lt en

Apie Drąsių

Drąsius Kedys gimė 1972 m. rugsėjo 4 d. Garliavoje. Nužudytas 2010 m. balandžio 16 d.

 

PAŽYMA APIE DRĄSIAUS KEDŽIO SKUNDUS

dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo jo mažametės dukros seksualinio prievartavimo byloje

Pareiškimas pradėti ikiteisminį tyrimą Andriui Ūsui Kauno m. Panemunės policijos komisariato Petrašiūnų PN užregistruotas 2008 m. lapkričio 29 d.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2008 m. lapkričio 30 d.

Ikiteisminį  tyrimą atliko Kauno miesto apylinkės prokurorė Genovaitė Ročienė, jai vadovavo prokurorė Rita Čivinskaitė.

2009-02-27 pareiškimas pradėti ikiteisminį tyrimą L. Stankūnaitei pagal LR BK 24 str. 6 d., 153 str.

2009-06-11 Kauno apygardos prokuratūros pranešimas apie bylos perdavimo ir pavedimą  atlikti tolimesnį ikiteisminį tyrimą Kauno apygardos prokuratūros prokurorui Andriui Kiuršinui.

2009-07-13 prašymas apklausti Kauno apygardos teismo teisėją Joną Furmanavičių apie nusikalstamą veiką baudžiamojoje byloje.

2009-08-05 prašymas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui pradėti ikiteisminį tyrimą Kauno apygardos teismo teisėjui Jonui Furmanavičiui dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 150 str. 4 d.

2009-08-19 Kauno apygardos prokuratūros pranešimas, kad 2009-08-18 ikiteisminį  tyrimą pavesta atlikti Vilniaus apygardos prokuratūrai. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI A. VALANTINUI

2009-03-05 skundas dėl prokurorių G. Ročienės ir R. Čivinskaitės tyčinių veiksmų, neišreikalaujant telefono išklotinių, kurios patvirtintų įtariamojo A. Ūso ir L. Stankūnaitės bendravimą, neatliekant įtariamojo A. Ūso atpažinimo.

2009-03-25 skundas dėl prokurorių G. Ročienės ir R. Čivinskaitės veiksmų liepiant vykti ekspertizės atlikimui į Vaiko raidos centrą, nors ekspertizė buvo paskirta Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje, dėl neatlikimo įtariamojo A. Ūso atpažinimo, prašymas perimti bylos kontrolę.

2009-04-08 prašymas apklausti mažametę pas ikiteisminio tyrimo teisėją, paaiškėjus naujoms seksualinio prievartavimo aplinkybėms, nes prokurorė G. Ročienė atsisakė kreiptis dėl apklausos.

2009-04-16 skundas pradėti ikiteisminį tyrimą L. Stankūnaitei pagal LR BK 231 str. 1 d., 233 str. 3 d. ir 245 str., nes prokurorė G. Ročienė nepriima jokio procesinio sprendimo.

2009-05-21 skundas del prokurorės G. Ročienės neteisėtų veiksmų.

Skundas 2009-05-26 raštu Nr. 17.2-9601 persiųstas Kauno apygardos vyr. prokurorui K. Betingiui.

2009-07-15 skundas dėl prokuroro A. Kiuršino veiksmų, kuris po atlikto mažametės psichiatrinio – psichologinio tyrimo ir ekspertizės liepė vežti mažametę į Vaiko raidos centrą, ir prašymas kuo skubiau užbaigti ikiteisminį tyrimą ir bylą perduoti į teismą.

Generalinės prokuratūros 2009-07-27 raštas Nr. 17.2-13131, kuriuo 2009-07-15 skundas perduotas Kauno apygardos vyr. prokurorui K. Betingiui.

Skundą  2009-07-29 išsprendė pats prokuroras Andrius Kiuršinas, dėl kurio neteisėtų veiksmų buvo paduotas skundas.

2009-08-05 prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą Kauno apygardos teismo teisėjui Jonui Furmanavičiui dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 150 str. 4 d.

2009-08-17 prašymas dėl mažametės pusseserės O. N. apsaugos, apribojant jos motinai Violetai Naruševičienei motinystės teises; prašymas imtis priemonių, kad baudžiamojon atsakomybėn dėl mažamečių seksualinio prievartavimo būtų patraukti penki asmenys; prašymas galimai nusikalstamą veiką padariusiems asmenims skirti kardomąją priemonių – suėmimą.

2009-08-20 prašymas perimti iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą; pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Kauno apygardos teismo teisėjo Jono Furmanavičiaus galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 150 str. 4 d., t.y. mažamečių seksualinio prievartavimo, pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 150 str. 4 d. Andriui Ūsui, pagal LR BK 24 str. 6 d., 150 str. 4 d. – Laimutei Stankūnaitei ir Violetai Naruševičienei, imtis priemonių dėl mažametės pusseserės apsaugos, apribojant jos motinai motinystės teises, pradėti ikiteisminį tyrimą Andriui Ūsui dėl rengimosi nužudyti seserį teisėją Neringą Venckienę, kreiptis dėl sutikimo į Lietuvos Respublikos Prezidentę dėl teisėjo suėmimo, kitiems galimai prievartavusiems skirti kardomąją priemonę – suėmimą.

2009-08-24 prašymas perimti iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą; pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Kauno apygardos teismo teisėjo Jono Furmanavičiaus galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 150 str. 4 d., t.y. mažamečių seksualinio prievartavimo, pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 150 str. 4 d. Andriui Ūsui, pagal LR BK 24 str. 6 d., 150 str. 4 d. – Laimutei Stankūnaitei ir Violetai Naruševičienei, imtis priemonių dėl mažametės pusseserės apsaugos, apribojant jos motinai motinystės teises, pradėti ikiteisminį tyrimą Andriui Ūsui dėl rengimosi nužudyti seserį teisėją Neringą Venckienę, kreiptis dėl sutikimo į Lietuvos Respublikos Prezidentę dėl teisėjo suėmimo, kitiems galimai prievartavusiems skirti kardomąją priemonę – suėmimą.

2009-08-26 atsakyme Nr. 17.2-14834 nurodė, jog dėl pateikto prašymo skubiai perimti baudžiamąją bylą išaiškina, kad įstatymai nereglamentuoja ir neriboja ikiteisminio tyrimo vietos ir institucijos, kai ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl nusikalstamos veikos, kurią galimai įvykdė kartu su kitais asmenimis ir teisėjas. Taip pat nurodo, kad Generalinei prokuratūrai adresuotas prašymas perduotas Vilniaus apygardos prokuratūros vyr. prokurorui R. Jancevičiui.

2009-09-04 prašymas perimti iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą, nurodant, kad ikiteisminis tyrimas dėl teisėjo nėra pradėtas, todėl jokie ikiteisminio tyrimo veiksmai jo atžvilgiu negali būti atliekami, nes teisėjas turi imunitetą nuo baudžiamosios atsakomybės; Vilniaus apygardos prokuratūra neturi teisės atlikti ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamos veikos, kurią galimai įvykdė teisėjas.

2009-09-29 prašymas perimti iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą, nurodant, kad ikiteisminis tyrimas dėl teisėjo nėra pradėtas, todėl jokie ikiteisminio tyrimo veiksmai jo atžvilgiu negali būti atliekami, nes teisėjas turi imunitetą nuo baudžiamosios atsakomybės; Vilniaus apygardos prokuratūra neturi teisės atlikti ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamos veikos, kurią galimai įvykdė teisėjas; prašymas skubiai atlikti Andriaus Ūso ir Jono Furmanavičiaus atpažinimą.

Generalinės prokuratūros 2009-10-01 atsakymas, kad Generalinio prokuroro pavaduotojo V. Barkausko pavedimu prašymas persiųstas Vilniaus apygardos vyr. prokurorui R. Jancevičiui.

2009-10-05 prašymas perimti iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą, nurodant, kad ikiteisminis tyrimas dėl teisėjo nėra pradėtas, todėl jokie ikiteisminio tyrimo veiksmai jo atžvilgiu negali būti atliekami, nes teisėjas turi imunitetą nuo baudžiamosios atsakomybės; Vilniaus apygardos prokuratūra neturi teisės atlikti ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamos veikos, kurią galimai įvykdė teisėjas; prašymas skubiai atlikti Andriaus Ūso ir Jono Furmanavičiaus atpažinimą. 

KAUNO APYGARDOS PROKURATŪROS  VYR. PROKURORUI K. BETINGIUI

2009-03-05 skundas dėl G. Ročienės ir R. Čivinskaitės tyčinių veiksmų, neišreikalaujant telefono išklotinių, kurios patvirtintų įtariamojo A. Ūso ir L. Stankūnaitės bendravimą, neatliekant įtariamojo A. Ūso atpažinimo.

2009-03-18 pareiškimas pradėti ikiteisminį tyrimą L. Stankūnaitei pagal LR BK 245 str.; 231 str. 2 d.; 233 str. 3 d.; 24 str. 6 d., 153 str., paaiškėjus, kad L. Stankūnaitė lankosi dukros darželyje, ją gąsdina, verčia meluoti, kad A. Ūsas neateidavo, kad krikštijo Frančeskas, bet ne A. Ūsas, galiojant Kauno miesto apylinkės teismo 2008-12-23 nutarčiai uždrausti L. Stankūnaitei matytis su dukra civilinėje byloje dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo. Prie pareiškimo pateikta darželio auklėtojos pažyma apie L. Stankūnaitės lankymąsi ir pažyma iš bažnyčios dėl įtariamojo A. Ūso buvimą krikštatėviu.

2009-04-08 prašymas apklausti mažametę pas ikiteisminio tyrimo teisėją, paaiškėjus naujoms seksualinio prievartavimo aplinkybėms, nes prokurorė G. Ročienė atsisakė kreiptis dėl apklausos

Prašymas buvo persiųstas Kauno miesto apylinkės vyr. prokurorui A.A. Čiurliui, o apklausa suorganizuota tik 2009 m. birželio 9 d.

2009-04-16 skundas pradėti ikiteisminį tyrimą L. Stankūnaitei pagal LR BK 231 str. 1 d., 233 str. 3 d. ir 245 str., nes prokurorė G. Ročienė nepriima jokio procesinio sprendimo.

2009-06-01 skundas dėl prokurorių G. Ročienės ir R. Čivinskaitės neveikimo, ikiteisminio tyrimo būtinų veiksmų neatlikimo, bylos neperdavimo pagal kompetenciją apygardos prokuratūrai.

Iš  Kauno apygardos prokuratūros 2009-06-11 gautas atsakymas dėl skundų, kad ikiteisminį tyrimą pavesta atlikti Kauno apygardos prokurorui Andriui Kiuršinui, nurodyta, kad visi ikiteisminio tyrimo eigoje pateikti prašymai, kurie prokurorės G. Ročienės išspręsti pažeidžiant LR BPK nuostatas, prokuroro A. Kiuršino bus išspręsti iš naujo, po 2009-06-09 ikiteisminio tyrimo teisėjo apklaustos mažametės veika perkvalifikuota į LR BK 150 str. 4 d. ir ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje tęsiamas dėl mažamečio seksualinio prievartavimo.

2009-07-15 skundas dėl prokuroro A. Kiuršino veiksmų, kuris po mažametės psichiatrinio – psichologinio tyrimo ir ekspertizės liepė vežti mažametę į Vaiko raidos centrą, ir prašymas kuo skubiau užbaigti ikiteisminį tyrimą ir bylą perduoti į teismą.

Skundus Generaliniam prokurorui prokurorui A. Valantinui ir Kauno apygardos vyr. prokurorui K. Betingiui 2009-07-29 išsprendė pats prokuroras Andrius Kiuršinas, dėl kurio neteisėtų veiksmų buvo pateikti skundai.

2009-08-10 prašymas informuoti nuo kada iki kada prokuroras A. Kiuršinas atostogauja, kas atlieka ikiteisminį tyrimą A. Kiuršino atostogų metu.

Atsakymas negautas.

2009-08-17 prašymas informuoti nuo kada iki kada prokuroras A. Kiuršinas atostogauja, kas atlieka ikiteisminį tyrimą A. Kiuršino atostogų metu. Taip pat pagal Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos pranešimą dėl tyrimo grupės sudarymo prašymas informuoti kas sudarė ir iš kokių konkrečių asmenų mažametės seksualinio prievartavimo tyrimo grupę.

Atsakymas negautas. 

KAUNO APYGARDOS PROKURATŪROS PROKURORUI A. KIURŠINUI

2009-07-13 prašymas apklausti Kauno apygardos teismo teisėją Joną Furmanavičių apie nusikalstamą veiką baudžiamojoje byloje.

2009-07-15 prašymas dėl ikiteisminio tyrimo užbaigimo ir bylos perdavimo į teismą.

2009-07-21 prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą L. Stankūnaitei.

2009-07-27 prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą L. Stankūnaitei.

2009-07-29 nutarimu prokuroras A. Kiuršinas kaip nepagrįstą atmetė prašymą apklausti J. Furmanavičių, nurodydamas, kad informacija yra išvestinė ir nėra patikrinta proceso veiksmais, D. Kedžio nurodytas atpažinimo būdas nėra atliktas pagal LR BPK normas, todėl neturi jokios teisinės galios, savo prašyme D. Kedys nenurodo koks turėtų būti šios apklausos dalykas ir kokią informaciją, naudingą tyrimui, būtų galima gauti apklausus J. Furmanavičių.  

KAUNO MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪROS PROKUROREI G. ROČIENEI

2009-01-12 pareiškimas į G. Ročienės telefoninį pranešimą pasiėmus siuntimą iš šeimos gydytojo (bet ne ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties pagrindu) palikti dukrą savaitei Vaiko raidos centre, pranešant G. Ročienei, kad minėtoje įstaigoje ekspertizės neatliekamos, įstaigos funkcija – teikti pagalbą krizių išgyvenimų metu, nurodymas, kad ekspertizės skiriamos BPK 209 str. 2 d. pagrindu, prašymas skirti įtariamajam Andriui Ūsui teismo psichiatrijos ekspertizę.

2009-02-23 prašymas duoti ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį atlikti psichiatrinę – psichologinę ekspertizę dukrai Vaiko raidos centre.

2009-02-27 pareiškimas pradėti ikiteisminį turimą L. Stankūnaitei pagal LR BK 24 str. 6 d., 153 str.

2009-03-02 pareiškimas paskirti įtariamajam A. Ūsui ekspertizę psichinei būsenai nustatyti; išreikalauti visų įtariamajam ir L. Stankūnaitei priklausančių telefonų numerių išklotines, nustatyti telefono aparato, į kurį buvo įdėta SIM kortelė su nurodytu numeriu, IMEI-ų, o jo pagrindu išreikalauti telefonų numerių ir visų kitų dėtų SIM kortelių išklotines laikotarpyje nuo 2008 m. kovo 20 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d.; apklausti liudytojus.

G. Ročienė išsprendė 2009-03-03 Nr. 3-2384 lydraščiu, apie prašymą dėl įtariamojo A. Ūso ir L. Stankūnaitės telefono išklotinių išreikalavimo nepasisakė.

2009-03-05 pareiškimas 2009-03-02 pareiškime nurodytus prašymus išspręsti nutarimu, išreikalauti išklotines, pradėti ikiteisminį tyrimą L. Stankūnaitei, rinkti įrodymus apie A. Ūso ir L. Stankūnaitės bendravimą, kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl L. Stankūnaitės, jos tėvų ir A. Ūso apklausos, dėl įtariamojo A. Ūso atpažinimo.

2009-03-23 prašymas atlikti veiksmus, kurie reikalingi ypatingos skubos, nes vėliau jų atlikti nebus galima arba atlikimas neturės jokios reikšmės: išreikalauti telefono išklotines, atlikti įtariamojo A. Ūso atpažinimą.

2009-03-25 prašymas duoti ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį atlikti psichiatrinę – psichologinę ekspertizę dukrai Vaiko raidos centre į G. Ročienės reikalavimą vykti į Vaiko raidos centrą, nors jau 2009-03-03 buvo priimta Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis dėl kompleksinės teismo psichiatrinės – psichologinės ekspertizės atlikimo Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM, pranešta ekspertizės atlikimo data – 2009-04-02.

2009-03-30 prašymas skubiai atlikti įtariamojo Andriaus Ūso atpažinimą, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl L. Stankūnaitės galimai nusikalstamos veikos, išreikalauti įtariamojo A. Ūso ir L. Stankūnaitės telefono išklotines nuo 2008 m. kovo mėn.

2009-04-08 prašymas apklausti mažametę pas ikiteisminio tyrimo teisėją, paaiškėjus naujoms seksualinio prievartavimo aplinkybėms.

2009-05-08 prašymas bylą perduoti apygardos prokuratūros vyr. prokurorui (jo pavaduotojui) organizuoti ikiteisminį tyrimą, nes mažamečio asmens seksualinis prievartavimas, numatytas LR BK 150 str. 4 d., nepriklauso apylinkės prokuratūros kompetencijai.

Prokurorė  G. Ročienė bylą Kauno apygardos prokuratūrai perdavė tik 2009 m. birželio 15 d.

2009-05-15 prašymas bylą perduoti apygardos prokuratūros vyr. prokurorui (jo pavaduotojui) organizuoti ikiteisminį tyrimą, nes mažamečio asmens seksualinis prievartavimas, numatytas LR BK 150 str. 4 d., nepriklauso apylinkės prokuratūros kompetencijai.

2009-06-01 prašymas bylą perduoti apygardos prokuratūros vyr. prokurorui (jo pavaduotojui) organizuoti ikiteisminį tyrimą, nes mažamečio asmens seksualinis prievartavimas, numatytas LR BK 150 str. 4 d., nepriklauso apylinkės prokuratūros kompetencijai. 

VILNIAUS APYGARDOS PROKURATŪROS VYR. PROKURORUI R. JANCEVIČIUI

2009-08-20 prašymas grąžinti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą, nes Teismų įstatymo 47 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo galimai padarytos nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras, Vilniaus apygardos prokuratūra neturi teisės vykdyti ikiteisminio tyrimo.

2009-09-04 prašymas grąžinti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą, nes Teismų įstatymo 47 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo galimai padarytos nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras, Vilniaus apygardos prokuratūra neturi teisės vykdyti ikiteisminio tyrimo.

2009-09-29 prašymas grąžinti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą, nes Teismų įstatymo 47 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo galimai padarytos nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras, Vilniaus apygardos prokuratūra neturi teisės vykdyti ikiteisminio tyrimo; prašymas atlikti Andriaus Ūso ir Jono Furmanavičiaus atpažinimą.

2009-10-05 prašymas grąžinti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą, nes Teismų įstatymo 47 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo galimai padarytos nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras, Vilniaus apygardos prokuratūra neturi teisės vykdyti ikiteisminio tyrimo; prašymas skubiai atlikti Andriaus Ūso ir Jono Furmanavičiaus atpažinimą, prašymus ir skundą išspręsti nutarimu, kurį būtų galima apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. 

VILNIAUS APYGARDOS PROKURATŪROS PROKURORUI N. BIELIAUSKUI

2009-09-25 prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą L. Stankūnaitei.

2009-09-29 prašymas grąžinti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą, nes Teismų įstatymo 47 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo galimai padarytos nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras, Vilniaus apygardos prokuratūra neturi teisės vykdyti ikiteisminio tyrimo; prašymas atlikti Andriaus Ūso ir Jono Furmanavičiaus atpažinimą, leisti susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, prašymas pateiktus prašymus išspręsti nutarimu, kurį būtų galima skųsti aukštesniam prokurorui ir ikiteisminio tyrimo teisėjui.

2009-10-05 prašymas grąžinti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai iš Vilniaus apygardos prokuratūros jai neteisėtai perduotą baudžiamąją bylą, nes Teismų įstatymo 47 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo galimai padarytos nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras, Vilniaus apygardos prokuratūra neturi teisės vykdyti ikiteisminio tyrimo; prašymas atlikti Andriaus Ūso ir Jono Furmanavičiaus atpažinimą, leisti susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, prašymas pateiktus prašymus išspręsti nutarimu, kurį būtų galima skųsti aukštesniam prokurorui ir ikiteisminio tyrimo teisėjui. 

VAIKO TEISIŲ  APSAUGOS KONTROLIEREI R. ŠALAŠEVIČIŪTEI

2009-05-14 prašymas siūlyti Kauno apygardos prokuratūrai ir Generaliniam prokurorui skirti nuobaudas prokurorėms G. Ročienei ir R. Čivinskaitei, imtis veiksmų dėl vaiko teises ginančių įstatymų pažeidimų, nurodyta, kad neatliktas įtariamojo A, Ūso atpažinimas, mažametė neapklausta pas ikiteisminio tyrimo teisėją, L. Stankūnaitei nepareikšti įtarimai.

Kontrolierės 2009-06-02 atsakymas Nr. 18-2-1599, kad skundas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje nebus tiriamas.

2009-06-01 prašymas imtis veiksmų dėl vaiko teises ginančių įstatymų pažeidimų, nes neatliktas įtariamojo A. Ūso atpažinimas, mažametė neapklausta pas ikiteisminio tyrimo teisėją, L. Stankūnaitei nepareikšti įtarimai.

Kontrolierės 2009-06-05 atsakymas Nr. 18-2-1676, kad skundas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje nebus tiriamas.

2009-07-15 skundas dėl prokuroro A. Kiuršino veiksmų, kuris po mažametės psichiatrinio – psichologinio tyrimo liepė vežti mažametę į Vaiko raidos centrą, ir prašymas imtis veiksmų kuo skubiau užbaigti ikiteisminį tyrimą ir bylą perduoti į teismą.

2009-08-05 skundas dėl prokuroro A. Kiuršino veiksmų, pažeidžiant vaiko teises ginančius įstatymus, dėl prašymo apklausti teisėją J. Furmanavičių, atpažinti, prašymo pareikšti įtarimus A. Ūsui pagal LR BK 150 str. 4 d. atmetimo, pranešant dėl trijų galimai mažametę seksualiai prievartavusių asmenų.

Kontrolierės 2009-08-10 atsakymas Nr. 18-2-2301, kad 2009-07-15 ir 2009-08-05 skundas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje nebus tiriamas.

2009-08-10 prašymas dėl mažametės pusseserės O. N. apsaugos, apribojant jos motinai Violetai Naruševičienei motinystės teises; prašymas imtis priemonių, kad baudžiamojon atsakomybėn dėl mažamečių seksualinio prievartavimo būtų patraukti penki asmenys.

Kontrolierės 2009-08-18 atsakymas Nr. 18-2-2387, kad skundą persiuntė Kauno apygardos prokuratūrai ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, prašydama ją informuoti apie tyrimo rezultatus.

2009-08-20 prašymas dėl mažametės pusseserės O. N. apsaugos, apribojant jos motinai Violetai Naruševičienei motinystės teises; prašymas imtis priemonių, kad baudžiamojon atsakomybėn dėl mažamečių seksualinio prievartavimo būtų patraukti penki asmenys: Andrius Ūsas, Jonas Furmanavičius, Laimutė Stankūnaitė, Violeta Naruševičienė ir Aidas, kurio asmenybė nenustatyta.

Kontrolierės 2009-08-21 atsakymas Nr. 18-2-2430, kad skundą persiuntė Vilniaus apygardos prokuratūrai ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, prašydama ją informuoti apie tyrimo rezultatus.

2009-08-24 prašymas dėl mažametės pusseserės O. N. apsaugos, apribojant jos motinai Violetai Naruševičienei motinytės teises; prašymas imtis priemonių, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mažamečių seksualinio prievartavimo pagal LR BK 150 str. 4 d. Andriui Ūsui ir Jonui Furmanavičiui, pagal LR BK 24 str. 6 d., 150 str. 4 d. – Laimutei Stankūnaitei ir Violetai Naruševičienei.

Kontrolierės 2009-08-25 atsakymas Nr. 18-2-2453, kad skundas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje nebus tiriamas.

2009-09-04 prašymas dėl mažametės pusseserės O. N. apsaugos, apribojant jos motinai Violetai Naruševičienei motinystės teises; prašymas imtis priemonių, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mažamečių seksualinio prievartavimo pagal LR BK 150 str. 4 d. Andriui Ūsui ir Jonui Furmanavičiui, pagal LR BK 24 str. 6 d., 150 str. 4 d. – Laimutei Stankūnaitei ir Violetai Naruševičienei.

Kontrolierės 2009-09-08 atsakymas Nr. 18-2-2611, kad prašymas persiųstas Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.

2009-09-29 prašymas dėl mažametės pusseserės O. N. apsaugos, apribojant jos motinai Violetai Naruševičienei motinystės teises; prašymas imtis priemonių, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mažamečių seksualinio prievartavimo pagal LR BK 150 str. 4 d. Andriui Ūsui ir Jonui Furmanavičiui, pagal LR BK 24 str. 6 d., 150 str. 4 d. – Laimutei Stankūnaitei ir Violetai Naruševičienei.

2009-10-05 prašymas dėl mažametės pusseserės O. N. apsaugos, apribojant jos motinai Violetai Naruševičienei motinystės teises; prašymas imtis priemonių, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mažamečių seksualinio prievartavimo pagal LR BK 150 str. 4 d. Andriui Ūsui ir Jonui Furmanavičiui, pagal LR BK 24 str. 6 d., 150 str. 4 d. – Laimutei Stankūnaitei ir Violetai Naruševičienei.

2009-10-06 Vilniaus apygardos teismo galutine ir neskundžiama nutartimi kaip nepagrįsti ir neteisėti panaikinti Kauno prokurorų nutarimai ir ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis, kuriais buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal D. Kedžio pareiškimą L. Stankūnaitei, dėl bendrininkavimo seksualiai išnaudojant savo dukrą ir šis klausimas perduotas iš naujo spręsti Vilniaus apygardos prokuratūrai, bet ikiteisminis tyrimas L. Stankūnaitės atžvilgiu iki šiol nepradėtas, nors ikiteisminis tyrimas nurodytoje baužiamojoje byloje baigtas ir byla perduota nagrinėti Panevėžio m. apylinkės teismui.

2009-10-05 Kaune nužudyti Kauno apygardos teismo teisėjas Jonas Furmanavičius ir Violeta Naruševičienė. D. Kedys paskelbtas įtariamuoju dviejų žmonių nužudymu ir paskelbta jo tarptautinė paieška.

2010-04-17 D. Kedys rastas negyvas su smurto žymėmis ant veido, prie Kauno marių, Šlienavoje, Kauno r., kūną tyrę ekspertai nustatė, kad D. Kedys mirė užspringęs savo skrandžio turiniu. 

Drąsiaus Kedžio mama Laimutė  Kedienė