Kai prieš kelis mėnesius Prezidentė D.Grybauskaitė nepatenkino Teisėjų garbės teismo siūlymo – atleisti Kauno apygardos teismo teisėją Neringą VENCKIENĘ iš darbo, interviu LL nepalenkiama kovotoja, pasirinkusi pilietinės DRĄSOS kelią ir metusi iššūkį klaninei teisėsaugos sistemai, užsiminėte, jog dabar šmeižto lavina, kuri buvo pilama ant jos, nuo šiol bus nukreipta ir prieš šalies vadovę. Nežinia kieno interesus ginančio politologo L.Bielinio naujosios knygos „Prezidentė“ plačiai reklamuojami atgarsiai oligarchinėje žiniasklaidoje aiškiai parodo tokių „valstybininkų“, kaip prof. A.Sakalas, R.Valatka, A.Vinokuras, M.Laurinkus bei kt. nepakantumą viskam, kas kėsinasi į jų proteguojamą klaninę, korupcinę teisėsaugą bei esminius, jau seniai pribrendusius pokyčius valstybės valdyme.
Aktyvus prezidentinio skandalo veikėjas A.Sakalas, itin „šauniai“ pasidarbavęs verčiant iš posto prezidentą R.Paksą, neslepia savo susižavėjimo L.Bielinio „brandžia analitika“: „Įdėmiai perskaičiau tik ką pasirodžiusią knygynuose politologo Lauro Bielinio knygą „Prezidentė“. Reikia pasakyti, kad ši knyga - tai brandaus analitiko darbas. Jo teiginiai gerai argumentuoti, todėl juos paneigti galima tik panaudojus nemažiau svarius kontrargumentus. Bet man nepavyko jų rasti. Gal patyrę politologai dar jų suras,“ – teigia „įžvalgusis“ socialdemokratas A.Sakalas savo publikacijoje - „Prie teisėsaugos tobulėjimo prezidentė neprisideda“.

- Kas iš tikrųjų siekia reformų teisėsaugos sistemoje, o kas tiktai jas imituoja, visomis išgalėmis priešindamasis šalyje jau seniai pribrendusioms permainoms?  Kokia būtų jūsų nuomonė šiuo klausimu?
- Akivaizdu, jog puolimas prieš Prezidentę D.Grybauskaitę suaktyvėjo po to, kai ji nepatenkino Teisėjų garbės teismo siūlymo ir neatleido manęs iš darbo. Įdomu tai, jog tie patys veikėjai, kurie labai gynė A.Ūsą, L.Stankūnaitę, žodžiu, galimus mergaitės prievartautojus, visi jie yra nusiteikę būtent prieš Prezidentę. Susidarė ištisas ratas žmonių, besireiškiančių oligarchinėje žiniasklaidoje, kurie, kritikuodami šalies vadovę, neužmiršta įgelti ir man. 
Bene juokingiausia, kai A.Sakalas nurodo, jog L.Bielinio knyga „Prezidentė“ – tai „brandaus analitiko darbas“. Galiu pasakyti, kad ir aš šią knygą perskaičiau labai greitai, kaip ir A.Sakalas, per kelias valandas. Ten niekas net nebandoma analizuoti, o tik gan tendencingai siekiama pateikti Prezidentę iš blogosios pusės. Ką D.Grybauskaitė bedarytų, L.Bieliniui viskas blogai, niekas jam netinka. 
- Matyt, Lauras Bielinis tiesiog „užmiršo“ visus tuos metus, kai dirbo prezidento V.Adamkaus komandoje patarėju?
- Be abejo, kur kas daugiau L.Bielinis galėtų papasakoti apie tą laikmetį, kai ištisą dešimtmetį prezidentavo V.Adamkus. Įdomu, ką gero jie tuo metu nuveikė mūsų valstybei ir Lietuvos žmonėms? Ar jie sustiprino šalies ekonomiką, pakėlė žemės ūkį?  Kokia tuo metu reforma buvo atlikta teisėsaugos sistemoje?..
 Perskaičius tokių „brandžių analitikų“, kaip A.Sakalo, R.Valatkos, A.Vinokuro straipsnius, susidaro įspūdis, jog jie tikisi, kad Prezidentė išspręs visas problemas, kurios susikaupė Lietuvoje per pastaruosius 20 metų. Negi jiems neaišku, kad vienas žmogus to padaryti negali?.. Reikėtų rimtai susimąstyti - kas gi atsitiko, kad mūsų šalis šitaip nugyventa (per kelis metus skola išaugo net iki 42 milijardų, emigravo dešimtys tūkstančių darbingų, gabių, mūsų šaliai taip reikalingų žmonių!..), o ne reikalauti iš Prezidentės D.Grybauskaitės, kad ji viena išspęstų susikaupusias problemas - pažabotų politinę korupciją, oligarchų, korumpuotųjų klanus, ir iš kart užsimojusi padarytų teisėsaugos reformą. Manau, tai, ką šiuo metu daro Prezidentė, palyginus ką gero nuveikė kiti valdžioje buvę bei esantys politikai, jau yra labai daug!..
 - Ar nemanote, kad tariamų analitikų, klanams tarnaujančių „politologų“ šmeižikiškų straipsnių rinkinys oligarchinėje žiniasklaidoje pasirodė visai neatsitiktinai, o galimų pirmalaikių Seimo rinkimo išvakarėse?
- Aloyzo Sakalo straipsnyje „Prie teisėsaugos tobulėjimo prezidentė neprisideda“ kalbama ne tik apie Seimo rinkimus, bet ir apie būsimus Prezidento rinkimus. Ko gero, profesorius A.Sakalas labai jau bijo, kad tik aš netapčiau Seimo pirmininke, o vėliau ir Lietuvos Prezidente!.. Tiesą sakant, manau, kad tokiais savo išvedžiojimais socialdemokratas A.Sakalas senatvėje tik susigadino politiko reputaciją. Jeigu atidžiau pasižiūrėtume, kas yra rašoma minėtame straipsnyje, tai ten apskritai nėra pateikiama jokių rimtų motyvų bei argumentų savo pozicijai pagrįsti. Galėčiau netgi papunkčiui tai pakomentuoti.
Pavyzdžiui, A.Sakalas rašo, kad Prezidentė nededa jokių pastangų, kad tyrėjų darbas palengvėtų: „Neanalizuosiu viso policijos darbo - ten yra gerų pokyčių, nors prezidentės dėmesio pertekliumi policija ir negali pasigirti. Kalbėsiu tik apie tą policijos darbo sritį, kur tokių pokyčių dar nematyti. Tai vienas iš svarbiausių policijos darbo komponentų kovojant su nusikalstamumu – ikiteisminis tyrimas. Nuo jo kokybės priklauso viso baudžiamojo proceso sėkmė. Akivaizdus pavyzdys- tyrėjų abejingumas taip vadinamoje Kedžio byloje. Abejingumas, dėl kurio prarastos net keturios žmonių gyvybės. Bet tai nepaskatino policijos tyrėjų keisti savo darbo stiliaus. Šiuo metu dauguma tyrėjų taip pasimetę, kad jie daro tik tai, ką jiems nurodo bylą prižiūrintis prokuroras,“ – oponuodama tokiems A.Sakalo teiginiams, galėčiau pasakyti, jeigu jis domisi Kauno pedofilijos byla, tai ikiteisminį tyrimą tyrėjai atliko tiktai vieną mėnesį, o po to tyrimą iš jų perėmė prokurorė G.Ročienė, todėl čia reikėtų vertinti prokuratūros, o ne tyrėjų darbą!..
- Perskaičius A.Sakalo straipsnį apie teisėsaugos tobulinimą, turbūt galima pagalvoti, kad šis garbaus amžiaus ponas, kažką nugirdęs apie pedofilijos bylą, jos esmės nežino (arba tik apsimeta nežinantis), todėl ir kuria nepagrįstas versijas, stengdamasis įgelti Prezidentei? Jam viskas negerai: „Neteko girdėti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnais būtų priimami dirbti tik tie, kurie baigė specialias studijas M. Riomerio, VU ar kitame universitete, nes ši specialybė dar nėra prestižinė. O ji neprestižinė ir dėl to, kad prezidentė, premjeras ir Seimo pirmininkė nemato reikalo remti tyrėjus ir finansiškai...“.
- Be jokių abejonių - tyrėjų darbas būtų remiamas finansiškai, tačiau tam nėra pinigų, nes valstybės skola jau perkopė 42 mlrd. litų ribą. Tai iš kur gauti papildomų lėšų tyrėjams?.. Pagaliau, kas gi taip nugyveno mūsų valstybę? Nejau dabartinė Prezidentė, Seimo pirmininkė ar premjeras?.. Tokia kritiška padėtis Lietuvoje – rezultatas 20-ties metų valdymo. Tad apie kokį papildomą tyrėjų darbo finansavimą kalba A.Sakalas, jeigu valstybė visiškai neturi pinigų, likęs tiktai nemokamas oras Lietuvoje?..
Kalbėdamas apie prokuratūrą A.Sakalas pastebi: „Ten dabar vyksta pertvarkymai, kuriuos pavadinti reforma galima tik formaliai...“ Bet aš tikrai nemanau, kad vykdomi pertvarkymai dėl rotacijos, dėl senų prokurorų keitimo, kai kurie vyriausi prokurorai šias pareigas užima metų metais, tiesiog dešimtmečiais, taigi tokių kadrų keitimas – vienas pagrindinių, tiesiog būtiniausių teisėsaugos sistemos reformos žingsnių!..
„Vietoje realios reformos tęsiasi prokuratūros puolimas, prezidentė mojuoja rotacijos vėzdu, Generalinis prokuroras šoka pagal prezidentės užsakytą muziką, nors pagal įstatymą jis yra nepriklausomas. Visa tai jau privertė kelis gabiausius prokurorus pasiieškoti darbo kitur,“ – teigia uolusis Prezidentės D.Grybauskaitės kritikas A.Sakalas, bet kodėl gi jis nenori paanalizuoti nepriklausomo Vilniaus apygardos prokuroro Ramūno Šileikos veiksmų, kuris, atliekant Kauno pedofilijos bylos ikiteisminį tyrimą jautėsi jau toks „nepriklausomas“, kad net A.Ūso, L.Stankūnaitės ir J.Furmanavičiaus telefoninių pokalbių išklotinių į bylą neįdėjo!.. Nejaugi tokiam reikliam šalies vadovės kritikui neįdomu, kur ir kodėl dingo telefoninių pokalbių išklotinės?.. Iš tikrųjų prokurorų nepriklausomybė galima tik tada, kai juntama pareigūno atsakomybė už atliktą darbą, bet ne taip, kaip dabar – kas ką nori, tą ir daro, išvengdami atsakomybės už tarnybinius prasižengimus ir netgi už sunkaus  nusikaltimo dangstymą!..
- Matyt, garsaus „perversmininko“ A.Sakalo, pasižymėjusio dar paksogeito – „valstybininkų“ klano inicijuoto prezidentinio skandalo metu, tokie niuansai, kaip prokuroro R.Šileikos piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi nedomina?..
- Aišku, tokio, manau, nusikalstamai aplaidaus R.Šileikos darbo faktinės aplinkybės verčia visai kitu kampu pažvelgti, kitaip vertinti prokurorų nepriklausomybę. Tačiau į A.Sakalo atmintį įstrigo visai kitas pavyzdys, jo žodžiais tariant, „susidorojimas su prokuroru Algimantu Kliunka“. BET koks gi čia susidorojimas, jeigu prokuroras A.Kliunka naktį prisigėręs bare, rytą atėjo girtas į darbą?!.. Nesuprantu, apie kokį susidorojimą su prokuroru gali būti kalbama, jeigu yra užfiksuoti akivaizdūs tarnybiniai pažeidimai?..
„Ką darytų tikrai nepriklausomas prokuroras, sužinojęs iš prezidentės lūpų, kad Lietuvą valdo oligarchai ir nusikaltėliai. Tai svarbus pranešimas apie valstybinio masto nusikaltimą. Kitaip sakant, šie asmenys jau įvykdė perversmą valstybėje. Taigi, nepriklausomas prokuroras būtų nedelsiant apklausęs prezidentę, iš jos sužinojęs nusikaltėlių duomenis ir pagal surinktą medžiagą būtų nusprendęs, pradėti ar ne ikiteisminį tyrimą. Tuo tarpu mūsų generalinis prokuroras nepajudino nei piršto“, - stebisi A.Sakalas, bet ar jam neįdomu, kodėl, pasirodžius L.Lavastės straipsniui „Lietuvos ryte“ apie korupciją Lietuvos teismuose, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas G.Kryževičius irgi niekur nesikreipė?.. Aš manau, G.Kryževičius tiesiog privalėjo kreiptis į prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą, juolab kad tame L.Lavastės straipsnyje buvo akcentuojama galimi korupcijos atvejai Aukščiausiame Teisme!.. Tai kodėl gerbiamas A.Sakalas, neva besirūpinantis teisėsaugos darbo tobulinimu, apie tai net neužsimena savo straipsnyje?..
Bet už tai, cituodamas Prezidentės D.Grybauskaitės metinį pranešimą, jis įžvelgia būtus-nebūtus dalykus: „Pagaliau - teismai. Jų vaidmuo kovojant su korupcija – ypatingas. Kyšis, piktnaudžiavimas tarnyba, korupcinė veika - tai sandoriai, kuriuose dalyvauja mažiausiai dvi šalys. Tai reiškiniai, kurie gali egzistuoti tol, kol mes - visuomenė - tą pakenčiame. Padėtis ims keistis tik tuomet, kai visuomenės nepakantumo koncentracija pasieks kritinę ribą. (...) Nes tik tada galėsime išrauti korupciją iš pašaknų. Noriu ir sieksiu, kad tas įvyktų kuo greičiau. Ir viešai įsipareigoju nuosekliai remti ir globoti į šį tikslą orientuotas piliečių iniciatyvas. Nes būtent dabar, o ne rytoj yra tas lemtingasis momentas „arba – arba“. Šie prezidentės žodžiai tai tiesioginis kvietimas maištui, kitaip sakant kvietimas daryti valstybinį nusikaltimą. Įsivaizduokime, kas prasidės, jei „visuomenės nepakantumo koncentracija pasieks kritinę ribą...“ –  piktinasi A.Sakalas. BET aš net neabejoju, kad ta kritinė riba jau seniai pasiekta ir peržengta, o jeigu garbaus amžiaus profesorius to nemato, tai jis jau gyvena ne realiame pasaulyje, o savo susigalvotame!.. Žmonių nusivylimas valdžia, politikais, masiška gyventojų emigracija tiktai patvirtina, kad jokios teisybės nugyventoje, į milijardines skolas klimpstančioje Lietuvoje jau seniai nėra!..
 - Ar ne vertėtų atkreipti dėmesį ir į tokius „toliaregiškos minties“ pasažus iš aptariamos A.Sakalo publikacijos: „Čia pravartu pacituoti Audriaus Bačiulio žodžius: „Bet nejau galima tikėtis, kad tenai suveiks savivalos sistema, jei pati prezidentė pačią didžiausią, Garliavos patvoryje pritvinkusią, teismų sistemos votį meiliai tepa „zelionke“? Gal viliasi, kad violetinė partija parems ją per 2013-ųjų rinkimus? Tegu. Bet viltis – žinia, kieno motina“. (Veidas, 2011.06). Neatmestina, kad A.Bačiulis supranta, kad ta prezidentės remiama „sistemos votis“ kokios nors drąsaus kelio partijos sąraše jau užsitikrino vietą būsimajame Seime, kur ji gali tapti jei ne Seimo pirmininke ar pavaduotoja, tai bent Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininke. Ir iš šios aukštos kėdės tvarkyti visą Lietuvos teisėsaugą. O po dviejų metų gali tapti rimta konkurente dabartinei prezidentei...“ – čia jau tiesiog kertama iš peties ar ne?
- Matyt, A.Sakalas iš tikrųjų manęs bijo, jeigu net svarsto apie 2013 metais įvyksiančius Prezidento rinkimus!.. Galiu tik tiek pasakyti, kad nei šio pono patarimų, nei kitų – kuo man ateityje tapti ar kuo netapti – tikrai neklausiu. Tokie sprendimai priimami individualiai, vadovaujantis sveika nuovoka. 
- Pasižiūrėkime, ką dar tokio šokiruojančio rašo šis „visažinis“: „Apylinkės teisėjų pesimizmą dar labiau sustiprina net keturis kartus per 2009 metus mažinti jų atlyginimai, o teisėjai privalo už ačiū dirbti dar savaitgaliais ir švenčiu dienomis...“
- Norėčiau pasakyti, kad, palyginus su likusia mase žmonių, teisėjų atlyginimai nėra maži, jie dar pakankamai geri. Tarkim, apylinkės teisėjas uždirba 3-4 tūkstančius litų per mėnesį, o apygardos teismo teisėjas apie 5-6 tūkstančius litų. Nepamirškime, kad Lietuvoje yra daugybė žmonių, uždirbančių minimumą, nors, aišku, kiekvienas norėtų gyventi kuo geriau, o atlyginimai galėtų būti ženkliai didesni, jeigu valstybė turėtų pinigų. A.Sakalas galėtų palyginti, kiek uždirba eilinis darbininkas užsienyje ir kiek Lietuvoje. Lygiai taip, užsienio šalių teisėjai uždirba kur kas daugiau, nei mūsų šalyje, bet čia nėra ko lyginti. Žinant realią ekonominę padėtį – teisėjų atlyginimai Lietuvoje visiškai normalūs. Iš tokio atlyginimo, kurį aš gaunu sąžiningai dirbdama Kauno apygardos teismo teisėja, neimdama jokių kyšių, gali pragyventi visa mūsų šeima.
 - Ir dar šis tas apie teisėjų darbą: „Prezidentė tvirtina, jog ekonominė krizė jau baigėsi. Teisėjams ji dar tęsiasi. Pridėkime dėl bendro vaizdo dar ir teisėjų nenormuojamus krūvius. Pridėkime ir tai, kad teisėjai neturi jokiu galimybių pareikšti, kad jų darbo įrankių – kai kurių įstatymų normų yra neįmanoma įvykdyti, o jų pakeisti patys teisėjai negali. Argi ne prezidentės šventa pareiga būtų imtis ekstra priemonių?..“ - pati būdama  teisėja, kažin ar pritartumėte tokiai A.Sakalo nuomonei?
- Kalbant apie nenormuojamus teisėjų darbo krūvius, galiu pasakyti - juos iššaukė pašlijusi ekonominė situacija, nes didžiausias kiekis bylų yra skolos bankams arba laiku nesusimokėtos  komunalinės išlaidos, o taip pat bankroto bylos. Žodžiu, gaunasi uždaras ratas – ekonominės krizės pasekmė. Aš, pavyzdžiui, tikrai nežinau, kokių įstatymų normų neįmanoma vykdyti. Teisėjams, kurie sąžiningai laikosi įstatymų, tikrai viskas įmanoma.
Visumoje, man susidarė toks įspūdis, kad dabar širstantys oponentai ant Prezidentės D.Grybauskaitės pečių nori permesti visą valstybės valdymo naštą ir problemas, kurios susikaupė per 20 atkurtos nepriklausomybės metų. O kam tada reikalingas Seimas, kam Vyriausybė, kam reikalingi teismai?..
- Ar jums neatrodo, kad puolantys Prezidentę D.Grybauskaitę „valstybininkai“ visai netrokšta klaninės teisėsaugos reformų ir stengiasi, kad sustabarėjusi, korumpuota sistema kuo ilgiau išliktų?
- Aš tai manau, kad tariami „valstybininkai“ labiausiai bijo, kad tik nesugriūtų visa ta supuvusi sistema – štai kur slypi visa esmė!.. Juolab, kad tokia korumpuota, supuvusi teisėsaugos sistema Prezidentės oponentų pastangomis visaip buvo palaikoma, skatinama, ugdoma ištisus 20 metų!..
Grįžtant prie L.Bielinio knygos „Prezidentė“, tenai pagrindinės išnašos yra L.Stankūnaitės ir A.Ūso „etatinių gynėjų“ – Valatkos, Vinokūro, Sakalo vertinimai bei analizės. Bet jie tiktai vienas kitą palaiko ir be paliovos žavisi sutampančiais požiūriais. Matyt, jie mano, kad panašių „rašinėtojų“ išnašos daro L.Bielinio knygą vertingesne, kokybiškesne?.. Tad apie ką čia kalbėti.
- Reikia manyti, kad L.Bielinis, kurpdamas oligarchinės žiniasklaidos plačiai išreklamuotą „šedevrą“ „Prezidentė“ tiesiog „pamiršo“ pasinaudoti išnašomis iš Neringos Venckienės knygos „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“?
- Absoliučiai jokių išnašų, jokios informacijos apie mano neseniai išleistą knygą tenai nėra. Ir net neužsimenama, kad Prezidentė D.Grybauskaitė manęs neatleido iš teisėjų. L.Bielinis linkęs apsiriboti savųjų rato „autoritetais“ - A.Sakalu, A.Vinokuru, kurių požiūriai į Kauno pedofilijos bylą iš esmės sutampa.
Pavyzdžiui, vertindamas Prezidentės surengtą dviejų metų darbo spaudos konferenciją, A.Vinokuras savo naujame „opuse“ dienraštyje „Lietuvos rytas“ – „Neklystanti prezidentė“ pažymi: „Kad ir kaip bebūtų keista, tik trys žurnalistai sumanė D.Grybauskaitę paspirginti kontroversiškomis temomis. Todėl reikia pripažinti, kad spaudos konferencijai puikiai vadovavo pati prezidentė: be nusišnekėjimų, be jau minėtų geležinių žvilgsnių ar griežtos kūno laikysenos...“
Galima būtų paklausti – o kur dingo R.Valatka? Taigi galėjo tas pats A.Vinokuras, pasiėmęs už pakarpos Čiuldę, nuvykti į Prezidentės surengtą spaudos konferenciją ir ten ją išsiklausinėti, „paspirginti kontroversiškomis temomis“...
Pagaliau – kas jis toks, tas ponas A.Vinokuras, jeigu imasi aptarinėti Prezidentės aprangos stilių? O gal jis manosi esąs dizaineris, užsiauginęs ilgus plaukus?.. Iki kokio žemo lygio galima nusiristi, kad netgi Prezidentės aprangą drįsta vertinti!.. Kas jie tokie, kad gali sau leisti atvirai tyčiotis iš šalies vadovės? Ką tiktai nori, tą jie rašo ir lyg niekur nieko!..  
Arba štai, dar vienas A.Vinokuro „perliukas“ toje melo ir šmeižto lavinoje: „Kai prezidentė pasididžiuodama aiškino apie kovą su teisininkų klanu, nors už nepagarbą teismui neatstatydino teisėjos Neringos Venckienės, kuri be jokio pagrindo nuolat viešai kaltino ir šmeižė Laimą Stankūnaitę. Kodėl niekam nekilo noras paklausti prezidentės, kodėl skiriasi jos žodžiai ir veiksmai?..“
Noriu pasakyti, kad jeigu kažkas ir „šmeižė“ L.Stankūnaitę, tai tikrai ne aš, o, visų pirma, Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dovydaitis, kuris 2009 m. spalio 5 dienos nutartyje pasakė, kad turi būti sprendžiamas klausimas DĖL ĮTARIMŲ PAREIŠKIMO L.Stankūnaitei. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, ji tebėra galiojanti!..
Yra kita analogiška nutartis - Panevėžio apygardos teismo, kuria buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas L.Stankūnaitei. TAČIAU tiek Vilniaus apygardos teismo, tiek Panevėžio apygardos teismo nutartys yra ne tik galutinės, bet ir LYGIAVERTĖS. Būtent dėl Panevėžio apygardos teismo nutarties esu nusiuntusi skundą į Strasbūrą ir mano skundas yra priimtas!..
L. Stankūnaitę „šmeižė“ jos mažametė dukra penkiose apklausose, papasakojusi apie patirtą  baisiausią, šlykščiausią prievartą.
Jeigu A.Vinokurui iš tiesų rūpėtų, kas ten ką šmeižia, tai galėtų bent pasidomėti Drąsiaus mergaitės penkiomis apklausomis. Ir kodėl, įsiveržusi į patalpą, kur vyko mergaitės apklausą, jos gimdytoja sušuko – „Nieko nekalbėk!..”. Deja, ikiteisminis tyrimas dėl šio grubaus pažeidimo L.Stankūnaitei jau yra nutrauktas, motyvuojant esą mama buvo labai pasiilgusi savo mergaitės, todėl ir įsiveržė į apklausos kambarį...
- Sugalvoti labiau absurdišką neva pateisinančią motyvaciją kažin ar begalima? Atseit,  mama įsiveržė į kambarį ir sužlugdė vaiko apklausą... iš ilgesio sušukdama – „Nieko nekalbėk!..”
- Aišku, jokios sveiko proto logikos čia nėra. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Iždonas, kurį aš prašiau nušalinti nuo šios bylos nagrinėjimo, deja, nenusišalino ir nebuvo nušalintas. Byla buvo tendencingai išnagrinėta, o mano skundas atmestas.
- Ką tai galėtų reikšti, kad valdančiųjų klaną ginantys tariami „politologai“, vis garsiau su panieka kalba apie garliavinių-patvorinių steigiamą partiją DRĄSOS kelias?
- Perskaičius A.Sakalo, A.Vinokuro publikacijas, tiražuojamas oligarchinėje žiniasklaidoje, man tapo visiškai akivaizdu, kad JIE LABAI BIJO PARTIJOS - DRĄSOS KELIAS. Manau, jie gerai supranta, kad tikroji opozicinė jėga gims būtent iš tokių žmonių tarpo, kurie jau dabar jų pastangomis yra niekinami bei šmeižiami. Ta baimė tokia didelė, kad dabar jie kalba ne tik apie 2012 m. Seimo rinkimus, bet ir apie 2013 m. įvyksiančius Prezidento rinkimus!.. Nesvarbu, ką jie dabar bekalbėtų, nei man A.Sakalo, nei A.Vinokuro patarimų tikrai nereikia. Apsieisiu ir be tokių „ekspertų“ postringavimų po truputį apie viską, o faktiškai - apie nieką...
„Lietuvos ryto“ internetiniame puslapyje 2011 m. liepos 19 dieną pasirodė naujas A.Sakalo straipsnis - „Naujas žodis kovoje su korupcija – gatvės teismas“, iš esmės vėl juodinantis Lietuvos Respublikos Prezidentę. Šiame straipsnyje apie Prezidentę D.Grybauskaitę rašoma: „Manoma, kad ji nurodė iš pareigų ir net apskritai iš prokuratūros išvaryti Kauno apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą Kęstutį Betingį, kuris su minia elgėsi principingai, griežtai ir nenuolankiai kaip tikras valstybės atstovas. Atseit, jei to nepadarysime, tai gali kilti maištas. Neatsižvelgiant į visus K.Betingio nuopelnus, paminėtina, kad būtent jis 1994 m. iš Baltarusijos pargabeno Sausio 13-osios perversmininkus Mykolą Burokevičių ir Juozą Jarmalavičių bei vadovavo tyrimo grupei, kuri ištyrė ir teismui 1996 m. perdavė iki šiol neprilygtos apimties – daugiau kaip 300 tomų – Sausio 13-osios bylą“.

O ar nenorėtų profesorius A.Sakalas paanalizuoti vyr. prokuroro Kęstučio Betingio veiksmus Kauno pedofilijos byloje?

2009 m. liepos 13 d. mano brolis pateikė prašymą Kauno apygardos prokuratūrai, vadovaujamai prokuroro K.Betingio, apklausti Kauno apygardos teismo teisėją Joną Furmanavičių, kurį mažametė atpažino kaip Andriaus Ūso draugą, ir kuris atvykdavo į jos mamos gyvenamąją vietą. Dėl šio mano brolio prašymo prokuroras A.Kiuršinas daugiau nei po dviejų savaičių – 2009-07-29 priėmė nutarimą, kuriuo nukentėjusiosios atstovo pagal įstatymą D.Kedžio prašymą apklausti J. Furmanavičių atmetė kaip nepagrįstą. Nutarime nurodė, kad D. Kedžio atpažinimo būdas nėra atliktas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normas, todėl neturi jokios teisinės galios. Tai grindė faktu, jog savo prašyme D.Kedys nenurodė, koks turėtų būti šios apklausos dalykas ir kokią informaciją, naudingą tyrimui, būtų galima gauti, apklausus teisėją J.Furmanavičių.
Brolis Drąsius Kedys, grįžęs po apklausos pas prokurorą A.Kiuršiną, pasakojo, kad tas pasakęs: „Na ir kas, kad vieną, kitą kartą kyštelėjo“. Nieko tokio?!.. Tokia buvo Lietuvos Respublikos teisėsau¬gos atstovo, saugojančio žmogaus teises, A.Kiuršino nuomonė. Prokuroras A.Kiuršinas 2009 m. liepos mėnesį sudarė ikiteisminio tyrimo planą pedofilijos byloje, kurį 2009 m. liepos 27 d. pavirtino Kauno apygardos vyriausiojo pro¬kuroro K.Betingio pavaduotojas Nerijus Marcinkevičius. Būtent šiame plane buvo numatyta paimti diskus su nufilmuotu mažametės pasakojimu, atliekant poėmį ar kratą mano brolio namuose. Taip pat buvo numatyta gauti iš psichologo, atlikusio teismo psichiatrijos eks-pertizę, paaiškinimą apie tai, ar nereikėtų ištirti mažametę „Vaiko raidos centre“, izoliuotai nuo D. Kedžio; kreiptis į teismą dėl pakartotinės kompleksinės komisijinės teismo psichiatrijos eksper¬tizės atlikimo, į komisijos sudėtį įtraukiant „Vaiko raidos centro“ specialistus; pasikonsultuoti su VšĮ „Vaiko namas“ specialistais apie tai, ar jie galėtų atlikti mergaitės parodymų vertinimą.
Argi tai ne absoliutus prokuroro nužmogėjimas - nuspręsti daryti pripažintos nu¬kentėjusiąja pedofilijos byloje jos tėvo namuose poėmį ar kratą?!.. Tiesa, mano brolis diską su filmuota medžiaga pats pristatė prokuratūrai, tačiau ja prokurorai visiškai nesirėmė. Labai svarbu ir tai, kad prokurorui A.Kiuršinui sudarius ikiteisminio tyrimo veiksmų planą, mažametei jau 2009 m. ba¬landžio mėnesį buvo atlikta teismo kompleksinė psichiatrijos – psichologinė ekspertizė, kurios išvada kategoriška: sveikas vaikas, kuris nefantazuoja pasakodamas apie patirtą seksualinį išnaudojimą.
Kodėl buvo reikalinga pakartotinė kompleksinė teismo psichiatrijos eksperti¬zė, įtraukiant Vaiko raidos centro specialistus? Kokiu tikslu A. Kiuršinas, vadovaujant K.Betingiui, nusprendė kreiptis dėl parodymų patikimumo ikiteisminio tyrimo stadijoje, jeigu atliktoje ekspertizėje buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad parodymų patikimumą vertina teismas?..
Kauno apygardos prokuratūroje 2009-01-28 vyko pasitarimas ir vyriausiasis prokuroras K. Be¬tingis davė raštiškus nurodymus perimti ikiteisminį tyrimą į miesto apylinkės prokura¬tūrą, pavedant jį atlikti kvalifikuotam prokurorui. 2009-03-06 – 2009-03-09 dienomis Kauno apygardos prokuratūroje buvo išnagrinėtas D. Kedžio skundas ir padarytos išvados, kad didžioji dalis 2009-01-28 nurodymų nevykdoma ar vykdoma ne taip, kaip nurodyta aukštesnio proku¬roro 2009 m. sausio 28 d. rašte.
 Minėtame Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro 2009-01-28 rašte buvo nedvipras¬miškai nurodyta, kad tyrimo metu „nepateisinamai ilgą laiką neatlikta įvykio vietos apžiūra, kurios metu turėtų būti nustatyta mergaitės nurodomos įvykio vietos aplinka, šis veiksmas atliktinas nedelsiant, tuo pačiu aiškinantis galimus nurodomos įvykio vietos pakitimus po įvykio“, t.y. buvo kategoriškai nurodyta, kad įvykio vietos apžiūra būtina, kad privalu išsi¬aiškinti, kas įvyko, kaip pasikeitė įvykio vieta per praėjusį nuo įvykio laikotarpį.
  Buvo nurodyta, kad būtina papildomai apklausti L.Stankūnaitę, V.Naruše¬vičienę, jų artimuosius, kaimynus, siekiant išsiaiškinti konkrečias aplinkybes. Taip pat, jog reikia spręsti ir telekomunikacinių duomenų išreikalavimo klausimą, siekiant išsiaiškinti L.Stankūnaitės ir A.Ūso bendravimo laiką ir intensyvumą, pastarojo buvimo vietas tiriamų įvykių metu. Visi šie apygardos vyriausiojo prokuroro rašytiniai nu¬rodymai turėjo tikslą užfiksuoti pirminius duomenis: nustatyti, kur konkrečiu laiku buvo įtariamasis A.Ūsas, L.Stankūnaitė ir mažametė nukentėjusioji.
 Įvykdžius šiuos nurodymus, tikėtina, būtų gauta informacija apie galimas minėtų asmenų buvimo vietas ir laiką, bendravimo intensyvumą konkrečiu, D.Kedžio pareiškime nurodomu laiku. Tikėtina, kad ši informacija būtų padėjusi išsiaiškinti įtariamojo A.Ūso ir nukentėjusiosios mažametės atstovo D.Kedžio parodymų prieštaravimus ir būtų išryški¬nusi galimas, grindžiamas realiais, objektyviais duomenimis ikiteisminio tyrimo kryptis.
Nors prokuroro K.Betingio rašte ir buvo akcentuojama, jog būtina siekti „greito, objektyvaus bei kvali¬fikuoto tyrimo“, didžioji dalis nurodymų vis dar nebuvo įvykdyta, kai Kauno apygardos prokuratūra 2009-03-05 – 2009-03-09 dienomis, nagrinėdama D.Kedžio skundą dėl ty¬rimo vilkinimo, patikrino ikiteisminio tyrimo eigą. Kodėl tada nebuvo nubausti prokurorai Ročienė, Čivinskaitė ir Čiurlys? Ir pagaliau, apibendrinant aukščiau išvardytas nusikalstamai aplaidaus ikiteisminio tyrimo aplinkybes Kauno pedofilijos byloje: ar pats vyr. prokuroras K.Betingis už tai neturėjo būti nubaustas?!..
- Minėjote, jog Prezidentė daro, ką gali, siekdama esminių reformų teisėsaugos sistemoje. Jūsų nuomone, kokių veiksmų reikėtų imtis pirmiausiai?
- Manau, pats esmingiausias dalykas – vyr. prokurorų ir teisėjų rotacija. Įsivaizduokite, ištisus 20 metų faktiškai buvo nekeičiami teismų pirmininkai. Kai tuo tarpu netgi Teismų įstatymas numato, kad teismo pirmininku galima būti ne daugiau dvi kadencijas po penkis metus. O juk dar yra nemažai tokių teismo pirmininkų, kurie dirba net tris ar keturias kadencijas, po 15-20 metų. Ir tiktai prie Prezidentės D.Grybauskaitės pradėta vykdyti teismo pirmininkų rotacija.
Kitas svarbus dalykas – Civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimai, kurių dauguma įsigalios nuo š. m. spalio 1 dienos. Iš esmės ten kalbama apie tai, kaip užtikrinti spartesnį civilinių bylų nagrinėjimą.
Manau, kas iš esmės yra teigiama ir pažangu, tokius įstatymus Prezidentė pasirašo, o kitus vetuoja. Tačiau aš norėčiau dar kartą pabrėžti: nereikia ant vieno žmogaus pečių, tegul ir Prezidento, permesti visų valstybės problemų, kurios susikaupė Lietuvoje per 20 nepriklausomybės metų!..
 Sunku net patikėti, iki kokio lygio nusirito mūsų valstybė, atkūrus nepriklausomybę. Galiu pasakyti, aš niekad anksčiau ypatingai nesidomėjau šalies vadovo veikla. Ir tik dabar, kai asmeniškai susidūriau su Prezidentės D.Grybauskaitės sprendimu neatleisti manęs iš teisėjų, ėmiau atidžiau viskuo domėtis, stebiu, ką daro šalies vadovė, kokius sprendimus jinai priima ir panašiai.
Bet kodėl gi  dabar tie „objektyvūs“ analitikai nerašo, pavyzdžiui, apie tai, kad Prezidentė pusę mėnesinio atlyginimo neima ir kasmet dešimtis tūkstančių litų iš savo atlyginimo grąžina į šalies biudžetą?.. O nors vienas iš Prezidentės kritikų ar grąžina?.. Juk tai iš ties pagirtinas ir, deja, labai retas pareigūno bruožas – jei daug uždirbi, grąžink į biudžetą. Tai kodėl „Lietuvos ryto“ valatkos, vinokurai apie tai nerašo?..   
- Turbūt ne mažiau svarbu, kad nutylimos Prezidentės pastangos pažaboti politinę korupciją, uždraudus juridiniams asmenims - verslininkams remti politines partijas?
- Vien tik per pirmą šių metų pusmetį parlamentinės partijos buvo paremtos po 400-600 tūkstančius litų!.. Bet kodėl remiamos valdžioje esančios partijos? Aišku, kad joms reikės „atidirbti“ tuos pinigus. Lobistai niekam nieko „už ačiū“ neduoda. Jau vien tai parodo, kad kažkas tokiame rėmime labai nenormalu ir ydinga. Tokios sumos, suplaukiančios į partijų kasas, akivaizdi politinė korupcija, su kuria dabar bando kovoti Prezidentė.
Antra vertus, kaip tokiame politinės korupcijos kontekste naujai besikuriančios partijos gali konkuruoti su sisteminėmis „lovio partijomis“? Nesunku įsivaizduoti, kaip žiniasklaidoje bus atsiliepiama apie partijas, kurių kasoje sukaupti milijonai ir apie tas, kurios praktiškai neturi jokių lėšų. Akivaizdu, kad jau vien šiuo atžvilgiu nėra užtikrinamos lygios galimybės konkuruoti visoms partijoms, ketinančioms dalyvauti rinkimuose. 
- Turbūt apmaudžiausia yra tai, kad šiandien Lietuvoje neturime rimtos opozicinės jėgos, galinčios pasipriešinti klaninei korumpuotai, teisinio nihilizmo sistemai?   
- Manau, jokios tikros opozicijos Lietuvoje nėra, pastebimi tiktai pavienių politikų perbėginėjimai iš vienos partijos į kitą partiją ir valdžios postų dalybos. Viskas grindžiama vien tik finansine, komercine nauda, įtakomis, priimant lobistams, monopolijoms naudingus įstatymus. Šiuo atžvilgiu partijų pavadinimai neturi jokios reikšmės. Tarkim, jungiasi A.Paulausko Naujoji sąjunga su V.Uspaskicho Darbo partija, o kas ten gali būti tarp jų bendro, jeigu ne vienintelis troškimas - bet kokia kaina išlikti valdžioje?..
Tokiu būdu, klestint politinei korupcijai, nors ir yra tiriamos, bet niekaip neištiriamos milijardinės aferos energetikos, kultūros, ekonomikos, sveikatos apsaugos, švietimo sektoriuose, o mūsų valstybė ir toliau gramzdinama į neišbrendamas skolas. Ir nors Prezidentė dar kažkaip bando kovoti su korupcija, tačiau be Seimo palaikymo kažin ar bus įmanoma taikyti griežtesnes sankcijas?..
- O kas šioje kovoje galėtų paremti Prezidentę? Ko gero, tokios politinės partijos dar nėra Lietuvoje? Yra tiktai „politologų“ įvardinama - „Garliavos patvoryje pritvinkusi teismų sistemos votis“ – VIOLETINĖ partija, kitaip tariant, besiformuojanti DRĄSOS kelio partija?
- Aš net neabejoju, kad Drąsos kelio partija parems Prezidentę ne tik kovoje su politine korupcija, oligarchų klanais, bet ir per 2013 metais įvyksiančius Prezidento rinkimus, jeigu tik ji nuspręstų kandidatuoti. Net neabejoju, kad Prezidentė D.Grybauskaitė gali būti išrinkta antrai kadencijai.
O juk galėtų R.Valatka, A.Vinokūras, A.Sakalas, L.Lavastė, A.Lapinskas, Čiuldė, L.Stankūnaitė su savo giminaičiais, A.Ūso giminaičiai, J.Furmanavičiaus sesuo, kuri drauge su V.Gaivenio filmavimo kamera ir slapta pasiklausymo aparatūra lakstė teismo koridoriais, filmavo mane, - visi šie veikėjai galėtų sudaryti jungtines pajėgas, o tada bandyti šturmuoti Seimą ir Prezidentūrą. Tada mes pažiūrėtume, kas iš viso to gautųsi, kas juos palaikytų, ar daug žmonių paremtų juos per rinkimus!.. 
Galėčiau pasakyti, kad kai kurie jų net iš veidų labai panašūs. Tarkim, Čiuldė, A.Ūsas, A.Lapinskas, ginantis L.Stankūnaitę, panašūs kaip vandens lašai...
Aš jau net nebekreipiu dėmesio į jų skleidžiamą melą ir šmeižtą. Gerai pasakė Prezidentė D.Grybauskaitė, jeigu ją kažkas šmeižia, ant jos be perstojo loja, tai reiškia, kad ji užčiuopė pačias opiausias valstybės problemas ir bando jas kažkaip spręsti. Manau, kad dabar labiausiai bijomasi, kad visa ta supuvusi, korumpuota, klaninė sistema nesugriūtų. Teismų sistemoje yra daug dorų, sąžiningų teisėjų, tačiau viešumoje jie bijo taip atvirai kalbėti, kaip aš dabar kalbu. Jie gi mato, kas atsitiko su manimi, vos tik pabandžiau apginti savo brolį Drąsių Kedį ir jo mergaitę, patyrusią pedofilų prievartą.
 Bet jeigu ir toliau visi tylės, taikstysis, nieko nedarys, tai paskui jau bus per vėlu. Ar gali normalioje, teisinėje valstybėje nusikaltėliai tapti aukomis, o aukos būti paverčiamos nusikaltėliais?.. Pagaliau, ką aš tokio blogo padariau, kad dabar esu taip aršiai puolama? Ar todėl, kad užstojau mažą mergaitę? Kad patikėjau mergaitės pasakojimais apie iškrypėlius pedofilus ir žinau, kad ji nemeluoja?.. Mano brolis nužudytas, be jokių įrodymų apkaltinamas dviguba žmogžudyste, o aš bandau siekti teisingumo ir įrodyti, kad visa tai tėra mirusio, apsiginti negalinčio žmogaus šmeižtas. Ar dėl to aš turiu būti atleista iš darbo?!.. O kokius pareiginius pažeidimus esu padariusi savo darbe, dirbdama Kauno apygardos teismo teisėja?.. Nieko blogo aš nepadariau, o vis tiek bet kokia kaina norima su manimi susidoroti.
Ir nors jiems nepavyko manęs atleisti, bet visas bylas, susijusias su Kauno pedofilijos skandalu, aš pralaimiu. Tarkim, byla dėl L.Stankūnaitės poveikio nukentėjusiai mergaitei, kai ši įsiveržė į kambarį apklausos metu, galutinai nutraukta. Byla dėl D.Kedžio mirties - irgi nutraukta prokuroro A.Mažeikos, o mamos L.Kedienės skundas atmestas viešai apsimelavusio prokuroro R.Petrausko.
Tiesa, mano mama L.Kedienė norėtų apskųsti nutarimą dėl J.Furmanavičiaus, V.Naruševičienės nužudymo, tačiau jau trečia savaitė iš prokuroro R. Savicko nesulaukia jokio atsakymo į prašymą leisti susipažinti su byla...
Manau, jau seniai pasiekta kritinė riba ne tik teisėsaugos sistemoje, kurią būtina iš esmės reformuoti, bet ir apskritai valstybės valdyme!.. Piliečiams jau seniai laikas telktis, vienytis politinei kovai su šia korumpuota, oligarchine, klanine sistema, nes praktiškai jokių kitų instrumentų kovoti su jais jau nebėra. Jokie taikūs piketai, mitingai, protesto akcijos čia jau nebepadės.
 Žmonėms būtina paremti pažangias Prezidentės D.Grybauskaitės iniciatyvas, kadangi dabartinė klaninė sistema yra nukreipta prieš ją pačią. Jeigu Seime atsirastų įtakinga politinė jėga, remianti Prezidentę, tai Lietuvoje galima būtų padaryti tokias reformas, kad ne tik valstybė, bet ir žmonių gyvenimas čia iš esmės pasikeistų.
Mano brolis Drąsius Kedys, pasirinkęs teisinės kovos kelią, nors ir buvo nužudytas, bet jis iš esmės supurtė klaninę teisėsaugos sistemą. Ir kadangi šiuo metu viskas iškilo į paviršių, vieni pareigūnai prarado postus, o kiti išskydo ir pasimetė, tai dabar subrendo esminis momentas, kai dar galime kažką gero padaryti, siekiant tiesos ir teisingumo Lietuvoje. Bet jeigu žmonės net ir šiuo lemiamu momentu nesusivoks, jeigu tautiečiai taip ir neišdrįs susitelkti politinei kovai, tai vėliau supurtyta klaninė sistema persigrupuos, atgaus jėgas. Manau, tada jau nieko pakeisti nebebus įmanoma. Todėl aš ir sakau: dabar ar niekad Tautoje turėtų nubusti pilietinis ryžtas ir drąsa pakilti kovai už teisinę, demokratinę, konstitucinę valstybę!..

 .laisvaslaikrastis