė aprėpti visą sunkių išgyvenimų paženklintą monsinjoro gyvenimo kelią ir rasti atsakymą į klausimą „Kas vis dėlto yra Svarinskas?“

P.S. Komentaras
Įdomu, ar LRT kūrybinė grupė šiame filme išdrįs papasakoti, kad monsinjoras Alfonsas Svarinskas buvo atvykęs į Garliavą 2012 metais palaikyti Garliavos Mergaitės ir Jos saugumu besirūpinančių žmonių?
Ar kūrybinė grupė išdrįs pasakyti, kad monsinjoras aktyviai rėmė politinės partijos „Drąsos kelias” kandidatus 2012-ųjų rinkimuose į LR Seimą?
Ar LRT kūrybinė grupė pristatomame filme išdrįs Lietuvai priminti, kad šis Žmogus 17-osiomis mėnesio dienomis ateidavo į Prezidentūros aikštę Vilniuje priminti, koks žvėriškas nusikaltimas yra padarytas Garliavoje 2012 -ųjų gegužės 17-ąją?
Ar išdrįs filmo garsintojai pasamprotauti ir padaryti aliuziją į monsinjoro Alfonso Svarinsko mirties datą, Dangaus valia tapusia 17-a 2014 m. liepą?..
Ko gero po premjeros, kur bus naujai pažvelgta į labiausiai sovietų nekęstą kunigą ir politinį kalinį, 21 metus praleidusį lageriuose ir belangėse, kils ir daugiau klausimų.
Gal ir mes patys suprasime, kad šis didis amžinos atminties monsinjoras, naikinęs komunizmo, bolševikų veidmainystę ir bet kokiomis formomis kitaip užsislėpusį melą, tiesiog negalėjo kitaip gyventi, nes Jis, monsinjoras, pats gimė per pirmąsias bolševikų žiauraus perversmininko Uljanovo-Lenino mirties metines. Tad represinis žvilgsnis į kunigą Alfonsą Svarinską buvo tiesiog užprogrmuotas iš tų pusės, kurie manosi valdą likimus?..
Pabaigai įdedame video, kuris įrodo, kad mons. A. Svarinskui rūpėjo Teisingumas 2012-ųjų Garliavos įvykiuose.

Mons. Alfonsas Svarinskas Klonio gatvėje. 2012 05 13:Kun. A. Svarinsko išleistuvės po kalinimo į Vakarus Viduklėje – 1988 07 26:Monsinjoro A. Svarinsko knygos „Nepataisomasis" pristatymas 2014-04-29„Kas jūs, kunige Svarinskai?.." (1987 m.)Mons. A.Svarinskas (2013-08-23): „Viena, ko aš pasigendu..."
Jūsų vardas:
Komentaras: