lt en

Ketvirtadienis, 2011 Rugpjūčio 11

Neringa Venckienė: „Patys šmeiždami, jie dar drįsta kreiptis į „Laisvą laikraštį“ dėl savo garbės ir orumo. Tai ką galima paneigti? Paneigti jų šmeižtą?!..“

Grubiausio melo ir šmeižto nevengianti oligarchinė žiniasklaida, matyt, įtikėjusi savo visagalyste ir nebaudžiamumu, ko gero, pasiekė cinizmo apogėjų, užsigeidusi ginti savo tariamą garbę ir orumą - apkaltindama tuos, kurie kalba TIESĄ.
Be jokio teismo a. a. Drąsius Kedys apšaukiamas žmogžudžiu ir netgi prilyginamas Norvegijos žudikui A.B.Breivikui: „Prezidentė, Vyriausybė ir Seimas iki šiol taip ir neįvertino D.Kedžio surengtų žudynių. Ar D.Kedys būtų prilygintas A.B.Breivikui tik tokiu atveju, jei jis būtų nušovęs ne vieną teisėją, o dyzelino ir salietros bomba susproginęs visą Kauno apygardos teismą? O gal Kauno ir Utojos žudynės skiriasi, nes D.Kedys, skirtingai nei A.B.Breivikas, šaudydamas nenaudojo ausų kištukų?
Ir D.Kedžio, ir A.B.Breiviko žudynės iš principo nesiskiria - žudyti yra baisi nuodėmė. Nepriklausomai nuo to, ar nužudyti du, ar 93 žmonės. Gal tik į žudynes vedantis nuodingas užtaisas kiek kitoks. Norvegas vadovavosi politiniais ir religiniais motyvais, o D.Kedys įsivaizdavo, kad vykdo teisingumą. Bet ir „kedofilų“ judėjimas juk jau krypsta į politiką,“ – atvirai, nebaudžiamai tyčiojasi iš a. a. Drąsiaus Kedžio „Lietuvos ryto“ redaktorius Rimvydas Valatka liepos 24 d. šmeižikiškame straipsnyje  „Kada su bombomis ir ginklais į areną išeis lietuviškas A.B.Breivikas?“.
Deja, tačiau panašaus pobūdžio valatkofilų rašliavą pastaruoju metu labai „šauniai“ papildo ir diena.lt žurnalistė Asta Kuznecovaitė!..

                                                                                                         

„Pasirodo, nekaltumo prezumpcija galioja tokiems kaip kaltinamajam pedofilija A.Ūsui, jo draugei L.Stankūnaitei, bet mano broliui Drąsiui Kedžiui – ne. Žurnalistė Asta Kuznecovaitė neturėdama nuosprendžio, kurį gali priimti tik teismas, konstatuoja mano brolio kaltę. Tai akivaizdus ŠMEIŽTAS.
Dėl Astos Kuznecovaitės ir Redo Savicko paskleisto šmeižto mano mama Laimutė Kedienė Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai, prokurorui R.Savickui, UAB „Diena Media News“ išsiuntė reikalavimą paneigti.
 Žurnalistės A.Kuznecovaitės iškraipomi faktai, prokurorų jai suteikiama melaginga informacija, neatitinkanti faktinės bylos medžiagos, sudaro sąlygas nukentėjusiais pripažinti apšmeižtus asmenis: mano brolį Drąsių Kedį, mano tėvus. Manau, kad UAB „Diena Media News“ ir šioje bendrovėje dirbanti A. Kuznecovaitė peržengė sveiko proto ribas, reikalaudami paneigimo. Patys šmeiždami, jie dar drįsta kreiptis į „Laisvą laikraštį“ dėl savo garbės ir orumo. Tai ką galima paneigti? Paneigti jų šmeižtą?! Argi tai nejuokinga?.. Tokie UAB „Diena Media News“ ir A.Kuznecovaitės reikalavimai jokio teisinio pagrindo neturi“, - išskirtiniame interviu LL teigia Kauno apygardos teismo teisėja Neringa VENCKIENĖ.

Kiek netikėtai „Laisvo laikraščio“ redakcija š. m. liepos 22 d. susilaukė grasinimo teismais, elektroniniu paštu gavus du štai tokio turinio laiškus: 
Dienraščiui "Laisvas laikraštis"
Goštauto g. 12, Vilnius
ll@centras.lt
REIKALAVIMAS DĖL PANEIGIMO
2011-07-22 Vilnius
2011 07 16-22 d. „Laisvame laikraštyje" straipsnyje „Neištirta nė viena užsakyta arba politinė žmogžudystė Lietuvoje" žurnalistas Juozas Ivanauskas, uždavinėdamas klausimus Kauno apygardos teismo teisėjai Neringai Venckienei pažemino UAB „Diena media news", kurios dienraštis yra „Vilniaus diena" dalykinę reputaciją. Straipsnio nuostatos, žeminančios dalykinę reputaciją yra šios: „Pastaruoju metu Generalinė prokuratūros Organizuotu nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Redas Savickas, uoliai talkinant „Vilniaus dienos" žurnalistei Astai Kuznecovaitei, tapo naujos šmeižto kompanijos, nukreiptos prieš amžiną atilsį Drąsių Kedį dalyviu ".
Pažymime, kad šmeižtas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą yra nusikalstama veikla. Jūs minėtame sakinyje teigiate, kad „Vilniaus diena" ir jos žurnalistė dalyvauja šmeižto kompanijoje. Tačiau Lietuvoje galioja nekaltumo prezumpcija ir tol, kol asmuo teismo sprendimu yra nenubaustas, jis yra laikomas nekaltu. Tad teiginys, jog „Vilniaus diena" ir žurnalistė Asta Kuznecovaitė dalyvauja šmeižto kompanijoje, žeidžia tiek juridinio asmens dalykinę reputaciją, tiek ir žurnalistės garbę ir orumą.
Reikalaujame tokia pačia forma, toje pačioje vietoje išspausdinti paneigimą dėl minėto teiginio.
Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 44 str., paneigimą privalote paskelbti per dvi savaites nuo reikalavimo paneigti dienos. Priešingu atveju būsiu priversta kreiptis į teismą.
Generalinis direktorius Andrius Stepanavičius
 
Asta Kuznecovaitė
UAB „ Diena media news" žurnalistė Labdarių g, 8, Vilnius
Dienraščiui „Laisvas laikraštis"

REIKALAVIMAS DĖL PANEIGIMO
2011-07-21 Vilnius

2011 07 16-22 d. Laisvame laikraštyje straipsnyje „ Neištirta nė viena užsakyta arba politinė žmogžudystė Lietuvoje" žurnalistas Juozas Ivanauskas, uždavinėdamas klausimus Kauno miesto apygardos teismo teisėjai Neringai Venckienei pažemino žurnalistės Astos Kuznecovaitės garbę ir orumą. Straipsnio nuostatos, žeminančios garbę ir orumą yra šios: „ Galų gale iš kur atsirado tokia persona-panelė Asta Kuznecovaitė, nežinia kieno valia pastaruoju metu vykdanti ciniško melo ir šmeižto kompaniją Jūsų brolio D.Kedžio atžvilgiu? "; „Gal reikėtų nuo kalno nuridenti šmeižikus - prokurorą Redą Savicką ir žurnalistę Astą Kuznecovaitę " (čia žurnalistė A.Kuznecovaitė prašo paneigti tariamai ją įžeidusio sakinio fragmentą, o pilnas teisėjos Neringos Venckienės sakinys minimame interviu LL yra toks: „Beje, inscenizuojant A.Kuznecovaitės straipsnio teiginius „Dienoje“ apie tai, kad Drąsiui verčiantis nuo kalno, jo kišenėse buvę daiktai išsibarstė, o jis pats numirė, vertėtų padaryti eksperimentą: galbūt reikėtų nuo kalno nuridenti šmeižikus - prokurorą Redą Savicką ir žurnalistę Astą Kuznecovaitę“, - autoriaus pastaba).
Pažymime, kad šmeižtas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą yra nusikalstama veikla. Jūs savo straipsnyje mane vadinote šmeižike t.y. padariusia nusikaltimą. Tačiau Lietuvoje galioja nekaltumo prezumpcija ir tol, kol asmuo teismo sprendimu yra nenubaustas, jis yra laikomas nekaltu. Tad asmens vadinimas „ šmeižike“ žeidžia mano garbę ir orumą.
Reikalauju tokia pačia forma, toje pačioje vietoje išspausdinti paneigimą dėl minėtų teiginių.
Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 44 str., paneigimą privalote paskelbti per dvi savaites nuo reikalavimo paneigti dienos. Priešingu atveju būsiu priversta kreiptis į teismą.

   žurnalistė                              Asta Kuznecovaitė
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ar galėtumėte pakomentuoti teisiniu požiūriu – ne tik konkrečius teiginius, bet ir iš esmės atsakyti į klausimą - kas ir ką šiuo konkrečiu atveju šmeižia? Ir kam iš tikrųjų dėl šmeižto paneigimo derėtų kreiptis į teismą?
Jeigu diena.lt žurnalistė A.Kuznecovaitė, reikalaudama paneigimo, akcentuoja teismų įstatymo laikymosi svarbą: „Lietuvoje galioja nekaltumo prezumpcija ir tol, kol asmuo teismo sprendimu yra nenubaustas, jis yra laikomas nekaltu. Tad asmens vadinimas „ šmeižike“ žeidžia mano garbę ir orumą“, tai kaip gi tada galima būtų paaiškinti tokius jos rašinius, kuriuose skambiomis antraštėmis KONSTATUOJAMA, kad ŽUDĖ Drąsius Kedys?!..
Štai, pavyzdžiui: 
Asta Kuznecovaitė
a.kuznecovaite@diena.lt
2011-06-28, 14:01
„J.Furmanavičių ir V.Naruševičienę nužudė D.Kedys“
Arba štai toks A.Kuznecovaitės straipsnis:
2011-07-05, 10:59                                                                                            
„D.Kedys mirė nuvirtęs nuo kalno“.
 Asta Kuznecovaitė
a.kuznecovaite@diena.

Kalbant apie šmeižto kampaniją smurtine mirtimi žuvusio D.Kedžio atžvilgiu, ne mažiau klausimų kelia ir kai kurie prokuroro Redo Savicko teiginiai, pateikiami A.Kucnecovaitės straipsnyje - 
Asta Kuznecovaitė
a.kuznecovaite@diena.lt
2011-07-01, 09:31
„Dviejų žmonių nužudymu įtariamas D.Kedys turėjo bendrininką“,

kuriame, be kita ko, yra rašoma:

„Veikė ne vienas
Šią savaitę Generalinė prokuratūra paskelbė, jog nėra abejonių, kad mirtinus šūvius į J.Furmanavičių ir V.Naruševičienę paleido juos pedofilija kaltinęs Drąsius Kedys. Kadangi šis vyras nebegyvas, jam tyrimas nutrauktas.
Pasak prokurorų darbo grupei vadovavusio Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro Redo Savicko, nemažai tyrimo duomenų jau buvo paskelbta pernai gegužę. Daugelis jų liko tie patys, tačiau kai kurie tyrimą tęsiant pakito.
Nustatyta, kad D.Kedys veikė ne vienas, jis turėjo bendrininką, tačiau iki šiol nežinoma, kas jis toks. Dėl jo ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
"Tyrimo duomenys ir liudininkai patvirtina, kad D.Kedį įvairiose vietose matė ne vieną", – teigė R.Savickas, sutikęs "Vilniaus dienai" duoti išskirtinį komentarą apie šią bylą.“
Argi kurpdama tokio pobūdžio rašinius diena.lt žurnalistė A.Kuznecovaitė skrupulingai laikosi įstatymo ir nepažeidžia D.Kedžio nekaltumo prezumpcijos?
- Pasirodo, nekaltumo prezumpcija galioja tokiems kaip kaltinamajam pedofilija A.Ūsui, jo draugei L.Stankūnaitei, bet mano broliui Drąsiui Kedžiui – ne. Žurnalistė Asta Kuznecovaitė neturėdama nuosprendžio, kurį gali priimti tik teismas, konstatuoja mano brolio kaltę. Tai akivaizdus šmeižtas.
Dėl Astos Kuznecovaitės ir Redo Savicko paskleisto šmeižto mano mama Laimutė Kedienė Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai, prokurorui R.Savickui, UAB „Diena Media News“ išsiuntė reikalavimą paneigti.
 Žurnalistės A.Kuznecovaitės iškraipomi faktai, prokurorų jai suteikiama melaginga informacija, neatitinkanti faktinės bylos medžiagos, sudaro sąlygas nukentėjusiais pripažinti apšmeižtus asmenis: mano brolį Drąsių Kedį, mano tėvus. Manau, kad UAB „Diena Media News“ ir šioje bendrovėje dirbanti A. Kuznecovaitė peržengė sveiko proto ribas, reikalaudami paneigimo. Patys šmeiždami, jie dar drįsta kreiptis į „Laisvą laikraštį“ dėl savo garbės ir orumo. Tai ką galima paneigti? Paneigti jų šmeižtą?!.. Argi tai nejuokinga? Tokie UAB „Diena Media News“ ir A.Kuznecovaitės reikalavimai jokio teisinio pagrindo neturi.
- Beje, kalbant apie nekaltumo prezumpciją, ar nemanote, kad ta pati diena.lt žurnalistė A.Kuznecovaitė prieš metus publikuotame straipsnyje –
Asta Kuznecovaitė
a.kuznecovaite@diena.lt
2010-05-25, 11:30
„Dvigubą žmogžudystę Kaune D.Kedys įvykdė vienas“,

kuriame aprašomi Generalinės prokuratūros prokurorų R.Petrausko ir A.Kliunkos daug abejonių sukėlę šmeižikiško pobūdžio teiginiai garsiosios spaudos konferencijos metu, laikėsi visai PRIEŠINGOS pozicijos? Tai akivaizdžiai patvirtina šios publikacijos baigiamoji dalis:
"Spalio 5 d. D.Kedys buvo užsisakęs kambary viename Kauno viešbučių, jame paliko savo mobilųjį telefoną, bet pats po žmogžudysčių ten nepasirodė", - kalbėjo prokuroras.
Kur jis dingo, atsakymo kol kas nėra. "Ten kur jis buvo, jo jau nėra", - į portalo klausimą ar žinoma, kur beveik septynis mėnesius slapstėsi vyras, atsakė A.Kliunka.
Į klausimus liko neatsakyta
Pasak A.Kliunkos tyrimas dar nebaigtas, o L.Stankūnaitės sveikatai ir gyvybei vis dar gresia pavojus. Tiesa, aiškiai atsakyti, kas jai gali grasinti, kai pagrindinis įtariamasis nebegyvas, prokuroras taip pat nesugebėjo.
Baigdamas bylos faktų dėstymą A.Kliunka perskaitė, anot jo, sąmojingos pilietės iš Joniškio laišką, kuriame smerkiamas D.Kedys ir jo dukrą prie namų saugantys protestuotojai. "Tai nieko neturi su politikavimu", - paklaustas, kam šį laišką skaitė, atsakė prokuroras. "Šios spaudos surengimas su tuo neturi nieko bendro", - į kitą klausimą, ar spaudos konferencijos datai neturėjo įtakos tai, kad antradienį Seime Generalinė prokuratūra pristato savo veiklos ataskaitą, paneigė R.Petrauskas.
Žurnalistams pradėjus klausinėti prokurorams nepalankiomis temomis, spaudos konferencija buvo baigta. "Labai jau jūs greiti", - replikavo vienas žiniasklaidos atstovų. "Kad jūs neturite klausimų", - atsakė naujoji prokuratūros atstovė spaudai Jurgita Barzdžiuvienė.
Teisingumo institutas pasmerkė prokurorus
Teisingumo institutas, vertindamas viešai skelbiamą kategoriško pobūdžio informaciją apie D.Kedžio kaltę nužudant J.Furmanavičių bei V.Naruševičienę, pabrėžė, kad tokie teisėsaugos institucijų veiksmai kertasi su Konstitucijoje apibrėžtu nekaltumo prezumpcijos principu ir diskredituoja Lietuvos teisėsaugos sistemą.
Teisingumo instituto direktorius Valdemaras Stancikas nurodo, kad Konstitucijos 31 straipsnyje parašyta, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
"Apmaudu, kad šią nuostatą akivaizdžiai pamiršo tiek Generalinės prokuratūros, tiek kitų teisėsaugos institucijų atstovai, be teismo viešai ir kategoriškai nurodantys nužudymų vykdytojus. Toks teisėsaugininkų elgesys tik didina ir taip maksimalią ribą šioje istorijoje pasiekusią teisinio nihilizmo koncentraciją bei įtampą visuomenėje. Teismas jau niekada negalės nustatyti D.Kedžio kaltės, nes jis miręs, o alternatyvų teismui šiai funkcijai atlikti teisinėje valstybėje ieškoti nedera.“ – teigia V.Stančikas.
Viešai išplatintame Teisingumo instituto pranešime sakoma, kad pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, nekaltumo prezumpcijos pažeidimas sudaro pagrindą ginti pažeistas teises Europos žmogaus teisių teisme“.
Kaip galima būtų paaiškinti tokį diena.lt žurnalistės A.Kuznecovaitės stebuklingą „atsivertimą“, tai yra, dėl kokių priežasčių A.Kuznecovaitė, daugybę kartų buvusi  jūsų namuose, iš D.Kedžio gynėjų pusės persimetė į aršių kaltintojų – prokurorų pusę?
- Astos Kuznecovaitės elgesys atrodė kažkiek įtartinas, bet aš po visų mūsų šeimą ištikusių tragedijų ir nelaimių apskritai į nieką per daug nekreipiau dėmesio. Ji nuolat pykosi su Klonio gatvės žmonėmis. Kiek žinau, vienas iš jų kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo A.Kuznecovaitei. Man visiškai neįdomus jos „atsivertimas“. Manau, kad iš tiesų, sprendžiant pagal gyvenimo būdą ir pomėgius, jai maloniau būtų bendrauti su L.Stankūnaite, jos tėvais, bet ne su mano šeima. Kuo daugiau A. Kuznecovaitė kalba su L.Stankūnaite, tuo daugiau MELO paaiškėja.
- Interviu LL š. m. balandžio 30 d. (Nr. 17), kai Prezidentė D.Grybauskaitė nepatenkino Teisėjų garbės teismo siūlymo atleisti jus iš darbo, teigėte: „Visas tas šmeižtas, kurį jie iki šiol pylė ant manęs, dabar bus pilamas ir ant Lietuvos Prezidentės“. Ar galėtumėte dar kartą priminti LL skaitytojams gerai žinomus veikėjus bei žurnalistus, pastaruoju metu aktyviai pasireiškiančius atsinaujinusio šmeižto kampanijoje prieš jus ir LR Prezidentę?
- Valatka, Čiuldė, Vinokuras, Briuveris, Lapinskas, Sakalas, Nekrošius, Bielinis Miliūtė, Pumprickaitė...
Iš esmės jausdami, kad jų pilamas purvas jokių rezultatų neduoda, pradėjo lyginti nesulyginamus dalykus. Tarkim, Norvegijos žudiką Breiviką lygina su mano broliu Drąsiu Kedžiu. Tai tas pats, kas lyginti V.Gaivenį su K.Krivicku, arba L.Stankūnaitę – su manimi...
- Kam iš tikrųjų pasitarnauja  diena.lt žurnalistės A.Kuznecovaitės rašiniai – tiesai, teisingumui ar pastaruoju metu suaktyvėjusiai šmeižikiško melo propagandai?.. Beje, Lietuvių kalbos žodyne yra taip apibudinama šmeižto sąvoka: „ŠMEIŽTI – leisti šmeižtus, garbę plėšti, juodinti. ŠMEIŽTAS, šmeižimas – garbę plėšiantis melas“.
- Aš žinau, kas yra atsitikę mano brolio mergaitei, mano broliui Drąsiui Kedžiui Tiesa yra tik viena. Ir joks žurnalistų šmeižtas jau nesugebės užgožti TIESOS. Manau, Asta Kuznecovaitė nieko nepasieks. Ši žurnalistė tiktai parodė savo tikrąjį veidą!..
- Turbūt ne mažiau šokiruojantis, realių, faktinių aplinkybių iškraipymo, netiesos sakymo prasme, yra ir liepos 26 dieną publikuotas diena.lt žurnalistės A.Kuznecovaitės straipsnis –
 
a.kuznecovaite@diena.lt
2011-07-26, 23:03
„Byloje dėl J.Furmanavičiaus ir V.Naruševičienės nužudymo pretenzijų nėra“, kuriame teigiama:
„Praėjo beveik mėnuo, kai Generalinė prokuratūra nusprendė nutraukti J.Furmanavičiaus ir V.Naruševičienės nužudymo bylą, tačiau iki šiol niekas iš suinteresuotų šalių skundo dėl šio nutarimo nepateikė.
Prieštaraujančių nėra
Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Redas Savickas bylą dėl dvigubos žmogžudystės Kaune nutraukė šių metų birželio 28 d. Jo nutarime skelbiama, kad yra surinkta pakankamai duomenų, jog 2009 m. spalio 5 d. pedofilija kaltintus J.Furmanavičių ir V.Naruševičienę nužudė Garliavoje gyvenęs D.Kedys“.
- Generalinei prokuratūrai mano mama Laimutė Kedienė 2011-07-05 buvo išsiuntusi prašymą leisti susipažinti su V.Naruševičienės ir J.Furmanavičiaus byla, pasidaryti jos kopijas, gauti nutarimą, kuriuo nutrauktas ikiteisminis tyrimas jos sūnaus Drąsiaus Kedžio atžvilgiu.
Iš Generalinės prokuratūros 2011-07-25 gavome prokuroro Artūro Urbelio RAŠTELĮ 2011-07-22 Nr. 17.2.-14099, kuriame nurodyta, kad mano mamos L.Kedienės prašymas atmestas. Šiuo metu skundas yra pateiktas aukštesniajam prokurorui dėl susipažinimo su byla. Kaip galima apskųsti nutartį, jeigu net neleidžiama susipažinti su byla?!..
Tiesa, prokurorui R.Petrauskui, konsultuojančiam A.Kuznecovaitę, reikėtų žinoti, kad terminas apskųsti skaičiuojamas ne nuo nutarimo priėmimo dienos, bet nuo įteikimo dienos. Mes to nutarimo ir ikiteisminio tyrimo medžiagos iki šiol nesame matę!.. Manau, mums neleidžiama susipažinti, nes jokių įrodymų ten nėra.
-  Kuo grindžiami tokie prokuroro Redo Savicko veiksmai – sprendimas nutraukti bylą, be jokio teismo apkaltinant Drąsių Kedį dviguba žmogžudyste?
- Informaciją apie tai, kad neva Drąsius Kedys žudė, prokuratūra skelbia jau antrąjį kartą, o trečią kartą paskelbs 2012 m. rudenį – prieš pat Seimo rinkimus. Tuo pačiu metu, manau, pasirodys ir Knispelio laida apie Drąsių Kedį, o taip pat bus tęsiamas pedofilijos byloje itin „pasižymėjusių“ – A.Sakalo, V.Gaivenio, „Lietuvos ryto“, R.Valatkos, A. Kuznecovaitės darbas... 
- Juodomis technologijomis  grindžiama (kai nusikaltęs ir meluojanti žmogus – žiniasklaidoje vaizduojamas kaip nekalta, apšmeižta auka, o tikroji auka – skriaudiku, prievartautoju ir netgi žmogžudžiu) šmeižto kampanija, nukreipta prieš Drąsių Kedį ir jo dukrelės globėją Neringą Venckienę, regis, įgauna vis didesnį pagreitį?.. Matyt, jog artėjant Seimo rinkimams tokiu būdu bus siekiama, žūt būt, sukompromituoti Kauno apygardos teismo teisėja N.Venckienę?..
 Beje, apie tai byloja ir šios savaitės diena.lt žurnalistės A.Kuznecovaitės sukurptas „šedevras“ - 
 
Asta Kuznecovaitė
a.kuznecovaite@diena.lt
2011-08-03, 00:01
„L.Stankūnaitės išpažintis: aš turiu gyvenime tikslą“

Gerbiama Neringa, galėtumėte pakomentuoti kai kuriuos teiginius iš šios publikacijos? Pateikiu keletą A.Kuznecovaitės straipsnio fragmentų, manyčiau, vertų ne tik skaitytojų, bet ir teisėsaugos dėmesio:
„Pasak L.Stankūnaitės, ji su D.Kedžiu susipažino, kai jai buvo vos 15 metų, 2002 m. kovo pradžioje. "Mylėjau aš tą žmogų, vienaip ar kitaip, toks laikas buvo. Pasinaudojo jis mano metais. Anksčiau buvo gėda tai sakyti, buvo gėda prieš tėvus, nors ir dabar skaudu, bet praėjo dešimt metų, galiu prisipažinti: jis mane paėmė beveik jėga ir, galima sakyti, išprievartavo. Man tuo metu nebuvo ir 16-os", – pradėjo savo gyvenimo pasakojimą moteris. Netrukus ji pastojo, buvo priversta darytis abortą...“
„L.Stankūnaitė įsidarbino kavinėje, dukrą atidavė į savaitinį darželį. Anot jos, ant pirštų galima suskaičiuoti, kiek mergaitė buvo palikta jame nakčiai, kai motina dirbdavo vakarinėje pamainoje. "Kai D.Kedys mergaitę paėmė, aš dirbau. Paskui jis man jos negrąžino pusę metų. Jie dabar kalba, kad aš jos pati nenorėjau, tačiau tai netiesa – Kauno rajono vaiko teisių tarnyboje yra visi dokumentai, kiek aš kartų ėjau į Kedžių namus su darbuotojomis, su antstoliu, kiek buvo pažeidimų. Po pusės metų mergaitė buvo grąžinta man, nes tėvas šiurkščiai piktnaudžiavo tėvo valdžia. Pasiimkite archyvinius dokumentus Kauno rajono vaiko teisių tarnyboje ir pamatysite, kas sako tiesą", – jai mestus kaltinimus neigė L.Stankūnaitė.“
"Man juokingiausia, kad apie pedofiliją jie pradėjo klabėti, kai nepavyko teismai. Tada įtraukė mano seserį, mano sesers mergaitę, pašalinius asmenis – fantazijų pasaulis, o kai jiems kažkas vėl nepasisekė, atsirado viešbutis, krikštynos užstrigo – pasaka be galo. Parodykite man vaiką dvejų su puse metukų, kuris atsimena adresus, atsimena viešbučius, pasakykite man, kodėl pasiturintiems žmonės Jonui Furmanavičiui ir A.Ūsui reikėjo vaikščioti rankomis susikabinus su mergaite. Ikiteisminio tyrimo medžiaga kalba pati už save. Nesąmonės visa tai", – kalbėjo moteris.
Jos teigimu, ties šia byla dirbo labai daug Lietuvos teisėsaugininkų, todėl, jei pedofilija būtų buvusi, ji dabar būtų sėdėjusi ne prieš žurnalistę, o visai kitoje vietoje.
Kodėl D.Kedys neva pasirinko tokią žiaurią keršto priemonę. "Kad nėra dėl ko kerštauti. Aš tai greičiau pavadinčiau vyriško ego paminimu. Giminės jam paprasčiausiai pasakė: "Tu durnas, kvailys kažkoks, jei vaiką paliksi." Bent jau aš taip įsivaizduoju. Nereikėjo jam to vaiko niekada, tačiau jam reikėjo sunaikinti mane, bet buvo visiškai nepagalvota apie brangiausią žmogų – savo paties dukrą", – įsitikinusi L.Stankūnaitė.“
„D.Kedžio artimieji ir šalininkai ne kartą yra pabrėžę, kad L.Stankūnaitė po pažinties su A.Ūsu pradėjo gyventi itin turtingai – esą važinėjosi prabangiu daugiau nei 100 tūkst.litų kainuojančiu automobiliu, per metus deklaravo 60 tūkst. litų pajamų, turėjo net penkis mobiliuosius telefonus. L.Stankūnaitei šie kaltinimai kelia juoką. "Labai keistai jie skamba. Automobilis man buvo duotas darbui. Tuo metu dirbau A.Ūso įmonėje, teikėme valymo paslaugas, davė mašiną kaip transporto priemonę, kas čia nuostabaus, juk XXI a. gyvename, ne arkliais važinėjamės", – aiškino ji.“
„Po to, pasak L.Stankūnaitės, ji pati įsigijo valymo verslui reikalingą įrangą ir tapo pati sau šeimininke. Dar vėliau pradėjo dirbti sesers Violetos Naruševičienės atsidarytame grožio salone. "Dieve tu mano, sesuo atsidarė savo saloną, turėjo daugybę klienčių, dirbau ir namie, ir salone, ir kas čia tokio, kas čia nuostabaus, kad kirpėjai per dieną uždirba apie 150–200 litų, nukirpk galus – 20 litų, padaryk šukuoseną – 60–80 litų, padaryk dar ką nors. Nereikia lyginti valstybinio darbo, kur yra tam tikri tarifai, ir privataus, kur kiek dirbsi, tiek užsidirbsi, svarbu netingėti", – turtų atsiradimo priežastis aiškino L.Stankūnaitė.“
„Pažinties su A.Ūsu ji neneigia, tačiau iki šiol nesupranta, kodėl į šią istoriją buvo įtrauktas jai pašalinis žmogus Kauno apygardos teismo teisėjas J.Furmanavičius. "Gyvenime net viešai nesu jo mačiusi", – teigė pašnekovė...
Po vienoje laidoje išgirstų D.Kedžio grasinimų jos nuvyko pas tuometį generalinį prokurorą Algimantą Valantiną prašyti pagalbos, tačiau šio atsakymas pribloškė: ko čia dangstotės savo vaikais. Tai esą buvo rugsėjo 7 d.“
„Savo dukrą moteris mato tik du kartus per savaitę po dvi valandas. "Ji tuose namuose yra įtakojama. Tai sakau todėl, kad vaikas ateina ir man sako, yra liudytoja darbuotoja, kuri viską girdi. Pakartosiu tik savo vaiko žodžius: "Tu mane namuose palikai", "Tu manęs į užsienį neleidi išvažiuoti", "Tu manęs nemyli, jei neleidi išvažiuoti". Aš matau, kas tuose namuose daroma. Vaikas lepinamas, jam viskas leidžiama, jie ją popina, bet kai vaikas užaugs beraštis, jiems pasakys, kodėl tu man tada nesakei, aš tai buvau mažas ir kvailas. Kitą kartą ateinu, man sako: "Gal tu kokius pusę metų atsisakyk susitikimų, juk tu ja nesirūpini, tu ją palikai." Vaikas viską girdi, klausiu, kodėl šmeižia prie vaiko", – pasakojo L.Stankūnaitė.“
„L.Stankūnaitė neneigia, kad jos dukra po susitikimų su ja verkia. "Taip, ir galiu pasakyti kodėl. Aš aiškinu, kad taip, dukryte, mes tikrai gyvensime kartu, dabar yra tokia situacija, mums reikia palaukti, bet ateityje mūsų laukia gražus gyvenimas, laimingas, mes turėsime arkliukų fermą, mes abi planuosime, kartu kursime, mes viską padarysime. Mūsų laukia dar toks nuostabus gyvenimas, tai, ką mes dabar pakentėsime, Dievulis mums atlygins vėliau. Vaikas susigraudina ir nori, ir laukia, ir nėra", – pasakojo L.Stankūnaitė.“
„Jos teigimu, ji puikiai pati žino, kad yra nekalta, ir buvo įsitikinusi, kad dukrą teismo sprendimu atgaus dar pernai. Tai pasakė ir mergaitei. Sprendimas buvo priimtas, tačiau jo įvykdyti neleido Garliavoje susirinkusi minia.
"Ji man, kai atvažiavo po dviejų savaičių, po tų visų piketų, po visų tų cirkų, sako, tu man pamelavai, tu mane palikai, nepasiėmei, žinot, kaip man širdį suplėšė. Dabar stengiuosi atsargiai viską vaikui sakyti, taip mes planuosime, mes darysime, bet jokiu būdu neprižadu, kad šiandien ar rytoj, nes padariau labai didelę klaidą, kai tai pasakiau", – kalbėjo moteris.“
„... dariau viską, ko jis norėjo, nuolaidžiavau jam, dabar aš kitokia, nenusileisiu. Matyt, ir N.Venckienė taip manė: ai, kvailelė, susitvarkys viską Kauno teismuose ir mergaitė gyvens su ja. Bet taip neatsitiko", – svarstė buvusi D.Kedžio sugyventinė.
Kai dukra jau bus su ja, moteris žada pradėti teisminius procesus prieš ją pažeminusią šeimą. Ypač ji yra užpykusi dėl Audronės Skučienės viename interviu pasakytos frazės, kad ją dar dvylikametę pradėjo pardavinėti jos sesuo sąvadautoja.
"Pas mane nėra galo, mano siekis yra susigrąžinti dukrą ir parodyti žmonėms tiesą", – pokalbį baigė moteris.“
- Naujasis bendras Astos Kuznecovaitės ir L.Stankūnaitės „šedevras“ - „L.Stankūnaitės išpažintis: aš turiu gyvenime tikslą“ - tik dar kartą patvirtina, kad L.Stankūnaitė MELAVO ir MELUOJA.
Iš straipsnio turinio akivaizdu, kad L. Stankūnaitė „pamiršo“ net savo gimimo datą. 2002 metų pavasarį jai buvo 16 metų, o L. Stankūnaitė su mano broliu susipažino, kai jai buvo 17 metų. Tiesa, iš pažiūros ji buvo panaši į 25 metų moterį: išsidažiusi, stambaus kūno sudėjimo. Niekas net nežinojo, kad jai 17.
 Apie L.Stankūnaitės aborto operacijas aš nieko nežinau. Pirmą kartą apie tai išgirdau V.Gaivenio laidose.
L.Stankūnaitė dabar kalba, kad jai gėda prieš savo tėvus. O ar negėda, kad L.Stankūnaitės sesuo Violeta Naruševičienė kreipėsi į teismą apriboti tėvų valdžią L.Stankūnaitės atžvilgiu?!..
L.Stankūnaitė savo „išpažintyje“ A.Kuznecovaitei aiškina, kad mano brolis Drąsius jai negrąžino mergaitės. Taip, iš tiesų negrąžino, nes dviejų metukų dukrelę rado paliktą savaitiniame darželyje!..
L.Stankūnaitė pradėjo bylinėtis dėl mergaitės, kai jau buvo Andrius Ūsas šalia. Į mano tėvų namus ji ėjo su A.Ūsu, bet apie tai dabar net neužsimena...
Nesuvokiu L.Stankūnaitės posakio, kad „apie pedofiliją jie pradėjo kalbėti, kai nepavyko teismai“. Kokie teismai?!..
 L.Stankūnaitei reikėtų priminti, kad 2009 m. kovo 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo patvirtinta TAIKOS sutartis, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu Drąsiumi Kedžiu, o L.Stankūnaitė pageidavo bendrauti su dukra kas antrą savaitgalį.
L.Stankūnaitė kalba, kad automobilį A.Ūsas jai davė neva darbui. Ar galima įsivaizduoti, kad prabangiu, tūkstančius litų kainuojančiu automobiliu važinėjama ir teikiamos valymo paslaugos?..
Apie L.Stankūnaitės sesers V.Naruševičienės grožio saloną šiame interviu išgirdau pirmą kartą. Nei L.Stankūnaitės, nei V.Naruševičienės parodymuose nėra jokių duomenų apie V.Naruševičienės turėtą grožio saloną!..
 Beje, pedofilijos byloje yra duomenys, kad Violeta Naruševičienė dirbo grožio salone Kaune, Vaižganto gatvėje, kuris jai niekada nepriklausė. O L.Stankūnaitės darbo vieta iš viso nenustatyta!.. Gal L. Stankūnaitė galėtų pasakyti - kodėl ji metė taip gerai, geriau nei teisėjo ar prokuroro, apmokamą darbą prasidėjus ikiteisminiam tyrimui?!.. Kodėl L. Stankūnaitė 2009 m. rugsėjo mėnesį fiksuotame pokalbyje su A.Ūsu, kai apsauga jai dar nebuvo skirta, nurodo, kad neturi už ką nuvykti apklausai į Vilniaus apygardos prokuratūrą?..
Pedofilijos byloje (19 tomas, b.l.172) 2009 m. rugsėjo 6 d. fiksuotas pokalbis tarp L.Stankūnaitės ir A.Ūso, jog ji „nė lito neturi, nežino, kaip į Vilnių važiuos“. Tai liudija, jog L. Stankūnaitė, praėjus beveik metams nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, kai mergaitės pas ją jau nebūdavo, nebesugebėjo nieko užsidirbti.
Pedofilijos byloje yra fiksuoti PENKI L.Stankūnaitės telefono numeriai. Prokurorai netikrino IMEI, todėl galimai ji naudojo dar daugiau numerių.
L.Stankūnaitės sesers V.Naruševičienės dukrą specialistas apžiūrėjo praėjus metams nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, kai jokių prievartos požymių jau neįmanoma nustatyti.
Mergaitė susitikimų metu su L.Stankūnaite verkia būtent dėl L.Stankūnaitės elgesio!.. Aš jau ne kartą dėl to kreipiausi į Vaiko teisių apsaugos tarnybą, tačiau į tai nereaguojama.
Kuo daugiau L.Stankūnaitė kalba, tuo daugiau melo išlenda.
Iš tiesų manęs visiškai nedomina L.Stankūnaitė. Man neįdomus jos gyvenimas. Aš žinau, kas ji yra. L.Stankūnaitę atsimenu tik tada, kai prisimenu mergaitės pasakojimą apie patirtą prievartą ir mano brolio D.Kedžio kančią tą pasakojimą išgirdus.Jūsų vardas:
Komentaras: